Hur många tåg kan man köra? Och vad ska man göra? - Om man vill köra fler tåg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur många tåg kan man köra? Och vad ska man göra? - Om man vill köra fler tåg"

Transkript

1 Hur många tåg kan man köra? Och vad ska man göra? - Om man vill köra fler tåg Bo-Lennart Nelldal Adj. professor KTH Hur många tåg kan man köra över Getingmidjan? 2 1

2 Hur många tåg kan man köra? Engagerad ingenjör som gjort egna beräkningar: Man kan köra 80 tåg per timme och riktning över Getingmidjan Engagerad forskare som kollat ställverksloggar och gjort egna beräkningar av maximalt tågflöde förbi Karlbergs station: Man kan teoretiskt köra högst 57 tåg per timme och riktning utan hänsyn till förseningar och förarbeteende 3 Stockholms Central - Getingmidjan Stockholm C Årstabron Södra Station Antal spår 5 plattformsspår söderut och 5 norrut 2 spår över getingmidjan 4-spår från södra station 4 2

3 Miljoner passagerare per år Totalt antal passagerare till/från Stockholm +38% % +103% Pendel och snabbpendel Regionaltåg och flygpendel Fjärrtåg Källa: KTH Järnvägsgrupp 6 3

4 Prognos för persontrafik vid Sthlm C Utveckling Befolkning, ekonomi och regional fördelning Nya resmönster Infrastruktur Utbyggnad enligt BV planer och utvecklingsscenarier Efterfrågan På tågresor i relationer på banor till/ från Sthlm Prognosmodeller Utbud Fjärrtåg, regionaltåg, lokaltåg och snabbpendel Belastning I maxtimmen i maxsnitt på banor till/från Sthlm Behov av tåglägen På Sthlm Central Kontroll beläggning Behov av tåglägen För fjärrtåg, regionaltåg, lokaltåg och snabbpendel Fördelning produkter Kapacitet I maxtimmen i maxsnitt i tåg till/från Sthlm Behov av tåglägen På Sthlm City 7 Totalt behov av tåglägen vid Sthlm C Sthlm Central Behov av tåglägen För fjärrtåg, regionaltåg, lokaltåg och snabbpendel Sthlm City Behov persontåg På Sthlm Central Fördelning produkter Behov av tåglägen På Sthlm City Behov tjänstetåg T/fr depå, rundgång, mult Behov godståg På Sthlm Central Kontroll symmetri Behov av tomtåg För att få genomgående tåg Tot behov tåglägen För persontåg, tjänstetåg, godståg och reservlägen Reservlägen Tot behov tåglägen För lokaltåg och snabb- Pendel och reservlägen 8 4

5 Kapacitet i Getingmidjan i maxh Fjärrtågsystemet Cst Kapacitet i Getingmidjan Med Citybanan Fjärrtågsystemet Cst Pendeltågsystemet City

6 Miljoner passagerare per år Antal passagerare på Stockholm Central och Stockholm City Stockholm Central Stockholm City Källa: KTH Järnvägsgrupp KTH 11 Enkelspår R2 F6 F4 F2 M F1 F3 F5 R

7 Minuter Avstånd [km] och stationsbeteckning Grafisk tidtabell Exempel på Enkelspår 130 R1 115 F5 100 F3 85 F1 70 M 55 F2 40 F4 25 F6 10 R Tid [s] 13 Enkelt på enkelspår: Den längsta sträckan i tid bestämmer kapaciteten Ex. Botniabanan 0:15 Gångtider stationsvis godståg i 100 km/h och persontåg i 200 km/h Godståg Persontå g Ådalsbanan Botniabanan 0:10 0:05 0:00 Sundsvall Härnösand Västeraspby Örnsköldsvik Nordmaling Umeå 14 7

8 Antal tåg/h och riktning Antal tåg/h och riktning Maximal kapacitet Enkelspår 100 km/h med och utan samtidig infart km/h med samtidig infart 100 km/h utan samtidig infart Stationsavstånd [km] 15 Maximal kapacitet Enkelspår km/h med samtidig infart km/h med samtidig infart 100 km/h med samtidig infart Stationsavstånd [km] 16 8

9 Godstrafik riktningsfördelning - Huvudsaklig väg för tung transittrafik Boden Vännäs Umeå Östersund Långsele Mellansel Hörnefors Nordmaling Husum Örnsköldsvik Bräcke Ånge Kramfors Härnösand Timrå Sundsvall Ljusdal Hudiksvall Bollnäs Söderhamn Gävle Hallsberg Stockholm 17 Karta: Oskar Fröidh Kapacitet för godstrafik Lok Antal tåg Max tågvikt Medeltågvikt Total tågvikt/dag Basscenario Rc ton ton ton Med nya lok BR ton ton ton Med 2 lok*) 2 Duo-lok/ 2Rc-lok ton ton ton *)Tåglängden kan utgöra en begränsning 18 9

10 Enkelspår - slutsatser Avståndet mellan mötesstationer är av avgörande betydelse Samtidig infart viktigt Högre kapacitet ju fortare det går Enkelriktad trafik på två enkelspår kan ge tekniskt dubbelspår Vid nya banor: Skaffa planberedskap för dubbelspår 19 Dubbelspår signal fsi/rfsi 20 10

11 Tid [s] Kapacitet Beroende på signalsystem och fordonsegenskaper 21 Maximal kapacitet På dubbelspår beroende på blocklängd och hastighet Tid mellan tåg blocklängd 3000 blocklängd 2500 blocklängd 2000 blocklängd 1500 blocklängd 1250 blocklängd 1000 blocklängd 750 blocklängd 500 blocklängd Hastighet [km/h] 22 11

12 Avstånd [km] Avstånd [km] Kapacitetsutnyttjande med blandad trafik snabbtåg och godståg 0 Utan förbigångsmöjlighet Tid [min] 23 Kapacitet med förbigång av godståg 0 Förbigångsstationen använd för att köra fler persontåg och godståg Tid [min] 24 12

13 Avstånd [km] Avstånd [km] Kapacitetsutnyttjande med enbart godstrafik 0 Bara godståg Tid [min] 25 Kapacitetsutnyttjande med enbart snabbtåg 0 Bara snabbtåg Tid [min] 26 13

14 Slutsatser dubbelspår Tidtabellen är viktigare än infrastrukturen för kapaciteten vid blandad trafik Fler förbigångsstationer kan inte kompensera ökade hastighetsskillnader men ger större flexibilitet Större hastighetsskillnader mellan tågen ger större förseningar Ju högre turtäthet i persontrafiken ju större risk för förseningar På stationer där tåg vänder bör de göra det mellan spåren och inte vid sidotågvägar På stationer där olika trafiksystem blandas krävs tillräcklig bufferttid mellan tågen 27 Åtgärder på kort sikt Längre tåg Högre beläggningsgrad Tåg med högre kapacitet Trafiksamordning Minska förseningsriskerna Bättre planering och operativ ledning Tidtabellsläggning m h a simulering Stimulera till bättre banutnyttjande Bättre underhåll och felavhjälpning Mindre investeringar i infrastrukturen 28 14

15 Kapacitet för tåg persontrafik Sverige: Gammalt loktåg Sverige: Nytt motorvagnståg Sverige: Nytt motorvagnståg Tyskland: Loktåg med tvåvåningsv Tågtyp Rc+80-talsv Öresundståg Regina BR185+DD Tågstorlek Lok+4 normala vagnar 3 normala vagnar 3 breda vagnar Lok+3 DDvagnar Hastighet Km/h Antal sittplatser Sittplatser per m tåg (inkl lok) Max kapacitet 240m plattform ,30 3,00 3,70 3, Trafiksamordning: Regionaltåg+Lokaltåg =snabbpendel Utnyttja gemensamma tidtabellslägen Bättre kapacitetsutnyttjande på tågen Snabbare resor i de största relationer Fler resor kan ske utan byten Mindre förseningsrisk med färre tåg och mer tid mellan tågen 30 15

16 Trafiksamordning - Exempel från Västerås-Stockholm Exempel på dagens trafik söderut kl 7-9 Exempel på trafik med snabbpendel -> 31 Mot Örebro Västerås Enköping Bålsta Bro Regionaltåg+Lokaltåg - Nuvarande system SJ Regionaltåg SL/SJ snabbpendel SL pendeltåg SL blåbuss Uppsala C Knivsta Kungsängen Märsta Jakobsberg Upplands Väsby Veddesta Kista Helenelund (Kista) Sundbyberg Stockholm C Solna Karlberg Stockholm C Danderyd/ Mörby Mot Södertälje Mot Västerhaninge 32 Åtgärdsplan för Mälardalen

17 Mot Örebro Västerås Enköping Bålsta Bro Kungsängen Jakobsberg Regionaltåg+Snabbpendel+Lokaltåg - förslag SJ Regionaltåg SL/SJ snabbpendel SL pendeltåg SL blåbuss Uppsala C Knivsta Märsta Upplands Väsby Veddesta Kista Helenelund (Kista) Sundbyberg Stockholm C Solna Karlberg Stockholm C Danderyd/ Mörby Mot Södertälje Mot Västerhaninge 33 Åtgärdsplan för Mälardalen Åtgärder på medellång sikt - Exempel Västra stambanan Kapacitet För gods Fler förbigångsstationer Fler förbigångstati oner Fler förbigångstati oner Höj hastighet för godståg Gnesta trafiksamordning Kanalisera tåglägen Sävenäs bygg konflikt-fri tågväg Samordnad trafiklösning Alingsås bygg konfliktfri tågväg 34 17

18 Möjligheter att öka kapaciteten - På lång sikt Automatisk tågdrift Automatisk körning av tåg Datorstödd trafikledning Automatisk trafikstyrning Signalsystemet ERTMS ERTMS nivå 2 med ger inte någon nämnvärd kapacitetsförbättring jämfört med ATC 2 Kostar mindre vid nybyggnad men kostar mer vid förtida utbyte Den stora fördelen är interoperabiliteten Investeringar i infrastruktur Kostar mycket och ger mycket 35 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Stora godstrafikflöden + Stora persontrafikflöden = Separering av trafik nödvändig Bergen Stavanger Trondheim Oslo Trollhättan Göteborg Ålborg Skövde Varberg Östersund Falun Borlänge Västerås Örebro Jönköping Eskils - tuna Sundsvall Gävle Uppsala Norrköping Linköping Örnsköldsvik Skellefteå Umeå Luleå Åbo Stockholm Uleåborg Tammerfors S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Bremen Helsing - borg Köpen - hamn Odense Halmstad Hamburg Lund Malmö Målstandard Blandtrafik 250 Kiev km/h Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 36 18

19 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Luleå Uleåborg Skellefteå Umeå Bannät för km/h för tåg med korglutning Bergen Stavanger Trondheim Oslo Östersund Falun Borlänge Västerås Örebro Eskils - tuna Sundsvall Gävle Örnsköldsvik Uppsala Åbo Stockholm Tammerfors S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Trollhättan Skövde Norrköping Linköping Göteborg Ålborg Varberg Jönköping Riga Bremen Helsing - borg Köpen - hamn Odense Halmstad Hamburg Lund Malmö Målstandard Blandtrafik 250 Kiev km/h Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 37 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Luleå Uleåborg Skellefteå Umeå Höghastighetsnät Götalands- och Europabanan för km/h Bergen Stavanger Trondheim Oslo Östersund Falun Borlänge Västerås Örebro Eskils - tuna Sundsvall Gävle Örnsköldsvik Uppsala Åbo Stockholm Tammerfors S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Trollhättan Skövde Norrköping Linköping Göteborg Ålborg Varberg Jönköping Riga Helsing - borg Köpen - hamn Odense Halmstad Lund Malmö Målstandard Persontrafik 350 km/h Blandtrafik 250 km/h Kiev Bremen Hamburg Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 38 19

20 Tokyo Grafisk tidtabell Tokyo- Osaka Shizouki Nagoya Kyoto Osaka 39 Höghastighetståg har hög punktlighet - eftersom de går på egna banor Höghastighetståget Shinkansen mellan Tokyo och Osaka 12 tåg per timme och riktning och många förbigångar Medelförsening på endast 42 sekunder 2005 Inklusive tyfoner och snöstormar! 40 20

21 Mjölby Kapacitetsutnyttjande på södra stambanan med dagens trafik 2008 Sommen Tranås Frinnaryd Nässjö Grimstorp Stockaryd Grevaryd Gåvetorp Alvesta Eneryda Osby Hässleholm Tid [minuter] Modellen hittade 2720 tidtabellsvarianter 41 Kapacitetsutnyttjande på södra stambanan med sth 250 och fler förbigångsstationer Mantorp Mjölby Sommen Fbg 1 Frinnaryd Nässjö Grimstorp Fbg 2 Stockaryd Grevaryd Gåvetorp Alvesta Fbg 3 Eneryda Fbg 4 Osby Fbg 5 Hässleholm Modellen hittade tidtabellsvarianter 42 21

22 Godståglägen/timme/riktning under dagtid Kapacitetsutnyttjande på södra stambanan med Europabanan 2020 Mjölby Sommen Tranås Frinnaryd Nässjö Grimstorp Stockaryd Grevaryd Gåvetorp Alvesta Eneryda Osby Hässleholm Tid [minuter] Modellen hittade tidtabellsvarianter 43 Antalet godstågslägen dagtid blir 2-3 gånger fler med höghastighetsbanor 8 Kapacitet för godståg med olika banutbyggnader på västra och södra stambanan Maximalt 2008 Med upprustade stambanor Med höghastighetsbanor Järna - Hallsberg Hallsberg - Göteborg Mjölby - Hässleholm 44 22

23 Godsmängd miljoner ton exkl malm och olja Utrikestransporter Mot Danmark och den Västeuropeiska kontinenten 1 lastbil var 15:e sekund 1 godståg var 40:e minut Avser båda riktningarna 1 EU-lastbil medellast 15 ton 1 godståg medellast 600 ton 1 godståg=40 lastbilar 45 Utrikestrafik till/från Sverige prognos till 2020 med nuvarande trend Lastbil lastbilar/dag Eller 60 godståg lastbilar/dag Eller 200 godståg Järnväg

24 Europa gröna godskorridorer Prioriterat järnvägsnät för godstransporter Kapacitetsstarkt Avreglerat Låga banavgifter Långa tåg Interoperabelt Intermodalt 47 Hur många tåg kan man köra? Exempel på linjekapacitet: 60 tåg per/h, köbildning, utan tidtabell, korta blocksträckor 40=20+20 tåg/h, fyrspår eller dubbelspår+höghastighetsbana 34 tåg/h: Tunnelbana i London med automatisk tågdrift 30 tåg/h: Getingmidjan under ideala förhållanden 30 tåg/h: Tunnelbanan i Stockholm 20 tåg/h: Ostkustbanan ytterspåren utan uppehåll 15 tåg/h: Höghastighetståg i Japan med uppehåll och förbigång 10 tåg/h: Västra stambanan med blandad trafik 4 tåg/h: Enkelspår med mötesstationer var 10 km 48 24

25 Kapaciteten kan aldrig bli högre än på den svagaste länken 49 Kapacitet i Getingmidjan med olika signalsystem och metoder 50 25

26 Kapacitet 30 tåg/spår/h 1000 platser/tåg personer/spår/riktning bilar/fil/h 2 personer/bil personer/fil/riktning 51 Tack! Hemsida:

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-10-29 1 40 35 Långväga gods per transportmedel Lastbil Miljarder tonkilometer 30 25 20 15 10 5

Läs mer

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2010-05-04 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1 KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Höghastighetsbanor i Norge och i Sverige?

Höghastighetsbanor i Norge och i Sverige? Höghastighetsbanor i Norge och i Sverige? Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-11-27 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem Kostnad

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge?

Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge? Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge? Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2009-02-12 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem Kostnad

Läs mer

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 26 januari 2009. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79.

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 26 januari 2009. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79. Höghastighetståg Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige forskare 26 januari 2009 08-790 83 79 1 Varför ska vi åka så fort? Ökad hastighet ger kortare restid Kortare restid ger ökad tillgänglighet till

Läs mer

Höghastighetståg i Sverige

Höghastighetståg i Sverige Höghastighetståg i Sverige affärsmässighet och samhällsnytta Bo-Lennart Nelldal / Oskar Fröidh 2008-02-19 1 Höghastighetståg i Sverige Affärsmässighet och samhällsnytta Ett samarbetsprojekt mellan WSP

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Västlänken en tågtunnel under Göteborg

Västlänken en tågtunnel under Göteborg BRVT 2006:03:06 2006-02-09 Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Västlänken en tågtunnel under Göteborg Underlagsrapporter 03 Byggskedet 13 Mark, vatten och resursanvändning 04 Gestaltning

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01 OSTLÄNKEN, NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE Almedalen 2009-07-01 www.railize.se Höghastighetsbanor i Europa 550 Mil Banor 350 Mil under utbyggnad Höghastighetsnätet år 2025 Pågående

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda VAD KOSTAR DET ATT VÄNTA? - utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda MDKR 13,5 Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering, Regionförbundet Uppsala, Västerås, Enköping,

Läs mer

NUMMER 4 2011 DECEMBER

NUMMER 4 2011 DECEMBER NUMMER 4 2011 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 4 2011 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt

SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt Sidhuvud Innehåll Viktigast under 2009 2 5 år i sammandrag 3 Vd har or det 4 Vision och affärsidé 7 Mål 8 Strategier 10 Lönsamt SJ bra för alla 12 Flera aktörer i

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM Omslagsbild: Jan E Carlsson, Pressens Bild Övriga bilder: Screenbild Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-8-8

Läs mer

DALABANAN EFFEKTIVISERING GENOM SMÄRRE ÅTGÄRDER

DALABANAN EFFEKTIVISERING GENOM SMÄRRE ÅTGÄRDER DALABANAN EFFEKTIVISERING GENOM SMÄRRE ÅTGÄRDER 2012 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 4 Avsnitt 1 - Övergripande beskrivning... 5 Utredningsresultat... 5 Uppdrag och arbetsmetodik...

Läs mer

Sveriges kommunikationer. Ny infrastruktur för ett effektivare och ekologiskt hållbart kommunikationssystem i södra Sverige, Norden och Europa.

Sveriges kommunikationer. Ny infrastruktur för ett effektivare och ekologiskt hållbart kommunikationssystem i södra Sverige, Norden och Europa. Sveriges kommunikationer Ny infrastruktur för ett effektivare och ekologiskt hållbart kommunikationssystem i södra Sverige, Norden och Europa. Lägesrapport från Europakorridoren, hösten 000 GÖTALANDSBANAN

Läs mer

RAPPORT Samhällsekonomisk bedömning av Höghastighetsbanor i Sverige. Rapport 2009:20. Analys & Strategi. 31 augusti 2009

RAPPORT Samhällsekonomisk bedömning av Höghastighetsbanor i Sverige. Rapport 2009:20. Analys & Strategi. 31 augusti 2009 RAPPORT Samhällsekonomisk bedömning av Höghastighetsbanor i Sverige Rapport 2009:20 31 augusti 2009 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport:

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Adressfält Halvera tiden. Dubblera hastigheten. 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Transportsystemets

Läs mer

kollektivtrafik och järnvägstrafik

kollektivtrafik och järnvägstrafik TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik Kapacitet på järnväg 2011 11 01 Emma Andersson Doktorand vid ITN. Robusta tidtabeller för järnväg Tidigare på kapacitetsutredare på Vectura Studerade

Läs mer

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Titel: Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Publikationsnummer: 2011:115

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne UPTEC STS08 013 Examensarbete 30 hp April 2008 Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne En komparativ studie av Gröna Tåget och Europakorridoren Martin Swahn Abstract Framtidens tågtrafik mellan

Läs mer