Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll"

Transkript

1 Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll

2 Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad Minskad kapacitet leder till förseningar, ökade risker och långsammare transporter till högre kostnad När transportkostnaden ökar med 1% så minskar handelsflödet med 3% - faktor 3

3 Dyr kapacitetsbrist Kapacitetsbristen kostar 8,95 mdr per år Förseningskostnader 5 mdr per år Minskad handel 3 mdr per år Godståg som väntar på kör 0,95 mdr per år Fler lastbilstransporter på järnväg är inte möjligt Besparing vid 30% överflyttning 2,2 mdr per år Ger stora miljö och energibesparingar

4 Järnvägsinfrastruktur i Sverige 2015 Gävle Borlänge Kiruna Uppsala Västerås Karlstad Örebro Stockholm Piteå Luleå Norrköping Linköping Skellefteå Falköping Göteborg Jönköping Nässjö Umeå Östersund Örnsköldsvik Ånge Sundsvall Halmstad Kalmar Helsingborg Karlskrona Kristianstad Malmö Gävle

5 Godstransport korridorer Avlägsna isolerade länder med dåliga transporter och kommunikationer förhindrar deltagande i globala produktionsnätverk och förlorar pengar.

6 Kapacitetsutnyttjande enligt Tågplan 2015 Gävle Borlänge Kiruna Uppsala Västerås Karlstad Örebro Stockholm Piteå Luleå Norrköping Linköping Skellefteå Falköping Göteborg Jönköping Nässjö Umeå Östersund Örnsköldsvik Ånge Sundsvall Halmstad Kalmar Helsingborg Karlskrona Kristianstad Malmö Gävle

7 Kvarvarande kapacitet i järnvägssystemet 2015 Gävle Borlänge Kiruna Uppsala Västerås Karlstad Örebro Stockholm Piteå Luleå Norrköping Linköping Skellefteå Falköping Göteborg Jönköping Nässjö Umeå Östersund Örnsköldsvik Ånge Sundsvall Halmstad Kalmar Helsingborg Karlskrona Kristianstad Malmö Gävle

8 Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak Tid Marknadsefterfrågan Tidigare

9 Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak Tid Marknadsefterfrågan Nuvarande

10 Kapacitetsproblemet År 2014 miljarder tonkm År 2050 Tillgänglig kapacitet 21,1 32,4 27,3 5,1 Lastbil, båt, flygplan

11 Kapacitetsproblemet År 2014 miljarder tonkm År 2050 Tillgänglig kapacitet 21,1 32,4 27,3 Motsvarar 1,3 miljoner lastbilar eller 2,5 lastbilar varje minut dygnet runt. 2 mdr i dieselkostnad per år 5,1 Lastbil, båt, flygplan

12 Kapacitetsproblemet miljarder tonkm Maximal godskapacitet på järnvägen

13 Transportval Nyttolast 175 ton 350 ton 525 ton 700 ton 1000 ton 1175 ton Tågvikt 250 ton 500 ton 750 ton 1000 ton 1250 ton 1500 ton 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m Rail 95 m 190 m 285 m 380 m 475 m 565 m 50 ton = Tågvikt 1000 ton = 40 lastbilar = 3800 meter 60 tåg per dygn = 2400 lastbilar = meter = 22,8 mil Umeå 26,7 mil Luleå

14 Varför är godståg effektivt? Lastbil 19,45 19,45 Godståg 1,95 1,95 Energi Det går åt 10 gånger mer energi för en lastbil jämfört med ett godståg Enhet: SEK/ton timme vid 90 km/h 1 Lastbil = 10 bilar

15 Varför är godståg effektivt? Lastbil 19,45 0,43 19,88 Godståg 1,95 1,74 3,69 Driftkostnad Det är 4 gånger dyrare att kör ett godståg än en lastbil Enhet: SEK/ton timme vid 90 km/h 1 Lastbil = 10 bilar

16 Varför är godståg effektivt? Lastbil 19,45 0,43 1,30 21,18 Godståg 1,95 1,74 2,48 6,17 Kapitalkostnad Det är dubbelt så dyrt att investeria i godståg än lastbilar Enhet: SEK/ton timme vid 90 km/h 1 Lastbil = 10 bilar

17 Varför är godståg effektivt? Lastbil 19,45 0,43 1,30 4,22 25,40 Godståg 1,95 1,74 2,48 0,17 6,34 Avgifter Ett godståg har samma avgifter som en lastbil men transporterar 35 gånger mer Enhet: SEK/ton timme vid 90 km/h 1 Lastbil = 10 bilar

18 Varför är godståg effektivt? Lastbil 19,45 0,43 1,30 4,22 17,84 43,24 Godståg 1,95 1,74 2,48 0,17 0,02 6,36 Miljöeffekt Lastbilar förorenar 10 gånger mer än bilar och godståg minimalt Enhet: SEK/ton timme vid 90 km/h 1 Lastbil = 10 bilar

19 Varför är godståg effektivt? Lastbil 19,45 0,43 1,30 4,22 17,84 1,79 45,03 Godståg 1,95 1,74 2,48 0,17 0,02 0,14 6,50 Olyckor Det är 13 gånger högre olyckskostnader med lastbilar än godståg Enhet: SEK/ton timme vid 90 km/h 1 Lastbil = 10 bilar

20 Varför är godståg effektivt? Lastbil 19,45 0,43 1,30 4,22 17,84 1,79 4,12 49,15 Godståg 1,95 1,74 2,48 0,17 0,02 0,14 0,67 7,17 Infrastruktur slitage är 6 gånger dyrare för lastbilar än för godståg Enhet: SEK/ton timme vid 90 km/h 1 Lastbil = 10 bilar

21 Vilken besparing uppnås med godståg? Lastbil 19,45 0,43 1,30 4,22 17,84 1,79 4,12 49,15 Godståg 1,95 1,74 2,48 0,17 0,02 0,14 0,67 7,17 49,15 7,17 = 41,98 SEK/ton timme vid 90 km/h

22 Kostnader för staten Lastbil 11,28 6,02 23,74-120,79 Godståg 1,03 0,83 0,20 120,79 0,20 = 120,59 SEK/ton timme vid 90 km/h Enhet: SEK/ton timme vid 90 km/h 1 Lastbil = 10 bilar

23 Olika synsätt på kapacitet Förväntat antal tåg (max) Mix av trafikutbud Medelhastighet (max) Behov av infrastruktur Kort transporttid Marknadsefterfrågan MARKNADS EFTERFRÅGAN INFRASTRUKTUR PLANERING TIDTABELL PLANERING DRIFTS PLANERING

24 Olika synsätt på kapacitet Förväntat antal tåg (max) Förväntat antal tåg (med.) Mix av trafikutbud Mix av trafikutbud Medelhastighet (max) Medelhastighet (medel) Behov av infrastruktur Förväntat tillstånd på infrastruktur Kort transporttid Tillägg för tågstörningar och kapacitetsbrist Marknadsefterfrågan Underhållstrategier MARKNADS EFTERFRÅGAN INFRASTRUKTUR PLANERING TIDTABELL PLANERING DRIFTS PLANERING

25 Olika synsätt på kapacitet Förväntat antal tåg (max) Förväntat antal tåg (med.) Antal tåglägen Mix av trafikutbud Mix av trafikutbud Begärda tåglägen Medelhastighet (max) Medelhastighet (medel) Medelhastighet (min) Behov av infrastruktur Förväntat tillstånd på infrastruktur Förväntat tillstånd på infrastruktur Kort transporttid Tillägg för tågstörningar och kapacitetsbrist Tidstillägg för tågstörning och kapacitetsbrist Marknadsefterfrågan Underhållstrategier Tidstillägg för underhåll Anslutningsplanering för tågbyten Extra tåg, Q-tåg MARKNADS EFTERFRÅGAN INFRASTRUKTUR PLANERING TIDTABELL PLANERING DRIFTS PLANERING

26 Olika synsätt på kapacitet Förväntat antal tåg (max) Förväntat antal tåg (med.) Antal tåglägen Faktiskt antal tåglägen Mix av trafikutbud Mix av trafikutbud Begärda tåglägen Faktisk mix av trafikutbud Medelhastighet (max) Medelhastighet (medel) Medelhastighet (min) Medelhastighet (max) Behov av infrastruktur Förväntat tillstånd på infrastruktur Förväntat tillstånd på infrastruktur Faktiskt tillstånd på infrastruktur Kort transporttid Tillägg för tågstörningar och kapacitetsbrist Tidstillägg för tågstörning och kapacitetsbrist Förseningar orsakade av driftstörningar Marknadsefterfrågan Underhållstrategier Tidstillägg för underhåll Förseningar pga underhåll Anslutningsplanering för tågbyten Förseningar pga tågbyten Extra tåg, Q-tåg Oanvända tidstillägg MARKNADS EFTERFRÅGAN INFRASTRUKTUR PLANERING TIDTABELL PLANERING DRIFTS PLANERING

27 Olika synsätt på kapacitet ger olika svar Förlust Förlust Förlust Marknads efterfrågan Marknads begränsning Marknads begränsning Marknad MARKNADS EFTERFRÅGAN INFRASTRUKTUR PLANERING TIDTABELL PLANERING DRIFTS PLANERING

28 Prognoser 2030 MARKNADS EFTERFRÅGAN INFRASTRUKTUR PLANERING TIDTABELL PLANERING DRIFTS PLANERING 2015 Person Gods Person Gods NUTID FRAMTID

29 Korridor Kapacitetsberäkning Granvik Skogstorp Rostad Petersfors Lindå Grytvik Hamnstad Linje Linje Linje Linje Linje Linje Korridor max 300 km Linje max 20 km

30 Kapacitetsberäkning Granvik Skogstorp Rostad flaskhals Petersfors 5 Lindå Grytvik Hamnstad 3 2 flaskhals 3 Medel 36/6 = 6,0 Medel = 6,0 Kapacitet = 4

31 Arbetsordning Låg precision 1. Korridor (stambana) 2. Linje (stationssträcka) 3. Nod (större station) 4. Station Hög precision 1. Blocksträcka 2. Station 3. Nod (större station) 4. Linje 5. Korridor

32 Blocksträckor - dubbelspår

33 Blocksträckor Förlust

34 Blocksträckor

35 60 minuter 4 x 60 minuter 12 x 60 minuter Tidsfönster A ANVÄND INFRASTRUKTUR I KONSUMERAD KAPACITET B BUFFERTTID C KORSANDE TÅGVÄG D TILLÄGG UNDERHÅLL II OANVÄND KAPACITET E F ANVÄNDBAR KAPACITET FÖRLORAD KAPACITET k = A + B + C + D därav K = k x 100 / U

36 Prognoser Trafikering Dagar Trafikverket Torsdag Lördag 7-dagar i veckan Dagligen 1,00 1,00 1,00 6-dagar i veckan Måndag Lördag 0,86 1,00 1,00 5-dagar i veckan Måndag Fredag 0,71 1,00 0,00 4-dagar i veckan Torsdag Söndag 0,57 1,00 1,00 3-dagar i veckan Tisdag, Torsdag, Fredag 0,43 1,00 0,00 2-dagar i veckan Lördag, Söndag 0,29 0,00 1,00 1-dag i veckan Söndag 0,14 0,00 0,00 Antal tåg Medeltal 4,00 5,00 4,00

37 Kapacitetsnivåer

38 Kapacitet enkelspår norr

39 Kapacitet enkelspår söder

40 Kapacitet dubbelspår

41 Prognoser är svårt Tågplan 2015 Kiruna Piteå Luleå Skellefteå Umeå Östersund Ånge Sundsvall Örnsköldsvik Gävle

42 Prognoser är svårt Kiruna Kiruna Tågplan 2015 Planerad trafk 2014 Luleå Luleå Piteå Piteå Skellefteå Skellefteå Umeå Umeå Östersund Örnsköldsvik Östersund Örnsköldsvik Ånge Sundsvall Ånge Sundsvall Gävle Gävle

43 Prognoser är svårt

44 Tågplan 2015 Tågplan 2015 Gävle Gävle Borlänge Borlänge Uppsala Uppsala Karlstad Örebro Västerås Stockholm Karlstad Örebro Västerås Stockholm Falköping Norrköping Linköping Falköping Norrköping Linköping Göteborg Jönköping Nässjö Göteborg Jönköping Nässjö Halmstad Kalmar Halmstad Kalmar Helsingborg Malmö Kristianstad Karlskrona Helsingborg Malmö Kristianstad Karlskrona Dubbelspår utan Hastighetsskillnader! Dubbelspår med hastighetsskillnader!

45 Höst 2013 Tågplan 2015 Gävle Gävle Borlänge Borlänge Uppsala Uppsala Karlstad Örebro Västerås Stockholm Karlstad Örebro Västerås Stockholm Falköping Norrköping Linköping Falköping Norrköping Linköping Göteborg Jönköping Nässjö Göteborg Jönköping Nässjö Halmstad Kalmar Halmstad Kalmar Helsingborg Malmö Kristianstad Karlskrona Helsingborg Malmö Kristianstad Karlskrona

46 Gångtider Luleå - Malmö VÄNTA PÅ KÖR

47

48 Förväntad godstrafik i Sverige 2030 Miljoner bruttoton

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-10-29 1 40 35 Långväga gods per transportmedel Lastbil Miljarder tonkilometer 30 25 20 15 10 5

Läs mer

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2010-05-04 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1 KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Höghastighetsbanor i Norge och i Sverige?

Höghastighetsbanor i Norge och i Sverige? Höghastighetsbanor i Norge och i Sverige? Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-11-27 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem Kostnad

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge?

Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge? Höghastighetsbanor i Sverige och i Norge? Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2009-02-12 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem Kostnad

Läs mer

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom Från det gamla till det nya Sverige Vårt mål är att Sverige ska få ett modernt trafiksystem. En trafikkorridor ska gå genom Sverige, riktad mot Europa.

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 26 januari 2009. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79.

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 26 januari 2009. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79. Höghastighetståg Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige forskare 26 januari 2009 08-790 83 79 1 Varför ska vi åka så fort? Ökad hastighet ger kortare restid Kortare restid ger ökad tillgänglighet till

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland

Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland Huvudstudie Slutrapport 25 februari 2011 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Relaterade projekt...4 2 Godstransporter

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport:

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Adressfält Halvera tiden. Dubblera hastigheten. 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Transportsystemets

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt

SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt Sidhuvud Innehåll Viktigast under 2009 2 5 år i sammandrag 3 Vd har or det 4 Vision och affärsidé 7 Mål 8 Strategier 10 Lönsamt SJ bra för alla 12 Flera aktörer i

Läs mer

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken Kalmar Oskarshamn Västervik - Linköping Ramböll 0 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...1 2. INTRODUKTION...3 3. BAKGRUND...5 4. DEFINITIONER AV JÄRNVÄGSSYSTEM...7

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Behöver Sverige höghastighetsbanor?

Behöver Sverige höghastighetsbanor? Behöver Sverige höghastighetsbanor? Publicerad i RØST: Samferdsel, 2011:1 I Sverige har lobbyister i mer än tio år försökt övertyga regeringen om att bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne UPTEC STS08 013 Examensarbete 30 hp April 2008 Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne En komparativ studie av Gröna Tåget och Europakorridoren Martin Swahn Abstract Framtidens tågtrafik mellan

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan NORRBOTNIABANAN, DELEN UMEÅ - SKELLEFTEÅ HANDLING FÖR TIDIGT SAMRÅD 3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan Norrbotniabanan utgör ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse.

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapporten En svensk flygpolitik: Boarding? Canceled? är framtagen av Svenska Regionala

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer