Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge?"

Transkript

1 Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge? Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH

2 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem Kostnad 2

3 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Luleå Uleåborg Skellefteå 1. Ostlänken Stockholm-Linköping Bergen Stavanger Bremen Trondheim Oslo Göteborg Århus Moss Odense Trollhättan Ålborg Hamburg Skövde Borås Varberg Östersund Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Lund Malmö 3 Jönköping Köpenhamn Halmstad Helsingborg Eskilstuna Sundsvall Gävle Uppsala Norrköping Linköping Örnsköldsvik Umeå Åbo Stockholm 1:00 Tammerfors S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Höghastighetsbanor Ostlänken Götalandsbanan Europabanan Kiev Konventionella banor

4 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. 1. Ostlänken Stockholm-Linköping Trondheim Östersund Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Uleåborg 2. Götalandsbanan Linköping-Göteborg Bergen Stavanger 2:00 Bremen Oslo Göteborg Århus Moss Odense Trollhättan Ålborg Hamburg Skövde Borås Varberg Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Lund Malmö 4 Jönköping Köpenhamn Halmstad Helsingborg Eskilstuna Sundsvall Gävle Uppsala Norrköping Linköping Åbo Stockholm 1:00 1:20 Tammerfors S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Höghastighetsbanor Ostlänken Götalandsbanan Europabanan Kiev Konventionella banor

5 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. 1. Ostlänken Stockholm-Linköping 2. Götalandsbanan Linköping-Göteborg 3.Europabanan Jönköping-Helsingborg- Köpenhamn-Hamburg Bergen Stavanger 2:00 2:45 Bremen Trondheim Oslo Göteborg Århus Moss Odense Hamburg Borås Östersund Lund Malmö 5 Örnsköldsvik Sundsvall Köpenhamn Ålborg Varberg Halmstad Helsingborg Falun Gävle Borlänge Uppsala Västerås Örebro Eskilstuna Skövde Norrköping Trollhättan Linköping Karlstad Jönköping 4:25 Skellefteå Umeå Luleå Åbo Stockholm 1:00 1:20 Uleåborg Tammerfors S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Höghastighetsbanor Ostlänken GötalandsbananKiev Europabanan Konventionella banor

6 Miljarder personkilometer 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Privatbilens genombrott Persontrafik på järnväg p Energikris 1 Energikris 2 Flyget växer Resor >100 km Nya spår och nya tåg Klimatkrisen 2,0 Resor<100 km 0, Källa: Järnvägsgruppen KTH 6

7 40 35 Långväga gods per transportmedel Lastbil Miljarder tonkilometer Källa: Jakob Wajsman, Banverket Båt utrikes Järnväg Båt inrikes Älvflottning 7

8 Höghastighetsbanor i Sverige - Bakgrund Höghastighetståg ger mycket korta restider och bidrar till regionförstoring Efterfrågan på person- och godstrafik järnväg har ökat snabbt de senaste åren Kapaciteten är hårt ansträngd på många delar i nätet Klimatfrågan har blivit akut 8

9 Höghastighetståg i Sverige - Läget Näringsdepartementet ger Banverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för höghastighetsbanor i Sverige Banverkets presenterar sin utredning Utredning om marknad och finansiering presenteras av industrigruppen (SJ, GCAB, Alstom, NIB och Jernhusen) Europakorridorens utredning om höghastighetståg - effekter för godstrafiken presenteras av 6 politiska partier har stagit ställning för höghastighetståg 6. Näringsdepartementet har tillsatt en utredningsman för att utreda finansiering och genomförande klart i september

10 Snabbtåg och höghastighetståg Järnvägsgruppen Konventionell järnväg Höghastighetsjärnväg Definition Maxhastighet Medelhastighet (snabbtåg) Tågtyper Spårgeometri Plankorsningar väg - järnväg Uppgraderad eller nybyggd bana för person- och godståg km/h med eller utan korglutning Nybyggd bana dimensionerad för snabba persontåg km/h utan korglutning km/h km/h Snabbtåg, Lokal- och regionaltåg, Tunga och lätta godståg Måttliga kurvradier Små lutningar Förekommer Höghastighetståg, snabba regionaltåg, snabbgodståg Stora kurvradier Stora lutningar Inga 10

11 Hastighetsrekord april 2007: 574,8 km/h Senaste modellen Alstom AGV Byggt för 360 km/h i ordinarie trafik 11

12 Gröna tåget provkört i 303 km/h Järnvägsgruppen Utveckling för höga hastigheter på gamla och nya banor 12

13 Hastighetsrekord och maxhastighet i ordinarie trafik Tåghastigheter Största tåghastighet (km/h) Världsrekord Reguljärt världen Reguljärt Sverige

14 När är höghastighetsbanor intressanta i Sverige? När det finns en stor ändpunktsmarknad med flygkonkurrens och Stora marknader mellan större städer längs banan samt En omfattande godstågstrafik så att det finns behov av att separera person- och godstrafik 14

15 Långväga resor Med alla färdmedel utlagda på vägnätet 15

16 Godsflöden i Sverige blå=lastbil röd=järnväg lila=sjöfart 16

17 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Stora godstrafikflöden + Stora persontrafikflöden = Separering av trafik nödvändig Bergen Stavanger Trondheim Oslo Moss Trollhättan Göteborg Ålborg Skövde Borås Varberg Östersund Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Jönköping Eskilstuna Sundsvall Gävle Uppsala Norrköping Linköping Örnsköldsvik Skellefteå Umeå Luleå Åbo Stockholm Uleåborg Tammerfors S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Bremen Århus Odense Köpenhamn Halmstad Helsingborg Hamburg Lund Malmö Målstandard Kiev Blandtrafik 250 km/h Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 17

18 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Luleå Uleåborg Skellefteå Bannät för km/h för tåg med korglutning Bergen Stavanger Trondheim Oslo Moss Trollhättan Göteborg Ålborg Skövde Borås Varberg Östersund Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Jönköping Eskilstuna Sundsvall Gävle Uppsala Norrköping Linköping Örnsköldsvik Umeå Åbo Stockholm Tammerfors S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Bremen Århus Odense Köpenhamn Halmstad Helsingborg Hamburg Lund Malmö Målstandard Kiev Blandtrafik 250 km/h Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 18

19 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Luleå Uleåborg Skellefteå Höghastighetsnät Götalands- och Europabanan för km/h Bergen Stavanger Trondheim Oslo Moss Trollhättan Göteborg Ålborg Skövde Borås Varberg Östersund Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Jönköping Eskilstuna Sundsvall Gävle Uppsala Norrköping Linköping Örnsköldsvik Umeå Åbo Stockholm Tammerfors S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Bremen Århus Odense Köpenhamn Halmstad Helsingborg Hamburg Lund Malmö Målstandard Persontrafik 350 km/h Blandtrafik 250 km/h Kiev Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 19

20 Europa- Korridoren Fjärrtrafiknät -En linje = ett tåg i timmen 20

21 Järnvägens marknadsandel av långväga godstransportarbete Marknadsandel (%) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 28% 31% Järnväg 25% 38% Lastbil 22% 42% 35% 32% 10% 5% 0% Referens 2020 Kapacitet och avreglering 21

22 Utrikestrafik till/från Sverige prognos till 2020 med nuvarande trend 60 Godsmängd miljoner ton exkl malm och olja Lastbil lastbilar/dag Eller 60 godståg lastbilar/dag Eller 200 godståg Järnväg 22

23 Utrikestransporter Mot Danmark och den Västeuropeiska kontinenten 1 lastbil var 15:e sekund 1 godståg var 40:e minut Avser båda riktningarna 1 EU-lastbil medellast 15 ton 1 godståg medellast 600 ton 1 godståg=40 lastbilar 23

24 Containertrafiken i Göteborgs hamn prognos till 2020 med nuvarande trend 10 9 Godsmängd miljoner ton Järnväg Lastbil

25 Antalet godstågslägen dagtid blir 2-3 gånger fler med höghastighetsbanor Antal godståg per timme (medel) Tåglägen Järna - Hallsberg Hallsberg - Göteborg Mjölby - Hässleholm

26 Europa framtida godskorridorer Avreglerat Ingen byråkrati Låga banavgifter Långa tåg Interoperabelt Intermodalt 26

27 Förarlöst tåg i Australien på Rio Tinto RR Järnvägsgruppen 2,4 km långt 240 vagnar med axellast 31 ton Lastar ton väger ton Motsvarar 1000 fullastade EU-lastbilar Provdrift sedan 2007 full drift 2012 på 130 mil 27

28 Japan serie 500 Frankrike TGV Spanien Talgo Tyskland ICE

29 Olika länder olika nät Järnvägsgruppen Japan Frankrike km/h dubbelspår km/h dubbelspår Ändpunktsmarknad Mellanmarknad Heltäckande nät Ändpunktsmarknad Planer för heltäckande nät Kör vidare på gamla banor 29

30 Olika länder olika nät Järnvägsgruppen Tyskland Spanien km/h dubbelspår km/h dubbelspår Gamla och nya linjer i nätverk Kapacitet Godstrafik på vissa banor Ändpunktsmarknad Mellanmarknader Planer för heltäckande nät 30

31 Olika länder olika nät Järnvägsgruppen Norge Sverige 250 km/h enkelspår 320 km/h dubbelspår Ändpunktsmarknad Mellanmarknader Ändpunktsmarknad Mellanmarknader Gods på gamla banor 31

32 Andra jämförelser - Ej höghastighetsbanor Järnvägsgruppen Svealandsbanan Stockholm-Eskilstuna Enkelspår och partiellt dubbelspår Byggd för snabba regionaltåg i km/h Tät persontrafik och några godståg Mellansel Boden Vännäs Umeå Hörnefors Nordmaling Husum Örnsköldsvik Eskilstuna C Kjula Flen Strängnäs Läggesta Nykvarn Härad Malmby Ryssjöbrink Grundbro Åkers styckebruk Södertälje syd Järna Flemingsberg Stockholm C Kramfors Timrå Härnösand Sundsvall Botniabanan Sundsvall-Umeå Enkelspår Byggd för kombinerad gods- och persontrafik 250 km/h för persontåg, axellast 25 ton för gods Öppnas Hudiksvall Söderhamn Gävle 32 Hallsberg Stockholm Karta: Oskar Fröidh

33 Marknadsandel tåg - flyg beroende på tågrestid - Internationella erfarenheter 33

34 Prognos och verklighet - Prognoser med prognosmodellerna Sampers och Samvips jämfört med verkligheten Samvips Sampers 34

35 Market share Madrid-Sevilla Before and after high speed train Air 11% Rail 14% Air 4% Bus 15% Car 34% Rail 54% Car 60% Bus 8%

36 Effekterna av regionala snabbtåg: Svealandsbanan Stockholm-Eskilstuna Regional trips (millions per year) Car Estimated regional travel Long-distance express bus Train 1993 Södermanland county PTA buses 1994 SJ bus Train The Svealand line

37 Höghastighetståg har hög punktlighet - eftersom de går på egna banor Höghastighetståget Shinkansen mellan Tokyo och Osaka 11 tåg per timme och riktning och många förbigångar Medelförsening på endast 42 sekunder 2005 Inklusive tyfoner och snöstormar! 37

38 Realistiska prognoser - en förutsättning för samhällsekonomisk kalkyler De konventionella prognosmodellerna underskattar effekterna den samhällsekonomiska lönsamheten blir låg eller negativ Realistiska prognoser ger mycket god lönsamhet NNK=2, investeringen betalas tillbaka 3 ggr under 60 år Resenärernas tidsvinster, järnvägsoperatörernas vinster och investeringskostnaden väger tyngst Producentöverskottet visar att det finns möjlighet att ta ut avgifter av operatörerna som kan bidra till finansieringen Den samhällsekonomiska kalkylen kan inte ensam avgöra vi måste bestämma om vi vill ha ett nytt transportsystem 38

39 Samhällsekonomiska kalkyler - Pågående diskussion Banverket och Vägverket räknar inte på samma sätt Hänsyn tas inte till förseningar och förseningsrisker Godstrafiken väger för lätt i de samhällsekonomiska kalkylerna Effekter på tillväxt och regionförstoring svåra att kvantifiera ska dom beskrivas verbalt i stället? Klimatfrågan måste få en avgörande betydelse men hur och var? Hur ta hänsyn till långsiktiga effekter? 39

40 Utveckling av järnvägens marknadsandelar i Sverige, Europa, Japan och USA Utveckling totalt transportarbete Index 1970=100 Sverige 7% 6% 164 Europa 10% 6% 219 Japan 41% 30% 200 USA 0,5% 0,3% 191 Källa: Bo-Lennart Nelldal, Järnvägsgruppen KTH 40

41 Förutsättningar för järnvägen i olika länder Sverige Europa Japan USA 1996 EU 15 Antal inv/km Bilar/1000 inv Marknadsandelar(%) Bil Tåg ,3 Flyg Övrigt Infrastruktur Högfartsbana i % av motorväg 0% 5% 38% 0% Källa: Bo-Lennart Nelldal, Järnvägsgruppen KTH 41

42 Kortsiktiga och långsiktiga effekter Järnvägsgruppen Marginella förändringar Systemförändringar Socio-ekonomiska förutsättningar Nya socio-ekonomiska förutsättningar Bilinnehav Bilinnehav Resgenerering Resbehov Målpunktsfördelning Lokalisering Färdmedelsfördelning Dynamiska effekter på konkurrerande utbud Enskilda länkar i befintliga transportsystem I prognosmodellerna Hela nätverk, nya transportsystem Utanför prognosmodellerna 42

43 Därför är järnväg klimatsmart Låg energiförbrukning Stålhjul mot stålräls ger lågt rullmotstånd Hög lastförmåga - många vagnar i ett tåg Små lutningar Låga utsläpp Hög andel eldrift och återmatande broms El kan produceras på valfritt sätt: Från vindkraft till kärnkraft Effektiviteten förbättras och utsläppen per enhet minskar med ökad efterfrågan 43

44 Slutsatser Järnvägsgruppen Det finns marknad för höghastighetståg i Sverige Europakorridoren är den största marknaden för långväga personoch godstrafik Höghastighetståg ger extremt korta restider och skapar nya resmöjligheter Mellan ändpunkter, städer längs och bredvid banorna Höghastighetsbanor frigör kapacitet Avlastar stambanorna för ökad godstrafik och regionaltåg Höghastighetståg är företagsekonomiskt lönsamt och kan byggas ut med en samfinansieringslösning Privata 40%, staten 30%, regionerna och EU 30% Höghastighetståg bidrar till en bättre miljö och är ett långsiktigt hållbart transportsystem Avlastar flyg och väg och är energieffektivt med minimala utsläpp 44

45 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Luleå Uleåborg Skellefteå Av KTH analyserat höghastighetsnät i Sverige med anslutande länkar i Norden Bergen Stavanger Trondheim Oslo Moss Östersund Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Eskilstuna Gävle Örnsköldsvik Sundsvall Uppsala Umeå Åbo Stockholm Jyväskylä Tammerfors Lahtis S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Trollhättan Norrköping Linköping Göteborg Ålborg Borås Varberg Jönköping Riga Bremen Århus Odense Köpenhamn Halmstad Helsingborg Hamburg Lund Malmö Järnvägar Kiev Höghastighetslänk Blandtrafik 250 km/h Annan viktig linje 45

46 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Stockholm- Karlstad-Oslo Trondheim Östersund Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Uleåborg Sundsvall Ko rt ast e rest id m ed Re st id St ö r st a h a st ig h e t k m / h snabbtåg och få uppehålli dag Stockholm-Karlst ad-oslo Via Örebro-Karlskoga Stockholm-Karlstad 2:12 1:46 1:42 1:39 1:36 Via Arvika-Lilleström Stockholm-Oslo 4:40 2:41 2:34 2:28 2:24 Via Åmål-Halden Stockholm-Oslo 3:13 3:03 2:55 2:50 2:30 Bergen Stavanger Bremen Göteborg 46 Oslo Århus Moss Odense Trollhättan Ålborg Hamburg Skövde Borås Varberg Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Lund Malmö Jönköping Köpenhamn Halmstad Helsingborg Eskilstuna Gävle Uppsala Norrköping Linköping Åbo Stockholm Tammerfors S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Målstandard Persontrafik 350 km/h Blandtrafik 250 km/h Kiev Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje

47 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Västkustbanan Trondheim Östersund Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Uleåborg Sundsvall Ko rt ast e rest id m ed Rest id Största hastighet km/h snabbtåg och få uppehålli dag Västkustbanan Oslo-Göt eborg 3:55 1:47 1:41 1:37 1:34 Oslo-Köpenhamn 8:25 3:37 3:31 3:27 3:24 Oslo-Hamburg ca 13 5:34 5:21 5:12 5:06 Bergen Stavanger 1:40 3:30 5:20 Bremen Oslo Göteborg Århus Moss Odense Trollhättan Ålborg Hamburg Skövde Borås Varberg Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Lund Malmö Jönköping Köpenhamn Halmstad Helsingborg Eskilstuna Gävle Uppsala Norrköping Linköping Åbo Stockholm Tammerfors S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Målstandard Persontrafik 350 km/h Blandtrafik 250 km/h Kiev Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 47

48 2020 Umeå Järnvägsgruppen European High-Speed Network Oslo Stockholm Tallinn Helsinki St.Petersburg Réseau Européen à Grande Vitesse Europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz new lines lignes nouvelles Neubaustrecken upgraded lines lignes aménagées Ausbaustrecken Göteborg Edinburgh Riga Glasgow København Vilnius Gdansk Dublin Hamburg Amsterdam Berlin Minsk London Hann. Warszawa Brux. Köln Fr. Praha Katowice Lux. Nürnberg Lviv Kiev Paris Wien Mün. Rennes Bratislava Zürich Budapest Chisinau Gen. Ljubljana Mil. Lyon Zagreb Bordeaux Beograd Bologna Bucuresti Genova Sarajevo Marseille Sofia Skopje Porto Roma Tirana Barcelona Istanbul Madrid Napoli Bari Valencia Moskva Ankara Lisboa Athinai Málaga km 48 Källa: UIC bearbetad av KTH Järnvägsgrupp

49 2020 Umeå Järnvägsgruppen European High-Speed Network Oslo Stockholm Tallinn Helsinki St.Petersburg Réseau Européen à Grande Vitesse Europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz new lines lignes nouvelles Neubaustrecken upgraded lines lignes aménagées Ausbaustrecken Göteborg Edinburgh Riga Glasgow København Vilnius Gdansk Dublin Hamburg Amsterdam Berlin Minsk London Hann. Warszawa Brux. Köln Fr. Praha Katowice Lux. Nürnberg Lviv Kiev Paris Wien Mün. Rennes Bratislava Zürich Budapest Chisinau Gen. Ljubljana Mil. Lyon Zagreb Bordeaux Beograd Bologna Bucuresti Genova Sarajevo Marseille Sofia Skopje Porto Roma Tirana Barcelona Istanbul Madrid Napoli Bari Valencia Moskva Ankara Lisboa Athinai Málaga km 49 Källa: UIC bearbetad av KTH Järnvägsgrupp

50 Tack! Hemsida: 50

51 Litteratur om Höghastighetståg från Järnvägsgruppen KTH Europakorridoren ett bredband för fysiska transporter (2001) Banverkets utredning 2003 deltog med prognoser Europabanan utbud, prognoser och samhällsekonomi (2003) Underlagsrapport till Banverkets utredning ( ) Nya tåg i Sverige marknad och finansiering (Railize ) Höghastighetståg effekter för godstrafiken ( ) Höghastighetståg i Sverige affärsmässighet och samhällsnytta (WSP-KTH 2008) 51

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01 OSTLÄNKEN, NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE Almedalen 2009-07-01 www.railize.se Höghastighetsbanor i Europa 550 Mil Banor 350 Mil under utbyggnad Höghastighetsnätet år 2025 Pågående

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

MeD gröna tåget ut i världen

MeD gröna tåget ut i världen MeD gröna tåget ut i världen Grön har blivit ett så positivt ord att det ingår i namnet på utvecklingsprojektet Gröna Tåget, ett projekt som drivs av svenska järnvägbranschen under ledning av Banverket

Läs mer

Behöver Sverige höghastighetsbanor?

Behöver Sverige höghastighetsbanor? Behöver Sverige höghastighetsbanor? Publicerad i RØST: Samferdsel, 2011:1 I Sverige har lobbyister i mer än tio år försökt övertyga regeringen om att bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa

Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa VTI notat 26-2005 Utgivningsår 2005 Reviderad 2005-10-24 www.vti.se/publikationer Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa Bertil Hylén Gunnar Lindberg Jan-Eric Nilsson Förord Denna rapport har framtagits

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors.

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors. The Scandinavian 12-million City Lillehammer Gardermoen Hamar Elverum Kongsvinger Torsby Orsa Mora Ludvika Rättvik Leksand Falun Borlänge Säter Hedemora Ockelbo Storvik Avesta Krylbo Sandviken Ljusne Gävle

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne UPTEC STS08 013 Examensarbete 30 hp April 2008 Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne En komparativ studie av Gröna Tåget och Europakorridoren Martin Swahn Abstract Framtidens tågtrafik mellan

Läs mer

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Del 2: Tidsserieanalys i Sverige ANNA-IDA LUNDBERG BO-LENNART NELLDAL Marknadsandel restid tåg Stockholm hela Sverige Marknadsandel tåg % av tåg flyg Marknadsandel

Läs mer

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom Från det gamla till det nya Sverige Vårt mål är att Sverige ska få ett modernt trafiksystem. En trafikkorridor ska gå genom Sverige, riktad mot Europa.

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

SPÅR FÖR FRAMTIDEN. Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik

SPÅR FÖR FRAMTIDEN. Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik SPÅR FÖR FRAMTIDEN Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar lokalt, nationellt och

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Del 1: Internationell jämförelse ANNA-IDA LUNDBERG Marknadsandel tåg av tåg-flyg- Beroende på restid med tåg Rapport Stockholm 2011 TRITA-TEC-RR 11-001 ISSN

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Jesper Molin/Bildarkivet.se Rätt spår 3 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Rapport om strategi för nutid och framtid Juni 2012 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

Läs mer

NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 4 2009 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer