Så märks maten LIVSMEDELS VERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så märks maten LIVSMEDELS VERKET"

Transkript

1 Så märks maten LIVSMEDELS VERKET

2 Så märks maten För att man som konsument ska kunna väja mean oika förpackade ivsmede i handen finns detajerade reger för hur ivsmede ska märkas med exempevis ingrediensförteckning, vikt och bäst före-dag. Märkningen ger konsumenten möjighet att: få vauta för sina pengar undvika sådant man inte tå undvika för gama ivsmede väja häsosamma ivsmede veta vem man kan kontakta veta hur maten ska agas Att förstå märkningen Märkningen på ett ivsmede måste vara tydig och ätt att förstå. Det betyder band annat att märkningen ska vara på svenska. I undantagsfa kan annat språk accepteras men bara om stavningen obetydigt skijer sig från svenska. Märkningen får inte döjas av en prisapp eer vara skriven med för iten text. Märkningen får inte viseeda konsumenten, ti exempe om ivsmedets karaktär, sammansättning, mängd, datum eer ursprung. Märkningen får inte heer viseeda om hur nyttig varan är eer ge intrycket att produkten är ett äkemede. Märkningen ger konsumenten möjighet att få vauta för pengarna Bra märkning gör det ättare att jämföra oika varors pris och kvaitet eer vikten hos oika produkter. Ingrediensförteckningen ger besked om vika ingredienser som ivsmedet har tiverkats av. I de festa fa ska det stå på förpackningen hur mycket kött som ingår i korven, hur mycket haon som har använts i haonkrämen, det vi säga hur mycket av den karaktärsgivande ingrediensen, eer kategorin av ingredienser, som har använts.... undvika sådant man inte tå För den som särskit vi veta vad som ingår i ett ivsmede, ti exempe på grund av överkänsighet eer aergi, ger ingrediensförteckningen de nödvändiga uppysningarna.... undvika för gama ivsmede De festa ivsmede ska märkas med bäst före-datum och anvisningar om hur ivsmedet ska förvaras. Mycket känsiga ivsmede märks med sista förbrukningsdag.... väja häsosamma ivsmede Vissa magra och fiberrika ivsmede med åg socker- och sathat får märkas med ett nyckehå. För den som vi ha mer detajerad information om näringsinnehået i ivsmede märker många företag friviigt sina produkter med innehået av band annat energi, protein, kohydrater och fett.... veta vem man kan kontakta Aa ivsmede ska märkas med namn och adress (eer teefonnummer i Sverige) ti antingen den som har tiverkat, förpackat eer såt varan.... veta hur maten ska tiagas Vissa ivsmede ska ti exempe spädas eer behöver andra tiagningsanvisningar.

3 Livsmedets beteckning Livsmedets beteckning ska ge information om vad för sags ivsmede förpackningen innehåer och kan inte ersättas av ett varumärke eer fantasinamn. Vissa fantasinamn har med tiden bivit så vaniga att de ändå kan accepteras, ti exempe vingummi, kokosboar och vårruar. På samma sätt har vissa utändska beteckningar bivit så väkända för svenska konsumenter att de kan användas som beteckningar på ivsmede. Det gäer ti exempe mango chutney, asagne, hot dogs och baguette. Beteckningen på ett ivsmede får inte viseeda konsumenten om produktens innehå. Ett ivsmede med beteckningen champinjonsoppa måste därför både smaka och innehåa champinjoner. Den exakta mängden champinjoner i soppan är däremot inte regerad, men måste anges i procent på förpackningen. Ingrediensförteckning Beteckningen på ett ivsmede kan inte ge a nödvändig information om varan. Den ska kompetteras med band annat en ingrediensförteckning och uppgift om hur mycket som ingår av den karaktärsgivande ingrediensen eer kategorin av ingredienser. Vissa beteckningar får bara användas på varor som uppfyer särskida reger, ti exempe grädde, mjök, ost, kött, chokad, juice, syt och margarin. Iband kan beteckningen behöva kompetteras med uppgift om hur ivsmedet har behandats. Det måste då stå ti exempe rökt skinka, krossade tomater eer på tinad köttvara, fiskvara eer bröd har varit fryst. Oförpackade ivsmede Information om oförpackade ivsmede kan ämnas av butikspersonaen. För vissa oförpackade ivsmede, ti exempe fisk i manue fiskdisk och vid sjävbetjäning, ska obigatoriska märkningsuppgifter finnas i ansutning ti ivsmedet. Här är enbart muntig information inte tiräckigt.

4 Vad är ivsmedet tiverkat av? Om en vara är tiverkad av fera ingredienser måste dessa anges på förpackningen. Ingrediensförteckningen ska inedas med en rubrik som innehåer ordet ingrediens. Ingredienserna ska stå i faande storeksordning efter den vikt de hade vid tiverkningstifäet. Det betyder att varan innehåer mest av det som står först och minst av det som står sist i ingrediensförteckningen. De exakta mängderna behöver däremot bara anges för ingredienser som ger varan dess karaktär, ti exempe champinjoner i champinjonsoppa, kött i kaops, kakao i chokad eer frukt i kräm. Mängden anges i procent. Råvaror De råvaror som har använts vid tiverkningen av ivsmedet ska anges med sina namn i ingrediensförteckningen. Vanigtvis framgår råvaran av namnet, ti exempe nötkött, apesinjuice och sojaprotein. Detta är särskit viktigt för aergiker. För vissa ingredienser får dock kategoribeteckningar användas oavsett råvarans ursprung. Det kan ti exempe stå vegetabiisk oja i stäet för sorosoja. Kryddor får anges som kryddor om ingen enskid krydda ingår med mer än två procent av ivsmedets vikt. Tisatser Tisatser används för att påverka ivsmedes håbarhet, konsistens, smak eer färg. Sådana tisatser ska finnas med i ingrediensförteckningen. De ska anges med ett funktionsnamn som taar om varför tisatsen har använts, ti exempe konserveringsmede eer färgämne. Funktionsnamnet ska föjas av antingen tisatsens namn eer E-nummer. Livsmede som innehåer sötningsmede ska märkas med uppgiften innehåer sötningsmede. På ivsmede som innehåer mer än tio procent sockerakohoer (sorbito, xyito med fera) ska det anges att överdriven konsumtion kan ha axerande verkan. Livsmede som innehåer sötningsmedet aspartam ska märkas med uppgiften innehåer en fenyaaninkäa. Fenyaanin, som är en aminosyra en byggsten i proteiner, ingår i aspartam. Personer som har den medfödda sjukdomen fenyketonuri (PKU) kan inte bryta ner fenyaanin och behöver därför kunna undvika ivsmede där fenyaanin ingår. Aromer dekareras antingen med sitt eget namn, ti exempe etyvaniin, eer som arom/aromämne. Aa ingredienser ska anges När en ingrediens, ti exempe haonsyt på en kaka, består av fera ingredienser kan tiverkaren väja mean två sätt att dekarera. Antingen skrivs haonsyt in på rätt pats i ingrediensförteckningen föjt av en parentes med sytens ingredienser i faande ordning efter vikt, ti exempe haonsyt (haon, socker,...),... eer också anges sytens oika ingredienser på sin pats i ingrediensförteckningen i faande ordning efter vikt, ti exempe vetemjö, socker, margarin, haon....

5 Genmodifierade organismer GMO Livsmede som kommer från godkända genetiskt modifierade råvaror eer ingredienser ska märkas med uppgift om detta, exempevis sojabiff (genetiskt modifierad soja). Främmande ämnen Vissa oönskade ämnen kan förekomma i ivsmede. Sådana främmande ämnen dekareras inte. Exempe är mögegifter i nötter och rester av bekämpningsmede. Såvä inhemska som importerade produkter kontroeras för att säkerstäa att haterna är betryggande åga. Aergiker kontroera atid innehået! Den som är aergisk mot något bör atid äsa ingrediensförteckningen noga, även på ivsmede man brukar handa, för att vara säker på att innehået i varan inte har ändrats. Vissa ingredienser som är kända för att ge överkänsighetsreaktioner finns upptagna på en gemensam ista inom EU. Listan finns på Livsmedesverkets webbpats. För att underätta för den som är aergisk måste det atid tydigt framgå om ett ivsmede innehåer dessa ingredienser eer produkter framstäda av dem. Livsmede som säjs i ös vikt behöver inte märkas, men uppysningar om varan bör kunna ämnas av butikspersonaen. Vid ösviktsförsäjning finns atid risk för att varorna bandas ihop. Smuor kan också föras över mean varorna, ti exempe med sked, kniv eer skärbräda. Extremt aergiska personer bör vara försiktiga med aa ivsmede som tiverkats av fera ingredienser. Risken kan adrig utesutas för fe i form av femärkta varor eer ivsmede med spår av ingredienser från annan tiverkning.

6 Hur mycket finns i förpackningen? De festa ivsmede ska märkas med uppgift om nettovikt/-voym. Vikten av sjäva förpackningen, av etiketter och iknande får inte räknas med. Livsmede i fytande form ska märkas med voym, ti exempe iter, och övriga ivsmede med vikt, ti exempe kiogram. På produkter som är inagda i spad eer iknande ska produktens vikt anges såvä med som utan spad. För ivsmede i sås eer geé krävs inte detta, men det är ändå önskvärt att vikten utan sås eer geé anges. Det är inte tiåtet att ha ti exempe bider eer förpackningar som ger ett feaktigt intryck av mängden av ivsmedet eer av oika ingredienser. Vissa djupfrysta ivsmede, ti exempe fiskfiéer och räkor, vattengaseras (fryses och vattensprayas) som skydd mot ti exempe härskning. Om ett djupfryst ivsmede är vattengaserat ska vikten som anges vara vikten utan gasering, det vi säga utan is. Hur ska ivsmedet förvaras? Livsmede som är märkta med sista förbrukningsdag ska atid vara märkta med förvaringsanvisning. Detta är mycket känsiga ivsmede och det är viktigt att de förvaras vid rätt temperatur både i butiken och i hemmet. Även ivsmede som är märkta med bäst före-dag har ofta förvaringsanvisning, ti exempe kyvaror och djupfrysta varor. Butiken är då skydig att förvara även dessa ivsmede vid den temperatur som anges i förvaringsanvisningen. Djupfrysta varor ska vara märkta med ordet djupfryst.

7 Hur änge håer ivsmedet? De festa ivsmede ska vara märkta med bäst föredatum eer i vissa fa sista förbrukningsdag, så att man kan få en uppfattning om ivsmedets håbarhet. En produkts håbarhet beror på många faktorer, som hur och av vad produkten är tiverkad och hur den har förpackats och förvarats. Om förpackningsgaser används, så att ett ivsmedes håbarhet förängs, måste det märkas med uppgiften förpackat i skyddande atmosfär. De festa färska frukter och grönsaker, många akohodrycker och vissa andra ivsmedesgrupper behöver inte datummärkas. Det är dock tiåtet att friviigt göra det. Bäst före-dag Livsmede märkta med bäst före-dag ska håa god kvaitet ytterigare en tid efter datumet om de förvaras på rätt sätt och i obruten förpackning. Efter uttrycket bäst före ska dag, månad och år stå. Det måste vara i den ordningen. Det kan då stå bäst före För ivsmede med en håbarhet om högst tre månader räcker det att det står dag och månad. Om håbarheten är ängre än 18 månader behöver bara året anges, ti exempe bäst före utgången av Med detta menas att ivsmedet är bäst före den 31 december Sista förbrukningsdag Vissa mycket känsiga ivsmede, som färsk fisk och kycking, köttfärs, organ och rå korv, måste vara märkta med sista förbrukningsdag i stäet för bäst före-dag. Sista förbrukningsdagen är den sista dag som dessa ivsmede beräknas kunna förbrukas om de har förvarats på rätt sätt och i obruten förpackning. De får inte säjas efter att sista förbrukningsdagen har passerats. Efter uttrycket sista förbrukningsdag ska dag, månad och år stå. Det måste vara i den ordningen. Förpackningsdag och bakningsdag Det är inget krav att märka ivsmede med förpackningsdag eer bakningsdag. Många företag gör ändå det med hänsyn ti att konsumenten vi veta ivsmedets åder. Det kan då stå bakat

8 Varifrån kommer ivsmedet? Konsumenten ska inte viseedas att tro att ivsmedet kommer från ett annat and, en annan stad eer region än vad det faktiskt gör. Iband måste tiverkaren därför kompettera märkningen med uppgift om ursprunget. Annars är det inget krav. Ursprung får friviigt uppges om företaget noggrant har kontroerat att uppgiften stämmer. Exempe: Om importerat kött mas ti köttfärs i en butik i Sverige får den atså inte heta svensk köttfärs eer vara märkt med svensk fagga. För nötkött finns krav på märkning med ursprung. Om varan är märkt med Ursprung Sverige betyder det att djuret är fött, uppfött och saktat i Sverige. Att ange ursprung för annat kött är inget krav, utan det kan räcka med butikens namn och teefonnummer. Fisk ska anges med ursprungsand eer fångstzonens svenska namn. Ursprungsmärkning är också obigatorisk på färsk frukt, grönsaker och honung. Livsmede ska märkas med information om hur man kan få kontakt med tiverkare, förpackare eer säjare. Att kunna spåra ivsmedespartier Viss märkning riktar sig inte ti konsumenten, utan ti den myndighet som ska utföra kontroen. De festa ivsmede ska vara märkta med en kod eer ett datum ofta tisammans med bokstaven L som ska kunna användas för att snabbt spåra ett ivsmedesparti som är en häsorisk. Ett identifieringsmärke i form av en ova kan ses på många animaiska ivsmede. Det visar på viken anäggning ett ivsmede är producerat/förpackat, viket i många fa inte är detsamma som råvarans ursprungsand.

9 Hur ska ivsmedet tiagas? Iband behövs bruksanvisning för ivsmede. Det kan vara uppysningar om hur ivsmedet ska tiagas, tinas eer spädas. Små förpackningar Mycket små förpackningar behöver inte märkas med ika många uppgifter som större förpackningar. I de festa fa räcker det med varans beteckning, vikten eer voymen på ivsmedet och datum.

10 Ytterigare märkningsreger Nyckehå Nyckehået gör det enkare att väja häsosam mat. Nyckehået är ett registrerat varumärke som ägs av Livsmedesverket. Livsmede med mycket kostfiber, bra sammansättning av fettsyror och med itet fett, socker och sat kan märkas med nyckehået. Nyckehåsmärkta ivsmede är sådant vi bör äta mer av för att må bättre. Livsmede avsedda för barn upp ti 3 år får inte nyckehåsmärkas, eftersom fiberrikt och fettfattigt inte atid är ämpigt för så små barn. Nyckehået är en friviig märkning, men när den används måste den föja Livsmedesverkets föreskrifter. Ekoogiskt Inom EU finns också reger för vika ivsmede som får kaas ekoogiska. De organisationer i Sverige som arbetar med ekoogisk produktion kan dock stäa högre krav för att deras ogotyper ska få användas. Viken näring finns det i maten? Näringsvärdesdekarationen visar de viktigaste näringsämnen som ett ivsmede innehåer. En de ivsmede måste ha näringsvärdesdekaration, ti exempe när förpackningen är märkt med ett näringspåstående som åg fetthat eer högt innehå av järn. Men för de festa ivsmede är näringsvärdesdekarationen friviig. När näringsvärde dekareras ska atid energivärde, mängd protein, kohydrater och fett redovisas. Det finns också reger för hur ytterigare näringsämnen får dekareras. Det finns gemensamma reger inom EU som gör det möjigt för företag att använda vissa närings- och häsopåståenden på ivsmede. Påståendena måste vara vetenskapigt vä dokumenterade och uppfya bestämda krav, för att konsumenten inte ska bi viseedd. Streckkod Streckkoden används över hea värden. Märkningen är ett sätt för företag att ha ordning på sitt varusortiment. De första siffrorna i koden är ingen garanti för att produkten är tiverkad i andet, utan taar bara om i viket and koden har utfärdats. De streckkoder som deas ut i Sverige börjar nästan atid på 73. Märkningen igger utanför Livsmedesverkets ansvarsområde. 10

11 Skyddade beteckningar Inom EU finns ett system för att skydda beteckningar på särskida produkter. Ett ivsmede med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) ska i fråga om både råvaror och tiverkning het vara beroende av den region där det framstäs, ti exempe Parma- Inga svenska produkter eskinka. finns med denna märkning. Ett ivsmede med skyddad geografisk beteckning (SGB) ska tiverkas enigt en metod som förknippas med Ett itet e inti mängdangivesen på färdigförpackningar fungerar som ett pass för hea EU-marknaden och innebär en garanti för att produkten innehåer rätt mängd. Livsmede för särskida näringsändamå Sådana produkter skijer sig från vaniga ivsmede genom särskid tiverkning eer sammansättning. Produkterna ska vara märkta med den särskida näringsmässiga egenskapen i ansutning ti beteckningen, ti exempe gutenfritt. Sådana ivsmede måste anmäas ti Livsmedesverket av tiverkaren. den region vars namn det bär, ti exempe Svecia och Bayonnneskinka, men råvarorna måste inte komma från regionen. Ett särartsskyddat ivsmede får betecknas som garanterad traditione speciaitet (GTS) om det har egenskaper som skijer det från iknande produkter, att det tiverkas på ett traditionet sätt och att receptet på den skyddade produkten föjs. Exempe på sådana ivsmede är Mozzarea och Faukorv. Det finns symboer som får användas för dessa tre typer av produkter. Här kan man äsa mer! Livsmedesverkets föreskrifter om märkning och presentation av ivsmede m f föreskrifter Vägedning ti märkning av ivsmede (webbpatsen) Vägedning ti ursprungsmärkning av nötkött (webbpatsen) Broschyr om nyckehået Tisatser i ivsmede en faktabok Gratis E-nummernycke i fickformat Matverket en kunskapsbok om mat och häsa 12 broschyrer om aergi Faktabad om märkning av ekoogiska produkter, särartsskydd, ursprungs- och geografiska beteckningar m m Livsmedesverkets informationsmateria kan bestäas via verkets webbpats eer per teefon

12 Vart vänder man sig om man har frågor? Om Du har frågor om märkning av ivsmede vänd Dig i första hand ti butiken där Du köpte varan. Du kan också ta kontakt direkt med den som har tiverkat den. På varje förpackning med ivsmede som säjs måste det finnas en adress eer ett teefonnummer i Sverige dit man kan vända sig med frågor om produkten. Om man misstänker att märkningen är feaktig bör man kontakta kommunen, vanigtvis dess mijö- och häsoskyddsförvatning. Adress och teefonnummer finns på de gröna sidorna i teefonkataogen. Länkar ti kommunernas webbpatser finns på Livsmedesverkets webbpats. LIVSMEDELS VERKET Livsmedesverket Box UPPSALA Teefon: Tryck: XXXXXXXXX 2007 ISBN MILJÖMÄRKT

SÅ MÄRKS MATEN. KF Konsument och Coop

SÅ MÄRKS MATEN. KF Konsument och Coop SÅ MÄRKS MATEN 1 KF Konsument och Coop Kontrollera först köp sedan! Är det någon skillnad på att köpa mat och tvättmaskin egentligen? Frågan är befogad med tanke på hur mycket mer tid vi lägger ner på

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen. Miljö- och hälsoskyddskontoret Livsmedelsenheten, 20150121

Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen. Miljö- och hälsoskyddskontoret Livsmedelsenheten, 20150121 Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen Livsmedelsenheten i Jönköping 10 miljö- och hälsoskyddsinspektörer Kontrollerar mer än 1000 livsmedelsverksamheter Planerad kontroll Registreringar

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Projekt Märkning av kött 2009

Projekt Märkning av kött 2009 RAPPORT Projekt Märkning av kött 2009 Miljöförvaltningen 2009 Handledare: Klaus Karlsson Tommy Antonius Utfört av: Anh Duong Sammanfattning Under perioden mars till april 2009, besöktes 31 livsmedelsbutiker

Läs mer

Konsumenträtt - Konsumentvett

Konsumenträtt - Konsumentvett Konsumenträtt - Konsumentvett 2011-09-29 50-70 ton mat! -2-2011-09-29 Vad betyder matkvalitet för dig? - att diskutera Smak Utseende Fräscht Mycket råvaror Fritt från tillsatser Hälsosam Näringsriktig

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 (H 135) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 Nya regler för informationom livsmedel

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera/föra in livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera eller föra in och sälja färdigförpackade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Vad betyder uppgifterna Flingor av ris och fullkornsvete, berikade med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folsyra, B12, C) och järn Nettovikt: BÄST FÖRE-DAG Juni 2008 1 2 Kvantitet Produktens

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel Information till dig som märker färdigförpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel I den här broschyren finns information för dig som ansvarar för

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Säljande uttryck Stödjande information för livsmedelskontrollen

Säljande uttryck Stödjande information för livsmedelskontrollen Säljande uttryck Stödjande information för livsmedelskontrollen Säljande uttryck ger intrycket av att ett särskilt livsmedel har bättre kvalitet än andra. Sådana påståenden behöver förklaras för att de

Läs mer

Miljöenheten. Märkning av förpackade livsmedel

Miljöenheten. Märkning av förpackade livsmedel Miljöenheten Märkning av förpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel I den här broschyren finns information för dig som ansvarar för märkningen av färdigförpackade livsmedel. Informationen

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm?

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Så möter vi konsumenternas behov av information i framtiden. 28 maj 2013 Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Mona Lauermann Orheden,

Läs mer

Läsa och förstå text på förpackningar

Läsa och förstå text på förpackningar 1(5) BRA MAT Läsa och förstå text på förpackningar Producerat av DIETISTERNA i Region Skåne 2007-06 2(5) Inledning Genom att läsa texten på livsmedelsförpackningar fås information om produktens innehåll.

Läs mer

Bakningsdag Märkningen med bakningsdag är frivillig men uppskattas av kunderna.

Bakningsdag Märkningen med bakningsdag är frivillig men uppskattas av kunderna. Livsmedel A-Ö ADI-värden Acceptabelt dagligt intag för livsmedelstillsatser, ADI-värde anger hur mycket en människa kan exponeras för utan att någon risk för hälsan anses uppstå. Aflatoxiner Aflatoxin

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Svanenmärkning av Fordonsdäck

Svanenmärkning av Fordonsdäck Svanenmärkning av Fordonsdäck Version 4.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt fordonsdäck? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Kontroll av livsmedelsbutiker hösten 2015 Miljö- och hälsoskydd

Kontroll av livsmedelsbutiker hösten 2015 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2015:17 Kontroll av livsmedelsbutiker hösten 2015 Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, december 2015 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs kommun

Läs mer

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 Bakgrund Enkäten genomfördes mellan den 2 och 25 februari. Syftet var att ta reda på medlemmarnas inställning till genmodifierat foder och hur

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 (H 135) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.1 17 mars 2009 30 juni 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt 5

Läs mer

Övning 7 Diffraktion och upplösning

Övning 7 Diffraktion och upplösning Övning 7 Diffraktion och uppösning Diffraktionsbegränsade system Om man tittar på ett objekt genom ett perfekt (aberrationsfritt) optiskt system avgörs hur små saker man kan se av diffraktionen i insen.

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2002:47) om märkning av vissa livsmedel; (H 135) Utkom från trycket den 7 april 2003

Läs mer

Semper Profylac. modersmjölksersättning vid: Komjölksproteinallergi Sojaallergi Sekundär laktosintolerans Födoämnesrelaterad intolerans

Semper Profylac. modersmjölksersättning vid: Komjölksproteinallergi Sojaallergi Sekundär laktosintolerans Födoämnesrelaterad intolerans Semper Profyac modersmjöksersättning vid: Komjöksproteinaergi Sojaaergi Sekundär aktosintoerans Födoämnesreaterad intoerans Semper har ång erfarenhet av att utvecka ivsmede för barn med oika födoämnesreaterade

Läs mer

TILLSAMMANS MINSKAR VI MATSVINNET

TILLSAMMANS MINSKAR VI MATSVINNET TILLSAMMANS MINSKAR VI MATSVINNET En enkel guide för dig som vill göra och äta gott Var klimatsmart! Släng inte mer än du behöver. Laga god mat på rester! 1 Vad är matsvinn? Matsvinn är livsmedel som framställs

Läs mer

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Miljö- och Byggnadsavdelningen Jonas Leo Anna Moldovani Dnr 2014/0916 Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Redlighet och Spårbarhet 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 17 juni 2009 Omtryck beslutade den

Läs mer

Svanenmärkning av Maskindiskmedel för professionellt bruk

Svanenmärkning av Maskindiskmedel för professionellt bruk Svanenmärkning av Maskindiskmede för professionet bruk Version 2.4 21 juni 2010 31 mars 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt Maskindiskmede för proffs? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel. Information till dig som märker färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel. Information till dig som märker färdigförpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel Information till dig som märker färdigförpackade livsmedel Livsmedelsverket, Uppsala oktober 2017 ISBN: 978 91 7714 221 8 Foto omslag: Johnér, Foto inlaga: Johnér,

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

familj Stekt fi sk med citronsås Järpar med tzatziki BBQ-kyckling med rostad majskolv Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie

familj Stekt fi sk med citronsås Järpar med tzatziki BBQ-kyckling med rostad majskolv Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 24 Stekt fi sk med citronsås a b Järpar med tzatziki c BBQ-kyckling med

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD)

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) Användningsinstruktioner och tiagningsguide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i Sverige 01/15 EOPI 515613 INNEHÅLL AVSNITT

Läs mer

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner På den här sidan hittar du fakta om barnmat, vilka regler som styr området och vilka

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007. Namnet på varan (beteckning)

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007. Namnet på varan (beteckning) Märkning av hönsägg De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007 2 Antalet ägg 1 Namnet på varan (beteckning) Produktionssystem 8 Bäst 4före-dag 6 ägg från frigående höns

Läs mer

Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård

Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård Svanenmärkning av Maskiner för park och trädgård Version 5.0 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt Maskin för Park och Trädgård? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 33 a Linguine med rökt kyckling och tomatsås b Fläskkarré med champinjonsås c Fiskgratäng med dill och gurka ica.se/matkasse familj v

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Livsmedelsprojekt i Örebro län 2011

Livsmedelsprojekt i Örebro län 2011 1(5) Länsveterinär Magdalena Bostedt Direkt: Fax: Tillsynsprojekt om redlighet och spårbarhet Livsmedelsprojekt i Örebro län 2011 Bakgrund Vid ett länsmöte hösten 2010 beslutas att ett projekt om redlighet

Läs mer

Bli en detektiv i mataffären

Bli en detektiv i mataffären Bli en detektiv i mataffären Energi Energin i maten vi äter kommer i huvudsak från de tre näringsämnena protein, fett och kolhydrater men också från alkohol. Energi innehållet i den mat vi äter mäts i

Läs mer

Projekt Märkning butik 2008

Projekt Märkning butik 2008 Projekt Märkning butik 2008 Utfört av Miljökontoret Jönköpings Kommun Skriven av Anneli Jyrkin och Christer Nissinen Sammanfattning Under en period har det kommit signaler från flera kommuner att livsmedelsbutiker

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a5dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 49 a Krämig pasta med paprika och kotlettbacon b Kycklingkorv med stuvade makaroner c Ugnsstekt lax med romsås d Järpar med fetayoghurt

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN VERSION DIARIENUMMER 2014-10-03 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014 Livsmedelskontroll Projekt Redlighet på restauranger och pizzerior Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll Projekt

Läs mer

Kontroll av pizzeriornas redlighet

Kontroll av pizzeriornas redlighet 2013-05-23 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret Kontroll av pizzeriornas redlighet Författare: Kalle Tegnestedt Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Svanenmärkning av Handdiskmedel

Svanenmärkning av Handdiskmedel Svanenmärkning av Handdiskmede Version 5.2 21 mars 2012 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt handdiskmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker

Läs mer

Miljöenheten. Information om livsmedel som inte är färdigförpackade

Miljöenheten. Information om livsmedel som inte är färdigförpackade Miljöenheten Information om livsmedel som inte är färdigförpackade I den här broschyren finns information för dig som säljer eller serverar livsmedel som inte är färdigförpackade. Informationen kan exempelvis

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Resultat av medborgarenkät uppdelat på kön. Kön. Annat, könsöverskridande. Total. identitet. Namn Antal % Antal % Antal % Antal %

Resultat av medborgarenkät uppdelat på kön. Kön. Annat, könsöverskridande. Total. identitet. Namn Antal % Antal % Antal % Antal % Resutat av medborgarenkät uppdeat på kön Kön A. 18 100 0 0 0 0 18 35,3 B. 0 0 33 100 0 0 33 64,7 C. könsöverskrida nde 0 0 0 0 0 0 0 0 18 100 33 100 0 0 51 100 Anser du att du har bivit särbehandad på

Läs mer

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI 10 MATALLERGI ALLA TÅL INTE ALLT! Allergi och annan överkänslighet mot livsmedel är vanligast hos små barn. Bland barn mellan 0 3 år får cirka 20 procent allergiska reaktioner mot mat. De flesta av dessa

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1 (H 159) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Nya regler om livsmedelsinformation till konsumenterna

Nya regler om livsmedelsinformation till konsumenterna Nya regler om livsmedelsinformation till konsumenterna Anna Wedholm Pallas Rådgivare Kontrollavdelningen Livsmedlesverket OBS! Detaljer i presentationen kan ändras efter att vägledningen är fastställd

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Svanenmärkning av Rengöringsmedel

Svanenmärkning av Rengöringsmedel Svanenmärkning av Rengöringsmede Version 5.0 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt rengöringsmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Aktuellt kring offentliga måltider

Aktuellt kring offentliga måltider Aktuellt kring offentliga måltider Anna-Karin Quetel Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg 22 maj 2015 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg Råd

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Thaigryta med broccoli. vecka 46

Thaigryta med broccoli. vecka 46 Thaigryta med broccoli vecka 46 familj Thaigryta med broccoli cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2264 kj/ 526 kcal. Protein 32,8 g. Fett 23,7 g. Kolhydrater 54,9 g. Ingredienser: 4 portioner

Läs mer

Vecka 43. Simmande Jakob. Wok med biff och sweet chili. Zucchinilasagne med skinka och ost. Grönsaksbolognese

Vecka 43. Simmande Jakob. Wok med biff och sweet chili. Zucchinilasagne med skinka och ost. Grönsaksbolognese Vecka 43 Simmande Jakob Wok med biff och sweet chili Zucchinilasagne med skinka och ost Grönsaksbolognese Ekologiska kassen är för dig som känner precis som jag, att det är viktigt med smak, gärna i en

Läs mer

familj Krämig kyckling med paprika Fisk- och saffransgryta med tomat Chili con carne med majskolvar

familj Krämig kyckling med paprika Fisk- och saffransgryta med tomat Chili con carne med majskolvar adagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka a Krämig kyckling med paprika b Fisk- och saffransgryta med tomat c Chili

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 32 a Minestronesoppa med rimmad bog och ärtor b Stekt lax med pepparrotssås och broccoli c Gräddig köttfärssås med pesto ica.se/matkasse

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Information om livsmedel som inte är färdigförpackade

Information om livsmedel som inte är färdigförpackade Information om livsmedel som inte är färdigförpackade Information till dig som säljer eller serverar livsmedel I den här broschyren finns information för dig som säljer eller serverar livsmedel som inte

Läs mer

Svanenmärkning av Skrivredskap

Svanenmärkning av Skrivredskap Svanenmärkning av Skrivredskap Version 3.0 4 november 2008 31 december 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt skrivredskap? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox BRA LUFT ÄVEN INNE Användarvänig avancerad ventiationsteknoogi 09MV 110 MV 1 MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Ditt hem är en stor och viktig investering det är sjävkart. Med ett ventiationssystem

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

för plånboken och miljön.

för plånboken och miljön. En liten guide för plånboken och miljön. En barnfamilj sparar 3.000-6.000 kr om året på att äta upp maten istället för att slänga den. I Sverige står konsumenterna för cirka 2/3 av det totala matavfallet.

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Kalla fakta för fräschare mat.

Kalla fakta för fräschare mat. Kalla fakta för fräschare mat. siemens-home.se Siemens. Framtiden flyttar in. Håll huvudet kallt och sänk dina energikostnader. Det var med stor förvåning folk stirrade in i det första kylskåpet 1922.

Läs mer

Kampanjvaror v. 44-52, 2010

Kampanjvaror v. 44-52, 2010 Kampanjvaror v. 44-52, 2010 174599 Rapsolja med apelsin & saffran, 2 liter 110,60/st * 136242 Rapsolja med citron, 2 liter 110,60/st 136192 Rapsolja med rosmarin, 2 liter 110,60/st 136135 Rapsolja med

Läs mer

Svanenmärkning av Rengöringsmedel

Svanenmärkning av Rengöringsmedel Svanenmärkning av Rengöringsmede Version 5.2 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt rengöringsmede? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

familj Kycklingfärslimpa med krämiga morötter Crêpes med champinjoner och sojabönor Pasta med korv och paprikasås

familj Kycklingfärslimpa med krämiga morötter Crêpes med champinjoner och sojabönor Pasta med korv och paprikasås a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 38 a Kycklingfärslimpa med krämiga morötter b Crêpes med champinjoner

Läs mer

Ugnsstekt torsk med äggsås. vecka 9

Ugnsstekt torsk med äggsås. vecka 9 Ugnsstekt torsk med äggsås vecka 9 familj Ugnsstekt torsk med äggsås cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2159 kj/ 516 kcal. Protein 41,5 g. Fett 13,9 g. Kolhydrater 52,1 g. Ingredienser: 1

Läs mer

Fänkålssoppa med kräftor och krasse. Vecka 9

Fänkålssoppa med kräftor och krasse. Vecka 9 Fänkålssoppa med kräftor och krasse A Vecka 9 Fänkålssoppa med kräftor och krasse En krämig soppa med smak av fänkål, dragon och citron, smaker som passar utmärkt till havets läckerheter. Delikata sojabönor

Läs mer

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998, gäller från 1 juli 2006. 1Namnet på varan (beteckning) Produktionssystem

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998, gäller från 1 juli 2006. 1Namnet på varan (beteckning) Produktionssystem Märkning av hönsägg De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998, gäller från 1 juli 2006. 2 Antalet ägg 1Namnet på varan 8 (beteckning) Produktionssystem Bäst före-dag 4 6 ägg från frigående höns

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Bi Bim Bap. med räkor. Vecka 16

Bi Bim Bap. med räkor. Vecka 16 Bi Bim Bap med räkor A Bi Bim Bap med räkor Bi Bim Bap är en koreansk specialitet där flera olika sorters grönsaker läggs ovanpå nykokt ris i en djup skål. Den här gången har vi valt att toppa rätten med

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a5dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 35 a Pizzagratinerad kassler med pasta b Köttbullar i gräddsås med gurka c Pestolasagne med majs d Stekt torsk med kall kaviarsås e Kycklinggryta

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a5dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 33 a Linguine med rökt kyckling och tomatsås b Ostburgare med klyftpotatis c Fläskkarré med champinjonsås d Baconlindad kalkon med dragonsås

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer