Projekt: Fjälkinges nya idrottsplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt: Fjälkinges nya idrottsplats"

Transkript

1 Projekt: Fjälkinges nya idrottsplats Bakgrund Fjälkinge IF (föreningen) bildades 1931 och omfattade inledningsvis verksamheterna fotboll och friidrott. Nuvarande idrottsplats, Willandia, invigdes 1949 och föreningen har under åren haft många olika verksamheter, bl a cykel, friidrott, orientering, handboll och gång. Huvudinriktningen har dock hela tiden varit fotboll och för tillfället den enda pågående verksamheten i klubbens regi. Klubbens representanter i form av tränare och andra ledare har som uppgift, förutom normal fotbollsträning, att verka för och vara en förebild när det gäller goda värdegrunder i bl a språkbruk, jämlikhet och människors lika värde. Trafiksituation Sedan Willandias invigning 1949 har trafikförhållandena kraftigt förändrats. Föreningens medlemmar har under många år haft stora problem med anledning av idrottsplatsens läge. Genom sin placering direkt söder om och på fel sida av den vältrafikerade E22 1 har transporter till och från idrottsplatsen blivit direkt livsfarligt. Placeringen påverkar främst klubbens ungdomar och deras föräldrar eftersom föräldrarna istället för att låta sina barn cykla till träningen av säkerhetsskäl skjutsar barnen med bil. Även publik drar sig för att ta sig till Willandia för att titta på fotboll. Ombyggnaden till 2+1-väg under 2005 har gjort situationen än värre då det endast är enfiligt, utan väggren, förbi idrottsplatsen och få respekterar hastighetssänkningen strax före anslutande vägar. Föreningen bjöd, hösten 2005, in representanter från Vägverket Skåne och Kristianstads Kommun (kommunen) för att diskutera trafiksituationen. Under de samtal som fördes kom representanten för Vägverket Skåne med ett förslag som gick ut på att man istället investerade i att flytta idrottsplatsen och ställde frågan om detta var ett alternativ som föreningen kunde tänka sig. Både föreningen och representanterna från kommunen samtyckte. Eftersom det handlar om att lösa ett trafikproblem så har både Vägverket Skåne och kommunen senare beviljat finansiellt stöd av projektet. Engagemang Under 2009 har föreningen engagerat 250 personer varav ca 170 aktiva inom närområdet vilket gör klubben till en viktig del av Fjälkinge samhälle. Fjälkinge IF består av; Ungdomssektionen med 7 ungdomslag, 110 spelare och 18 ledare 1 flicklag 4 pojklag 2 mixade grupper Damsektionen med 2 lag, 30 spelare och 4 ledare Herrsektionen med 2 lag, 30 spelare och 4 ledare 1 oldboyslag med 16 spelare 1 ÅDT (årsmedeldygnstrafik): fordon/dygn 2006 och en prognostiserad ökning av 16% fram till 2020 enligt Vägverkets mätningar

2 Styrelse (5 män, 2 kvinnor) Loppiskommitté på 10 personer Festkommitté på 4 personer Klubben arrangerar flera årligen återkommande, lokala aktiviteter i byn. Syftet är att synas, locka nya medlemmar och samtidigt delfinansiera verksamheten så medlemsavgiften kan hållas nere. Bland arrangemangen finns diverse loppisverksamheter, julgransplundring och festverksamhet. På grund av idrottsplatsens placering ligger de flesta av arrangemangen inte på idrottsplatsen utan på olika platser i byn. Parkeringen bredvid banken, torget och en industritomt utnyttjas vilket ger en diffus koppling till idrottsföreningen. Projektidé För att lösa problemet med osäkra transporter till och från idrottsplatsen samt öka tillgängligheten för barn och ungdom bör idrottsplatsen flyttas till en plats rätt sida vägen och närmare Fjälkinge. Då Fjälkinge saknar en naturlig samlingslokal bör den klubbstuga som byggs även kunna tillgodose behov från andra föreningar och sammanslutningar. Genom samarbete mellan olika parter skapa möjligheter för att öka samhörigheten i byn och ökad tillväxt för lokala företag. Mål och syfte Projektmål Att den nya klubbstugan blir en naturlig samlingspunkt för människor i byn och för byns olika sammanslutningar och föreningar Uppföra ny klubbstuga Anlägga området, med bl a lekplats och två boulebanor, i anslutning till klubbstuga och fotbollsplaner Stärka banden mellan privatpersoner, företag och föreningar i Fjälkinge med omnejd genom olika samarbeten och arrangemang och på det viset bidra till både ökad trivsel och ekonomisk tillväxt Effektmål/syfte Öka tillgängligheten för barn och ungdomar och ge möjlighet för dem att ta sig till idrottsplatsen själva utan att äventyra säkerheten. Målen är att inom 5 år: o Antal aktiva barn och ungdomar ökar med 25 % o Antal flicklag ökar från 20 % till 25 % av ungdomslagen i seriespel Minska behovet av motorburen trafik till och från idrottsplatsen. Målet är att halvera antal fordon per träningstillfälle. Ge Fjälkinge IF en tydligare identitet och stärka närvaron och samhörigheten med byn. Genom samarbete göra invånarna i Fjälkinge med omnejd mer medvetna om vad byns

3 föreningar och företag har att erbjuda. Att även företagen tror på detta märks i deras vilja att sponsra projektet. Målen är att inom 3 år: o En årlig Byadag arrangeras på idrottsplatsen. Dagen inleds med Barnloppis och följs sedan av andra aktiviteter där lokala företag visar upp sig och sina produkter o Den årliga loppmarknaden, med ca besökande, arrangeras här Närheten mellan Fjälkinge skola och idrottsplats gör att skolan använder klubbstuga och planer för flera utomhusaktiviteter per år. Målen är att inom 3 år: o Samarbeta med Hem o Skola och i klubbstugan arrangera informationsmöten om bl a mobbning och trafiksäkerhet o Skolan arrangerar 3 större arrangemang om året då man använder klubbstuga och planer Med utformning av byggnader och kringliggande områden göra klubblokalerna attraktiva för uthyrning och utlåning. En samlingspunkt för byns olika sammanslutningar och föreningar utan egna lokaler, bl a saknar PRO Fjälkinge idag en samlingspunkt i Fjälkinge och ställer sig positiva till att använda den nya klubbstugan. Målen är att inom 3 år: o Ha tre utomstående föreningar som kontinuerligt utnyttjar klubbstugan som möteslokal o Arrangera tipsrunda för promenerare varje lördag (under sommarhalvåret) med utgångspunkt från klubbstugan o Ett Byalag är bildat, initiativ har redan tagits av Fjälkinge IF, och använder klubbstugan som möteslokal Genomförande Föreningen har tillsatt en projektgrupp med övergripande ansvar för projektet. Att ansvara för bildandet av ett Byalag har utsetts Britten Jönsson och Kjell Nilsson som idag är medlemmar i gruppen Fjälkinges väl som bildades sensommaren Fjälkinges väl bildades för att ansvara för samarrangemang mellan byns olika föreningar och företag. Tanken är nu att denna ombildas till ett Byalag. Kontakt har tagits med Kristianstads Kommun som ställer sig positiva till initiativet. Ansvariga för kontakten med Hem & Skola är Anna Sonander och Susanne Björk. Ansvarig för kontakten med PRO Fjälkinge är Ulrika Nilsson. Projektgruppen har tillsatt en sponsorgrupp med uppdrag att marknadsföra projektet både till lokala företag och till privatpersoner. Man har tagit fram en broschyr riktad till företag som kortfattat beskriver projektet och där man även presenterar fyra olika sponsorpaket. En liknande broschyr har även tagits fram som är riktad till privatpersoner, här presenterar man istället för olika paket en möjlighet att köpa en plats på nya fotbollsplanen. Varje plats kostar 500 kronor och målet är att sälja 400 rutor. Gruppens uppdrag är att nå en företagssponsring och privatsponsring som motsvarar upptagna belopp i budget i finansieringsplanen. Broschyrerna bifogas som bilagor.

4 Anlitat företag kommer att anlägga en gjuten platta och uppföra stomme. Projektgruppen har även tillsatt en byggrupp bestående av 6 personer med olika yrkeskunskaper. Denna grupp ska ansvara för uppförandet av klubbstugan. Förutom platta och stomme kommer uppförandet av klubbstugan att ske idéellt av föreningens medlemmar och lokala företag. I samband med föreningens årliga loppmarknad hjälper ca 150 personer till och vi räknar med stor uppslutning av medlemmar även i detta projekt. Föreningen har medlemmar av båda könen, i alla åldrar och har flera aktiva med utländsk härkomst. Projektorganisation Projektgrupp: Byalagsbildande: Kontakt med Hem & Skola Stefan Holmqvist (sammankallande), Bengt Lennartsson, Hans Lennartsson och Christian Jönsson Britten Jönsson och Kjell Nilsson Anna Sonander och Susanne Björk Kontakt med PRO Fjälkinge Ulrika Nilsson Sponsorgrupp Byggrupp Idéella arbetare Christian Jönsson, Jerker Lindström, Peter Malm, Dan Björk, Christer Persson, Claes Gunnarsson och Magnus Svensson Jonas Wihlborg (bygg), Hans Lennartsson (bygg), Jerker Lindström (V/A), Claes Gunnarsson (V/A), Tommy Martinsson (el), Christer Persson (el) och Magnus Persson (el) Ovan nämnda och övriga medlemmar Åtaganden Kommunen åligger att anlägga fotbollsplanerna, en konstgräsplan och en naturgräsplan äga fotbollsplanerna ovan och marken dessa ligger på Föreningen åligger att Arbeta för att uppnå uppsatta mål, bl a med kontakter med andra organisationer Bygga klubbstuga med omklädningsrum Anlägga området kring planerna på ett fördelaktigt sätt, bl a lekplats och två boulebanor Äga klubbstugan samt marken kring klubbstugan Ansvara för driften av den totala anläggningen (långtidsarrende på planerna) Tidsplan 2009 Maj 2010 Januari Arkeologisk utgrävning av markområdet Kontakt med PRO Fjälkinge (ord. Dagny Nilsson) som ställer sig positiv till att nyttja klubbstugan som möteslokal. Ny kontakt längre fram i processen.

5 April Augusti September Möte utlyses för att bilda ett Byalag i Fjälkinge Markarbete utförs av kommunen anlitat bolag Grundplatta och stomme till klubbstuga Gräs på naturgräsplan sås av kommunen anlitat bolag Oktober Konstgräsplan anläggs av kommunen anlitat bolag Byggnation av klubbstugan påbörjas November Områden runt omkring planerna och klubbstugan anläggs Konstgräsplanen tas i bruk 2011 April Maj Juni Augusti Stor invigning av ny idrottsplats och klubbstuga Med syftet att minska biltransporter inom byn arrangerar föreningen tillsammans med Hem & Skola och Polisen en information om miljötänkande i trafiken samt trafiksäkerhet Premiär för Fjälkinges Byadag som arrangeras på nya idrottsplatsen och i nya klubbstugan Fjälkinge IF:s årliga loppmarknad arrangeras för första gången på nya idrottsplatsen Projektbudget Kostnadsbudget Projektets beräknade kostnader Investeringar Staket runt anläggning Enligt offert Grund, stommonterad klubbstuga, övrigt byggmaterial enligt offert Utvändig målning Enligt beräkning Kakel och klinker Enligt offert Invändig tapetsering, målning Enligt offert Vatten/Avlopp Enligt offert Elinstallationer Enligt offert Ventilation Enligt offert Övriga områden, bl a lekplats och boulebanor Enligt beräkning Summa faktiska kostnader

6 Projektets värderade resurser Idéellt arbete Staket runt anläggning Enligt offert Grund och stomme, övrigt bygg Enligt offert Utvändig målning Enligt beräkning Invändig tapetsering, målning Enligt offert Vatten/Avlopp Enligt offert Elinstallationer Enligt offert Ventilation Enligt offert Projektering, förberedelser Enligt beräkning Övriga områden, bl a lekplats och boulebanor Enligt beräkning Övriga idéella resurser Vatten/Avlopp Enligt offert Summa idéellt arbete och idéella resurser Finansieringsplan Projektets faktiska finansiering Ansökt projektstöd Leader Skånes Ess Offentlig finansiering Vägverket Skåne Egen kontantinsats Banklån, Sparbanken Företagssponsring Lokalt näringsliv Privat sponsring Gräsrotssponsorer Summa faktisk finansiering Projektets övriga finansiering Idéellt arbete Övriga idéella resurser Summa idéellt arbete och idéella resurser Förfrågan Vår förfrågan till Leader Skånes Ess avser tkr som då säkerställer uppförandet av klubbstuga, lekplats och boulebanor på Fjälkinges nya idrottsplats och möjliggör vårt vidare arbete för att uppnå projektets målsättningar.

7 Vision Fjälkinge IF s idrottsplats är flyttad närmare Fjälkinge by, lätt att nå till fots, med cykel eller bil utan att äventyra säkerheten för någon part. Fotbollsplanerna tillåter träning året runt vilket har gjort Fjälkinge till en populär träningsplats, inte bara för Fjälkinge IF utan även kringliggande fotbollsklubbar. Konstgräsplanen förlänger även utomhusträningen vilket minskar belastningen på idrottshallen och ökar tillgängligheten där för renodlade inomhussporter. Utformningen av klubbstugan och den nya placeringen har gjort Fjälkinge nya idrottsplats till en populär samlingspunkt för andra ideella föreningar och sammanslutningar vilka saknar lokaler. Lokalen hyrs eller lånas beroende av verksamhetens art. Närheten till Fjälkinge skola har ökat samarbetet då man delar parkeringsplats och skolan ges möjlighet att nyttja klubbstuga och fotbollsplaner på deras idrottstimmar. Klubbstugan används i samband med utbildningar och informationsmöten av olika slag. Fjälkinges väl har ombildats till ett byalag med återkommande möten i Fjälkinge IF s lokaler. Tack vare utformningen av kringliggande områden med exempelvis boulebanor har klubben blivit attraktiv för andra idrottsföreningar som inte har sitt huvudintresse i fotbollen. Många av klubbens lokala arrangemang kan förläggas till idrottsplatsen vilket har gett Fjälkinge IF en tydligare identitet och en starkare prägel av hemmaklubb. Detta har ökat intresset för klubben och medlemsantalet har ökat, framförallt i de yngre åldrarna. Närheten till Fjälkinge kyrka har gjort att klubbhuset har blivit populärt att hyra för bröllopsfester och liknande arrangemang. Ett komplement till den privatägda Willandsgården. Populariteten hos idrottsförening och dess arrangemang har gett den lokala verksamheten ett uppsving, A-livs, Frasses fastfood och de lokala Pizzeriorna märker en ökning vid publika evenemang och träningar. Antal unika besökare till butiken Rett Stuk ökar. Symbiosen och samarbetet mellan Fjälkinge IF och företagen är tydlig. En nyuppstartad deltidscateringfirma har startats för att tillgodose behovet av mat och mackor vid evenemang i klubbens lokaler. En stor del av serveringspersonalen kommer från Fjälkinges äldre ungdomar. Fjälkinges ideala placering på landsbygden med dess underbara natur men ändå nära till stad och transportvägar har gjort att Fjälkinge IF har vuxit och breddat sin verksamhet. Löpning/cykel/triathlon är nybildade intressegrupper inom Fjälkinge IF. Intresset för dessa sporter har ökat starkt under Delvis på grund av Fjälkinge IF s löptävlingar, starkt nischade och skapade med Fjälkinges natur och naturliga förutsättningar i fokus men även det populära humle triathlon, ett samarbetsprojekt med kringliggande byar och deras idrottsföreningar. Ny idrottsplats, utbyggnad av förskolan (klar mars 2010) och Pågatågets station i byn gör att Fjälkinge ökar sin attraktionskraft hos dem som söker boende för sig och sin familj.

8 Kostnads- och intäktsbudget avseende fotbollsplanerna Kostnader Planerna (ägs och finansieras via kommunen, exkl. moms) Kostnad Beskrivning Belopp, kr Konstgräsplan Gräsplan Belysning, kabel Avser konstgräsplan Elinkoppling 160A VA-omläggning Avser befintliga rör i marken Projektering, projektledning Summa Intäkter (Dessa bidrag är beviljade föreningen men har sedan projektet delats i två tillfallit kommunens del av totalprojektet) Planerna (ägs och finansieras via kommunen) Finansiering Beskrivning Belopp, kr Beviljat bidrag Kristianstads Kommun Beviljat bidrag Vägverket Skåne Beviljat bidrag Sv. Fotbollsförbundets anl. fond Beviljat bidrag Skåneidrotten Summa