Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet"

Transkript

1 Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1

2 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem Kostnad KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 2

3 Finans krisen KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 3

4 Vi har slagit i kapacitetstaket - det finns ofta inte plats för fler resenärer KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 4

5 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 5

6 Varför höghastighetståg? Höghastighetståg är ett alternativ till flyg, har hög kapacitet och god företagsekonomisk lönsamhet Höghastighetståg ger mycket korta restider och bidrar till regionförstoring Efterfrågan på person- och godstrafik järnväg har ökat snabbt de senaste åren Kapaciteten är hårt ansträngd på många delar i dagens järnvägsnät Klimatfrågan har blivit akut KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 6

7 När är höghastighetsbanor intressanta i Sverige? När det finns en stor ändpunktsmarknad med flygkonkurrens och Stora marknader mellan större städer längs banan samt En omfattande godstågstrafik så att det finns behov av att separera person- och godstrafik KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 7

8 Långväga resor Med alla färdmedel utlagda på vägnätet KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 8

9 Godsflöden i Sverige blå=lastbil röd=järnväg lila=sjöfart KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 9

10 Ortsstorlek Stockholm>1 miljinvånare Göteborg 0,5-1,0 milj inv. Malmö tusen inv. Gävle Uppsala tusen inv tusen inv. Stora godstrafikflöden + Stora persontrafikflöden = Separering av trafik nödvändig Bergen Stavanger Bremen Trondheim Oslo Borlänge Falun Gävle Åbo Uppsala Örebro Västerås Eskils- Stockholm Trollhättan Skövde Linköping Norrköping tuna Göteborg Jönköping Ålborg Halmstad Helsing- Varberg borg Köpen- Odense hamn Lund Malmö Hamburg Östersund Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Uleåborg Tammerfors S:t Helsingfors Petersburg Tallinn Riga Målstandard Blandtrafik 250 Kiev km/h Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 10

11 Ortsstorlek Stockholm>1 miljinvånare Göteborg 0,5-1,0 milj inv. Malmö tusen inv. Gävle Uppsala tusen inv tusen inv. Höghastighetsnät Götalands- och Europabanan för km/h Bergen Stavanger Bremen Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Umeå Östersund Örnsköldsvik Sundsvall Tammerfors Åbo Oslo Borlänge Falun Gävle Västerås Uppsala Örebro Eskils- Stockholm Trollhättan Skövde Linköping Norrköping tuna Göteborg Ålborg Halmstad Helsing- Varberg Jönköping Riga borg Köpen- Odense hamn Lund Malmö Bansystem för fjärrpersontrafik Höghastighetsnätet Västra och södra stambanan Övriga linjer med fjärrtåg Hamburg S:t Helsingfors Petersburg Tallinn Kiev KTH Järnvägsgrupp KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 11

12 Trafikunderlag Europabanan resor till/från Stockholm 2,1 0,9 1,7 2,7 3,9 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 Danmark till/från Mälardalen, Östergötland och Jönköping Jylland 1,7 Fyn 0,3 Eu Själland 3,0 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning 0,2 Bornholm i järnvägsteknik 12 0,5 0,7 1,5 0,1 0,2 0,4 0,3 1,2 3,0 0,3 Totalt antal långväga resor Miljoner resor per år 2020 Direktresor Matarresor

13 Resor från hela Sverige till/från Europas närområde 4,0 6,0 1,8 1,3 1,0 1,0 0,5 Miljoner långväga resor totalt ,0 0,3 Direktresor Matarresor 1,9 0,6 2,3 0,6 2,0 0,5 0,7 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 13

14 Restidsmål Halva restiden jämfört med bil 30 min kortare än flyg från city till city Högst 3 timmars restid för tjänsteresor över dagen Högst 1 timmes restid för daglig pendling Direkttåg till de största orterna utanför nätet KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 14

15 Höghastighetståg för fjärrtrafik KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 15

16 Restider med tåg Till Stockholm från Restidsmål h:min Snabbtåg i dag 2009 Höghastighetståg Linköping 1:05 1:39 0:59 Jönköping 1:45 3:15 1:23 Göteborg 2:20 2:45 2:00 Växjö 1:50 3:25 2:15 Helsingborg 2:40 5:03 2:13 Malmö 2:30 4:25 2:27 Köpenhamn 3:00 5:20 2:51 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 16

17 Kortaste restid med höghastighetståg till/från Stockholm 0:40 2:49 2:29 0:59 0:44 2:00 1:58 1:23 1:40 2:37 1:53 2:50 2:09 2:15 3:22 Köpenhamn 2:51 2:14 2:27 2:39 3:24 2:00 Restid h:min med snabbaste direkttåg Höghastighetståg KTH Järnvägsgruppen Hamburg Centrum 4:40 för forskning 5:30 och utbildning Berlin i järnvägsteknik 17

18 Höghastighetståg har hög punktlighet - eftersom de går på egna banor Höghastighetståget Shinkansen mellan Tokyo och Osaka 12 tåg per timme och riktning och många förbigångar Medelförsening på endast 42 sekunder 2005 Inklusive tyfoner och snöstormar! KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 18

19 TGV Loisir Fritidsresenät med direkttåg som går på höghastighetsbanorna och sedan ut på det vanliga nätet KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 19

20 Varför direkttåg? Resenären upplever ett byte som 30 minuters extra restid Härtill kommer bytestiden på 15 minuter Sammanlagt 45 min extra uppoffring T.ex. utan direkttåg från Växjö ökar den upplevda restiden från 2:15 till 3:00 Det motsvarar en restidsförlängning på 33% KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 20

21 Marknadsandel tåg-flyg Exempel Växjö 2:15 h tågrestid = ca 80% tågandel 3:00 h tågrestid =ca 60% tågandel Källa: Stockholmsberedningens rapport: Samverkan och konkurresn mellan tåg och flyg.transek 2001 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 21

22 Snabba tåg för interregional trafik på höghastighetsnätet och anslutande banor KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 22

23 Prioritering av tåg på höghastighetsnätet Långväga fjärrtåg inrikes och utrikes läggs först Direkttåg till orter utanför nätet i högtrafik läggs därefter Snabba interregionala tåg som håller samma hastighet som höghastighetstågen därefter Snabbgodståg som håller samma takt som höghastighetstågen Övriga regionaltåg i mån av kapacitet KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 23

24 Hastighetsrekord april 2007: 574,8 km/h Senaste modellen Alstom AGV Byggt för 360 km/h i ordinarie trafik KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 24

25 Krav på tåg och banor på höghastighetsnätet De bör ha en topphastighet på minst 300km/h De bör ha tillräcklig effekt KW/ton Regionaltåg bör kunna hålla samma medelhastighet på banan som fjärrtåg bortsett från stationsuppehållen Plattformar för regionaltåg bör ligga i sidotågväg eller på sidobana Korsande tågvägar i plan bör undvikas KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 25

26 Prognos och verklighet - Prognoser med prognosmodellerna Sampers och Samvips jämfört med verkligheten Samvips Sampers KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 26

27 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 27

28 Omfördelning av resandet KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 28

29 Framtida Tåg-Flygnät Bergen Stavanger Trondheim Göteborg Ålborg Helsing- borg Köpen- hamn Odense KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 29 Bremen Oslo Trollhättan Hamburg Skövde Halmstad Varberg Östersund Falun Borlänge Västerås Örebro Lund Malmö Sundsvall Gävle Uppsala Eskils- tuna Linköping Norrköping Jönköping Örnsköldsvik Skellefteå Umeå Stockholm Luleå Åbo Uleåborg Tammerfors Helsingfors Tallinn Riga S:t Petersburg Kiev

30 Jämförelsealternativet Antal resor med tåg 2020 Höghastighetsalternativet KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 30

31 Stambanealternativet Förändring i tillgänglighet 2020 Höghastighetsalternativet KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 31

32 3 000 lastbilar/dag Eller 60 godståg lastbilar/dag Eller 200 godståg KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 32

33 Utrikestransporter Mot Danmark och den Västeuropeiska kontinenten 1 lastbil var 15:e sekund 1 godståg var 40:e minut Avser båda riktningarna 1 EU-lastbil medellast 15 ton 1 godståg medellast 600 ton 1 godståg=40 lastbilar KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 33

34 Kapacitet för godståg på stambanorna KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 34

35 Europa gröna godskorridorer Prioriterat järnvägsnät för godstransporter Avreglerat Ingen byråkrati Låga banavgifter Långa tåg Interoperabelt Intermodalt KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 35

36 Storstadsområdena ökar KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 36

37 - Betydligt snabbare än övriga Sverige KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 37

38 Höghastighetståg ger tillväxt och regional utveckling Höghastighetståg ger kraftigt ökad tillgänglighet i hela södra Sverige där befolkningen ökar mest Möjliggör betydande regionförstoring Vidgar företagens marknad Kopplar Sverige närmare kontinenten Höghastighetståg ökar kapaciteten kraftigt för godstransporter på järnväg Minskar näringslivets transportkostnad Underlättar för exportindustrin Kan skapa tillväxt på EU:s gemensamma marknad KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 38

39 Därför är järnväg klimatsmart Låg energiförbrukning Stålhjul mot stålräls ger lågt rullmotstånd Hög lastförmåga - många vagnar i ett tåg Små lutningar Låga utsläpp Hög andel eldrift och återmatande broms El kan produceras på valfritt sätt: Från vindkraft till kärnkraft Effektiviteten förbättras och utsläppen per enhet minskar med ökad efterfrågan KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 39

40 Slutsatser Mycket korta restider med höghastighetståg ökad tillgänglighet i hela södra Sverige Byggs där befolkningen ökar mest Stor ökning av tågresande, minskat flyg och bil Kraftigt ökad kapacitet på stambanorna för gods och på höghastighetsbanorna för persontrafik Möjliggör stor ökning av godstrafiken på järnväg och minskar näringslivets transportkostnad Långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt transportsystem KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 40

41 Tack! Hemsida: KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 41

42 Litteratur om Höghastighetståg från Järnvägsgruppen KTH Europakorridoren ett bredband för fysiska transporter (2001) Europabanan utbud, prognoser och samhällsekonomi (2003) Banverkets utredning underlagsrapport ( ) Höghastighetståg i Sverige affärsmässighet och samhällsnytta (WSP-KTH 2008) Nya tåg i Sverige marknad och finansiering (Railize ) Höghastighetståg effekter för godstrafiken ( ) Regeringsutredning om höghastighetsbanor (N 2008:14) Delrapport 0 - Nulägesanalys Delrapport 7 Marknad, trafiksystem och prognoser Höghastighetsbanor i Sverige KTH Trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler med Samvips-metoden för utbyggda stambanor och separata höghastighetsbanor KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 42

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01 OSTLÄNKEN, NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE Almedalen 2009-07-01 www.railize.se Höghastighetsbanor i Europa 550 Mil Banor 350 Mil under utbyggnad Höghastighetsnätet år 2025 Pågående

Läs mer

Behöver Sverige höghastighetsbanor?

Behöver Sverige höghastighetsbanor? Behöver Sverige höghastighetsbanor? Publicerad i RØST: Samferdsel, 2011:1 I Sverige har lobbyister i mer än tio år försökt övertyga regeringen om att bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne UPTEC STS08 013 Examensarbete 30 hp April 2008 Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne En komparativ studie av Gröna Tåget och Europakorridoren Martin Swahn Abstract Framtidens tågtrafik mellan

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom Från det gamla till det nya Sverige Vårt mål är att Sverige ska få ett modernt trafiksystem. En trafikkorridor ska gå genom Sverige, riktad mot Europa.

Läs mer

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Del 2: Tidsserieanalys i Sverige ANNA-IDA LUNDBERG BO-LENNART NELLDAL Marknadsandel restid tåg Stockholm hela Sverige Marknadsandel tåg % av tåg flyg Marknadsandel

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors.

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors. The Scandinavian 12-million City Lillehammer Gardermoen Hamar Elverum Kongsvinger Torsby Orsa Mora Ludvika Rättvik Leksand Falun Borlänge Säter Hedemora Ockelbo Storvik Avesta Krylbo Sandviken Ljusne Gävle

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

SPÅR FÖR FRAMTIDEN. Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik

SPÅR FÖR FRAMTIDEN. Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik SPÅR FÖR FRAMTIDEN Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar lokalt, nationellt och

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Och sedan då? Nordic Logistic Center i Umeå intermodalt logistiknav för norra Skandinavien

Och sedan då? Nordic Logistic Center i Umeå intermodalt logistiknav för norra Skandinavien Och sedan då? Den här broschyren har handlat om som det naturliga transport- och logistiknavet i norr, vi kallar det Nordic Logistic Center. Du har kunnat läsa om satsningar som görs för att ytterligare

Läs mer

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Del 1: Internationell jämförelse ANNA-IDA LUNDBERG Marknadsandel tåg av tåg-flyg- Beroende på restid med tåg Rapport Stockholm 2011 TRITA-TEC-RR 11-001 ISSN

Läs mer

MeD gröna tåget ut i världen

MeD gröna tåget ut i världen MeD gröna tåget ut i världen Grön har blivit ett så positivt ord att det ingår i namnet på utvecklingsprojektet Gröna Tåget, ett projekt som drivs av svenska järnvägbranschen under ledning av Banverket

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer