Slutrapport för projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projekt"

Transkript

1 Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital form både till det lokala Leader-kontoret och till Länsstyrelsen. Observera att ditt Leader-kontor måste godkänna slutrapporten innan den sänds till Länsstyrelsen. Allmänna uppgifter Datum: Projekttid: Journalnummer: LAG diarienr: Projektnamn: Levande Hindås - Aktivitetscafé Projektägare: Karriär-Kraft Kompassen Sammanfattning Hur sammanfattar du projektet? Vad är bakgrunden till projektidén? Bakgrunden till projektidén var att Hindås inte hade någon mötesplats, ingen social knutpunkt. Pensionärer, föräldralediga, studenter, arbetssökande och andra som är ledig på dagtid har ingenstans att ta vägen. Företag och de som arbetar har få lunch och fika alternativ. Människor från olika grupper i Hindås möts inte. Behovet av en mötesplats är stort. Vad planerade du att genomföra i projektet enligt projektplanen? Skapa en naturlig mötesplats i Hindås stationshus för att på så sätt öka livskvalitén för alla människor som bor i Hindås genom att stärka gemenskapen och minska riskerna för utanförskap. Skapa ett aktivitetscafé där olika grupper möts och kan göra saker tillsammans. Om grupper som i vardagen inte möts hittar en naturlig mötesplats ökar respekten och förståelsen för

2 varandra, vilket minskar riskerna för missförstånd som kan uppstå pga. av okunskap. Detta gynnar gemenskapen och trivseln för hela samhället och alla som bor i Hindås. Skapa fler alternativ för företag och de som arbetar när det gäller lunch och fika och även möjliggöra beställningar som levereras. Detta för att skapa en trivsammare miljö för yrkesarbetande och företag i Hindås. Anordna kulturarrangemang tillsammans med våra samarbetspartners för att utöka utbudet av aktiviteter i Hindås som både gynnar att människor möts och att Hindås blir mer levande. Erbjuda personer med intellektuella funktionsnedsättningar möjlighet att ha meningsfull sysselsättning i sitt närområde. Skapa möjlighet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar att få praktisera under arbetslika förhållande. Skapa mer verksamhet i Hindås Stationshus då det är en mycket central byggnad som sänder signaler till hela samhället och även besökare utifrån. Skapa möjligheten för människor som vill bidra till trivseln i Hindås och detta kan leda till att fler känner större delaktighet i samhällsgemenskapen. Vad genomförde du i projektet? Vad vi har genomfört i projektet är: Iordningsställt för café i Hindås stationshus; köpt inventarier, renoverat lokalen, byggt om ventilation och delar av köket efter Miljö och Hälsoförvaltningens krav. Anställt en kock. Planerat och dokumenterat arbetsrutiner. Marknadsfört aktivitetscaféet genom annonsering och kontakter. Arrangerat en invigning med cirka sextio besökare. Haft samarbeten med Hindås Station HB, Initiativ Hindås, ICA Nära Hindås, Lions, Härryda kommun, IFK Hindås, Arbetsförmedlingen i Härryda kommun, Arbetsförmedlingen i Mölnlycke, PRO, företag i närområdet med flera. Haft öppet för allmänheten måndag-fredag och då serverat luncher och fika till cirka gäster per dag. Från september utökade vi öppettiderna till kl på onsdagar. Vi har haft många besökare i caféet varje dag och uppfyllt det antal vi har angett i projektansökan. I och med att vi nästan har haft en aktivitet per vecka för olika målgrupper så har vi haft män, kvinnor, ungdomar, äldre och invandrare som har besökt oss. Haft nio medarbetare med intellektuella funktionsnedsättningar aktiva i verksamheten. De har fått arbetsträning där de har fått träna på saker som på en riktig arbetsplats så som att passa tider, koncentrera sig på sin arbetsuppgift, träna på hur man är mot kunderna som kommer det sociala m.m. Levererat catering-beställningar till privatpersoner, Härryda kommun och företag, från personer. Tagit emot studiebesök från flera dagliga verksamheter. Arrangerat kvällscaféer med teman såsom författarstund, chokladprovning, musikquiz, hälsa, uppträdande från kulturskolans elever. Vi har haft samarbete med Hindås Kulturhållplats ca 8 gånger under projekttiden. Vi har hjälpt till med att förbereda inför olika kulturarrangemang. Haft skolavslutningsfika när barnen i Hindås slutade skolan för sommaren.

3 Tagit emot praktikanter från olika skolor, Gymnasiesärskolan i Mölnlycke och Partille, Montessoriskolan i Mölnlycke och från en KY-utbildning (aktiveringspedagog från Mölndal). Samarbetat med Lions kring en loppmarknad i stationshuset. Möblerat, dukat och städat innan och efter kvällsaktiviteter i huset. Vad blev det för resultat? Resultatet blev att Hindåsborna fick en mötesplats, en lokal i centrum där det arrangerades aktiviteter för olika målgrupper. Vi har fått många samarbetspartner som vill fortsätta samarbeta för att driva ett aktivitetshus/kulturhus i Hindås stationshus. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar har fått arbetsträning där de har fått träna på saker som på en riktig arbetsplats så som att passa tider, koncentrera sig på sin arbetsuppgift, träna på hur man är mot kunderna som kommer det sociala m.m. Företag har haft en lokal där de kan få använda den som mötes/konferenslokal och fått äta en god lunch. Vilka positiva effekter har projektet haft? De sociala effekterna av projektet blev att det har skapats en naturlig mötesplats i Hindås där alla som bor i samhället och grannkommunerna kan träffas på olika sätt (café, aktiviteter, arrangemang, praktik, studiebesök mm). Detta gör att gemenskapen i samhället ökar och de sociala kontakterna stärks och människor kommer trivas och må bättre. Om ett samhälle mår bra minskar riskerna för utanförskap och ohälsa. Vilka erfarenheter av projektet kan vara till nytta för andra? Att vi skulle ha haft en mer färdig lösning på hur fortsättningen skulle vara efter projekttiden. Försökt skriva avtal med Härryda kommun innan deras deltagare kan fick en arbetsträningsplats på caféet. Deltagande och medverkan Vilka genomförde projektet? Vilka personer medverkade i projektet? Vi har haft nio deltagare från Härryda kommun. Praktikanter från Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke, aktiveringspedagog utbildningen och Montessoriskolan i Mölnlycke. Vi har haft många personer som har lagt ner ideell tid för att hjälpa oss. Bl.a. Lars-Börje Carlsson, Mia Setterlind, Marie Arvidsson, Malin Setterlind, Mattias Emlund, Oscar Pettersson, Matilda, Mikaela Olausson och Sebastian Bronx m.m. Är projektet förankrat? På vilket sätt?

4 Har idag startat ett eget kooperativ, Karriär-Kraft Hållplatsen ekonomiskförening. En person har fått starta eget bidrag som gjort att vi har kunnat fortsätta driva verksamheten. Nu försöker vi få flera inkomstkällor så som mer catering, sälja daglig verksamhetsplatser och annonsera mer så vi säljer mer mat m.m. Samarbetade du med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag under projektet? Karriär-Kraft Kompassen i samarbete med Härryda Kommun, Hindås Kommunalförening, Hindås Kulturhållplats, Initiativ Hindås, Gyllene Hinden, PRO, Arbetsförmedlingen, ICA, LIONS. Härryda Kommun rekrytering av medarbetare i caféet, tillhandahålla praktikplatser för skolelever och studiebesök Hindås Kommunalförening marknadsföring och förankring hos invånarna i Hindås Hindås Kulturhållplats samarbete runt större uthyrningar och arrangemang Initiativ Hindås samarbete runt aktiviteter PRO samarbete runt aktiviteter Gyllene Hinden samarbeten runt aktiviteter och större evenemang Arbetsförmedlingen Härryda nå de som är lediga på dagtid samt ta emot personer som behöver arbetsträna ICA praktiksamarbete, inköp och marknadsföring LIONS samarbete runt olika aktiviteter/arrangemang Har projektet skapat nya samarbeten? Nya samarbetspartner: Arbetsförmedlingen Partille och Bollebygd, Fritidskontoret i Härryda kommun, Bakgrund Varför ville du genomföra projektet? Fanns det t.ex. konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverade projektet? Aktivitetscaféet skulle bli mötesplatsen för alla Hindåsbor och ett självklart alternativ för besökare utifrån för det fanns ingen mötesplats i Hindås där grupper kunde mötas på ett naturligt sätt. Aktivitetscaféet skall ligga i Hindås Stationshus och skötas av personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Stationshuset som är K-märkt ligger mitt i Hindås centrum där det är tillgängligt för alla som bor i samhället och även välkänt av människor i kranskommunerna och besökare utifrån. Idag står huset tomt dagtid och det sänder inte signaler om ett levande samhälle. Projektet vill ändra på detta!

5 Målgrupp Vem riktade sig projektet till? Dela upp målgruppen och beskriv vilka som berörts direkt respektive indirekt. Huvudmålgruppen var alla som bor i Hindås. De som bor i kranskommunerna kom på olika sätt gynnas genom de olika samarbetena och genom att Hindås blev mer levande. Vi riktade också projektet till ungdomar, personer med intellektuella funktionsnedsättningar, Arbetssökande från AF, Pensionärer, Genomförande Vad genomförde du i projektet? När genomfördes projektet (projekttiden)? Projektet genomfördes Vilka aktiviteter genomförde du i projektet? Hälsotema, chokladprovning, författarstund, musikuppträdande från kulturskolan, musikquiz 5 ggr/år och tårtbuffé m.m. Vad har gått som planerat? Vi har haft många: *lunchgäster *deltagare från Härryda kommun *aktiviteter för olika målgrupper *fått många nya samarbetspartner Har något fungerat bättre än förväntat? Det är väldigt många som har kommit till oss och velat ha ett samarbete för att anordna olika aktiviteter. Vi har kunnat hjälpa till med att bistå med lokal, mat, dukning, städning m.m. Vad har inte gått som planerat? Förklara Under ett år har Härryda kommun haft nio deltagare kostnadsfritt i caféet, tanken var att de skulle få prova på att arbetsträna i ett café för att se om det var något som passade dem. När projektet var slut fick alla nio gå tillbaka till sina gamla platser inom daglig verksamhet. Härryda kommun sa att de inte har någon budget för att köpa platser, de har egna verksamheter. Hade vi vetat detta så hade vi vänt oss till en annan kommun eller andra verksamheter.

6 Vilka svårigheter eller hinder har du haft under projektets gång?? Svårigheterna har bl.a. varit att huset som vi har varit i är K-märkt och det har hindrat/ tagit lång tid för oss att ändra/bygga om så det har passat vår caféverksamhet. Det är många som vill hyra stationshuset och då har vi fått plocka bort alla våra saker varje gång det är uthyrt och sen ta fram allt när vi börjar varje måndag. Projektets mål Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Vilka var projektets mål? Skapa ett aktivitetscafé där olika grupper möts och kan göra saker tillsammans. Skapa fler alternativ för företag och de som arbetar när det gäller lunch och fika. Anordna kulturarrangemang tillsammans med våra samarbetspartners för att utöka utbudet av aktiviteter i Hindås. Erbjuda personer med intellektuella funktionsnedsättningar möjlighet att ha meningsfull sysselsättning i sitt närområde. Skapa möjlighet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar att få praktisera under arbetslika förhållanden. Vad blev resultatet? Resultatet blev som vi hade räknat med. Vi har bl.a. skapat ett aktivitetscafé där olika grupper möts, företagen har haft möjlighet till lunch/fika, anordnat kulturarrangemang/aktiviteter med olika samarbetspartner. Vi har även haft nio personer med intellektuella funktionsnedsättningar som har haft en arbetsträningsplats. Om målen endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken till detta? Alla målen är uppfyllda! Har projektet gynnat miljö och hållbar utveckling? På vilket sätt? Vi har försökt att ta tillvara på all mat som blir över istället för att slänga. Vi källsorterar varje dag och försöker använda våra kartonger/ förpackningar till verksamheten Har projektet arbetat med ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund? På vilket sätt?

7 Genom att ha ett aktivitetscafé som är öppet för alla och anordnat aktiviteter för alla målgrupper så har vi på så sätt arbetat med ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Har projektet främjat kompetensutveckling? Ja! Vi har varit tvungna att lära oss allt om hur man driver ett företag, vilket har varit väldigt lärorikt och roligt. Vi har haft kursdagar med hela Karriär-kraft. Mätbara resultat Fyll i med projektets mätbara resultat, som du känner till direkt efter projektets slut. Skriv en kommentar om resultatet inte blev som du förväntat dig och/eller annan relevant information. Antal Utfall Kommentar Antal deltagare i projektet Män 25/dag 30/dag Medarbetare från kommunen och besökare i caféet och i olika aktiviteter Kvinnor 25/dag 30/dag Medarbetare från kommunen och besökare i caféet och i olika aktiviteter Ungdomar 10/v 10/v Samarbete Initiativ Hindås/skolan Invandrare 2/v 3/v Litet underlag Antal deltagare i kurser och seminarier Män Kvinnor Nya arbetstillfällen Män man på 0,5-1 som kock. Tar ut det vi kan i lön. Kvinnor kvinnlig handledare på 0,5 som vi får lönebidrag för. 1 kvinnlig handledare på 1,0. Har starta eget bidrag i 6 månader, tar ut resten i lön om det är möjligt.

8 Nya företag 1 1 Karriär-Kraft Hållplatsen ekonomisk förening bildades under projektiden. Antal nya tjänster och produkter som skapats genom projektet 1 Vi har haft ca 20 st konferenser/möten/studiebesök vid olika tillfällen. Det har varit små och stora företag som har haft sina konferenser/möten förlagda i caféet. Vi har tagit emot studiebesök från skolor, företag, föreningar och privatpersoner m.m. Nya nätverk Antal nya inflyttade personer Ökat antal besökare och gästnätter som projektet förväntas skapa Bidragit till ökad jämställdhet Spridning av projektets resultat Hur har du spridit resultatet av projektet? Vi har under hela projekttiden och även efteråt haft en god kontakt med fyra olika tidningar, GP, Borås Tidning, Härryda Posten och Annonsmarknaden. Under ett år har vi varit med i totalt 13 st tidningsartiklar. Vi har lagt ut information på vår hemsida, facebook och anslagstavlor i Hindås. Vi har tagit emot studiebesök från skolor, småföretag och föreningar m.m. De flesta utav våra gäster har under hela projekttiden varit väldigt intresserade och frågat hur det går för oss och vad som händer framöver. Vilka andra aktörer kan vara intresserade att ta del av projektresultatet? Andra personer som vill starta något liknande projekt någon annanstans, kommuner och andra verksamheter och organisationer.

9 Hur kan resultatet vara till nytta för andra som arbetar med företags- och landsbygdsutveckling efter att projektet är avslutat? Att samarbeten hjälper alla mer eller mindre. Det lilla kan göra så mycket för ett litet företag. Projektets kostnader och finansiering Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (uppdelat på finansiärer). Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser. KOSTNADER Faktiska kostnader Beviljad budget Utfall Löner och lönebikostnader kr kr Indirekta kostnader Investeringar Övriga kostnader kr kr Summa faktiska kostnader Resurser kr kr Ideellt arbete kr kr Övriga ideella resurser Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser kr kr kr Om du haft kostnader för investeringar eller övriga kostnader beskriv vad dessa består av. Ex. på övriga kostnader är konsultkostnader, studieresor, logi eller utrustning för att administrera projektet. FINANSIERING Faktisk finansiering Budgeterad finansiering Utfall Privat medfinansiering, intäkter Privat medfinansiering, övrigt Namn Namn

10 Summa privat 0 kr 0 kr medfinansiering Finansiering via Leader kr kr Övrig offentlig medfinansiering Namn Namn Namn Resurser Ideellt arbete Övriga ideella resurser Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser kr kr kr kr kr kr Avvikelser från beviljad budget Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade kostnader? Om det är fallet, vilka är avvikelserna och vilka är skälen till dessa avvikelser? Slutsats och rekommendationer Vilka slutsatser kan du dra från projektet? Vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Att ha en mötesplats/ café på en liten ort gör att man får en bra kontakt med alla gästerna som kommer dit. Vi har fått mycket uppskattning för det arbete vi gjort, får ofta höra från gästerna hur mycket våra deltagare har utvecklats under ett år. Folk har också engagerat sig mer och mer, frågat om de kan hjälpa till med något. Det som har varit svårt och oförutsett var att kommunen inte köpte någon plats för deltagarna de har haft där kostnadsfritt under ett år. Nu efteråt skulle man kanske ha gjort upp ett skriftligt avtal Vilka mervärden har projektet tillfört? Vi har fått möjlighet att bygga upp en verksamhet/företag för att Hindåsborna ska ha en mötesplats, en start till ett kulturhus i de östra delarna av Härryda kommun. Det har även gett personer med funktionsnedsättningar möjlighet till arbetsträning.

11 Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt? Se till att ha en mer färdig lösning på hur fortsättningen kommer att vara efter projekttiden. Försöka skriva avtal med kommunerna innan deras deltagare kan få en arbetsträningsplats hos en. Genomförandet Hur har kontakten/hjälpen fungerat från LEADER Göteborgs Insjörike? Det har varit svårt att förstå Leaders och Länsstyrelsens olika roller; vi har fått olika besked och det har varit otydligt vem som gör vad, vi har fått svara på samma frågor flera gånger. Rekvirering av projektstöd är oerhört omständigt och tidskrävande. Vi har förutsatts känna till rutiner som vi inte fått information om. Trots att vårt projekt uppnått alla sina mål och hållit sig inom budgeterade kostnadsramar, har vi emellanåt känt oss ifrågasatta och misstrodda. Det har också varit otydligt vad det är vi ska komplettera vid rapporterna och vem det är man ska skicka alla papper till eller vem man ska kontakta. Förbättringsområden Hur kan Leaderstödet förbättras? (ex seminarier, föreläsningar, kontakter eller annat) Tydligare roller och instruktioner från Leader och Länsstyrelsen. För vår verksamhet tycker jag det hade varit bra om man kunde få ha en mentor under projekttiden, det är alltid bra att ha någon att bolla idéer med utifrån som kan se med andra ögon. Det hade varit bra om man kunde ha någon föreläsning om reklam & marknadsföring. Bilagor: Bifoga eventuellt skriftlig material som du har tagit fram i projektet, som till exempel, broschyrer eller annat material som du tagit fram för att marknadsföra ditt projekt, filmer, etc. Ort, datum

12 Projektägare/Firmatecknare Projektledare

13 Jag godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten Godkännandet skickar du i original tillsammans med ansökan om slututbetalning. Kontaktpersoner i slutrapporten Namn & adress Malin Setterlind, , Telefonnummer Skidvägen 32, Hindås Roll i projektet Projektledare Underskrift E-postadress Datum Namn & adress Karina Skoglund Telefonnummer Ättehögsgatan 8B, Göteborg Roll i projektet Projektansvarig Underskrift E-postadress Datum Namn & adress Annika Wessbro Telefonnummer Ättehögsgatan 8B, Göteborg Roll i projektet Ekonomi/administrationsansvarig Underskrift E-postadress Datum

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år 1.

Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år 1. Slutrapport projekt Innovativ samverkan i Bispgården år 1. 1. Projekt Journalnummer: 2009 3973 Projektnamn: Innovativ samverkan i Bispgården Stödmottagare: Fors Företagareförening, industrivägen 13, 840

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning

Telefon Adress e-post: hemsida: 1. Allmänna uppgifter Sammanfattning Datum: 2010-11-01 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-551 Kundnr O 144 20 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din

Läs mer

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla)

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) Bilaga 2 Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) 1. Journalnummer 2009-3465 Projektägare: Lundsbergs Bygdegårdsförening, Lunden, 670 41 KOPPOM 2. Kontaktpersoner Projektledare: Kjell Olofsson, Lunden,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke och Handling Britt Lindmark,

Läs mer

Journalnummer 2010-3028 Ekonära skolmat, Pengsjö Intresseförening

Journalnummer 2010-3028 Ekonära skolmat, Pengsjö Intresseförening Ekonära skolmat Journalnummer 2010-3028 Ekonära skolmat, Pengsjö Intresseförening Kontaktpersoner Projektledare: Marianne Sandström Pengsjö 71 911 94 Vännäs tel: 0935-23048 eller 073-7273048 marianne.sandstrom@vannasmail.se

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(10) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer