Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst"

Transkript

1 Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst Introduktion för ungdomsföreningar Uppdaterad Inledning Idrott & förenings e-tjänst är ett webbaserat hjälpmedel för föreningar och privatpersoner i Göteborgs Stad. Genom e-tjänsten kan du exempelvis söka bidrag från idrotts- och föreningsförvaltningen, sociala resursförvaltningen och kulturförvaltningen. Du kan också boka möteslokaler, bollplaner, sporthallar, mm, både privat och för föreningens bruk. Föreningar kan här samla all information om medlemmar, sökta bidrag, bokade lokaler och föreningens aktiviteter. Tjänsten hittar du på: Så söker du kommunalt aktivitetsbidrag Den här instruktionen förutsätter följande: Föreningen är bidragsgodkänd. Om inte, ansök om detta med blanketten Ansökan om att bli bidragsgodkänd förening. Detta görs bara en gång. Föreningen har aktiverat sina sidor i e-tjänsten. (Se manualen Komma igång med Idrott & förenings e-tjänst, under menyn Hjälp i e-tjänsten.) Ansökan om aktivitetsbidrag sker i tre steg: 1. Under sexmånadersperioden (1 januari - 30 juni eller 1 juli 31 december) förs närvarokort för varje sammankomst, träning, träff. Rutiner för detta beskrivs nedan. 2. Gör föreningsredovisning (endast en gång per år, 1 jan 25 feb). 3. Efter periodens slut redovisas föreningens sammankomster från det senaste halvåret. Med detta menas att man sammanställer periodens alla närvarokort. 4. Därefter gör man själva ansökan på ett separat formulär i e-tjänsten. Viktiga datum För våren redovisas aktiviteter som föreningen haft från 1 januari till 30 juni. Ansökan om aktivitetsbidrag är öppen 1 juli till 25 augusti. För hösten redovisas aktiviteter som föreningen haft från 1 juli till 31 december. Ansökan om aktivitetsbidrag är öppen 1 januari till 25 februari året därpå. 1. För närvarokort under perioden Ett närvarokort är en checklista för varje lag eller grupp, där man kan bocka för vilka som är närvarande vid varje tillfälle, t.ex. träning. Det finns tre godkända sätt att föra närvarokort på föreningens aktiviteter:

2 Fyll i ett särskilt Excel-ark framtaget av Idrott & förening. NYTT! För närvarokort i ett externt system, såsom IdrottOnline, Laget.se, SportAdmin, osv. Detta är den rekommenderade metoden, då den bland annat ger möjlighet till rapportering via en mobil-app. Denna metod gör det också enkelt att söka LOK-stöd hos Riksidrottsförbundet. Observera att inga andra former är godkända för det kommunala aktivitetsbidraget. Närvarokort skall fyllas i av ledaren, direkt efter varje sammankomst. Då minimeras risken för felaktiga uppgifter. Om man inte har tillgång till dator eller mobil-app vid sammankomsten kan det vara en bra idé att skriva ut en lag/grupplista på papper och bocka av närvaro, för att sedan så snart som möjligt föra in närvaron i lämpligt system elektroniskt. Om du använder Excel för redovisning av närvaro Ett Excel-ark finns på kommunens hemsida. Skriv förening blankett i sökfältet på hemsidan och välj Blanketter för föreningsbidrag. Välj versionen som ligger under rubriken ungdomsföreningar. Ladda hem den, och öppna filen från din hårddisk. 1. Öppna filen i Excel. 2. Gå till fliken Register. 3. Fyll i uppgifter om föreningens medlemmar. 4. Gå till fliken Kort 1. Denna flik utgör närvarokort för ett visst lag eller en viss grupp. 5. Ange ID nummer för närvarokortet, enligt ett löpande system så att man enkelt kan urskilja korten mellan terminerna/åren, exempelvis , , osv. Ange även aktivitet (tex fotboll ) och lokal. 6. I vänsterkolumnen, ange numren på de medlemmar som ingår i laget/gruppen som ska bokföras på detta kort. Namnen hämtas då automatiskt. 7. I tabellens ovankant, fyll i aktivitetens namn (tex träning ), samt tid och datum för varje tillfälle. 8. För varje medlem sätt en etta för varje aktivitet då denna person deltog. 9. När allt är ifyllt så räknar Excel ut hur mycket bidrag som kommer att betalas ut efter godkänd ansökan. Vanliga orsaker till fel Ibland tycks siffrorna inte stämma. Då kan det bero på något av följande. Sammankomsten är för kort. Den måsta vara minst 60 minuter lång. Sammankomsten saknar ledare. Kontrollera att även ledaren markerats som närvarande. Deltagare är inte rätt ålder (skall vara 7-25). I slutet av perioden skall närvarokortet skrivas ut och skrivas under av en ansvarig ledare. Det skall sedan sparas i fem år. Observera att närvarokort kan komma att kontrolleras av handläggare.

3 Om du för närvaro i ett externt system För närvarande har Idrott & förening samarbete med följande leverantörer av närvarokort på nätet: IdrottOnline Laget.se SvenskaLag.se SportAdmin Myclub Attendance Xenophon Detta betyder att du kan använda något av dessa system för din förenings närvarohantering, för att efter periodens slut kunna hämta dina närvarokort som en fil och föra in den i Idrott & förenings e- tjänst. Systemen fungerar lite olika, och det är upp till respektive leverantör att hjälpa dig komma igång, och hämta din fil med närvarokort. 2. Gör föreningsredovisning Föreningsredovisning är en årlig deklaration som visar att föreningen är aktiv och uppfyller de grundläggande kraven som Idrott & förening ställer. Detta görs en gång per år - efter årsskiftet men innan ansökan om aktivitetsbidrag och lokalbidrag. 1. Logga in i e-tjänsten. 2. Välj Mina sidor i den blå menyn. 3. Välj Föreningsredovisning i menyn till vänster. 4. I menyn, välj Redovisa för Idrott & förening. Nu kan du se att det finns fyra sidor som ingår i föreningsredovisningen. 5. I menyn, välj Redovisning av antal medlemmar per den 31 december 20xx. 6. Fyll i antalet flickor och pojkar i varje åldersgrupp. 7. Kryssa i rutan Jag godkänner och klicka på knappen Spara redovisning. 8. I menyn, välj Redovisning av styrelse och ledarsammansättning per den 31 december 20xx. 9. Fyll i antal män respektive kvinnor i respektive kategori. 10. Kryssa i rutan Jag godkänner och klicka på knappen Spara redovisning. 11. I menyn, välj Redovisning av intäkter från medlemsavgifter per den 31 december 20xx. 12. Fyll i era intäkter från medlemsavgifter. Idrott & förening kräver en medlemsavgift på minst 100 kr/år. 13. Kryssa i rutan Jag godkänner och klicka på knappen Spara redovisning. 14. I menyn, välj Ladda upp årsmöteshandlingar. 15. Klicka på Bläddra (eller Välj fil) och välj en fil som innehåller årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse eller revisionsberättelse. Upprepa för varje typ av handling, alla fyra måste skickas in. OBS! En fil kan innehålla flera handlingar, men vi rekommenderar att ha en fil per handling. Se gärna till att filerna har lättförståeliga namn med årtal! Om något saknas så kommer

4 handläggaren att ta kontakt. 16. När du laddat upp alla filer, kryssa i Jag har laddat upp och klicka på knappen Godkänn. Nu har du gjort föreningsredovisning och kan gå vidare med att redovisa närvaro! Tips: Du kan när som helst under året ladda upp årsmöteshandlingar. En bra idé är att göra det direkt efter årsmötet, så fort handlingarna justerats. Då finns de på rätt plats och du slipper leta efter filerna i början av nästföljande år. 3. Redovisa närvarokort inför ansökan När det är dags att söka aktivitetsbidrag, efter halvårsskiftet, så ska en sammanställning av det senaste halvårets aktiviteter redovisas. Börja alltid med att logga in: 1. Logga in med dina personliga kontouppgifter. 2. Välj roll. Observera att bara ordförande, kassör, bidragsansvarig och administratör har rätt att söka bidrag. Försäkra dig om att du valt en roll i rätt förening, ifall du är funktionär i flera föreningar. Om föreningen fyllt i närvarokorten i Excel-fil Föreningar som använt Excel-formuläret kan ansöka via e-tjänsten. Ansökan sparas automatiskt men föreningen ska spara närvarokorten (utskrivna Excel-filer) i fem år. Rulla ner i Excel-arket, tills du ser rubriken Redovisning till kommunen. Här ser du alla värden som du behöver ange när du redovisar närvarokorten i e-tjänsten. 1. I e-tjänsten, välj Mina sidor > Redovisa närvaro. 2. I det gröna fältet, fyll i totalt antal sammankomster och närvaro för vart och ett av föreningens lag/grupper (en rad per grupp) under bidragsperioden.

5 3. Efter varje lag/grupp, klicka Lägg till. VIKTIGT Skapa en rad per närvarokort (ett kort = en flik i Excel). Du inte får räkna ihop flera kort på en rad. Var noga med att det lagnamn du skriver in är samma som ID på närvarokortet i Excel. Det måste finnas minst lika många ledare som det är sammankomster på varje kort. Korten sorteras i bokstavordning. Om du vill ha dem i någon särskild ordning, sätt en bokstav först i namnet för att indikera ordning! Nu har du gjort redovisningen av den gångna periodens aktiviteter. För att kunna få bidraget måste du nu gå vidare och skicka in ansökan. Om du vill kan du gå direkt till ansökan med knappen i det gula fältet. Om föreningen fyllt i närvarokorten i ett externt system Om närvarokorten förts i ett externt system, exempelvis IdrottOnline, så måste du först hämta en fil som innehåller föreningens all närvarodata. 1. Ladda ner XML-filen från det system du valt att använda. Detta kan du få hjälp med från din leverantör. I flera fall kommer det att finnas en knapp som låter dig hämta filen. Hos IdrottOnline kallas filen Kommunfil, hos övriga kallas de ofta ApN eller liknande. 2. Spara filen på valfri plats på din dator. Obs: Öppna inte filen. Om du gör ändringar så kan den väldigt lätt bli felaktig och inte kunna importeras! 3. Logga in på e-tjänsten. 4. Gå till Mina sidor > Redovisa närvaro > Redovisa närvaro för kommunalt aktivitetsbidrag. 5. Klicka på knappen Importera närvarokort. 6. Välj XML-filen som du laddade hem. 7. Nu kan det ta flera minuter. Gör inget i din browser under tiden. Systemet laddar in filen och analyserar all data baserat på det regelverk Göteborgs kommun använder för aktivitetsbidrag. När det är klart så ser du en lista på närvarokort. För varje kort ser du antal godkända sammankomster, deltagare, ledare, mm. 8. Om du vill se i detalj hur olika deltagare och sammankomster bedömts, klicka på Visa intill ett kort. Röda markeringar har underkänts, gröna ger bidrag. Om du placerar markören på en röd markering så kan du se varför den underkänts. 9. Nu har du gjort redovisningen av den gångna periodens aktiviteter. För att kunna få bidraget måste du nu gå vidare och skicka in ansökan. Om du vill kan du gå direkt till ansökan med knappen i det gula fältet längst ner.

6 Ta bort en fil Ibland kan man behöva ta bort den fil man laddat upp, tex om något ser ut att ha blivit fel och man vill gå tillbaka till sin leverantör och göra ändringar. Klicka då på länken Ta bort intill filnamnet. Detta raderar alla närvarokort som importerades från den filen. Detta går inte att ångra. Däremot kan man ladda upp filen på nytt. Vanliga fel vid import av XML-fil Felmeddelande: Import kan inte utföras. Alla närvarokort måste ha olika namn (osv ) Detta fel beror på att din fil innehåller närvarokort med samma namn som närvarokort som du redan lagt in (tex genom att du importerat flera filer, eller matat in rader manuellt.) Ett namn får bara förekomma en gång. Lösning: Gå tillbaka till det system du för närvaro i, och ändra namn på de närvarokort som heter samma sak. Hämta filen på nytt och ladda upp den igen. Felmeddelande: Filen kan inte importeras (osv ) Detta fel beror på att din fil på något sätt är felaktig. Detta kan du sannolikt inte åtgärda själv. Om du öppnat filen och gjort ändringar så kan detta vara orsaken. Lösning: Hämta filen på nytt från leverantören och prova att ladda upp den igen. Om det inte fungerar kontakta din leverantör. Fel: Summeringar stämmer inte med preliminära siffror från min leverantör Ibland skiljer sig uträkningen av antal godkända närvaromarkeringar mellan leverantörens prognos (eller vad ni brukar få) och e-tjänsten. Leverantörens uträkning är preliminär - de summeringar som du ser i e-tjänsten är det som gäller. E-tjänsten räknar utifrån det politiskt beslutade regelverket, och du kan gå in i varje närvarokort och se vilka deltagare som godkänts vid varje sammankomst. Leverantören kan ha alltså ett felaktigt regelverk inlagt. En annan förklaring är att det finns fel i underlaget som gör att många närvaromarkeringar underkänns. Gå in och titta på de importerade närvarokorten ett och ett (klicka på Visa på raden för närvarokortet). Många röda markeringar betyder att mycket underkänts. Lösning: kontrollera i ditt online-system (dvs där du hämtar filen ifrån): 1. att kompletta personnummer finns med på alla deltagare, särskilt ledare 2. att minst en ledare finns på alla sammankomster 3. att alla sammankomster har en sluttid (annars räknas de inte) 4. om det ofta är mer än 40 deltagare (då räknas max 40) 5. om flerdagars aktiviteter rapporterats som en enda sammankomst (då räknas den inte alls, dela istället upp så det blir en aktivitet per dag) 6. om sammankomster har pensionärer som deltar (dessa räknas inte)

7 Om möjligt, ändra eventuella fel, hämta en ny fil, och ladda in filen på nytt. Fel: Jag ser ingen knapp för import Om man är på fel period, dvs tittar på en äldre redovisning, så ser man ingen knapp för import. Detsamma gäller om man redan sökt bidrag för aktuell period. Stega fram till aktuell period! Fel: Inget felmeddelande, men heller inget resultat av importen Importen pågår en stund och tycks sedan vara klar. Men inga nya närvarokort visas. Detta beror troligen på att filen inte innehåller några sammankomster som hör till aktuell period. Sammankomster som hör till annan period ignoreras nämligen vid import. Detta beror oftast på att du laddat upp fel fil, dvs en gammal fil. I vissa system för närvarorapportering måste du välja vilken period som ska exporteras till XML, och detta kan då bli fel. Du kan också ha blandat ihop filer på din dator. Lösning: Ladda upp rätt fil. Kombinera olika metoder Vissa föreningar har olika sektioner som för närvaro i olika system, och ibland kan det hända att föreningen övergår från ett system till ett annat under pågående period. I dessa fall går det bra att kombinera olika metoder för redovisning av närvarokort. Du kan till exempel importera en fil från IdrottOnline och en från Laget.se, och dessutom komplettera med några manuella rader om en viss ledare fört närvaro i Excel. E-tjänsten räknar ut den totala närvaron och bidragssumman utifrån alla underlag som redovisas. I längden rekommenderar vi att man väljer ett enda system, men e-tjänsten sätter alltså ingen begränsning. 4. Skicka in ansökan 1. Välj Bidrag i menyraden överst. 2. Välj Aktivitetsbidrag i vänstermenyn. 3. Klicka på Sök bidrag. Denna knapp syns endast om under pågående ansökningsperiod, dvs 1 juli-25 augusti och 1 januari-25 februari. 4. Gå igenom samtliga steg, och kontrollera uppgifterna. Glöm inte att kryssa i rutan längst ner till vänster. Du ska i tredje samt sista steget se en sammanställning av alla närvarokort, oavsett hur du lagt in dem. 5. Skicka in ansökan. Statligt LOK-stöd Tillhör er förening Riksidrottsförbundet (RF) kan ni söka det statliga LOK-stödet via tjänsten IdrottOnline. Om ni för er närvaro direkt i IdrottOnline så är det trivialt att söka LOK-stöd, men ni måste hämta en fil och importera datan till e-tjänsten för att söka kommunalt. Om ni använder en annan leverantör av närvarokort så ska ni söka direkt till RF via denna leverantör. Kontakta leverantören om hur ni går tillväga. Om ni har fört närvaron i Idrott & förenings Excel-ark så finns idag inget enkelt sätt att exportera/importera aktivitetsdata till IdrottOnline för att söka LOK. Men till er hjälp finns blanketten Underlag för ansökan om statligt lokalt aktivitetsstöd till Riksidrottsförbundet som räknar ut totalsummor som efterfrågas vid ansökan om LOK-stödet. Denna hittar ni på sök på blankett förening. En sammanställning för RF finns också längst ned i närvarokorten (Excelarket).

8 Support Mer detaljerade manualer finns under menyalternativet Hjälp i e-tjänsten. Tänk också på att varje sida har en hjälptext. Klicka på symbolen uppe till höger. Om du har frågor eller vill ha personlig hjälp att komma igång, ring kundservice på Idrott & förening, För frågor om externa system som IdrottOnline, kontakta respektive leverantör.

Snabbintroduktion: Komma igång med e-tjänsten

Snabbintroduktion: Komma igång med e-tjänsten Snabbintroduktion: Komma igång med e-tjänsten Introduktion för föreningar Uppdaterad 2018-07-03 Idrott & förenings e-tjänst är ett webbaserat hjälpmedel för föreningar och privatpersoner i Göteborgs Stad.

Läs mer

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET Föreningsbidrag Värmdö Kommun med närvarorapportering i ApN Version 2 2014-03-18 Innehållsförteckning Innehåll Varför ApN?... 3 Kontaktuppgifter... 3 Tillgång till systemet...

Läs mer

Boka möteslokal, bollplan eller sporthall

Boka möteslokal, bollplan eller sporthall Boka möteslokal, bollplan eller sporthall Instruktion för privatpersoner Inledning Idrott & förenings e-tjänst är ett webbaserat hjälpmedel för föreningar och privatpersoner i Göteborgs Stad. Genom e-tjänsten

Läs mer

MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET För föreningsbidrag Värmdö Kommun Varför ApN? Aktivitetskort på Nätet, ApN, är ett webbaserat program som förenklar föreningars tillvägagångssätt att ladda upp årsmöteshandlingar

Läs mer

MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET För föreningsbidrag Värmdö Kommun Varför ApN? Aktivitetskort på Nätet, ApN, är ett webbaserat program som förenklar föreningars tillvägagångssätt att ladda upp årsmöteshandlingar

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där kultur- och fritidsförvaltningens bidragsberättigade idrottsföreningar ska närvarorapportera. Systemet medför flera fördelar för

Läs mer

Frågor och svar föreningsbidrag 2017 (uppdaterad )

Frågor och svar föreningsbidrag 2017 (uppdaterad ) Frågor och svar föreningsbidrag 2017 (uppdaterad 2017-02-28) Innehåll Frågor och svar föreningsbidrag 2017... 1 Nya regler för föreningsbidrag 1 januari 2017... 2 Vad är det som ändras 1 januari 2017?...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline 1 Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline För att skicka kommunfil från IdrottOnline behöver föreningen även ha inloggningsuppgifter till kommunens system Aktivitetsstöd. Det är olika inloggningsuppgifter

Läs mer

MANUAL LAGLICENSER. Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar

MANUAL LAGLICENSER. Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar Innehåll Kom igång Lägga till personer i medlemsregistret Import av personer genom excel Skapa lag (grupper) Redigera

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ

VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ VÄLKOMNA FRITID JÖNKJ NKÖPING PRESENTATION En presentation av applikationen Aktivitetsstöd för NÄRVAROREGISTRERING Ett begrepp vi vill försöka använda oss av MEN FÖRSTF RST Finns det några idrottsföreningar

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Nu kan du använda "Aktivitetskort på nätet". Det kommer att förenkla föreningens hantering och redovisning av Lokalt aktivitetsstöd. All närvaro som föreningen registrerar sparas

Läs mer

MANUAL FÖR FÖRENINGSADMINISTRATÖRER Aktivitetskort på Nätet (ApN)

MANUAL FÖR FÖRENINGSADMINISTRATÖRER Aktivitetskort på Nätet (ApN) MANUAL FÖR FÖRENINGSADMINISTRATÖRER Aktivitetskort på Nätet (ApN) Manual för föreningsadministratör (ApN) Innehåll Kom igång med ApN... 2 Inlogg... 2 Lägg upp ledare... 2 Ta bort ledare... 2 Närvarokort...

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben Kundens ex Gäller från 2017-01-01 Innehåll Inledning... 2 Ansökan på webben... 2 Förutsättningar... 2 Logga in... 2 Ansökan... 3 Felmeddelanden... 4

Läs mer

För föreningar som gjort fullständig LOK-stödsansökan i IdrottOnline

För föreningar som gjort fullständig LOK-stödsansökan i IdrottOnline För föreningar som gjort fullständig LOK-stödsansökan i IdrottOnline Beskrivning för Skapa kommunfil i IdrottOnline och Importera närvaro från RF till Aktivitetsstöd. IdrottOnline 1. Gå till föreningens

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

LATHUND. Import från Idrott Online till kommunens Aktivitetsstöd. För idrottsföreningar som söker LOK-stöd från Riksidrottsförbundet

LATHUND. Import från Idrott Online till kommunens Aktivitetsstöd. För idrottsföreningar som söker LOK-stöd från Riksidrottsförbundet 1(8) LATHUND Import från Idrott Online till kommunens Aktivitetsstöd För idrottsföreningar som söker LOK-stöd från Riksidrottsförbundet Mia Fors 2014-09-09 Kommunens Aktivitetsstöd levereras av 1. Registrera

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsadministratör

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsadministratör Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsadministratör Manual för föreningsledare (ApN) Innehåll Kom igång med ApN... 2 Inlogg... 2 Lägg upp ledare... 2 Ta bort ledare... 2 Närvarokort...

Läs mer

Manual för statligt LOK-stöd via mobilen/sms

Manual för statligt LOK-stöd via mobilen/sms Manual för statligt LOK-stöd via mobilen/sms 1. Logga in på ditt lags arbetsrum/lagsida. Se till att du har fått extra behörighet som redaktör på huvudsidan. Välj fliken LOK i den gråa menylistan längst

Läs mer

MANUAL LAGLICENSER. Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar

MANUAL LAGLICENSER. Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar Innehåll Kom igång Lägga till personer i medlemsregistret Import av personer genom excel Skapa lag (grupper) Redigera

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd 3.1.1 091214 Ansök om LOK-stöd Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Instruktion LOK- bidrag

Instruktion LOK- bidrag Instruktion LOK- bidrag Detta är en guide framställd för att underlätta ifyllandet av blanketterna för LOK- bidrag. I Tallboda IF vill vi att ALLA aktiviteter skall närvarorapporteras och det är lagledaren

Läs mer

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg)

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) Allmän info Ett uppdaterat medlemsregister är ryggraden i en förenings verksamhet. Det underlättar fakturering/uppföljning av medlemsavgifter, närvarorapportering,

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Administration Upplägg lördag 13.30-15.30 PowerPoint: Allmän information om IdrottOnline De administrativa funktionerna: - Medlemsregistret - LOK-närvaro

Läs mer

Klubb. Dags att ansöka om LOK-stöd för 2009

Klubb. Dags att ansöka om LOK-stöd för 2009 Klubb Dags att ansöka om LOK-stöd för 2009 Senast lördag den 15 augusti 2009 ska du skicka in ansökan för aktiviteter genomförda under ven 2009. Senast måndag den 15 februari 2010 ska du skicka in ansökan

Läs mer

LOK- stöd. Registrering av närvaro. LOK- stöd är aktivitetsstöd som vi söker både från staten och kommunen, översiktligt så får vi :

LOK- stöd. Registrering av närvaro. LOK- stöd är aktivitetsstöd som vi söker både från staten och kommunen, översiktligt så får vi : LOK- stöd LOK- stöd är aktivitetsstöd som vi söker både från staten och kommunen, översiktligt så får vi : Statligt: 24 kr/gruppaktivitet och om vi har 2 el fler ledare får vi ytterligare 6 kr/gruppaktivitet,

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2013-04-15 Lathund Klubbmedlem 1 1 FUNKTIONER Din förenings IdrottOnline sida är portalen för medlemmarna där du kan hitta information om vad som händer i din förening. Med ditt personliga

Läs mer

- en ny webblösning för föreningen

- en ny webblösning för föreningen - en ny webblösning för föreningen Broschyren som du håller i din hand ska förhoppningsvis reda ut en del frågetecken kring IdrottOnline Klubb Information från idrotten i Västergötland Detta ingår i IdrottOnline

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsledare Manual för föreningsledare (ApN) Innehåll Kom igång med ApN... 2 Registrera sammankomst... 2 Välj rätt närvarokort... 2 Välj vad ni gjorde och

Läs mer

Skapa kommunfil. kommunens hemsida Sökord: närvaroregistrering. e-tjänst aktivitetsstöd

Skapa kommunfil.  kommunens hemsida Sökord: närvaroregistrering.  e-tjänst aktivitetsstöd 1 Skapa kommunfil Manual för idrottsföreningar som registrerat närvaro i IdrottOnline (IOL) eller andra system som kan integreras med IOL och som skall överföras till Kultur- och fritidsförvaltningens

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Handbok för Aktivitetskort på nätet ADJÖ PAPPER! Handbok för Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där fritidsförvaltningens föreningar ska närvarorapportera. Systemet medför

Läs mer

Aktivitetskort på nätet Hur gör jag?

Aktivitetskort på nätet Hur gör jag? 1 Aktivitetskort på nätet Hur gör jag? Föreningsadministratör är den/de som är huvudansvarig för föreningen och ansvarar för att aktivitetsredovisningen sköts på ett riktigt sätt i föreningen. Föreningsadministratörernas

Läs mer

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras på webbverktyget EPiServer,

Läs mer

Medlemsregistret i IdrottOnline

Medlemsregistret i IdrottOnline Medlemsregistret i IdrottOnline Här följer en beskrivning över hur ni lägger in era medlemmar i IdrottOnline. För att få tillgång till medlemsregistret behöver du ha rollen Huvudadministratör eller Klubbadministratör.

Läs mer

Hantera kontaktuppgifter och skapa användarkonton för ledare på lagets hemsida etc

Hantera kontaktuppgifter och skapa användarkonton för ledare på lagets hemsida etc Hantera kontaktuppgifter och skapa användarkonton för ledare på lagets hemsida etc Ni har kanske, precis som jag, brottats med kontaktuppgifter för ledare på lagsidan? Hur man än lägger till kontaktinformation

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Lathund för registrering i Aktivitetskort på Nätet (ApN)

Lathund för registrering i Aktivitetskort på Nätet (ApN) Lathund för registrering i Aktivitetskort på Nätet (ApN) Aktivitetskort på Nätet är ett digitaliserat system för att registrera och ansöka om kommunalt aktivitetsstöd. Registrera föreningsadministratör

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Guide för att komma igång med SportAdmin

Guide för att komma igång med SportAdmin Guide för att komma igång med SportAdmin 1 Inställningar 1a Ladda upp föreningens logga 1b Fyll i föreningens uppgifter 1c Fyll i övriga grundinställningar 2 Perioder 2a Skapa ny period 2b Kopiera mellan

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1 Uppdaterad: 2013-06-20 Lathund app App-Manual 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Användningsområde 4 Kom igång 4 Förberedelse 5 Logga in 5 Notiser 5 Välj organisaton 6 Välj grupp 7 Symbolförklaring 7

Läs mer

Att fylla i närvarokort föreningsadministratör

Att fylla i närvarokort föreningsadministratör Att fylla i närvarokort föreningsadministratör 1 2 Innehållsförteckning Skapa nya ledare 4 4 Skapa ledare 4 Tänk på: 4 Ta bort/inaktivera ledare 5 5 Ta bort ledare 5 Tänk på: 5 Skapa nytt närvarokort 6

Läs mer

Ansök om LOK-stöd Uppdaterad

Ansök om LOK-stöd Uppdaterad Ansök om LOK-stöd Uppdaterad 2011-12-06 Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildning 3 Specialidrottsförbundens (SF) och distriktsförbundens sidor (DF) 3 Information 3 Manualer 3 Operativsystem och webbläsare

Läs mer

Lathund för föreningsadministratörer för ApN

Lathund för föreningsadministratörer för ApN Lathund för föreningsadministratörer för ApN 1 Inledning...3 Vad är aktivitetsstöd?...3 Några av reglerna för aktivitetsstöd...3 Ansökan och redovisning...3 Rapportera närvaro inom fyra veckor...3 Vad

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Importera medlemmar via Excel

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Importera medlemmar via Excel Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Importera medlemmar via Excel 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet En tjänst för bidragsgrundande närvarorapportering. Kundsupport vardag kl 8-17 090-16 16 60, välj 2 Inloggningsuppgifter föreningsadministratör: asa.borglund@vallentuna.se Manual

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Handbok för Aktivitetskort på nätet ADJÖ! R E P P PA Handbok för Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där fritidsförvaltningens föreningar ska närvarorapportera. Systemet

Läs mer

FRI för föreningar i Sjöbo kommun. Manual i föreningsregistret och stödansökan via webben

FRI för föreningar i Sjöbo kommun. Manual i föreningsregistret och stödansökan via webben FRI för föreningar i Sjöbo kommun Manual i föreningsregistret och stödansökan via webben FRI FÖR FÖRENINGAR I SJÖBO KOMMUN VAD ÄR FRI? FRI är ett administrativt system som används av cirka 60 % av Sveriges

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Fö reningsadministratö r Hantera ledare Hantera na rvarökört Registrera na rvarö (ledare) Statistik Periödrappört, bidragsansö kan

Fö reningsadministratö r Hantera ledare Hantera na rvarökört Registrera na rvarö (ledare) Statistik Periödrappört, bidragsansö kan Fö reningsadministratö r Hantera ledare Hantera na rvarökört Registrera na rvarö (ledare) Statistik Periödrappört, bidragsansö kan Inloggning i ApN Tillsätt nya och hantera ledare Hantera närvarokort Ändra

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas Vad är ebas? Sveriges Elevråd använder sig av ett system för medlemshantering som heter ebas. Det är först när er organisation har kompletta uppgifter i ebas och ni har skickat

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se LATHUND Landskrona stad Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se Uppdaterad 2014-11-20 Innehåll Kontaktperson på fritids- och kulturförvaltningen...2 Inledning...2 Föreningsregistret

Läs mer

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE OPIC tendsign anbudsgivarkonto Via anbudsgivarkontot så genomförs hela anbudsprocessen, från att titta på förfrågningsunderlag, skicka anbud,

Läs mer

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet.

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet. Export till SAM Internet 2015 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inloggning och skapa kommunfil i IdrottOnline... 3 2. Import av kommunfil till Aktivitetsstöd... 5 3. Kontrollera

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Informationsmaterial om

Informationsmaterial om FÖRENINGSSERVICE Informationsmaterial om datorstöd för rapportering av aktiviteter på närvarokort Just nu finns det för alla föreningar ett datorstöd som hjälp, när det gäller rapportering av aktiviteter

Läs mer

LATHUND Lokalt aktivitetsstöd För föreningsadministratörer

LATHUND Lokalt aktivitetsstöd För föreningsadministratörer Version 1.0 2011-05-09 LATHUND Lokalt aktivitetsstöd För föreningsadministratörer Skapa ny ledare Tryck på "Ledare" i den vänstra menyn. Skapa ledare Högst upp på sidan har du en länk som heter "Skapa

Läs mer

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation.

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Aktivitet 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om aktivitet 4 Ny aktivitet 5 Aktivitet 6 Allmänt 6 Datum och tid 6 Upprepning 7 Ta bort deltagare 9 Skicka ut en kallelse

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD. Nya regler från 1 januari 2014

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD. Nya regler från 1 januari 2014 STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD Nya regler från 1 januari 2014 Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja barn- och ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i

Läs mer

Informationsmaterial om

Informationsmaterial om FÖRENINGSSERVICE Informationsmaterial om datorstöd för rapportering av aktiviteter på närvarokort Just nu finns det för alla föreningar ett datorstöd som hjälp, när det gäller rapportering av aktiviteter

Läs mer

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Uppdaterad 2011-03-09 Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas

Läs mer

Se till att du har inloggning till din lagsida, kontakta kansliet. Gå till din lagsida och logga in via hänglåset uppe i högra hörnet.

Se till att du har inloggning till din lagsida, kontakta kansliet. Gå till din lagsida och logga in via hänglåset uppe i högra hörnet. Lathund LOK-stöd/aktivitetsstöd 1. Skapa aktiviteter i kalendern 2. Registrera närvaro 3. Klart! Vad är LOK-stöd LOK-stöd, eller aktivitetsstöd, är ett ekonomiskt stöd som föreningar får för redovisade

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se Viktig info! Spara denna manual Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se För våra hyresgäster Så här kommer du in på Mina sidor Denna manual

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas 1. Logga in Börja med att logga in på www.ebas.sverigeselevkarer.se. Välj Sveriges Elevkårer och skriv in ert förenings-id som användarnamn och lösenordet som ni har fått skickat

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer

Att fylla i närvarokort - ledare

Att fylla i närvarokort - ledare Att fylla i närvarokort - ledare 1 2 Innehåll Registrera sammankomst 4 Välj närvarokort 4 Välj vad ni gjorde och när ni gjorde det 4 Lägg till deltagare på närvarokortet 5 Fyll i närvaromarkeringar 5 Spara

Läs mer

Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du

Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du Aktiviteter läggs förslagsvis upp i förväg i lagets kalender. Då kan ni också lära era spelare/föräldrar att själva hålla sig uppdaterade om matcher, träningar

Läs mer

Uppdaterad Ansök om LOK-stöd

Uppdaterad Ansök om LOK-stöd Uppdaterad 2012-06-20 Ansök om LOK-stöd Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildning 3 Specialidrottsförbundens (SF) och distriktsförbundens sidor (DF) 3 Information 3 Manualer 3 Operativsystem och webbläsare

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer