Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om den avslutade samaviseringen"

Transkript

1 Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

2 Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter till Unionen. Från och med mars 2015 upphör denna samavisering. Förändringen berör ca medlemmar som är med i både Unionen och Unionens a-kassa. Du som är förtroendevald får gärna hjälpa till och sprida informationen och påminna medlemmarna om att a-kasseavgiften ska betalas separat i mars. I den här broschyren ger vi svar på de vanligaste frågorna. Har du andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du på baksidan. Varför avslutar Unionen och Unionens a-kassa samaviseringen? Vilka omfattas av förändringen? När avslutas samavseringen? Vad kommunicerar vi till medlemmarna? Hur kan jag som förtroendevald hjälpa till? Vad gäller för medlemmar som betalar med autogiro? Vad gäller för medlemmar som betalar med pappersfaktura? Vad gäller för medlemmar som betalar med E-faktura? Vad gäller för medlemmar som betalar med löneavdrag? Vilken information får de företag som erbjuder sina anställda att betala medlemsavgiften med löneavdrag? Vad händer om medlemmen missar att betala sin medlemsavgift till Unionen? Vad händer om medlemmen missar att betala sin a-kasseavgift?

3 Varför avslutar Unionen och Unionens a-kassa samaviseringen? Att vi upphör med samaviseringen är en del i ett större förändringsarbete där vi också kommer att byta till nya och separata medlemsystem, som är funktionella för respektive organisation. Förändringarna görs i flera steg. Genom anpassningarna kommer vi också att uppfylla de krav som ställs på oss och samtidigt vara rustade för kommande regeländringar. En positiv och viktig effekt är en ökad tydlighet gentemot våra medlemmar. Unionen och Unionens a-kassa är två olika organisationer och ett medlemskap i den ena innebär inte automatiskt ett medlemskap i den andra. Med separerade fakturor blir det tydligare att du har två olika medlemskap och vilken medlemsavgift du betalar till respektive organisation. Vilka omfattas av förändringen? Förändringen omfattar alla som är medlemmar i både Unionen och i Unionens a-kassa, ca personer. Unionenmedlemmar som är medlemmar i en annan a-kassa omfattas inte. Inte heller de som endast är medlemmar i Unionens a-kassa. När avslutas samavseringen? Februari 2015 är sista månaden som vi samaviserar. Från och med mars ska medlemmarna betala in Unionenavgiften till Unionen och a-kasseavgiften till Unionens a-kassa. Detta gäller oavsett vilket betalsätt medlemmen har valt. Vad kommunicerar vi till medlemmarna? I första hand informerar vi om att vi slutar samavisera och att medlemmen från och med mars ska betala sin medlemsavgift till Unionens a-kassa separat. Informationstext på gemensam faktura Från och med mars 2015 ska din medlemsavgift till Unionens a-kassa betalas separat. Du som är medlem i både Unionen och Unionens a-kassa betalar idag båda dina medlemsavgifter till Unionen. Från och med mars upphör denna samavisering. I mars ska du betala din Unionenavgift till Unionen som vanligt, medan din a-kasseavgift kommer att faktureras separat. Välj gärna att betala a-kasseavgiften med autogiro. I bifogad folder finns mer information om hur din a-kasseavgift kan betalas. Väljer du inte autogiro kommer Unionens a-kassa att skicka en pappersfaktura. För att behålla ditt medlemskap i Unionen och Unionens a-kassa måste båda medlemsavgifterna betalas.

4 Hur kan jag som förtroendevald hjälpa till? Unionen och Unionens a-kassa har en stor beredskap för att svara på frågor från medlemmarna under den här perioden. Vi sätter också in extra resurser för att påminna de medlemmar som av någon anledning missar att betala sin avgift till Unionen eller Unionens a-kassa. Men hur medlemsavgiften betalas är ingen engagerande fråga så det finns risk för att en stor andel medlemmar missar informationen. I värsta fall så leder det till att medlemmar missar att betala medlemsavgifterna och ofrivilligt avregistreras på grund av obetalda avgifter. Hjälp gärna till att sprida informationen och påminn medlemmarna om att a-kasseavgiften ska betalas separat. Läs på och svara så gott du kan på medlemmarnas frågor. Vi vill särskilt be dig som är förtroendevald på en arbetsplats med löneavdrag att informera om förändringen. A-kasseavgiften kommer inte att dras via löneavdrag från och med mars. Vi uppmanar dessa medlemmar att skicka in ett autogiromedgivande till a-kassan, via internetbank eller blankett, för att kunna betala sin a-kasseavgift via autogiro istället. Har medlemmen inte gjort något val av annat betalsätt så kommer de få en pappersfaktura från a-kassan i mars. Vad behöver medlemmen göra? Medlemmen ska betala in sin Unionenavgift till Unionen och sin a-kasseavgift till Unionens a-kassa från och med mars och framåt. Hur det kommer gå till beror på vilket betalsätt medlemmen har idag. Om medlemmen betalar sina medlemsavgifter med autogiro idag måste de skicka in ett nytt autogiromedgivande till a-kassan, via internetbank eller blankett, för att kunna betala sin a-kasseavgift via autogiro även framöver. Unionens avgift dras som vanligt på autogiro från det tidigare medgivandet. De som betalar med pappersfaktura kommer att få två pappersfakturor hemskickade och de som betalar med e-faktura får två e-fakturor till sin internetbank. De medlemmar som betalar sin avgift genom löneavdrag kommer även fortsättningsvis kunna betala Unionenavgiften genom löneavdrag, men det kommer inte att vara möjligt att betala a-kasseavgiften med löneavdrag. Dessa medlemmar kommer att erbjudas autogiro. Om medlemmen inte väljer annat betalsätt så kommer de i mars att få en pappersfaktura från a-kassan.

5 Vad gäller för medlemmar som betalar med autogiro? Om medlemmen betalar sina medlemsavgifter med autogiro idag måste den skicka in ett nytt autogiromedgivande för att även a-kasseavgiften ska betalas med autogiro. I första hand hänvisar vi till att man kan lägga till Unionens a-kassa som betalningsmottagare via internetbanken. Det är den smidigaste lösningen för både medlemmen och Unionens a-kassa. Men de kan också skicka in en blankett som man hittar på Senast den 23 februari måste medgivandet vara inskickat för att a-kasseavgiften ska dras från kontot i mars. I annat fall kommer en pappersfaktura att skickas ut. Sent inkomna medgivanden aktiveras till april. Unionens avgift dras som vanligt på autogiro från det tidigare medgivandet. De medlemmar som idag betalar med autogiro är de som bedöms löpa störst risk för att missa a-kasseavgiften eftersom de inte är vana att få någon pappersfaktura. Här satsar vi på extra mycket information. Alla medlemmar som betalar med autogiro kommer få ett mejl i slutet av januari och ett brev i februari med information om att samviseringen avslutas och hur de gör för att fortsatt kunna betala sin a-kasseavgift med autogiro. (Medlemmar som anmäler nytt autogiro till a-kassan kommer inte få någon trisslott, det gäller bara om man anmäler autogiro till Unionen.) Unionens medlemsavgift dras som vanligt via autogiro, men i och med att totalsumman sänks när a-kasseavgiften tas bort, så kommer alla medlemmar som betalar med autogiro få hem ett besked om att vi från och med nu drar en lägre summa. Detta besked kommer att skickas i samma kuvert som fakturan för a-kasseavgiften (om medlemmen inte redan hunnit anmäla nytt autogiro till a-kassan) så att det ska bli enkelt att förstå hur det hänger ihop. Strax innan pappersfakturan eller beskedet om aktiverat autogiro landar i brevlådan skickar vi ett mejl som berättar hur just den medlemmen ska betala sina respektive avgifter i mars.

6 Vad gäller för medlemmar som betalar med pappersfaktura? Medlemmar som betalar sina avgifter med pappersfaktura idag kommer i mars att få två fakturor istället för en. En från Unionen och en från a-kassan som ska betalas var för sig. I mars kommer de att skickas i samma kuvert och tillsammans med information om förändringen. Från april och framåt så kommer Unionens faktura i ett kuvert från Unionen och a-kassans faktura i ett kuvert från a-kassan. Strax innan fakturan landar i brevlådan skickar vi ett mejl som berättar hur just den medlemmen ska betala sina respektive avgifter i mars. Vad gäller för medlemmar som betalar med E-faktura? Medlemmar som idag betalar sina avgifter med E-faktura kommer i mars att få två E-fakturor istället för en. På E-fakturan kommer det att finnas kort info om varför medlemmen får två fakturor samt en länk till ytterligare information. Strax innan E-fakturorna anländer skickar vi ett mejl som berättar hur just den medlemmen ska betala sina respektive avgifter i mars. Vad gäller för medlemmar som betalar med löneavdrag? De medlemmar som idag betalar sina avgifter genom löneavdrag kommer även fortsättningsvis betala Unionenavgiften genom löneavdrag. Det kommer däremot inte att vara möjligt att betala a-kasseavgiften med löneavdrag. Medlemmen kommer att uppmanas att byta till autogiro. Har medlemmen inte gjort något aktivt val om annat betalsätt så kommer de få en pappersfaktura från a-kassan. Alla medlemmar som betalar med löneavdrag idag kommer i februari att få ett postalt utskick om att vi avslutar samaviseringen och vad de behöver göra samt en e-post i början av mars. Strax innan fakturan eller beskedet om aktiverat autogiro landar i brevlådan skickar vi ett mejl som berättar hur just den medlemmen ska betala sina respektive avgifter i mars. Vi vill be dig som är förtroendevald på en arbetsplatser med löneavdrag att hjälpa till med att sprida information, påminna om att a-kasseavgiften ska betalas separat och svara på medlemmarnas frågor.

7 Vilken information får de företag som erbjuder sina anställda att betala medlemsavgiften med löneavdrag? Alla företag med löneavdrag kommer att få information om att Unionen och Unionens a-kassa avslutar samaviseringen från och med mars 2015 och att det inte längre går att betala sin a-kasseavgift med löneavdrag. Informationen skickas till både lönekontoret och de förtroendevalda på arbetsplatsen. Instruktionerna skiljer sig åt beroende på om företaget har valt att få en månadsfil eller en årsfil från Unionen. De företag som får en månadsfil får alltid en aktuell lista över medlemmarnas avgifter inför kommande månads löneavdrag. I filen inför löneavdraget i mars kommer a-kasseavgiften inte att finnas med. Dessa företag kommer att få information i början av året om att samaviseringen avslutas och att de inte behöver göra något alls utöver de vanliga rutinerna. De företag som får en årsfil från Unionen fick inför årsskiftet information om att samaviseringen kommer att avslutas. Eftersom varken Unionen eller Unionens a-kassa har ändrat avgifterna inför 2015 skickades ingen ny årsfil vid årsskiftet. I januari kommer företag med årsfil få ytterligare information tillsammans med OCR-nr för löneavdragen i januari och februari. Den nya årsfilen, som ska läsas in inför löneavdragen i mars, får företagen i februari. I den finns bara medlemsavgiften till Unionen. Vad händer om medlemmen missar att betala sin medlemsavgift till Unionen? Medlemmen får i vanliga fall två påminnelser via brev. Eftersom vi tror att ovanligt många missar att betala i mars har vi lagt till påminnelser via både e-post och telefon. Om medlemmen inte betalar efter påminnelse 2 skickar vi ett brev som talar om att ditt medlemskap upphör om du inte betalar. Inga Unionenavgifter går till inkasso. Vad händer om medlemmen missar att betala sin a-kasseavgift? Medlemmen får i vanliga fall två påminnelser under en avgiftsperiod. Eftersom det finns en risk för att ovanligt många missar att betala i mars har vi lagt till påminnelse via både e-post och telefon. Om medlemmen inte betalar sin a-kasseavgift avslutas medlemskapet i Unionens a-kassa vid utgången av den tredje obetalda månaden. Det innebär att medlemmen förlorar sin rätt till inkomstrelaterad ersättning. Till skillnad från Unionenavgiften går obetalda a-kasseavgifter till inkasso.

8 Kontakt Har du frågor om Unionen, Unionens medlemsavgift eller avslutandet av samaviseringen är du välkommen att kontakta Unionen på Måndag och onsdag kl Tisdag, torsdag och fredag kl Du hittar också information på unionen.se/fortroendevald Har du frågor om Unionens a-kassa eller a-kasseavgiften kontaktar du Unionens a-kassa på telefon alt. unionensakassa.se Tnr: Upplaga: 9000 Produktion: Unionen Tryck: Sentenza 2014 UNIONEN NÄRA DIG: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort)

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) 2014 12 09 1) Vad är en registrar? En registrar är en ackrediterad återförsäljare av domännamn. Alla som vill ha en.sedomän måste registrera domännamnet

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Kontantlöst från 1 november 2013

Kontantlöst från 1 november 2013 Kontantlöst resande Kontantlöst från 1 november 2013 Från och med 1 november betalar du ingenting till föraren i fordonet när du gör en resa med färdtjänsten. Första fakturan kommer med posten andra veckan

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Välkommen som Apodoskund Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Rätt läkemedel i rätt tid Apodos underlättar för de som

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning ÄNNU JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning 1 Nu blir Tidningar mer Lönsamma och rutinerna Enklare! Under 2014 kommer plastade tidningsbuntar att vara ett minne blott och ersätts av helt nya och moderna

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer