Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars"

Transkript

1 Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda mars

2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare... 5 Utvärdering... 6 Finansiärer... 8 Våra reflektioner... 8 Bilagor

3 Inledning Länsbygderådet Sjuhärd fick i uppdrag att arrangera en landsbygdskonferens 2009 av Lokal Utveckling Västra Götaland. Konferensen skulle ha som mål att vara en mötesplats för personer från näringsliv, offentlig sektor och lokala utvecklingsgrupper med intresse för frågor kring landsbygdsutveckling kring ett för dagen aktuellt tema. I uppdraget ingick att stå för planering, fastställa program, ordna finansiering och genomföra konferensen. Länsbygderådet Sjuhärad hade tidigare erfarenheter från att arrangera konferens då vi stod som värd för Landsbygdsriksdagen 2006 i Sjuhärad. Bakgrund Landsbygdsriksdagen 2006 i Sjuhärad kom att bli en formidabel succé. Omkring 1200 personer medverkade till att konferensen blev en manifestation av den livskraftiga landsbygden och den vitaliserande kraft Sveriges drygt 4000 lokala utvecklingsgrupper utgör. I samband med utvärderingen av landsbygdsriksdagen fann man ett stort intresse och behov av att komma samman, nätverka, inspirera varandra samt att utbyta erfarenheter. Det var dessa tre skäl som var tyngst vägande för deltagarna att bege sig från när och fjärran till Borås för att medverka vid Landsbygdsriksdagen. I utvärderingen kunde även ett behov utläsas av att möten och konferenser av olika slag borde genomföras oftare och delvis i nya former. Goda exempel kan verka som inspirationskälla likväl som erfarenhetsspridare. Det tillsammans med en önskan om att nätverka har resulterat i idén om att arrangera en Landsbygdskonferens i Västra Götaland. Den första Landsbygdskonferensen hölls i Vara april I den utvärdering som genomfördes efter denna konferens framgick det tydligt från alla håll att det fanns behov av att träffas i framtiden i denna form och att en konferens borde arrangeras vart annat år. LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland De fyra etablerade Länsbygderåden i Västra Götaland Fyrbodal, Sjuhärad, Skaraborg och Göteborgsregionens Länsbygderåd arbetar alla med lokala utvecklingsfrågor i respektive del av regionen. Gemensamt arbetar man med regionövergripande frågor som gynnas av ökad samordning. Gemensamt har man 2006 bildat en organisation i form av en ideell förening - Lokal Utveckling Västra 3

4 Götaland. Tillsammans organiserar och samordnar Lokal Utveckling Västra Götaland ca 450 byalag och utvecklingsgrupper. En av uppgifterna som Lokal Utveckling Västra Götaland har är att organisera den återkommande landsbygdskonferensen Mellanlanda. Konferensen genomfördes första gången 2007 i Vara. Länsbygderådet i Skaraborg ansvarade för genomförandet. Mellanlanda 2009 gick av stapeln i Ulricehamn som den här gången planerades och genomfördes av Länsbygderådet Sjuhärad och dess samverkansorganisationer Tema Temat för konferensen har bestämts till Energi och miljö i en hållbar landsbygdsutveckling Frågeställning som skulle belysas i programmet var: Hur påverkar våra val av energiformer den lokala miljön? Vilka möjligheter finns att tillsammans finna innovativa och lokala energilösningar? Kan vi använda naturens resurser utan att förstöra förutsättningarna för kommande generationer? Dessa frågor och många fler belystes när Lokal Utveckling Västra Götaland genomförde till konferensen Mellanlanda Målgrupp Landsbygdskonferensen i Västra Götaland var tänkt att bli mötesplats för företrädare för lokala utvecklingsgrupper, politiker, tjänstemän inom offentlig sektor samt näringsliv, intresseorganisationer och stödfunktioner. Alla med intresse i Landsbygdsutveckling Organisation Som arrangör av Landsbygdskonferensen står Länsbygderåden i Västra Götaland genom den ideella föreningen Lokal utveckling Västra Götaland - LUVG. I styrelsen för föreningen finns representanter från de fyra etablerade Länsbygderåden i Västra Götaland. Huvud- och genomförandeansvar för konferensen har Länsbygderådet Sjuhärad 4

5 haft. Konferensen ägde rum i Ulricehamn. En av de goda erfarenheterna som gjordes vid Landsbygdsriksdagen 2006 i Sjuhärad var betydelsen av en gedigen stab av ideell kraft. Det har därför tillsatts en styrgrupp inom Länsbygderådet Sjuhärad bestående av Jan Vinkvist projektledare, Sven-Olof Carlsson, Claes Bergqvist och Daniel Göök från Länsbygderådet Sjuhärad samt Anna Fagefors från Coompanion. Projektgruppen utökades med Sassi Wemmer, Länsbygderådet samt Tommy Johansson och Marie Arturen från Landsbygdsaliansen. Avsikten är att Landsbygdskonferensen i Västra Götaland skall bli en återkommande konferens som genomförs vart annat år och planering finns för att den skall turnera mellan de fyra delregionerna Fyrbodal, Göteborg, Skaraborg och Sjuhärad. Detta år var konferens av nationellt intresse då Landsbygdsnätverket gick in som en av finansiärerna. Detta har inneburit att information om konferensen spritts i hela Sverige. Baserat på antalet deltagare vid den första konferensen i Vara krävdes att konferensen genomförs där kapacitet fanns för att ta emot det planerade antalet konfererande och övernattande gäster. Projektgruppen fann att Ulricehamn uppfyllde dessa kriterier. Medverkande Kunniga och inspirerande föreläsare under dag ett och intressanta studiebesök under dag två så såg programmet ut. Mellanlanda 2009 var en mötesplats som kännetecknas av friska fläktar, strålande värme och flödande källor i dubbel bemärkelse. Fyllig konferensdokumentation finns på vår hemsida och i bilaga till denna slutrapport. Pellets ett miljövänligt alternativ Deltagare I konferensen deltog 118 personer varav 45 var kvinnor och 73 män. 5

6 Tillsammans representerade deltagarna: Länsbygderåd 23 personer Kommuner 22 Utvecklingsgrupper 19 Organisationer 16 Företag 11 Myndigheter 8 Regioner 6 Leader 4 Bank 4 Politiker 3 Utbildning 1 Forskning 1 Livlig diskussion under lunchen Utvärdering Vi har sänt ut en enkät via till deltagarna och bett om synpunkter om konferensen. Svar har inkommit från 69 personer. Det kompletta enkätresultatet ligger på hemsidan. Några axplock: Deltagarnas bedömning om hur denna konferens har 6

7 Vi ställde även ett antal frågor kring själva konferensen: 7

8 Vår bedömning av enkätsvaren är att konferensen mer än väl motsvarat förväntningarna bland deltagarna. Vi har även fått mycket positiv respons på själva genomförandet av konferensen både under och efter konferensen. I svaren finns även ett antal konstruktiva förslag till förbättringar och tips på ämnen som kan var intressanta i kommande konferenser. Särskilt kan nämnas förslag på insatser som bör tas av Landsbygdsnätverket nämligen bilda nätverk för biogas, resurspersoner på regional och kommunal nivå för att få fram bra projektideer inom landsbygdsprogrammet, ungdomar på landsbygden, aktioner som riktas direkt till byar och utvecklingsgrupper. Finansiärer För att arrangera denna typ av konferens krävs finansiellt stöd från många håll. Vi har tacksamt tagit emot stöd från följande organisationer både i pengar och tjänster: Västra Götalandsregionen, regionutveckling Västra Götalandsregionen, miljö Landsbygdsnätverket Sjuhärads Kommunalförbund Länsstyrelsen Ulricafonden Leader Sjuhärad Hela Sverige ska leva NUAB, näringslivsutveckling i Ulricehamn Coompanion Studieförbundet Vuxenskolan Hushållningssällskapet Våra reflektioner Att anordna en landsbygdskonferens kräver en noggrann planering. Vi startade upp de första diskussionerna ca 1 år före konferensdatum. Till denna konferens har vi valt att ha en slimmad styrgrupp som samtidig hållit i all planering av konferensen. Detta har krävt att alla haft väl avgränsade arbetsuppgifter. Att tänka på till nästa konferens: Parkering i närheten av konferenslokal Låta länsbygderåden presentera sig Ungdomar syntes inte till Vara tidigt ute med att ordna finansiering Sallad viktig till maten 8

9 Detta gjorde vi bra: Nyhetsbrev till finansiärer En väl fungerande moderator Bra sammansättning i projektgruppen Bra blandning kvinnor/män bland föreläsarna Bra tempo genom hela konferensen Upplagt tidschema höll hela vägen Mingel i pausen mellan konferensen och middagen dag 1 Projektgruppen för Mellanlanda 2009 Bilagor Konferensdokumentation Resultat enkätundersökning 9

10 Vi tackar alla våra finansiärer 10

11 Vi som arrangerade konferensen var Huvudansvariga Medverkande 11

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Överenskommelsen inom integrationsområdet Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Hösten 2011 Överenskommelsen inom integrationsområdet 1 Sammanfattande

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Inledning och bakgrund Under våren 2008 ställdes en förfrågan

Läs mer

Efter Landsbygdsriksdagen

Efter Landsbygdsriksdagen D I G I T A LT N Y H E T S B R E V N R 4 J U N I 2 0 0 4 Helhetssyn, samverkan och nätverk är nyckeln till framgång i glesbygdsfrågor. Så sammanfattade Ystad Allehanda den åttonde Landsbygdsriksdagens

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

Landsbygdsriksdagen 2006 i Sjuhärad

Landsbygdsriksdagen 2006 i Sjuhärad Redovisning av förundersökningen för arrangemanget Landsbygdsriksdagen 2006 i Sjuhärad 2004-04-25 Sassi Wemmer Länsbygderådet Sjuhärad Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Tack till 3 Sammanfattning

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva Lokal Kapitalbildning Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva/ulla

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer