Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor"

Transkript

1 Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

2 Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån

3 Rekreation, hälsa och välbefinnande Foto: Jerker Moström

4 Ekologiska strukturer, biologisk mångfald Foto: Terese Fast

5 Motståndskraft mot översvämningar Alla bilder: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

6 En fråga om planering

7 så varför gör vi statistiken? Följa resultatet av planeringspolitiken (ex förtätning) Indikatorer för människors hälsa, boendemiljö och livskvalitet (nationellt och internationellt) Underlag för att analysera klimatpåverkan och klimatanpassning Underlag för kvantifiering av ekosystemtjänster

8 Var har vi mätt? Tätorter med minst invånare + Visby Färre än förra gången pga. resursskäl Metodutveckling med stöd av Rymdstyrelsen Ej möjligt att jämföra med tidigare undersökning Källa: Bearbetningar SCB, övriga geodata Lantmäteriet

9 Metodutveckling Naturvardsverket/Publikationer/ Sök på titel

10 Vad har vi mätt? Tolkning av satellitbilder Geografisk data Registerinformation

11 Vad har vi mätt? Grönytor All grönyta oavsett storlek, vem som äger eller om den är allmänt tillgängligt. Ingår ej: Åkermark

12 Vad har vi mätt? Grönytor - allmänt tillgängliga Bara sådan grönyta som kan betraktas som allmänt tillgänglig. Ingår ej: Villatomter Flygplatser Koloniområden Golfbanor Täkter

13 Vad har vi mätt? Öppen mark Ingår: Gräsbevuxen mark Impedimentmark Klippytor Ängs- och betesmark Lågväxande vegetation

14 Vad har vi mätt? Tät skog (Över 30% krontäckning)

15 Vad har vi mätt? Gles skog (10 30% krontäckning)

16 Vad har vi mätt? Hårdgjord mark - vägar och järnvägar Ingår: Vägbredd Järnvägsbredd

17 Vad har vi mätt? Hårdgjord mark - byggnader Ingår: Byggnadskroppars markavtryck

18 Vad har vi mätt? Hårdgjord mark - övrig Ingår: Parkeringsplatser Avlastningsytor Grusplaner Konstgräsplaner Berg i dagen

19 Vad har vi mätt? Total hårdgjord mark Vägar, järnvägar, byggnader och övrigt hårdgjord mark tillsammans

20 Vad har vi mätt? Grönområden Sammanhängande grönytor om minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängliga.

21 Mått på Grönområden Storlek 0,2 1ha 0,2 3ha över 0,5ha 0,3 0,6ha över 1ha 1 5ha 5 10ha; 3 20ha över 10ha 10 20ha 10 35ha över 35ha Referens Malmö Örebro RUS Nordiska ministerrådet, Boverket SCB Malmö Malmö, Örebro Malmö Nordiska ministerrådet, Boverket Malmö Malmö, Örebro

22 Hur gröna är våra städer? Av markytan i respektive tätort

23 Hur gröna är våra städer? m 2 /per person i respektive tätort

24 Hur gröna är våra städer? Andelen grönområde av markytan i respektive tätort

25 Hur tillgänglig är grönskan? Av grönytan i respektive tätort

26 Hur gröna är städer i andra länder? Svårt att hitta jämförande uppgifter Brist på officiell statistik Metoder, mätteknik och begrepp skiljer sig åt Stad m2 per person Delhi 2 London 36 Bogota 2 Tokyo 4 Lagos 0,002 New York 10 Istanbul 1 Berlin 39 Källa: LSE Cities, London School of Economics

27 Hur gröna är städer i andra länder? Källa: EEA 2009

28 Hur hårda är våra städer Landskrona Malmö Helsingborg Lund Visby Borås Luleå Trollhattan Kristianstad Skövde Norrköping Karlstad Växjö Umeå Kalmar Södertälje Halmstad Uppsala Eskilstuna Uddevalla Västerås Gävle Jönköping Göteborg Örebro Sundsvall Karlskrona Upplands Linköping Östersund Falun Stockholm Skellefteå Borlänge Täby Tumba Lidingö Byggnader Väg och järnväg Övrig hårdgjord mark

29 Vem äger den övriga hårdgjorda marken Täby Tumba Lidingö Stockholm Visby Borås Lund Karlskrona Halmstad Eskilstuna Falun Upplands Väsby Umeå Karlstad Kristianstad Uppsala Jönköping Malmö Skövde Helsingborg Sundsvall Kalmar Uddevalla Skellefteå Trollhättan Västerås Örebro Landskrona Göteborg Växjö Norrköping Östersund Södertälje Gävle Linköping Luleå Borlänge Aktiebolag Offentligt ägd Bostadsrättsfören ingar Kommunala bostadsföretag Enskild person Övrigt 0% 20% 40% 60% 80% 100%

30 Övrig hårdgjord mark 8% 5% 4% Aktiebolag Offentligt ägd 18% 65% Bostadsrättsföreningar Kommunala bostadsföretag Enskild person

31 Grönområden avstånd

32 Grönområden avståndskriterier Avstånd Referens 50m Nordiska ministerrådet, Boverket 200m Boverket, Stockholm 300m FHI, SCB, Malmö 500m Stockholm, Malmö m Boverket 1 000m Stockholm, Malmö 3 000m Malmö, Örebro

33 Grönområden avstånd 500 meter

34 Grönområden avstånd 300 meter Falun Uddevalla Södertälje Lidingö Landskrona Västerås Upplands Väsby Skövde Tumba Visby Växjö Borlänge Kristianstad Täby Halmstad Trollhättan Skellefteå Karlstad Kalmar Göteborg Östersund Linköping Helsingborg Norrköping Eskilstuna Luleå Lund Örebro Umeå Gävle Stockholm Sundsvall Uppsala Borås Jönköping Malmö Karlskrona 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel befolkning med grönområden inom 300 meter Andel befolkning som saknar grönområden inom 300 meter

35 Grönområden avstånd 200 meter Upplands Väsby Uddevalla Skövde Södertälje Tumba Borlänge Lidingö Västerås Landskrona Växjö Visby Falun Luleå Täby Göteborg Halmstad Skellefteå Trollhättan Linköping Karlstad Östersund Norrköping Lund Kalmar Eskilstuna Kristianstad Örebro Borås Gävle Sundsvall Helsingborg Stockholm Uppsala Umeå Jönköping Malmö Karlskrona 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel befolkning med grönområden inom 200 meter Andel befolkning som saknar grönområden inom 200 meter

36 Grönområdens medelavstånd Medelavstånd (meter)

37 Grönområdens avstånd efter inkomst Inkomst Snittavstånd i meter 0 19 år 68 Låg inkomst 69 Meddellåg inkomst 70 Medelhög inkomst 75 Hög inkomst 81

38 Potentiellt nyttjande av grönområden

39 Potentiellt nyttjande av grönområden

40 Potentiellt nyttjande av grönområden

41 Närhet till grönområden med hänsyn till barriärer Rumsliga barriärer: Vattenytor Järnväg Motorvägar Genomfartsled Allmän väg skilda körbanor

42 Närhet till grönområden med hänsyn till barriärer Utan hänsyn till barriär Grönområde Antal Andel Eskilstuna ,0%

43 Närhet till grönområden med hänsyn till barriärer Med hänsyn till barriär Grönområde Antal Andel Eskilstuna ,6%

44 Närhet till grönområden med hänsyn till barriärer Barriäreffekt Barriärpåverkan Antal Andel Eskilstuna ,4%

45 Verksamheters närhet till Grönområden Förskolor

46 Verksamheters närhet till Grönområden Förskolor Avstånd 200 meter

47 Verksamheters närhet till Grönområden Förskolor Avstånd 200 meter

48 Verksamheters närhet till Grönområden Förskolor Avstånd 200 meter

49 Periurbana zonen Periurban zon Inom tätort Markslag (ha) (ha) Hårdgjort Grönyta Åker och ej klassificerbar mark Periurban zon Inom tätort Grönyta (ha) (ha) Öppen mark Gles skog (10 30% krontäckning) Tät skog (över 30% krontäckning) Hygge 226 5

50 Ekosystemtjänster 36% 34% Hårdgjord mark Skog Vatten Övrigt Öppen grönyta 6% 24% 0% Fördelning av marktyper inom 30 meterszon Från vägar och gator i Södertälje tätort.

51 Var finns statistiken

52 Var finns statistiken

53 Tack för idag! Frågor?

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex steg till 114,1 andra kvartalet 2011 lägre huspriser höjer husköpkraften Boindex steg till 114,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2005 2006

Bostadsmarknaden år 2005 2006 Boverket Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Bostadsmarknaden år 2005 2006 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2005 Boverket 2005 Titel: Bostadsmarknaden år 2005 2006,

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Städer och stadsstrukturer. Working paper/pm. - En förstudie om hur städers betydelse för tillväxt kan beskrivas och analyseras 2010:09

Städer och stadsstrukturer. Working paper/pm. - En förstudie om hur städers betydelse för tillväxt kan beskrivas och analyseras 2010:09 Working paper/pm 2010:09 Städer och stadsstrukturer - En förstudie om hur städers betydelse för tillväxt kan beskrivas och analyseras Tillväxtanalys har av regeringen fått i uppdrag att belysa och analysera

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Markanvändning i Skåne

Markanvändning i Skåne Markanvändning i Skåne 3 Sammanfattning Från markens jordlager erhåller vi nödvändigt livsmedel, råmaterial och biomassa. Eftersom jordmånsbildning är en mycket långsam process som påverkas av geologiska

Läs mer

Hans Backström och Sven Kindell. RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR

Hans Backström och Sven Kindell. RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR Hans Backström och Sven Kindell RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR Pärmbild. Bilden föreställer beräknade och uppmätta halter av inhalerbara partiklar (PM-10) i bakgrundsluft på landsbygd

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN 1. Hur har antalet som använder RUT avdraget utvecklats sedan det infördes? 2. Hur har antalet anställda utvecklats

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Markanvändning XXX Markvärden Remissversion

Markanvändning XXX Markvärden Remissversion Markanvändning Markvärden XXX Markvärden Detta avsnitt ger inblick i markpriser och markvärde. Här presenteras de fastighetsekonomiska aspekterna kring markanvändning, markens värdeutveckling och de aktörer

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

FÖRORD. Håkan Brynielsson Regiondirektör Ingbritt Rosander Handläggare

FÖRORD. Håkan Brynielsson Regiondirektör Ingbritt Rosander Handläggare 1 FÖRORD Folkmängden i Kalmar län minskade med 505 personer mellan åren 2000 och 2003. Länet hade vid utgången av år 2000 en folkmängd som uppgick till 235 391 personer. Det innebär att det vid årsskiftet

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Marken i Västerbottens län

Marken i Västerbottens län Marken i Västerbottens län - Användning, värde och ägande Fredrik Björkman CERUM Report Nr 33/2011 ISBN 978-91-7459-243-6 ISSN 0282-0277 CERUM Report Nr 33/2011 ISBN: 978-91-7459-243-6 ISSN: 0282-0277

Läs mer