Distribution. Reproduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distribution. Reproduktion"

Transkript

1

2 Distribution Om du äger eller är behörig användare av en registrerad kopia av FirstClass Intranet Server eller FirstClass Collaborative Classroom, kan du distribuera kopior av FirstClass-dokumentationen. Detta förutsätter att du följer nedanstående regler: Dokumentet (som utskriven kopia eller online) är i ursprungligt skick och innefattar denna information om distribution och reproduktion. Administrationsmanualer distribueras endast till administratörer eller subadministratörer. Klientmanualer och referenskort distribueras endast till registrerade användare av ditt system. Utbildningsmanualen distribueras endast till lärare och andra utbildare på ditt system. Dokumenten får inte distribueras offentligt och inte heller läggas ut på publika online-system (t. ex. Passagen och Torget). Ingen avgift (inte ens för att täcka reproduktionskostnaderna) får överhuvudtaget tas ut. Reproduktion Det är möjligt att inkludera delar av våra manualer i kundens egna, och kunden kan sedan ta betalt för dessa. Kontakta marknadsavdelningen på FC Sweden för villkoren. Varumärken Alla rättigheter är skyddade. FirstClass, FirstClass Collaborative Classroom, FirstClass Intranet Server, SoftArc, SoftArc The Messaging Company, FirstClass och SoftArcs logotyper är av SoftArc Inc. registrerade varumärken. Andra produkter nämnda i detta dokument kan vara av respektive företag registrerade varumärken och erkänns härmed. Denna utgåva tillämpas på version 5.5 Service Pack 3 av FirstClass och på alla kommande versioner och ändringar ända tills annat föreskrivs i senare utgåvor. Detta dokument är bundet av den internationella lagen om upphovsrätt, av avtalet och den begränsade garantin i FirstClass mjukvara som följer med varje FirstClass-produkt.

3 FCIS Referenskort Kristallen UPPSALA Besöksadress: Axel Johanssons gata 4-6 Telefon: Fax: Översatt till svenska den 10 maj 2000 av ProNorelii Datainformation och FC Sweden AB Copyright 2000 by FC Sweden AB, and SoftArc Inc.

4 Att använda FirstClass Logga in på en FirstClass server Det här gäller enbart registrerade användare. Om du vill registrera dig när du loggar in, se i Användarhandbok hur du gör. Om du är gästanvändare fyller du i fältet Fil som det beskrivs nedan och välj Logga in som gäst. 1. Dubbelklicka på ikonen FirstClass. 2. Fyll i Login-fönstret. Mac OS Login-fönster Windows Login-fönster Fil Registrerad användare Användar-ID Lösenord Inställningsfilen för den server du vill ansluta till. Om inställningsfilen inte finns i listan, klicka på Bläddra för att söka filen. Klicka på Öppna med önskad fil markerad. Se till att denne är markerad. Ditt användar-id på den här servern. Ditt lösenord på den här servern. 3. Klicka på Logga in för att öppna ditt FirstClass-skrivbord. 1 FCIS Referenskort

5 Att använda FirstClass FirstClass-skrivbordet När du väl anslutit dig till en FirstClass-server öppnas ditt skrivbord på den servern. Ditt skrivbord skiljer sig kanske från exemplen i det här referenskortet, eftersom det är din FC-administratör som avgör vilket skrivbord du kommer att få vid start och det allmänna utseendet på det. För att öppna objekten på skrivbordet ska du dubbelklicka på dem. Mac OS Skrivbord Windows Skrivbord Innehållet i standardfönstret Övre fönstret Nedre fönstret Verktygsfält Sammanfattning Fönstret är delat i två horisontella delar (kan även delas vertikalt). Det övre visas med stora ikoner. Det nedre fönstret visas som lista och visar innehållet för varje objekt i kolumner. Du kan sortera och gruppera objekten. Se Användarhandbok. Varje fönster har sitt verktygsfält. Att klicka på en verktygsknapp ger samma effekt som att välja i en meny. Alla verktygsfält kan anpassas. Se Användarhandbok. Det här fältet visar fönstrets namn, en sammanfattning av fönstretsinnehåll, servern och ditt användar-id samt dina behörigheter i det här fönstret. FCIS Referenskort 2

6 Att använda FirstClass Objekt på skrivbordet Brevlåda Innehåller meddelanden du fått och kopior på meddelanden du själv skapat. Finns alltid. (MailBox) Konferenser Elektroniska diskussionsforum eller anslagstavlor som skapats av din administratör. (Conferences) Kan vara publika eller slutna. Adressbok Innehåller dina personliga sändlistor och adresser. (Address Book) Bokmärken Innehåller länkar till objekt på en FCIS-server, till webbsidor eller andra internet-objekt. (Bookmarks) Kalender Innehåller händelser (t. ex. möten) och aktiviteter (t. ex. projekt) som du vill komma (Calendar) ihåg. Hjälp Brukar innehålla direkthjälp på skärmen, t.ex. för att få instruktioner för FirstClass. (Help) Andra objekt som kan finnas läggs in antingen av administratören eller av användaren. Arbeta med meddelanden Meddelanden fungerar på samma sätt i både Brevlådan och konferenser. Ett oläst meddelande har en röd flagga intill. För att läsa ett meddelande, dubbelklicka på det. Skapa ett nytt meddelande 1. Välj Meddelande > Nytt meddelande för att använda standardformuläret. För att använda ett annat formulär, välj Meddelande > Nytt meddelande Special och därefter det formulär du önskar. Om du sedan ändrar dig, välj Arkiv > Ta bort med formuläret öppet. 3 FCIS Referenskort

7 Att använda FirstClass 2. Adressera meddelandet Från Ärende Till Kopia till Bcc Det här fältet har automatiskt ditt namn ifyllt. Skriv något här för att visa vad meddelandet handlar om. Lägg in ett eller flera mottagarnamn. För att lägga till en mottagare, tryck Enter/Retur. För att flytta till fältet Kopia till, tryck Tab. Skriv in mottagare du vill sända kopia till. Det här fältet syns inte förrän du väljer Meddelande > Visa Bcc. Det sänder en kopia till de mottagare du skriver in i fältet osynligt för de andra mottagarna. 3. Skriv in meddelandet i meddelandefältet. Du kan kopiera innehåll från andra källor, formatera det och redigera det. Se Användarhandbok. 4. Möjlighet Bilägga en fil till meddelandet. Välj Arkiv > Bifoga fil och välj sedan aktuell fil och klicka på Öppna. Genväg: Dra filen över till meddelandekuvertet. 5. Sänd meddelandet genom att välja Meddelande > Sänd. FCIS Referenskort 4

8 Att använda FirstClass Besvara ett meddelande 1. Markera eller öppna ett meddelande. 2. Möjlighet Markera någon text du vill citera i ditt svar. Om du vill citera hela meddelandet i ditt svar, välj Meddelande > Besvara Special > Besvara med citat. Om du väljer detta, kan du inte välja något av svarsalternativen beskrivna nedan. Du kan endast sända svaret till dina ursprungliga mottagare eller uppdatera kuvertet manuellt. 3. Skapa ett svar på ett av följande sätt: Välj Meddelande > Besvara för att skapa ett svar adresserat till dina ursprungliga mottagare som du angivit i dina inställningar. Hur du ställer in ditt svar kan du läsa om i Användarhandbok. - eller - Välj Meddelande > Besvara special och sedan ett av följande: Besvara alla Skapar ett svar adresserat till alla andra mottagare. Avsändarens namn finns nu i Till-fältet. Alla andra mottagare finns i Kopia-fältet. Besvara avsändaren Besvara originalförfattaren Besvara konferensen 4. Skriv ditt svar i nedre fönstret. 5. Sänd meddelandet. Skapar ett svar adresserat endast till avsändaren. Skapar ett svar adresserat endast till originalavsändaren till ett vidarebefordrat meddelande. Skapar ett svar adresserat endast till den konferens som innehåller meddelandet. Sända ett meddelande vidare 1. Markera eller öppna ett meddelande. 2. Skapa en kopia av meddelandet, inklusive ev. bilagor, genom att välja Meddelande > Sänd vidare. 3. Adressera meddelandet. 4. Möjlighet Gör önskade ändringar i meddelandetexten. 5. Sänd meddelandet. 5 FCIS Referenskort

9 Spara bilaga 1. Markera bilagan i meddelandekuvertet. 2. Välj Arkiv > Spara bilaga. 3. Markera mappen där du vill att bilagan ska sparas. 4. Klicka på Spara. Genväg: Dra bilagan över till önskad mapp eller dubbelklicka på bilagan. Kontrollera om ett meddelande har lästs Att använda FirstClass För att se historiken för ett meddelande, inklusive vem som läst det, välj Meddelande > Historik med meddelandet markerat eller öppnat. Spara adresser för framtida bruk Du kan lägga in egna adresser och sändlistor i FirstClass-katalogen. Endast du själv kan se den information du själv lagt in. Lägga in en personlig adress 1. Välj Arkiv > Ny > Ny Personlig adress. 2. Fyll i formuläret. FCIS Referenskort 6

10 Att använda FirstClass Namn E-postadress Andra flikar Personens namn som du vill att det ska se ut i katalogen. Personens e-postadress. Om namnet inte finns i katalogen, måste du skriva hela adressen och trycka Tab. Finns namnet i katalogen, räcker det med att du skriver första delen. FirstClass fyller i resten. Du kan också klicka på katalog-knappen (CTRL+L) för att öppna FirstClass-katalogen. Där markerar du önskat namn och klickar Välj. Du kan också dubbelklicka på namnet i katalogen. Lägg in den information du önskar. 3. Stäng formuläret och klicka på Spara. Skapa en sändlista 1. Välj Arkiv > Ny > Ny Personlig sändlista. 2. Fyll i formuläret. Namn Medlemmar 3. Stäng formuläret och klicka på Spara. Listans namn som du vill att det ska se ut i katalogen. Lägg in medlemmarna på samma sätt som när du adresserar ett meddelande. Du kan också klicka på katalog-knappen för att öppna FirstClass-katalogen. Där markerar du önskade namn och klickar Välj. Du kan också dubbelklicka på namnen i katalogen. 7 FCIS Referenskort

11 Att använda FirstClass Arbeta med kalendrar Du kan använda en personlig kalender (som kan ha både händelser som t.ex. möten och aktiviteter, som t.ex. avge en rapport) och titta på andras kalendrar och gruppkalendrar. För att öppna din egen kalender, välj Arkiv > Öppna > Kalender. För att öppna en annan användares kalender, markera användaren i Katalogen, välj Öppna användarens kalender i genvägsmenyn (höger musklick). Titta på kalendrar Du kan titta på en öppen kalender per månad (välj Visa månad), per vecka (välj Visa vecka) eller per dag (välj Visa dag). Per vecka kan se ut så här: Klicka på knappen Denna vecka för att se aktuell vecka. Klicka på knapparna med höger-pil resp. vänster-pil för att gå fram en vecka resp. backa en vecka. Klicka på knappen med ner-pil för att öppna en månadskalender, där du kan välja vilken månad du vill arbeta med genom att klicka på höger- eller vänsterpilarna för att byta månad och sedan på datumet. En Idag-lista visas både per vecka och per dag. Den visar allt som rör dig för den aktuella dagen, såväl händelser som aktiviteter som påbörjas idag eller som pågår. FCIS Referenskort 8

12 Att använda FirstClass Dubbelklicka för att se alla detaljer för händelsen eller aktiviteten. Genom att bara låta musmarkören sväva över händelsen eller aktiviteten får du se mer information om den. Skapa en kalenderhändelse 1. Välj Meddelande > Ny kalenderhändelse med kalendern öppen. Genväg: För att skapa en händelse eller en aktivitet på en viss dag, kan du dubbelklicka antingen i det tomma utrymme på dagen eller på själva datumet ovanför. 2. Fyll i informationen om händelsen inne i formuläret. Beskrivning Plats Börjar Slutar Tidsåtgång Färg Kategori Visa tiden som Känslighet Skriv en beskrivning för händelsen som du vill se den i kalendern. Om platsen inte finns i katalogen, ska du skriva in något här. Annars ska du använda Resurser att boka under fliken Deltagare. Klicka här för att få upp en kalender. Här väljer du månad, dag och tid. Tiden kan du skriva in själv (tt:mm). Ändra här om det behövs. Klicka och du ser en kalender att välja ur. Välj eller skriv in antal timmar för händelsen. Ändrar du här, ändras också tiden i Slutar. Här kan du välja en färgbakgrund. Välj en kategori eller skriv in en egen kategori. Här anger du din tillgänglighet för andra uppgifter under händelsen. Om du väljer Normal, kommer andra att kunna se den här händelsen i din kalender. 3. För att låta händelsen visas upprepade gånger i kalendern Fyll i under fliken Repetera. Repeteringsintervall anger hur ofta händelsen ska synas. Repetera till anger sista datum för händelsen. Klicka i fältet för att få upp en kalender att välja ur. 9 FCIS Referenskort

13 Att använda FirstClass 4. För att bjuda in deltagare I övre rutan fyller du i de deltagare att bjuda in genom att skriva in deras namn som om du skulle skriva brev till dem. Klickar du i rutan bredvid Be deltagarna svara, kommer mottagarna att se knapparna Acceptera respektive Avslå på inbjudan. Resurser att boka ger både lokal och utrustning, om de finns i katalogen. Adressera resurserna på samma sätt som om du skrev meddelanden. Därefter kan du dubbelklicka på dem för att öppna deras kalendrar för att se tillgängligheten. 5. För att skapa påminnelser Fyll i formuläret under fliken Påminnelser. Under Påminnelser anger du om bara du själv eller alla deltagare ska påminnas. Under Tid innan händelsen anger du hur lång tid före händelsen du vill ha påminnelsen. Här kan du skriva i valfritt värde. 6. Möjlighet I det stora fältet kan du skriva in ett meddelande eller bifoga en fil. Klicka höger musknapp i fältet för att se möjligheterna. (På Mac håller du ned musknappen i några sekunder.) 7. När du stänger kalenderhändelsen läggs den in i kalendern. Du kan öppna en händelse för att ändra informationen om den. Du kan även dra händelsen till ett annat startdatum eller till en annans kalender. Skapa en kalenderaktivitet 1. Välj Meddelande > Ny kalenderaktivitet med kalendern öppen. Genväg: Dubbelklicka inne i det tomma området i Idag-listan. 2. Fyll i uppgifterna i aktivitetsformuläret. Beskrivning Aktivitetstillstånd Slutfört Prioritet Skriv in en beskrivning av vad aktiviteten handlar om som du vill se den i kalendern. Här kan du ändra status för aktiviteten. Lämna detta fält tomt tills aktiviteten är slutförd. Om du väljer Brådskande, visas aktiviteten i fetstil i kalenderns Idag-lista. FCIS Referenskort 10

14 Att använda FirstClass Börjar Låt stå kvar om inget speciellt startdatum finns. Annars väljer du ur den kalender som visas när du klickar i fältet eller skriver in något själv. Färdigdatum Låt Inga stå kvar om inget speciellt Färdigdatum finns. Annars väljer du ur den kalender som visas när du klickar i fältet eller skriver in något själv. Färg Välj en färg för textens bakgrund. Kategori Välj en kategori ur listan eller skriv in en själv. Känslighet Om du väljer Normal, kommer andra att kunna se den här händelsen i din kalender. 3. För att skapa en påminnelse för en aktivitet med ett färdigdatum Fyll i formuläret under fliken Påminnelse. Klicka i rutan för Skapa påminnelse. Tid innan färdigdatum anger hur lång tid innan du vill att påminnelsen ska skapas. 4. Möjlighet I det stora fältet kan du skriva in ett meddelande eller bifoga en fil. Klicka höger musknapp i fältet för att se möjligheterna. (På Mac håller du ned musknappen i några sekunder.) 5. När du stänger kalenderaktiviteten läggs den in i kalendern. Aktiviteter, där färdigdatum passerats, visas i rött. Slutförda aktiviteter är överstrukna med ett rött streck. Du kan öppna en aktivitet och ändra informationen. För att ändra status, välj det aktuella aktivitetstillståndet. Du kan även dra en aktivitet till ett nytt startdatum i kalendern, eller från en kalender till en annan, och klicka på aktivitetsikonen för att ändra status till Slutfört. Direktsamtal Ett direktsamtal innebär att du kan föra en konversation med användare som är uppkopplade samtidigt till en FirstClass-server. Besvara en inbjudan till direktsamtal Om du bjuds in till ett direktsamtal, kommer du att få upp en dialogruta som visar namnet på den som bjuder in dig. Om du inte vill delta, klicka på Avstå. Annars klickar du på Acceptera. Då öppnas ett direktsamtalsfönster och ditt namn har lagts in i deltagarlistan. 11 FCIS Referenskort

15 Att använda FirstClass Delta i direktsamtal 1. Skriv ditt inlägg i det övre fältet. 2. Klicka på Sänd eller tryck Enter/Retur och din text visas i samtalsfältet. Ansluta sig till en gruppdiskussion En offentlig gruppdiskussion skapas av din administratör. Den visas som en ikon inne i en konferens eller en mapp. En röd ballong visas bredvid ikonen, när det finns aktiva deltagare där. För att ansluta sig ska du dubbelklicka på ikonen. Sätta igång ett privat direktsamtal 1. Välj Arkiv > Öppna > Direktsamtal. 2. Klicka på Bjud in för att bjuda in deltagare till ditt direktsamtal. 3. Markera de användare du vill bjuda in från fönstret Vilka är uppkopplade. 4. Klicka på Välj. FCIS Referenskort 12

16 Att använda en webbläsare Logga in på en FirstClass-server 1. Skriv in den aktuella serverns webbadress (URL), t.ex. och logga in. 2. Fyll i Login-fönstret. Mac OS Login-fönster Windows Login-fönster Namn eller Användar-ID Ditt användar-id på den aktuella servern. Lösenord Ditt lösenord på den aktuella servern. 3. Klicka på OK för att öppna ditt FirstClass-skrivbord. FirstClass-skrivbordet När du anslutits till servern öppnas ditt FirstClass-skrivbord. Ditt skrivbord kan skilja sig från det på bilden här, eftersom det är din administratör som bestämmer vilka konferenser du ska se från starten och det allmänna utseendet. För att öppna objekt på skrivbordet, ska du klicka på det. Ditt skrivbord kan se ut som en webbsida, men även som ett klassiskt FirstClass-skrivbord. Utseendet bestäms av administratören. 13 FCIS Referenskort

17 Att använda en webbläsare Objekt på skrivbordet Brevlåda Innehåller meddelanden du fått och kopior på meddelanden du själv skapat. Finns alltid. (MailBox) Konferenser Elektroniska diskussionsforum eller anslagstavlor som skapats av din administratör. (Conferences) Kan vara publika eller slutna. Adressbok Innehåller dina personliga sändlistor och adresser. (Address Book) Bokmärken Innehåller länkar till objekt på en FCIS-server, till webbsidor eller andra internet-objekt. (Bookmarks) Kalender Innehåller händelser (t. ex. möten) och aktiviteter (t. ex. projekt) som du vill komma (Calendar) ihåg. Hjälp Brukar innehålla direkthjälp på skärmen, t.ex. för att få instruktioner för FirstClass. (Help) Andra objekt som kan finnas läggs in antingen av administratören eller av användaren. För att se en beskrivning av knapparna i verktygsfältet, klicka på Hjälp-knappen (med frågetecknet). Arbeta med meddelanden Meddelanden fungerar på samma sätt i både brevlådan och konferenser. Ett oläst meddelande har en röd flagga intill. För att läsa ett meddelande, klicka på det. Skapa ett nytt meddelande FCIS Referenskort 14

18 Att använda en webbläsare 1. Välj Nytt. För att använda ett annat formulär, klicka på rullgardinsmenyn för Meddelande, och därefter det formulär du önskar samt därefter Nytt. 2. Adressera meddelandet. Från Ärende Till Kopia till Det här fältet har automatiskt ditt namn ifyllt. Skriv något här för att visa vad meddelandet handlar om. Lägg in ett eller flera mottagarnamn. För att lägga till en mottagare, tryck Enter/Retur. För att flytta till fältet Kopia, tryck Tab. Skriv in mottagare du vill sända kopia till. 3. Skriv in meddelandet i meddelandefältet. 15 FCIS Referenskort

19 Att använda en webbläsare 4. Möjlighet Bilägga ett dokument till meddelandet. Klicka på Bläddra, markera aktuell fil och klicka på Öppna. 5. Sänd meddelandet genom att klicka på Skicka. Besvara ett meddelande 1. Öppna ett meddelande. 2. Klicka på Svara. Hela det inkomna meddelandet citeras i ditt svar. 3. Skriv ditt svar i meddelandefältet. 4. Sänd meddelandet. Sända ett meddelande vidare 1. Öppna ett meddelande. 2. Skapa en kopia av meddelandet, inklusive ev. bilagor, genom att klicka på Vidarebefordra. 3. Adressera meddelandet. 4. Möjlighet Gör önskade ändringar i meddelandetexten. 5. Sänd meddelandet. Spara bilaga För att spara en bilaga, klicka på bilagan i meddelandekuvertet. Kontrollera om ett meddelande har lästs För att se historiken för ett meddelande, inklusive vem som läst det, öppna meddelandet, klicka sedan på Historik. FCIS Referenskort 16

20 Att använda en webbläsare Spara adresser för framtida bruk Du kan lägga in egna adresser i FirstClass-katalogen. Endast du själv kan se den information du själv lagt in. Lägga in en personlig adress: 1. Klicka på Ny personlig adress. 2. Fyll i formuläret Adressbok. Namn E-postadress Kontaktinformation 3. Klicka på Spara. Personens namn som du vill att det ska se ut i katalogen. Personens e-postadress. Lägg in den information du önskar. Arbeta med kalendrar Du kan använda en personlig kalender (som kan ha både händelser som t.ex. möten och aktiviteter, som t.ex. avge en rapport) och titta på andras kalendrar och gruppkalendrar. För att öppna din egen kalender, klicka på Kalender. För att öppna en annan användares kalender, markera användaren i katalogen och klicka på knappen Visa kalender intill användarnamnet. Titta på kalendrar Du kan titta på en öppen kalender per månad (klicka på Visa som månad), per vecka (klicka på Visa som vecka) eller per dag (klicka på Visa som dag). Per vecka kan se ut så här: 17 FCIS Referenskort

21 Att använda en webbläsare Klicka på länken Denna vecka för att se aktuell vecka. Välj kalendersida genom att klicka på listknapparna och välja månad respektive dag. Klicka sedan på Gå. Klicka på knapparna höger-pil resp. vänster-pil för att gå framåt eller bakåt i kalenderbladen. En Idag-lista visas både per vecka och per dag. Den visar allt som rör dig för den aktuella dagen, såväl händelser som aktiviteter som påbörjas idag eller som pågår. Klicka på ett datum för att se information om den dagen. För att se information om en händelse eller en aktivitet, klicka på den. Skapa en kalenderhändelse Tips Om du bokar en resurs eller plats för händelsen kan du kontrollera tillgängligheten först genom att titta i kalendern. Ta fram resursen eller platsen ur katalogen och klicka på knappen Visa kalender. 1. Klicka på Ny kalenderhändelse med kalendern öppen. Genväg: För att skapa en händelse eller en aktivitet på en viss dag, klickar du på ikonen Ny händelse för den dagen. 2. Fyll i informationen om händelsen inne i formuläret. Där det finns listpilar, ska du klicka på dessa och välja ur listorna. FCIS Referenskort 18

22 Att använda en webbläsare Beskrivning Plats Börjar Tidsåtgång Prioritet Färg Kategori Visar tiden som Känslighet Skriv en beskrivning för händelsen som du vill se den i kalendern. Om platsen inte finns i katalogen, ska du skriva in något här. Annars ska du använda Resurser att boka under fliken Deltagare. Här väljer du datum och tid. Välj eller skriv in antal timmar för händelsen. Om du väljer Brådskande, visas aktiviteten i fetstil i kalenderns Idag-lista. Här kan du välja en färgbakgrund. Välj en kategori eller skriv in en egen kategori. Här anger du din tillgänglighet för andra uppgifter under händelsen. Om du väljer Normal, kommer andra att kunna se den här händelsen i din kalender. 3. För att låta händelsen visas upprepade gånger i kalendern Fyll i fälten för funktionen Repetera. Repeteringsintervall anger hur ofta händelsen ska synas. Repetera fram till anger sista datum för händelsen. 4. För att bjuda in deltagare Fyll i fälten för Deltagare. Klickar du Ja i rutan bredvid Be deltagarna svara, kommer mottagarna att se knapparna Acceptera respektive Avböj på inbjudan. Skriv in deltagarnas adresser som om du skulle skriva brev till dem. Resurser att boka ger både lokal och utrustning, t.ex. OH-projektor, om de finns i katalogen. 19 FCIS Referenskort

23 Att använda en webbläsare 5. För att skapa påminnelser Fyll i fälten för Påminnelser. Under Påminnelser anger du om bara du själv eller alla deltagare ska påminnas. Under Tid innan händelsen anger du hur lång tid före händelsen du vill ha påminnelsen. 6. Möjlighet I det stora fältet kan du skriva in ett meddelande eller bifoga en fil, på samma sätt som för ett meddelande. 7. Klicka på Spara. Du kan öppna en händelse för att ändra informationen om den. Klicka därefter på Spara. Skapa en kalenderaktivitet 1. Klicka på Ny kalenderaktivitet med kalendern öppen eller klicka på ikonen Ny aktivitet i Idaglistan. 2. Fyll i uppgifterna i aktivitetsformuläret. Där det finns listpilar, ska du klicka på dessa och välja ur listorna. Beskrivning Aktivitetstillstånd Slutfört Skriv in en beskrivning av vad aktiviteten handlar om som du vill se den i kalendern. Här kan du ändra status för aktiviteten. Lämna detta fält oförändrat tills aktiviteten är slutförd. FCIS Referenskort 20

24 Att använda en webbläsare Börjar Färdigdatum Prioritet Färg Kategori Känslighet Välj datum och tid ur listorna, om startdatum finns. Välj datum och tid ur listorna, om färdigdatum finns. Om du väljer Brådskande, visas aktiviteten överst i kalenderns Idag-lista. Välj en färg för textens bakgrund. Välj en kategori ur listan eller skriv in en själv. Om du väljer Normal, kommer andra att kunna se den här händelsen i din kalender. 3. För att skapa en påminnelse för en aktivitet med ett färdigdatum Fyll i fälten för Påminnelse. Klicka Ja i rutan för Skapa påminnelse. Tid innan färdigdatum anger hur lång tid innan du vill att påminnelsen ska skapas. 4. Möjlighet Du kan skriva in ett meddelande eller bifoga en fil på samma sätt som du skriver ett meddelande. 5. Klicka på Spara. Du kan öppna en aktivitet för att ändra aktivitetstillstånd för den. Välj tidsuppgifter och klicka därefter på Spara. Direktsamtal Ett direktsamtal innebär att du kan föra en konversation med användare som är uppkopplade samtidigt till en FirstClass-server. Besvara en inbjudan till direktsamtal Om du bjuds in till ett direktsamtal, kommer du att få upp en dialogruta som visar namnet på den som bjuder in dig. Om du inte vill delta, klicka på Decline. Annars klickar du på Accept. Då öppnas ett direktsamtalsfönster och ditt namn har lagts in i deltagarlistan. 21 FCIS Referenskort

25 Att använda en webbläsare Delta i direktsamtal 1. Skriv ditt inlägg i det övre fältet. 2. Klicka på Send eller tryck Enter/Retur och din text visas i samtalsfältet. Ansluta sig till en gruppdiskussion En offentlig gruppdiskussion skapas av din administratör. Den visas inne i en konferens eller en mapp. Ett direktsamtal med aktiva deltagare flaggas. För att ansluta sig till direktsamtalet ska du klicka på det. Sätta igång ett privat direktsamtal 1. Klicka på Chat. 2. Klicka på Invite för att bjuda in deltagare till ditt direktsamtal. 3. Markera den eller de användare du vill bjuda in från katalogen. 4. Klicka på Select. FCIS Referenskort 22

26 Meny Menyval Windows Mac OS Arkiv Bifoga fil/skicka fil Ctrl + T Cmd + T Stäng Ctrl + F4 Cmd + W Ta bort Ctrl + D Cmd + D Avsluta Alt + Skift + F4 Cmd + Q Öppna Adressbok Ctrl + 2 Cmd + 2 Öppna Bokmärken Ctrl + 3 Cmd + 3 Öppna Kalender Ctrl + 6 Cmd + 6 Öppna Skrivbord Ctrl + 0 Cmd + 0 Öppna Hemsida Ctrl + 4 Cmd + 4 Öppna Brevlåda Ctrl + 1 Cmd + 1 Öppna Presentation Ctrl + 5 Cmd + 5 Öppna Markerade Ctrl + O Cmd + O Skriv ut Ctrl + P Cmd + P Egenskaper/Hämta information Alt + Enter Cmd + I Spara som Ctrl + S Cmd + S Redigera Stavningskontroll Ctrl + Skift + L Cmd + Skift + L Färg Svart Option + Cmd + K Färg Blå Option + Cmd + B Färg Brun Option + Cmd + W Färg Grå Option + Cmd + E Färg Grön Option + Cmd + G Färg Magenta Option + Cmd + M Färg Orange Option + Cmd + O Färg Röd Option + Cmd + R Färg Gul Option + Cmd + Y Kopiera Ctrl + C Cmd + C Klipp ut Ctrl + X Cmd + X Sök Ctrl + F Cmd + F Sök nästa F3 Cmd + G Storlek större Ctrl + ] Cmd + ] Storlek mindre Ctrl + [ Cmd + [ Formattera markering Ctrl + M Cmd + M Infoga fil Ctrl + Skift + T Skift + Cmd + T Infoga horisontell linjal Ctrl + Skift + H Skift + Cmd + H Infoga sidbrytning Ctrl + Enter Skift + Retur Skift + Enter

27 Meny Menyval Windows Mac OS Redigera Infoga signatur Ctrl + Skift + S Skift + Cmd + S (forts.) Klistra in Ctrl + V Cmd + V Klistra in special Ctrl + Skift + V Option + Cmd + V Gör om Ctrl + Y Cmd + Y Ersätt Ctrl + Skift + F Skift + Cmd + F Markera allt Ctrl + A Cmd + A Stil Fet Ctrl + Skift + B Skift + Cmd + B Stil Kursiv Ctrl + Skift + I Skift + Cmd + I Stil Normal Ctrl + Skift + P Skift + Cmd + P Stil Citerad Ctrl + Skift + ' Skift + Cmd + ' Stil Understruken Ctrl + Skift + U Skift + Cmd + U Ångra Ctrl + Z Cmd + Z Meddelande Sänd vidare Ctrl + Skift + = Skift + Cmd + = Historik Ctrl + H Cmd + H Nytt meddelande Ctrl + N Cmd + N Besvara Ctrl + R Cmd + R Besvara special Ctrl + Cmd + Sänd Ctrl + E Cmd + E Sänd och stäng Ctrl + Skift + E Skift + Cmd + E Visa/Göm Bcc Ctrl + B Cmd + B Ändra läsmarkering Ctrl + - Cmd + - Konferens- Godkänn Ctrl + ` Cmd + ` Hantering Katalog Ctrl + L Cmd + L Nästa i tråden F2 Cmd + / Nästa olästa Ctrl + U Cmd + U Behörigheter Ctrl + ; Cmd + ; Föregående i tråden Skift + F2 Option + Cmd + / Uppkoppling Koppla upp/ Koppla ned Ctrl + K Cmd + K Visa Nästa fönster Cmd +, Smart zoom/zooma fönster Ctrl + = Cmd + = Hjälp Innehåll Skift + <F1> Annat Rulla en skärmbild i taget Page Up/Page Down Page Up/Page Down Byta delfönster Ctrl + upp/nerpil Cmd + upp/nerpil Avbryta aktiviteter Ctrl + Break Cmd +.

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

FirstClass 7.0 Referenskort

FirstClass 7.0 Referenskort FirstClass 7.0 Referenskort FirstClass 7.0 Referenskort Kristallen 754 51 UPPSALA Besöksadress: Axel Johanssons gata 4-6 Copyright 2001, 2002 Centrinity Inc. Telefon: 018-100 100 Översatt till svenska

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden.

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden. FirstClass Manual version 1 v 08 Här kan du hämta FirstClass www.fc.vxu.se (Välj Ladda ner ) eller om du vill använda webben www.fc.vxu.se (Välj Logga in ) Vad är FirstClass? FirstClass är ett mångsidigt

Läs mer

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! )

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Din Pednet-adress är Ditt Användarnamn är.. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Har du inte PedNet hemma? Gå in på www.pedc.se - Där kan du tanka ner programmet! Så börjar vi med att klicka

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Applikationerna i FirstClass

Applikationerna i FirstClass Applikationerna i FirstClass Vad är FirstClass? Om FirstClass Ansluta till din FirstClass-server Komponenter i ett FirstClass-fönster Huvudfönstret Ditt Skrivbord i FirstClass Om FirstClass-applikationerna

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

FirstClass 9. En första handledning. Mårten Skagert 1

FirstClass 9. En första handledning. Mårten Skagert 1 FirstClass 9 En första handledning Mårten Skagert 1 Vad är FirstClass?... 3 Inloggning i FirstClass... 3 Ställa in rätt server... 4 Nytt utseende... 4 Huvudfönstret... 6 E-post... 8 Skapa ett meddelande...

Läs mer

Introduktion till Gmail

Introduktion till Gmail Introduktion till Gmail Innehållsförteckning Logga in till Gmail (webbläsare)... 2 Översikt Gmail... 2 Läsa e-post... 3 Svara på och vidarebefordra e-post... 3 Skicka e-post... 4 Bifoga bilagor med e-post...

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

FirstClass. FirstClass 5.5 Manual. Här kan du du hämta hem den senaste versionen av FirstClass klientprogramvara: http://www.fcsweden.

FirstClass. FirstClass 5.5 Manual. Här kan du du hämta hem den senaste versionen av FirstClass klientprogramvara: http://www.fcsweden. FirstClass FirstClass 5.5 Manual Här kan du du hämta hem den senaste versionen av FirstClass klientprogramvara: http://www.fcsweden.se/ Av Inger Evers (Fritt att kopiera och använda.) Innehåll...1 Bra

Läs mer

Tomas Green. First Class. 1. Inställningar. För att lägga till en signatur i ett mail gör du så här: 1) Gå till menyn Redigera och välj Inställningar.

Tomas Green. First Class. 1. Inställningar. För att lägga till en signatur i ett mail gör du så här: 1) Gå till menyn Redigera och välj Inställningar. First Class 1. Inställningar För att lägga till en signatur i ett mail gör du så här: 1) Gå till menyn Redigera och välj Inställningar. 1 2) Välj fliken Meddelandehantering och därunder fliken Initialt

Läs mer

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND GROUPWISE 6.0 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Innehåll Webbläsare... 3 Logga in... 3 Webbklientens startsida... 4 1. Din profil, inställningar, byta lösenord och logga ut... 4 2. Brevlådan... 5 3. Kalender... 7 4.

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Microsoft Outlook 2007... 2 Starta Outlook... 2 Arbetsytan... 2 Mapplistan... 2 Visa-menyn... 3 Skicka meddelande... 3 Adressboken... 4 Öppna meddelande... 4 Svara på

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Hantera dokument i arkivet

Hantera dokument i arkivet Hantera dokument i arkivet 2 Innehållsförteckning 1. SÖK EFTER DOKUMENT... 4 2. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 5 3. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 6 4. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 6 5. SPARA EN SÖKNING... 7 6. VÄLJ

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

Din verktygslåda i politiken

Din verktygslåda i politiken Din verktygslåda i politiken 0 Navet! för en bra kommunikation! Navet är ett kostnads-effektivt sätt att kommunicera internt och externt, och är idag en naturlig kanal för intern/extern- kommunikation

Läs mer

Handledning till FC 12.1 på webben

Handledning till FC 12.1 på webben Handledning till FC 12.1 på webben Innehåll Introduktion... 3 Logga in... 3 Webbklientens startsida... 4 1. Din profil, inställningar, byta lösenord och logga ut... 4 2. Brevlådan... 5 3. Kalender... 8

Läs mer

Outlook 2010 kalender m.m.

Outlook 2010 kalender m.m. Outlook 2010 kalender m.m. Kalmar kommun, datautbildningar 1 ( 13) 2016-03-02 Innehåll Kalendern... 3 Anpassa programfönstret... 3 Vyer i Kalendern... 3 Skapa avtalade tider... 4 Skriv direkt i kalendern...

Läs mer

Hantera dokument i inkorgen

Hantera dokument i inkorgen Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

INOTES-WEBBMAIL Liten lathund om e-postprogrammet inotes

INOTES-WEBBMAIL Liten lathund om e-postprogrammet inotes INOTES-WEBBMAIL 9.0.1 Liten lathund om e-postprogrammet inotes Innehållsförteckning Inloggning på inotes på jobbet... 3 Inloggning på inotes hemma... 3 Startsidan... 4 Läsa e-post... 5 Ta bort mail...

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

HANDLEDNING. för Android-telefoner

HANDLEDNING. för Android-telefoner HANDLEDNING för Android-telefoner 0 1 Navet! för en bra kommunikation! Navet är ett kostnads-effektivt sätt att kommunicera internt och externt, och är idag en naturlig kanal för intern/extern-kommunikation

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

First Class 9.1 A-Ö. Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad

First Class 9.1 A-Ö. Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad First Class 9.1 A-Ö Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-06-30 Adressbok... 3 Autosvar... 5 Automatisk vidaresändning... 6 Besvara med citat... 6 Bifoga fil... 8 Bokmärke/länkar... 10

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide Conferencing Snabbstartguide Novell Conferencing 1.0 Juli 2007 SNABBSTART www.novell.com Conferencing Novell Conferencing använder Conferencing-teknologi. Termen "Conferencing" i det här bladet avser alla

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Som lärare har man behörighet att skapa egna konferenser i FirstClass förutom de som skapats centralt av skolledning och datagruppen. Man kan sedan välja vilka användare

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND LOTUS NOTES 6 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Grundstrukturen för s FirstClass En ny elev på har förutom FirstClass grundfunktionsikoner (Brevlåda, Kalender, Kontakter etc.) bara tre konferenser på sitt FirstClass-skrivbord.

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

LATHUND OUTLOOK XP/2002. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND OUTLOOK XP/2002. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND OUTLOOK XP/2002 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide till Exchangekoppling JANUARI 2012 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.0 SV/EN

LATHUND LOTUS NOTES 6.0 SV/EN LATHUND LOTUS NOTES 6.0 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel.

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer