Slutrapport för FerieFöretagarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för FerieFöretagarna"

Transkript

1 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: , mobil: , adress: Industrigatan 31, Kristianstad, e-post: 2. Sammanfattning C4 Idéforum, Kristianstad, Östra Göinge, Bromölla och Osby kommun ville med detta leaderprojekt engagera den yngre generationen med att skapa en positiv attityd till entreprenörskap. Våra intentioner var att ungdomarna skulle lära sig att ta eget ansvar, bli mer kreativa, drivande och samarbeta genom att ge dem möjlighet att skapa sin egen verksamhet, sitt eget sommarjobb utifrån deras egna idéer och behov. Genom information på våra hemsidor och besök i skolorna fick vi ihop 31 st. deltagare till projektet. Vi anordnade först en introduktionskväll på Sparbanken 1826 där de fick information och inspiration inför sommaren. I slutet på juni hade vi en 3-dagars utbildning på Komvux i Kristianstad. Under dessa dagar fick de göra affärsplan, budget, utbildning i presentationsteknik och göra en presentation om deras företag som de sedan redovisade på Sparbanken I minst 4 veckor arbetade deltagarna med sina företag ute i verkligheten, handledarna fanns alltid till hands. I mitten av augusti samlades alla som hade varit inblandad i projektet för en avslutning på Länsförsäkringar Göinge/Kristianstad där fick deltagarna redovisa sitt resultat. Vi tycker att det har varit ett lyckat projekt och målen har uppnåtts. Projektplanen har följts i den mån där tid gavs. Vi blev försenade i starten så vi fick ta bort punkter som intervjuer och draknästet. Den största besvikelsen var att vi inte fick in några ansökningar från Osby kommun. Nästa år är det tänkt att FerieFöretagarna ska ses som ett komplement till kommunens ordinarie Feriearbete. 1

2 3. Projektpresentation Projektet genomfördes för att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att de fick starta och driva ett företag som sommarjobb. Vi hjälpte deltagarna med en resursfördelning som innebar att man skulle använda sig av de lokala medel/företag som fanns i respektive kommun. Projektidén är hämtad från ett koncept som heter Open for Business. Det är ett koncept som handlar om att stimulera entreprenörskap/företagsamhet. Företagsamhet som ett sätt att ta kontroll över den egna framtiden, att vara den som skapar jobb. Inte nödvändigtvis bli en av dem som får eller vill ha ett jobb. Vårt syfte var att deltagarna skulle lära sig att ta eget ansvar, bli mer kreativa, drivande och lära sig att samarbeta med olika människor något som är viktigt för deras framtid. Vi gav ungdomarna möjlighet att skapa sin egen verksamhet, sitt eget sommarjobb utifrån deras egna idéer och behov. Vi arbetade med att försöka påverka deras inställning och att de skulle stärka sina personliga kvaliteter, egenskaper och attityder som skulle hjälpa dem att utveckla sin företagsamhet. Vi hade fokus på att utveckla företagsamheten på landsbygden. Det innebar samarbete med företag samt att deltagarna fokuserade på att starta upp sina företag på hemorten. Vårt mål var att ge deltagarna en inblick i hur ett företag fungerar. Vi anordnade en introduktionskväll, en utbildningsvecka och att de skulle utveckla och driva sitt företag i minst 4 veckor. Vi riktade oss till ungdomar i årskurs 9 och 1:an och 2:an på gymnasiet. Projektorganisation Projektägare C4 Idéforum Projektledare Jessica Hellberg, C4 Idéforum Projektgrupp Jessica Hellberg (ansvarig), Erik Nilsson och Martina Liljekvist (handledare) Styrgrupp Jessica Hellberg (projektledare), Per-Anders Green (Bromölla kommun), Fredrik Lager (Kristianstad kommun), Karl-Axel Hill (Östra Göinge kommun), Gert Jönsson (Osby kommun), Camilla Breitenfellner (verksamhetsledare, C4 Idéforum) 4. Genomförande och resultat Genomförandet/aktiviteter Från det att vi hade haft möte med kommunerna och beslut hade tagits att vi skulle ansöka om ett projektstöd från Leader Skånes Ess. I månad senare skickades ansökan in och den beviljades i slutet på mars. Jag satte mig ner direkt och ringde/mailade alla berörda skolor i Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge och Osby kommun för att boka tid så vi snabbt kunde komma ut och informera eleverna om FerieFöretagarna. Under april månad ägnade vi oss åt att åka ut och försöka locka ungdomarna att söka till FerieFöretagarna. Ansökningarna började komma in i slutet på april, vi tillsatte platserna utifrån deras affärsidéer för det fanns tyvärr inte tid för intervju eller ett draknäste som var planerat från början. 2

3 Utgången blev: Kristianstad kommun - 18/20 st. tillsatta platser, Bromölla kommun - 7/10 st. tillsatta platser, Östra Göinge kommun - 6/10 st. tillsatta platser, Osby kommun - 0/10 st. tillsatta platser. På grund av att vi inte hade fått in en enda ansökan från Osby Kommun så tog jag kontakt med Gert Jönsson på Osby kommun och Veronika Ekstrand på unga Ess om de ville hjälpa oss, vilket de gärna gjorde men tyvärr så resulterade det inte i några ansökningar. Den 24 maj samlade vi deltagarna för en introduktionskväll på sparbanken 1826 i Kristianstad. Vi började med att berätta om konceptet och om vad som skulle hända i sommar. Sparbanken hade en kort presentation om deras tjänster och Lena från Nyföretagarcentrum kom och berättade om vad de kunde hjälpa till med och vad de skulle tänka på när man öppnar ett företag. Därefter presenterade sig deltagarna och berättade om sina affärsidéer. Vi avslutade med Maria och Astrid från UF-företaget Simple Math som inspirerade ungdomarna med att berätta om deras UF-resa. Måndagen den 18 juni påbörjade vi en tre dagars utbildning för deltagarna som vi hade i vuxenutbildningens lokaler i Kristianstad. Första dagen hade vi genomgång av affärsplan, budget, SWOT-analys och vad som skulle vara med i deras PowerPoint. För att få igång ungdomarna så fick de 10 minuter på sig att komma på ett nytt användningsområde för defekta tepåsar som inte gick att använda till tedrickande. Dag två hade vi anlitat föreläsaren Jörgen Rundgren som utbildade deltagarna i säljande kommunikation. Han fick bra respons av deltagarna som tyckte det var väldigt lärorikt. Sista dagen var vi på sparbanken 1826 där deltagarna fick presentera sitt upplägg för sparbanken 1826 och affärsrådgivare. Efter utbildningen var det dags för deltagarna att sätta i gång, vissa påbörjade sitt projekt direkt andra fick vänta då de inte hade fått sina produkter. Vi anordnade 5 st. fikaträffar under sommaren så att deltagarna skulle få feedback från varandra och av oss. Handledarna besökte även ungdomarna med jämna mellanrum och fanns tillgängliga per telefon hela sommaren. Den 14 augusti avslutades projektet med en fest för deltagarna, kommunerna, sparbanken 1826 och särskilt inbjudna i länsförsäkringar Göinge/Kristianstads lokaler. Deltagarna fick göra en slutpresentation där de berättade hur det hade gått för deras företag, om de skulle göra det igen, om de skulle gjort på något annat sätt eller t.o.m. valt en annan affärsidé. Vi (handledarna och projektledare) delade ut priser till de företag som stämde in på våra kriterier i kategorierna bästa säljare årets överraskning årets entreprenör. Länsförsäkringar sponsrade också med ett pris som de delade ut till en av deltagarna. Efteråt fick deltagarna fylla i en utvärdering (bilaga 2) om projektet. 3

4 Resultat Måluppfyllelse & projektmål Ge ungdomar en inblick i hur ett företag fungerar. Under en information kväll och en 3-dagars utbildningsvecka fick deltagarna utbildning och inspiration om hur det är att driva ett företag samt hur man lyfter fram sin affärsidés styrka. De fick lära hur man gör en affärsplan och budget samt en utbildning i presentationsteknik. De ska i minst 4 veckor utveckla och driva sitt företag så att det går med vinst. Mångfalden av deltagarna öppnade och drev sitt företag i minst 4 veckor. Tyvärr gick inte alla företag med vinst då det var några som fick väldigt mycket motgångar som t.ex. produkterna fastnade i tullen, fick aldrig proverna och dåligt väder. Alla deltagarna har verkligen försökt och ca 80 % av företagen gick jämt upp eller med vinst. Så vi är väldigt nöjda med resultatet. Stärka sin självkänsla, kreativitet och företagsamhet. Efter sammanställt utvärderingarna som deltagarna fick göra så vill jag påstå att vi har lyckats. De skriver att de har mognat, fått bättre självförtroende och de känner nu att ingenting är omöjligt och att allt går om man vill. Förbereda dem inför arbetslivet oavsett om de blir egna företagare eller anställda. Vi har försökt lära deltagarna att man måste ta tag i saker själv för det är ingen som gör det åt en. Man bör ha en plan B för det är inte alltid plan A går att genomföra. Deras 1-dags utbildning i presentationsteknik kommer de ha väldigt stor nytta av i framtiden oavsett om de ska presentera en affärsidé, redovisa i skolan eller gå på en anställningsintervju. 5. Reflektioner och slutsatser Avvikelser - På grund av tidsbrist så fick vi hoppa över 2 st. moment, intervjuer och draknästet. Vi fick reda på väldigt sent att projektet hade beviljats så bara för inte hela tidsplanen skulle bli försenad så fick vi stryka dessa två moment. - Vi hade planerat in två st. introduktionskvällar men i samråd med Sparbanken 1826 så bestämde vi att det räckte med en kväll så att ungdomarna skulle slippa åka in till Kristianstad två kvällar i rad. Nu i efterhand så var beslutet rätt för alla deltagarna var på mötet och vi hann förmedla all information. - Vi hade planerat 50 st. deltagare men vi fick bara ihop 31 st. Det största borfallet var att det inte kom in en enda ansökning från Osby kommun som skulle ha 10 st. deltagare med 4

5 i projektet. Fast flertal försök från oss, Osby kommun och Leader unga ess så blev resultatet fortfarande noll vilket var en besvikelse. - På grund av att det blev 31 st. deltagare i stället för 50 st. så bestämde jag att det räckte med 2 st. handledare istället för 3 st. som var planerat. Jag höjde jag deras timlön till 150 kr/h för att ge dem motivation att de skulle klara det på 2 st. Trots att jag höjde deras lön så blev lönekostanden mindre än beräknat. Förväntningar på projektet - Förutom tidsbrist i början så har allting gått som planerat, projektägare och intressenter är nöjda med vår insats. Det har varit lätt att få företag att engagera sig vilket tyder på att flerparten har tyckt att projektet har varit en bra idé. Vi har pratat med deltagarna och de flesta tyckte att det hade varit givande och att de hade lärt sig mer om företagande och framförallt om sig själva. De har fått bättre självförtroende och vågar mer, det var ett viktigt mål så det känns roligt att vi har lyckats med det. Det som kändes som ett misslyckande var att vi inte fick 50 deltagare, men jag vet att vi har gjort allt för att få ihop 50 st. så i det stora hela är jag väldigt nöjd med vad vi har åstadkommit. Projektidén - Projektet startades för att vi ville utveckla och stimulera ungdomarnas kunskaper i entreprenörskap genom att ge dem en chans att skapa sitt eget sommarjobb. Idén låg väldigt rätt i tiden då entreprenörskap förespråkas i läroplanen samt att det finns ett stort engagemang från kommunerna angående entreprenörskapsfrågan. Intresset från ungdomarna att söka till FerieFöretagarna har ju varit lite upp och ner. I Kristianstad kommun var intresset stort men svalare i de andra kommunerna. Enligt ungdomarna, var det för de inte vågade söka. Deras råd till oss var, att när vi åker ut till skolorna och informerar om FerieFöretagarna skulle en ungdom som hade varit med året innan eller som hade gjort något liknande som, t.ex. haft ett UF-företag följa med och berätta om sina erfarenheter. Samarbeten - Både i projektgruppen och i styrgruppen fungerade samarbetet riktigt bra, vi hade frekvent kontakt och alla var engagerade. Sparbanken 1826, Länsförsäkringar Göinge/Kristianstad, Komvux och Nyföretagarcentrum har vi samarbetat med i många projekt innan FerieFöretagarna och har en bra och öppen kontakt. Ett nytt och givande samarbete var med Unga Ess som var intresserade av vårt projekt, de har även efter projektet fått alla kontaktuppgifter till deltagarna för ett eventuellt fortsatt samarbete. Tyvärr så fick vi aldrig någon tillbakakoppling från UF, vilket är tråkigt då jag tror att vi hade kunnat hjälpa varandra. 5

6 Genomförandet - Vi har varit skonade från problem, projektet har flutit på bra. Vi har haft öppen och frekvent kontakt med alla inblandande vilket jag tror är nyckeln till ett lyckat projekt. Som jag har berättat innan så det enda som vi fick ändra på, var att ta bort två moment i början på projektet pga. tidsbrist för att inte hela tidsplanen skulle försenas. Målgruppen & Effekter - Den mest givande effekten var att se hur ungdomarna utvecklades under projektets gång. De gick från blyga och osäkra till proffsiga och självsäkra ungdomar som var stolta över vad de hade presterat under sommaren. Känns väldigt tillfredställande att vi har lyckats uppnå våra mål. När det gäller vårt val av målgrupp så tycker jag även där att vi har träffat rätt, för de som går i årskurs åtta är inte mogna för en sådan här uppgift och treorna på gymnasiet har UF. Spridning av projektresultatet - Vi kommer att skicka ut slutrapporten samt budget till alla som har varit inblandade i projektet. Koppling till landsbygden - Vi har haft ett brett område, med både Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge och Osby kommun. Ungdomarna har öppnat sitt företag på sin hemort som bl.a. har resulterat i att Stavesvad har fått ett nytt Bed & Breakfast, Gärds Köpinge har fått ett Timmis Allfix, Åhus har fått ett sommardansläger för barn, Näsum har fått en ny målarfirma, Kristianstad har fått en ny fotograf, smyckedesigner och reklamfilmare, detta är bara några av alla företag som har öppnats av ungdomarna i sommar. Sammanfattade slutsatser - Sammanfattningsvis visar utvärderingarna och budgeten att FerieFöretagarna var ett lyckat projekt som har hållit tidsplan, budget och nått våra mål. De som har varit inblandade i projektet har visat stort intresse och vi har haft kreativa och underbara ungdomar att jobba med. Nästa år hoppas jag att FerieFöretagarna kommer vara ett alternativ i kommunernas satsning på att kunna erbjuda våra ungdomar arbete/meningsfull sysselsättning under sommarlovet och att FerieFöretagarna blir ett komplement till sommarjobb på kommunen. 6

7 6. Projektbudget Budget Utfall 1. Försäkring på deltagarna Marknadsföringsmaterial. T.ex. skyltar och broschyrer T-tröja med tryck Föreläsare (presentationsteknik) Resor (handledarträffar, information i skolor m.m.) Mat (Lunch utbildningsdagarna, fikaträffar & avslutningen) Lön (3 st. handledare & 1 st. projektledare.) Summa Medfinansiering Bromölla, Östra Göinge, Kristianstad & Osby kommun Länsförsäkringar, Göinge-Kristianstad Sparbanken 1826, Kristianstad Summa Ideellt engagemang 50 deltagare beräknat i form av tid, värde av kr Kommentarer på utfall 1) Försäkring (Länsförsäkringar) blev mindre pga. budgeterat på 50 st. deltagare och utfallet blev 31 st. deltagare. 2) Istället för att beställa broschyrer, infoblad m.m. så gjorde jag material själv och skrev ut det på C4 Idéforum. Här är också telefonkort, mappar, logga m.m. inräknat. 3) Här blev utfallet 0 kr, Sparbanken 1826 sponsrade oss med Pikétröjor. 4) Lönerna var från början räknade på 3 st. handledare med 130 kr/h och 1 st. projektledare. Utfallet blev 2 st. handledare med 150 kr/h och 1 st. projektledare. 5) Kontant offentlig medfinansiering blev utfallet, Kristianstad kommun kr, Bromölla kommun kr, Östra Göinge kommun kr, summa kr. 6) Det ideella engagemanget är beräknat på tid. Deltagandet på 1 st. informationskväll 2h/deltagare samt 3 dagars utbildning, 18h/deltagare, 31 st. deltagare, värde på kr. / Jessica Hellberg, projektledare 7

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Rapport Roligaste sommarjobbet 2013

Rapport Roligaste sommarjobbet 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2013-11-20 UAN-2013-0551 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport Roligaste sommarjobbet 2013 Förslag

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Slutrapport VI+DOM=OSS

Slutrapport VI+DOM=OSS Slutrapport VI+DOM=OSS Sammanfattning Idén till projektet VI+DOM=OSS väcktes redan under 2010, då vi blivit inspirerade av Foreningen Nydansker och deras projekt Dansk arbetsplatskultur. Vi hade dessutom

Läs mer

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period:

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period: Delårsrapport Kronobergs län 2012 / 2013 Lärare: Rådgivare: Period: Martin Glawe Oscar Lundin, Ung Omsorg Sverige AB 01.09.2012-31.01.2013 Innehållsförteckning 1. 2. 4. 6. 7. 9. 10. 11. VD har ordet Produktutveckling

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer