Höghastighetståg i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höghastighetståg i Sverige"

Transkript

1 Höghastighetståg i Sverige affärsmässighet och samhällsnytta Bo-Lennart Nelldal / Oskar Fröidh

2 Höghastighetståg i Sverige Affärsmässighet och samhällsnytta Ett samarbetsprojekt mellan WSP Analys & strategi (f d Transek) Konsult med koppling till forskning KTH Järnvägsgrupp Avdelningen för Trafik och Logistik Finansierat av VINNOVA och Alstom 2

3 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkter Lönsamhet Konkurrens/ samverkan Effektiva tågsystem Kostnader 3

4 12,0 10,0 Persontrafik på järnväg Klimatfrågans Påverkan? Lägre tågpriser Högre bensinpris Flygkonkurrens Minskat utbud Miljarder personkilometer 8,0 6,0 4,0 Bilens expansion Energikris 1 Ransonering Tågledarstrejk Energikris 2 Lågpris tåg Moms På resor Nya banor Nya tåg Resor >100 km 2,0 Resor<100 km 0, Källa: Järnvägsgruppen KTH

5 Höghastighetståg i Sverige -Analysmetod Vilka är de största marknaderna? Vilken restid kan uppnås med olika hastigheter? Utveckling av fordon för höghastighetståg Utveckling av tjänster och service för framtidens resenärer Prognoser för höghastighetsnät i Sverige Företagsekonomisk och samhällsekonomisk nytta 5

6 Långväga resor Med alla färdmedel utlagda på vägnätet 6

7 Resande utlagt på Järnvägsnätet Inrikes (SAMPERS) Utrikes* (SAMVIPS) 7 *)Till Norge, Danmark, Tyskland, Holland och Belgien

8 Resandet utlagt på järnvägsnätet 1,5-3 mil 3-10 mil mil >70 mil 8

9 Inrikes flygresande utlagt på vägnätet Alla resor mil 9

10 Snabbtåg och höghastighetståg Konventionell järnväg Höghastighetsjärnväg Definition Maxhastighet Medelhastighet (snabbtåg) Tågtyper Bangeometri Plankorsningar väg - järnväg Uppgraderad eller nybyggd bana för personoch godståg km/h med eller utan korglutning Nybyggd bana dimensionerad för snabba persontåg km/h utan korglutning km/h km/h Snabbtåg, pendel- och regionaltåg, tunga och lätta godståg Måttliga kurvradier Små lutningar Förekommer Höghastighetståg, snabba regionaltåg, snabbgodståg Stora kurvradier Stora lutningar Inga 10

11 När är höghastighetsbanor intressanta i Sverige? När det finns en stor ändpunktsmarknad med flygkonkurrens och Stora marknader mellan större städer längs banan samt En omfattande godstågstrafik så att det finns behov av att separera person- och godstrafik 11

12 Men Gröna tåget då? Östersund Botniabanan Umeå Ostkustbanan Sundsvall Kortare restider på befintligt järnvägsnät Viktiga förbindelser som delvis använder nya banor Oslo Göteborg Köpenhamn Västra Götalands- Västkustbanan Malmö Mora Karlstad Jönköping Södra Lund stambanan stambanan Borlänge banan Hallsberg Falun Västerås Eskilstuna Sveal.b. Norrköping Linköping Gävle Uppsala Stockholm Ostlänken Utredning pågår Möjlig trafik med Gröna tåget Ev förlängda linjer med Gröna tåget 12

13 Gröna tåget i tiden samt möjlig snabb utbyggnad av höghastighetslinjer X 2000 i trafik FUD* Gröna tåget Konstruktion och tillverkning Gröna tåget Banor anpassas för Gröna tåget Gröna tåget i trafik Ostlänken och Götalandsbanan byggs Nya höghastighetståg i trafik * FUD: Forskning, utveckling, demonstration Idag

14 Hastighetsrekord april 2007: 574,8 km/h Tågmästare: Francois Lacôte 14

15 Hastighetsrekord och maxhastighet i ordinarie trafik Tåghastigheter Största tåghastighet (km/h) Världsrekord Reguljärt världen Reguljärt Sverige Linjär trendlinje, (Reguljärt världen) 15

16 Varför måste vi åka så fort? Ökad hastighet ger kortare restid Kortare restid ger ökad tillgänglighet till fler arbetsplatser, bostäder, vänner och marknader Det transportmedel som är snabbast ger nya resmöjligheter och genererar nya resor Ju kortare restid desto högre marknadsandel för tåget desto färre bil- och flygresor desto bättre miljö Ökad hastighet innebär högre energiförbrukning, men nya tåg utvecklas mot lägre energiåtgång Tåget är ändå energieffektivast och eltåg kan gå på valfri energikälla 16

17 6 Konkurrensytor - Interregionala Resor Restid (h) Bil Snabbuss Flyg Tåg 1990 Tåg 2000 X2000 Höghastighetståg 1 0 Tåget blir snabbare än flyget Avstånd (mil) 17

18 Marknadsandel tåg - flyg beroende på tågrestid - Internationella erfarenheter Källa: Gerhard Troche, Järnvägsgruppen KTH 18

19 Marknadsandel tåg-flyg inrikes i Sverige - beroende på tågrestid City-City kurva City-City per flygplats 100% 90% 80% Transfer kurva Transfer per flygplats Marknadsandel tåg 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 Restid h:min Källa: Transeks bearbetning av Arlanda-RVU Relationer med totalvolym < resor/år uteslutna pga. osäkra data. Restider ur SJ:s tidtabell Snabbaste förbindelse har använts. Där byte vid Centralen krävs har 10 minuter lagts till restiden. 19

20 Marknadsandelar Långväga resande med höghastighetståg 100 % 90 % 70 % 50 % Bil Flyg 35 % Höghastighetståg 10 % km 250 km 450 km 650 km 1050 km 20

21 Bannät för km/h för tåg med korglutning Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Trondheim Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Östersund Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Uleåborg Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Bremen Oslo Göteborg Århus Moss Odense Trollhättan Ålborg Hamburg Skövde Borås Varberg Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Lund Malmö Jönköping Köpenhamn Halmstad Helsingborg Eskilstuna Gävle Uppsala Norrköping Linköping Åbo Stockholm S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Målstandard Kiev Blandtrafik 250 km/h Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 21

22 Höghastighetsnät Europakorridoren för km/h Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Luleå Skellefteå Uleåborg Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Bremen Oslo Göteborg Århus Moss Odense Trollhättan Ålborg Hamburg Skövde Borås Varberg Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Lund Malmö Jönköping Köpenhamn Halmstad Helsingborg Eskilstuna Gävle Uppsala Norrköping Linköping Åbo Stockholm S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Målstandard Persontrafik 350 km/h Blandtrafik 250 km/h Kiev Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 22

23 Analyserat höghastighetsnät i Sverige med anslutande länkar i Norden Stockholm Gothenburg Population >1 million inhabitants million Malmö thousand Uppsala thousand Gävle thousand Trondheim Östersund 8 Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik 7 Sundsvall Oulu Jyväskylä Tampere Lahti No Line Endpoints 1 Distance (kms) 1 1 Götaland Stockholm Gothenburg Europe (Stockholm-) Jönköping-Helsingborg-Copenhagen 289 (610) 3 3a 3b Scandinavian link + West coast Scandinavian link West coast Oslo-Gothenburg-Helsingborg (-Copenhagen) Oslo-Trollhättan-Gothenburg Gothenburg-Helsingborg (-Copenhagen) 546 (598) (292) 4 Capitol west (Stockholm-) Södertälje-Karlstad-Oslo 4a: 453 (490) 4b: 538 (575) 5 Värmlands (Stockholm-) Karlstad-Trollhättan (-Gothenburg) 161 (531) 6 Mälar + Västgöta link Stockholm-Örebro-Trollhättan (-Göteborg) 440 (506) 7 East coast + Botnia Stockholm-Uppsala-Gävle-Sundsvall-Umeå-Luleå 995 (250 km/h: 1003) 8 Jämtland link (Stockholm-) Sundsvall-Östersund 178 (562) 9 Dala 9a: (Stockholm-) Uppsala-Borlänge-Falun 9b: (Stockholm-) Gävle-Falun-Borlänge 9c: (Stockholm-) Västerås-Borlänge-Falun 178 (245) 110 (335) 161 (268) 10 Capitol East (Stockholm-) Arlanda Turku-Helsinki 431 (470) 1 Endpoints and distances in brackets, for example 289 (938), shows unique line length (total distance between endpoints for train services) Bergen Stavanger Bremen Oslo Gothenburg Århus Moss 3a Trollhättan Odense (2) 4b Hamburg 4a Borås 1 Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad 5 6 Lund Malmö Jönköping Copenhagen Aalborg Varberg 3b 2 Halmstad Helsingborg 9b Gävle 7 9a Uppsala 9c 6 4 Eskilstuna 1 Norrköping Linköping 10 Stockholm Turku St. Petersburg Helsinki Tallinn Riga Railways High-speed link Kiev Mixed traffic 250 km/h Other important line Map: Oskar Fröidh 23

24 Principer för höghastighetsbanor Linjal Lägg linjalen på mellan ändpunkterna Trafik med höghastighetståg Magistral Bygg en snabb linje till en punkt och grena av där Trafik med höghastighetståg Missing link Bygg en ny länk där en viktig förbindelse saknas Trafik med Gröna tåget Räta linjen Räta en stump då och då när man ändå håller på Trafik med Gröna tåget 24

25 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Stockholm- Göteborg Trondheim Östersund Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Uleåborg Sundsvall Tammerfors Ko rt ast e re st id m e d Re s t id St örsta hastighet km/h snabbtåg och få uppehåli dag Gö t a la n d s b a n a n Stockholm-Linköping 1:40 1:10 1:05 1:02 0:59 Stockholm-Jönköping 3:10 1:49 1:40 1:34 1:29 Stockholm-Göteborg 2:45 2:23 2:08 1:57 1:49 Bergen Stavanger Bremen Oslo Göteborg Århus Moss Odense Trollhättan Ålborg Hamburg Skövde Borås Varberg Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Lund Malmö Jönköping Köpenhamn Halmstad Helsingborg Eskilstuna Gävle Uppsala Norrköping Linköping Åbo Stockholm S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Målstandard Persontrafik 350 km/h Blandtrafik 250 km/h Kiev Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 25

26 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Stockholm- Köpenhamn- Hamburg Trondheim Östersund Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Uleåborg Sundsvall Tammerfors Ko rt ast e re st id m e d Re s t id St örsta hastig het km/h snabbtåg och få uppehåli dag Europabanan Stockholm-Köpenhamn 4:50 3:18 3:00 2:44 2:36 St o c kh o lm -Ma lm ö 4 :2 0 3 :2 7 3 :0 9 2 :5 5 2 :4 5 St o ckh o lm -Ham b urg 1 0 :5 5 5 :1 6 4 :5 1 4 :2 9 4 :1 9 Bergen Stavanger Bremen Oslo Göteborg Århus Moss Odense Trollhättan Ålborg Hamburg Skövde Borås Varberg Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Lund Malmö Jönköping Köpenhamn Halmstad Helsingborg Eskilstuna Gävle Uppsala Norrköping Linköping Åbo Stockholm S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Målstandard Persontrafik 350 km/h Blandtrafik 250 km/h Kiev Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 26

27 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Västkustbanan Trondheim Östersund Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Uleåborg Sundsvall Tammerfors Ko rt a st e re st id m e d Re s t id St örsta hastighet km/h snabbtåg och få uppehålli dag Väst kust b anan Os lo -Gö t e b o rg 3 :5 5 1 :4 7 1 :4 1 1 :3 7 1 :3 4 Oslo-Köpenhamn 8:25 3:37 3:31 3:27 3:24 Oslo-Hamburg ca 13 5:34 5:21 5:12 5:06 Bergen Stavanger Bremen Oslo Göteborg Århus Moss Odense Trollhättan Ålborg Hamburg Skövde Borås Varberg Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Lund Malmö Jönköping Köpenhamn Halmstad Helsingborg Eskilstuna Gävle Uppsala Norrköping Linköping Åbo Stockholm S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Målstandard Persontrafik 350 km/h Blandtrafik 250 km/h Kiev Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 27

28 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Ostkustbanan Botniabanan Trondheim Östersund Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Uleåborg Sundsvall Tammerfors Ko rt a st e re st id m e d Re s t id St örsta hastighet km/h snabbtåg och få uppehåli dag Ostkustbanan St o c kh o lm -Su n d s v a ll 3 :1 9 2 :0 1 1 :4 9 1 :4 2 1 :3 6 Stockholm-Umeå 5:40 3:34 3:10 3:01 2:54 Stockholm-Luleå 14:32 5:01 4:37 4:27 4:20 Bergen Stavanger Bremen Oslo Göteborg Århus Moss Odense Trollhättan Ålborg Hamburg Skövde Borås Varberg Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Lund Malmö Jönköping Köpenhamn Halmstad Helsingborg Eskilstuna Gävle Uppsala Norrköping Linköping Åbo Stockholm S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Målstandard Persontrafik 350 km/h Blandtrafik 250 km/h Kiev Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 28

29 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Stockholm- Karlstad-Oslo Trondheim Östersund Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Uleåborg Sundsvall Tammerfors Ko rt a st e re st id m e d Re s t id St örsta hastighet km/h snabbtåg och få uppehåli dag St o ckh o lm -Karls t ad -Os lo Via Örebro-Karlskoga Stockholm-Karlstad 2:12 1:46 1:42 1:39 1:36 Via Arvika-Lilleström Stockholm-Oslo 4:40 2:41 2:34 2:28 2:24 Via Åm ål-halden Stockholm-Oslo 3:13 3:03 2:55 2:50 Bergen Stavanger Bremen Oslo Göteborg Århus Moss Odense Trollhättan Ålborg Hamburg Skövde Borås Varberg Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Lund Malmö Jönköping Köpenhamn Halmstad Helsingborg Eskilstuna Gävle Uppsala Norrköping Linköping Åbo Stockholm S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Målstandard Persontrafik 350 km/h Blandtrafik 250 km/h Kiev Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 29

30 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Stockholm- Dalarna Trondheim Östersund Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Uleåborg Sundsvall Tammerfors Ko rt ast e re st id m e d Re s t id St örsta hastighet km/h snabbtåg och få uppehåli dag Dalabanan Via Uppsala-Sala Stockholm-Borlänge 2:03 1:26 Via Västerås-Sala Stockholm-Borlänge 1:28 1:25 1:23 1:21 Via Gävle-Sandviken Stockholm-Borlänge 1:49 1:45 1:44 1:43 Bergen Stavanger Bremen Oslo Göteborg Århus Moss Odense Trollhättan Ålborg Hamburg Skövde Borås Varberg Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Lund Malmö Jönköping Köpenhamn Halmstad Helsingborg Eskilstuna Gävle Uppsala Norrköping Linköping Åbo Stockholm S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Målstandard Persontrafik 350 km/h Blandtrafik 250 km/h Kiev Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 30

31 Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Gävle Ortsstorlek >1 milj invånare 0,5-1,0 milj inv tusen inv tusen inv tusen inv. Stockholm- Jämtland Trondheim Östersund Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Uleåborg Sundsvall Tammerfors Kortaste restid m ed Re s t id St örsta hastig het km/h snabbtåg och f å uppehåli dag Jäm tland Via Sundsvall St o c kh o lm -Ös t e rs u n d 2 :5 5 2 :4 2 2 :3 1 2 :2 3 Via Bo llnäs Stockholm-Östersund 4:50 3:30 Bergen Stavanger Bremen Oslo Göteborg Århus Moss Odense Trollhättan Ålborg Hamburg Skövde Borås Varberg Falun Borlänge Västerås Örebro Karlstad Lund Malmö Jönköping Köpenhamn Halmstad Helsingborg Eskilstuna Gävle Uppsala Norrköping Linköping Åbo Stockholm S:t Petersburg Helsingfors Tallinn Riga Målstandard Persontrafik 350 km/h Blandtrafik 250 km/h Kiev Blandtrafik 200 km/h Annan viktig linje 31

32 Götalandsbanan från km/h Topphastighet och genomsnittshastighet Genomsnittshastighet km/h Stockholm- Göteborg Stockholm- Jönköping Stockholm- Linköping Med högre hastighet: Högre banstandard Fler förbifarter km/h 300 km/h 350 km/h 400 km/h Maxhastighet km/h 32

33 Höghastighetståg har hög punktlighet - eftersom de går på egna banor Höghastighetståget Shinkansen mellan Tokyo och Osaka 11 tåg per timme och riktning och många förbigångar Medelförsening på endast 42 sekunder 2005 Inklusive tyfoner och snöstormar! 33

34 Japan serie 500 Frankrike TGV Spanien Talgo Tyskland ICE

35 Jämförelse mellan olika tågkoncept Sverige Tåg med korglutning för gamla banor Frankrike Tåg för höghastighetsbanor Japan Tåg för höghastighetsbanor Spanien Tåg för höghastighetsbanor Typ X2000 TGV Duplex Serie N700 AVE S 103 (ICE) Spanien Tåg för höghastighetsbanor Talgo 350 I trafik år Koncept Loktåg 1 lok 6 vagnar Loktåg 2 lok 8 tvåvåningsvagnar Motorvagnståg 16 vagnar wide-body Motorvagsntåg 8 vagnar konventionella Loktåg 2 lok 12 vagnar med enkelaxlar Hastighet Sittplatser Max axellast Effekt Vikt/sittplats 200 km/h ,3 ton 9 kw/ton 1,15 ton 320 km/h ,0 ton 23 kw/ton 0,70 ton 300 km/h ton 24 kw/ton 0,53 ton 350 km/h ,0 ton 21 kw/ton 1,05 ton 330 km/h ,0 ton 25kW/ton 1,02 ton 35

36 Under utveckling: Alstom: AGV motorvagnståg Bombardier: Zefiro Siemens: ICE-Velaro vidareutveckling? Europeiskt standardtåg DB-SNCF skrotat? Japan: Experimenttåg Fastech Korea: Egen tillverkning av HST Kina: Egen tillverkning av HST 36

37 Tågkoncept och utveckling Alstom TGV Duplex Loktåg 8 vagnar Tvåvåningståg Jakobsboggier Axellast 17 t 320 km/h Siemens ICE Motorvagnståg 5-8 vagnar Envåningståg Vanlig boggie Axellast 16 t km/h Japan N700 Motorvagnståg 16 vagnar Envån/wide body Vanlig boggie Axellast 11 t 300 km/h Alstom AGV Motorvagnståg 7-14 vagnar Envåningståg Jakobsboggier Axellast 17 t km/h Bombardier Zefiro Motorvagnståg 4-8 vagnar Envån/wide body Vanlig boggie Axellast 16 t km/h Japan Fastech Motorvagnståg 16 vagnar Envån/wide body Mecatron. boggie Axellast 10 t km/h??? 37

38 Utveckling topphastighet: Tåg kör i 320 km/h i ordinarie trafik i Frankrike Madrid-Barcelona planerad trafik i 350 km/h Banor byggs för km/h i Spanien och Frankrike Utveckling teknik: Mot motorvagnskoncept med större effekt Aerodynamik och buller allt viktigare Boggiteknik och aktiv fjädring kommer 38

39 Snabbare tåg utvecklingslinjer: Snabbtåg med korglutning: Sverige, Italien, Finland, Tyskland, USA, England m.fl. Höghastighetståg: Japan, Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien, Kina, Korea m.fl. Höghastighetståg med korglutning: Japan 39

40 Japanska experimenttåg Testtåg före serietillverkning Successiv teknisk utveckling Koncentration på aerodynamik (ljud) och vikt 40

41 Franska standardtåg i hastighetsrekord 574,8 km/h Modifierat standardtåg TGV Duplex Två lok, tre dubbeldäckade vagnar varav en motorvagn med AGV-teknik Modifierad utväxling och något större hjul Ny bana med bra spår, förhöjd linjespänning och uppspänd kontaktledning Nära slå rekordet för magnettåg på 581 km/h 41

42 Magnettåg ett alternativ? 42

43 Magnettåg i dag Ungefär dubbla kostnaden jämfört med konventionell höghastighetsbana Svårigheter att komma in i stadskärnorna Isolerade länkar ingen nätverkseffekt Hastighetsökning och energibesparing inte tillräckliga jämfört med höghastighetståg 43

44 Prognoser för höghastighetsbanor - metodproblem De vanliga prognossystemen t ex Sampers har svårt att prognostisera stora systemförändringar För att få modellerna att stämma så anpassas de till dagens resande Höghastighetståg är som ett nytt transportmedel och ger nya förutsättningar Jämförelser med internationella erfarenheter visar att prognosresultaten ofta inte stämmer Därutöver finns andra metodproblem som forskarna diskuterar 44

45 Antal resor tåg - flyg i Sverige Enligt Stockholmsberedningens rapport Prognos för 2030 med Europakorridoren Antal resor per år 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 Flyg Tåg 5,000, Källa: Resultat av Transek modell för tillväxt och färdmedelsval för tåg och flyg i Sverige med utgångspunkt från faktiska data år Avser studerade orter inrikes (ej alla relationer) 45

46 Långsiktiga effekter av höghastighetståg Höghastighetståg är som ett nytt transportssystem som både ersätter bil och flyg och skapar nya resmöjligheter Dynamiska utbudseffekter: Bättre tågutbud ger minskat flygutbud som ger underlag för bättre tågutbud som påverkar flyget etc Utbyggd höghastighetstrafik minskar tillsamman med övrig kollektivtrafik bilinnehavet på lång sikt Sammantaget kan detta innebära minskat behov av investeringar i väg- och flygsystemet Lokaliseringen av arbetsplatser, service och bostäder påverkas också jämför USA med Europa 46

47 Effekter av höghastighetståg Höghastighetståg ger extremt korta restider mellan många städer och ökar tillgängligheten radikalt Höghastighetsbanor frigör kapacitet på det konventionella nätet för godstrafik och regionaltåg Höghastighetståg innebär en bättre miljö då många kan använda tåget i stället för flyg och bil Höghastighetståg är tillförlitligt skapar helt nya resmöjligheter mellan regioner och nationer Höghastighetståg är miljövänligt och är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle 47

48 Jämförelse Sverige-Spanien Stockholm 4,1 milj invånare Barcelona Europabanan Stockholm Köpenhamn Línea de Alta Velocidad Madrid Barcelona 5,4 milj invånare København Madrid Källa: Gerhard Troche, Järnvägsgruppen KTH 48

49 2020 Umeå European High-Speed Network Oslo Stockholm Tallinn Helsinki St.Petersburg Réseau Européen à Grande Vitesse Europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz new lines lignes nouvelles Neubaustrecken upgraded lines lignes aménagées Ausbaustrecken Göteborg Edinburgh Riga Glasgow København Vilnius Gdansk Dublin Hamburg Amsterdam Berlin Minsk London Hann. Warszawa Brux. Köln Fr. Praha Katowice Lux. Nürnberg Lviv Kiev Paris Wien Mün. Rennes Bratislava Zürich Budapest Chisinau Gen. Ljubljana Mil. Lyon Zagreb Bordeaux Beograd Bologna Bucuresti Genova Sarajevo Marseille Sofia Skopje Porto Roma Tirana Barcelona Istanbul Madrid Napoli Bari Valencia Moskva Ankara Lisboa Athinai Málaga km 49 Källa: UIC bearbetad av KTH Järnvägsgrupp

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01 OSTLÄNKEN, NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE Almedalen 2009-07-01 www.railize.se Höghastighetsbanor i Europa 550 Mil Banor 350 Mil under utbyggnad Höghastighetsnätet år 2025 Pågående

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

MeD gröna tåget ut i världen

MeD gröna tåget ut i världen MeD gröna tåget ut i världen Grön har blivit ett så positivt ord att det ingår i namnet på utvecklingsprojektet Gröna Tåget, ett projekt som drivs av svenska järnvägbranschen under ledning av Banverket

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Del 2: Tidsserieanalys i Sverige ANNA-IDA LUNDBERG BO-LENNART NELLDAL Marknadsandel restid tåg Stockholm hela Sverige Marknadsandel tåg % av tåg flyg Marknadsandel

Läs mer

Behöver Sverige höghastighetsbanor?

Behöver Sverige höghastighetsbanor? Behöver Sverige höghastighetsbanor? Publicerad i RØST: Samferdsel, 2011:1 I Sverige har lobbyister i mer än tio år försökt övertyga regeringen om att bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa

Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa VTI notat 26-2005 Utgivningsår 2005 Reviderad 2005-10-24 www.vti.se/publikationer Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa Bertil Hylén Gunnar Lindberg Jan-Eric Nilsson Förord Denna rapport har framtagits

Läs mer

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne UPTEC STS08 013 Examensarbete 30 hp April 2008 Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne En komparativ studie av Gröna Tåget och Europakorridoren Martin Swahn Abstract Framtidens tågtrafik mellan

Läs mer

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors.

Orsa. Rättvik Leksand. Falun. Borlänge. Säter Hedemora. Ludvika. Ställdalen. Kolbäck Köping. Frövi. Arboga Kungsör. Örebro. Degerfors. The Scandinavian 12-million City Lillehammer Gardermoen Hamar Elverum Kongsvinger Torsby Orsa Mora Ludvika Rättvik Leksand Falun Borlänge Säter Hedemora Ockelbo Storvik Avesta Krylbo Sandviken Ljusne Gävle

Läs mer

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Del 1: Internationell jämförelse ANNA-IDA LUNDBERG Marknadsandel tåg av tåg-flyg- Beroende på restid med tåg Rapport Stockholm 2011 TRITA-TEC-RR 11-001 ISSN

Läs mer

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom Från det gamla till det nya Sverige Vårt mål är att Sverige ska få ett modernt trafiksystem. En trafikkorridor ska gå genom Sverige, riktad mot Europa.

Läs mer

SPÅR FÖR FRAMTIDEN. Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik

SPÅR FÖR FRAMTIDEN. Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik SPÅR FÖR FRAMTIDEN Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar lokalt, nationellt och

Läs mer

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken Kalmar Oskarshamn Västervik - Linköping Ramböll 0 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...1 2. INTRODUKTION...3 3. BAKGRUND...5 4. DEFINITIONER AV JÄRNVÄGSSYSTEM...7

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Jesper Molin/Bildarkivet.se Rätt spår 3 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Rapport om strategi för nutid och framtid Juni 2012 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar.

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar. Knutpunkt Midlanda En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna Underlag för visionsskrift och programförutsättningar Slutrapport Infraplan AB 2005-10-17 Mittnordens multimodala knutpunkt

Läs mer

Ostkustbanan Modell och verklighet

Ostkustbanan Modell och verklighet Ostkustbanan Modell och verklighet Slutrapport Kia Hultin Per Ingströmer Michael Nilsson Göran Tegnér VINNOVA Rapport VR 2001:31 TITEL/TITLE: Ostkustbanan Modell och verklighet. Slutrapport FÖRFATTARE/AUTHOR:

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer