Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista"

Transkript

1 Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: Namn på länsstyrelse som nominerar: Länsstyrelsen i Skåne län Kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress) vid nominerande länsstyrelsen: Kerstin Hallenborg, verksahetsledare Leader Skånes Ess, , , Länsstyrelsens motivering till nomineringen 1 : I möten människor emellan skapas förutsättningar för dialog där språket är nyckeln till förståelse och gemenskap. Leaderprojektet har lyckats skapa en bro mellan svenskar och invandrare genom gemensamma utflykter och matlagningsträffar. Man har hittat vägar till integration genom att synliggöra de mindre synliga i samhället och dessutom fått en bred politisk uppslutning. Pris för Årets integrationssatsning går till Leaderprojektet Det mångkulturella samhället! 1 Obs! Om projektet går vidare i nomineringsprocessen är det denna motivering som kommer att användas när projektet beskrivs i pressmeddelanden och om projektet vinner som motivering även under galan. Nomineringsteten bör vara högst 35 ord lång. 1(7) Årets Integrationssatsning 2010

2 1. Konkreta påtagliga RESULTAT som projektet har uppnått Att sprida kunskap om mångkulturella frågor och integrering i bygden då efterfrågan på möten mellan invandrare och svenskar, föräldrar, finns i kommunen. I projektet genomfördes tre olika aktiviteter. Till föreläsningen kom 40 personer för att få kunskap om invandrare och forskning runt svenska som andraspråk vilket var 50 procent fler än målsättningen. Den andra aktiviteten var internationell matlagning och 100 matgäster deltog under de två kvällarna, hälften var svenskar. Den tredje aktiviteten var en mångkulturell resa till Österlen, 100 personer i alla åldrar deltog och hälften var invandrare. 2. Mål och effekter som projektet förväntas uppnå men ännu inte nått Att genom olika aktiviteter skapa kontakter mellan invandrare och svenskar samt sprida kunskap om grupperna. Målet är att minst ett 50-tal svenskar och invandrare engageras i aktiviteterna, att kunskapen om det mångkulturella samhället ökar både hos invandrarna och hos svenskar samt att minst en svensk familj får kontakt med en invandrarfamilj med fortsatt engagemang. 3. Lärdomar Målgruppen i projektet var både invandrare och svenskar för ömsesidigt utbyte av kultur och kunskap. Projektet skapade gemensamma mötesplatser på ett naturligt sätt där invandrare och svenskar i olika åldrar möttes under trevliga former. 4. Övrig information: Ansökan: Skapa möten mellan människor med olika bakgrund. Syftet är att allt fler ska se fördelarna med utbytet av människor från andra länder. Man vill lyfta målgruppen invandrare och erbjuda svenskar, i synnerhet föräldrar, föreläsningar och kunskaper om invandrare. Skapa mötesplatser för invandrare och svenskar i Osby. Samarbete med övriga föräldraföreningar och föreningar i kommunen finns, bland annat PRO. 2(7) Årets Integrationssatsning 2010

3 Kontaktuppgifter till det nominerade förslaget: Namn och e-postadress: Anna-Carin Bengtsson, Telefonnummer: , Total kostnad (inkl fördelat på landsbygdsprogrammet, övr. offentlig finansiering samt privat finansiering): Finansiering: Projektstöd :-, LAG-pott :-, ideellt arbete :- Åtgärdens nummer i landsbygdsprogrammet: 413 Startdatum: Slutdatum: (7) Årets Integrationssatsning 2010

4 Resultatområde: Bidrar till Motivera Konkreta resultat Bevara eller skapa sysselsättning Skapa förutsättningar för att öka antal företag som utvecklar, producerar och/eller kommersialiserar nya produkter och tjänster Öka turismtillströmningen Förnya och utveckla byar Stärka lokal infrastruktur, öka tillgången till grundläggande tjänster och bredband Kommentar till hur projektet uppfyller målen för de markerade resultatområden ovan: Det är en fördel om er nominerade satsning (markera det som är aktuellt och motivera). Bidrar till Motivera Konkreta resultat har initierats, planerats och/eller drivits av personer med annan etisk bakgrund är inspirerande och lärande för andra personer med annan etnisk bakgrund som vill göra en företagssatsning eller driva ett projekt på landsbygden Kommentar till hur förslaget uppfyller målen ovan: Det är också värdefullt om projektet (markera det som är aktuellt och motivera): Bidrar till Motivera Konkreta resultat bygger på ett samarbete mellan flera aktörer och olika sektorer involverat unga genomförts på ett jämställt sätt Kommentar till hur projektet uppfyller målen ovan: Man vill lyfta målgruppen invandrare och erbjuda svenskar, i synnerhet föräldrar, föreläsningar och kunskaper om invandrare. Skapa mötesplatser för invandrare och svenskar i Osby. Samarbete med övriga föräldraföreningar och föreningar i kommunen finns, bland annat PRO. 4(7) Årets Integrationssatsning 2010

5 Lista över bifogade dokument: 1. Utdrag från Årets Skånska nominerade 2011: bifogad: Spännande möten i Det mångkulturella samhället 5(7) Årets Integrationssatsning 2010

6 Spännande möten i Det mångkulturella samhället Vad gör man när det inte finns några naturliga mötesplatser där svenskar och invandrare kan träffas, prata och umgås? Jo, man ser till att skapa dem. I Osby blev tre goda idéer till projektet Det mångkulturella samhället, stöttat av Leader Skånes Ess. Vi har ingen att prata svenska med, var det många av mina elever som sa, berättar Anna- Karin Bengtsson, SFI-lärare, ordförande i Osby föräldraförening (tidigare Hem & skola), politiker och tillika projektledare för Det mångkulturella samhället. Väldigt många hade inga svenska kontakter och därmed ingen att prata svenska med, fortsätter hon. Samtidigt hade vi i Osby föräldraförening märkt att det fanns ett behov, både där och i andra delar av samhället, av fler möten mellan svenskar och invandrare. Så då kom vi fram med tre idéer som blev ett projekt. Matlagning lockade många Den första idén var att ordna en föreläsning där Gisela Håkansson, professor i lingvistik, delade med sig om sin kunskap och forskning kring invandrare och svenska som andraspråk. Den föreläsningen lockade 40 personer, långt fler än vad man hade satt som mål. Den andra idén var en kväll med internationell matlagning. Anna-Karins elever deltog såklart, men också PRO i Osby hade bjudits in. Dessutom var arrangemanget öppet för alla andra som ville prata, smaka och umgås. Vid hundra anmälda fick vi sätta stopp, sen hade vi inte plats för fler, säger Anna-Karin. Så intresset var mycket stort! Under kvällen lagades olika internationella rätter och de som inte lagade mat gick runt och hjälpte till och småpratade. Alla åldrar vara representerade från barn till pensionärer. Det uppstod många spontana samtal, vilket var väldigt uppskattat både av mina elever och de svenskar som var med, menar Anna-Karin. Vi fick mycket fin respons från alla deltagarna och inte minst PRO tyckte det var väldigt roligt att vi hade frågat dem om de ville delta! 6(7) Årets Integrationssatsning 2010

7 Projekt blev politik Den tredje idén och avslutningen på projektet var en resa till Österlen. Även den var öppen för alla och även där deltog hundra personer. Vi hade det jättetrevligt, grillade korv, pratade och avslutade utflykten på Tosselilla, berättar Anna-Karin. Efter projektet har Anna-Karin engagerat sig politiskt och drivit frågan att bilda ett integrationsråd i Osby. Kommunstyrelsen ska nu fatta beslut i ärendet, men det finns bred politisk uppslutning för förslaget. - Med Det Mångkulturella samhället hittade vi vägar till integration och synliggjorde grupper som inte så ofta blir synliggjorda i samhället, säger Anna-Karin. Nu vill vi gärna se en fortsättning och arbeta vidare med integrationen i Osby. Tet: Ulrika Petersén Foto utlånat med tillåtelse av nominerat projekt 7(7) Årets Integrationssatsning 2010

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Journalnummer: Ungdomar bygger landet Journalnr 2009-5482

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Krema i Falun AB Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Trolska Skogen (fas 1) Journalnummer: 2010-5657 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Anders och Birgitta Fasth

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 1 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Förord Den föreliggande rapporten visar

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer