Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft"

Transkript

1 Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum Session 4 1

2 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och ger mer tågresande Nya tåg med bättre ekonomi ger lägre biljettpriser och mer tågresande Äldre tåg har högre driftkostnader och är mindre attraktiva Det behövs ett modernt snabbtåg! Nyckel: Planera i god tid 2

3 Gröna tåget kortare restider på befintligt järnvägsnät Östersund Botniabanan Umeå Ostkustbanan Sundsvall Oslo Göteborg Västra Götalands- Mora Karlstad stambanan Jönköping Borlänge banan Hallsberg Falun Västerås Eskilstuna Sveal.b. Norrköping Linköping Gävle Uppsala Stockholm Ostlänken Utredning pågår Västkustbanan Köpenhamn Södra Lund stambanan Malmö Möjlig trafik med Gröna tåget Ev förlängda linjer med Gröna tåget 3

4 Upprustade befintliga banor eller nya höghastighetslinjer? Beror främst på Tillgänglighet (restider) Bankapacitet på befintliga banor Anläggningskostnader Oslo Linköping Gävle Umeå/Östersund Norrköping Uppsala Södertälje Nyköping Stockholm Göteborg Borås Jönköping Värnamo Kalmar Götalandsbanan Banverkets plan Helsingborg Köpenhamn Lund Malmö Karlskrona Europabanan Möjlig utbyggnad Annan viktigare linje för fjärrtrafik Hamburg Internationell flygplats 4

5 Gröna tåget i tiden X 2000 i trafik FUD* Gröna tåget Konstruktion och tillverkning Gröna tåget Banor anpassas för Gröna tåget Gröna tåget i trafik Ostlänken och Götalandsbanan byggs Nya höghastighetståg i trafik * FUD: Forskning, utveckling, demonstration Idag

6 Möjliga restider med Gröna tåget Restider Förutsätter Möjligt Gröna baninvestering Marknadsidag tåget förutom signalsystem 1 effekter Västra stambanan Planskilda korsningar Stockholm-Göteborg Ny kontaktledning Resenärer Non-stop (455 km) 2:45 2:30 Fler förbigångsspår från flyg Södra stambanan Ostlänken (ny bana) 2 Stockholm-Malmö Planskilda korsningar Resenärer 3 stopp (617 km) 4:00 3:15 Ny kontaktledning från flyg och bil 13 stopp 4:45 3:45 Fler förbigångsspår Ökad pendling Botniabanan Resenärer Stockholm-Umeå från bil på 10 stopp (737 km) (2011: 5:40) 5:05 Kapacitetsåtgärder mellanmarknad Svealandsbanan Eskilstuna-Stockholm Ökad 5 stopp (115 km) 1:00 0:55 Kapacitetsåtgärder pendling 1 Alla banor behöver anpassat ATC3, eller nytt signalsystem enligt EU-standard (ERTMS), där hastigheten höjs 2 Ostlänken är en planerad ny höghastighetsjärnväg mellan Södertälje och Linköping (155 km) 6

7 Breda tåg eller kontinental profil? X 2000 (2+2) Kontinental profil (2+2) Luftspalt mellan vägg och armstöd: 2 x 5 mm Armstöd: 4 x 40 mm + 2 x 70 mm Luftspalt mellan vägg och armstöd: 2 x 20 mm Armstöd: 6 x 45 mm Brett tåg med god komfort (3+2) Breda tåg kan få minst lika bra komfort och större flexibilitet med ca 20% fler sittplatser per vagn Luftspalt mellan vägg och armstöd: 2 x 20 mm Armstöd: 5 x 45 mm + 2 x 95 mm 7

8 Flexibel inredning Anpassning till efterfrågan Tjänsteresa Arbetsytor och avskildhet. 70% högre kostnad än ekonomi Utrymme Ger extra utrymme till 25% högre kostnad än ekonomi Ekonomi Lägre kostnader ger lägre biljettpriser. Idealiskt för ressällskap Skilda servicekoncept påverkar också biljettpriset 8

9 Entimmestrafik med långa tågsätt (15 turer) Trafikering med flexibilitet Långa eller korta tågsätt? Halvtimmestrafik med korta tågsätt (30 turer) Ger 25 % fler resenärer än entimmestrafik Entimmestrafik samt sex insatståg (21 turer) Ger 15 % fler resenärer än entimmestrafik Fem typexempel Antal sittplatser i tågsättet Långt tågsätt hela dagen Kort tågsätt i lågtrafik med tillkoppling i högtrafik Långa tågsätt med ett uppehållsmönster Korta tågsätt med flera turer, uppdelat på: Non-stopp med kortaste restiderna Uppehållståg med relativt korta restider Långt tågsätt som kan meranvändas Korta tågsätt där det ena meranvänds Långt tågsätt med anslutning (byte) Korta tågsätt med direktförbindelse Ger 20 % fler resenärer jmf byte 9

10 Marknadsanpassad turtäthet Långa tågsätt sällan eller korta tågsätt ofta Entimmestrafik med långa tågsätt (15 turer) Halvtimmestrafik med korta tågsätt (30 turer) Ger 25 % fler resenärer än entimmestrafik Entimmestrafik med långa tågsätt (15 turer) Entimmestrafik samt sex insatståg (21 turer) Ger 15 % fler resenärer än entimmestrafik Långt tågsätt hela dagen Kort tågsätt i lågtrafik med tillkoppling i högtrafik Halvtimmestrafik med korta tågsätt (30 turer) Ger 25 % fler resenärer än entimmestrafik Långa tågsätt med ett uppehållsmönster Korta tågsätt med flera turer, uppdelat på: Non-stopp med kortaste restiderna Uppehållståg med relativt korta restider Entimmestrafik samt sex insatståg (21 turer) Ger 15 % fler resenärer än entimmestrafik Långt tågsätt som kan meranvändas Korta tågsätt där det ena meranvänds Långt tågsätt med anslutning (byte) Korta tågsätt med direktförbindelse Ger 20 % fler resenärer jmf byte 10

11 Entimmestrafik med långa tågsätt (15 turer) Halvtimmestrafik med korta tågsätt (30 turer) Ger 25 % fler resenärer än entimmestrafik Anpassad tågstorlek Långt tågsätt hela dagen eller tillkoppling vid behov Entimmestrafik samt sex insatståg (21 turer) Ger 15 % fler resenärer än entimmestrafik Långt tågsätt hela dagen Långt tågsätt hela dagen Kort tågsätt i lågtrafik med tillkoppling i högtrafik Långa tågsätt med ett uppehållsmönster Korta tågsätt med flera turer, uppdelat på: Non-stopp med kortaste restiderna Uppehållståg med relativt korta restider Kort tågsätt i lågtrafik med tillkoppling i högtrafik Långt tågsätt som kan meranvändas Korta tågsätt där det ena meranvänds Långt tågsätt med anslutning (byte) Korta tågsätt med direktförbindelse Ger 20 % fler resenärer jmf byte 11

12 Differentierat utbud Flera turer med olika uppehållsmönster Entimmestrafik med långa tågsätt (15 turer) Halvtimmestrafik med korta tågsätt (30 turer) Ger 25 % fler resenärer än entimmestrafik Entimmestrafik samt sex insatståg (21 turer) Ger 15 % fler resenärer än entimmestrafik Långa tågsätt med ett uppehållsmönster Långt tågsätt hela dagen Kort tågsätt i lågtrafik med tillkoppling i högtrafik Långa tågsätt med ett uppehållsmönster Korta tågsätt med flera turer, uppdelat på: Non-stopp med kortaste restiderna Uppehållståg med relativt korta restider Korta tågsätt med flera turer, uppdelat på: Non-stopp med kortaste restiderna Långt tågsätt som kan meranvändas Korta tågsätt där det ena meranvänds Uppehållståg för snabba resor på delsträckor Långt tågsätt med anslutning (byte) Korta tågsätt med direktförbindelse Ger 20 % fler resenärer jmf byte 12

13 Meranvändning En ytterligare tur istället för uppställning Entimmestrafik med långa tågsätt (15 turer) Halvtimmestrafik med korta tågsätt (30 turer) Ger 25 % fler resenärer än entimmestrafik Entimmestrafik samt sex insatståg (21 turer) Ger 15 % fler resenärer än entimmestrafik Långt tågsätt hela dagen Kort tågsätt i lågtrafik med tillkoppling i högtrafik Långa tågsätt med ett uppehållsmönster Långt tågsätt som kan meranvändas Korta tågsätt med flera turer, uppdelat på: Non-stopp med kortaste restiderna Uppehållståg med relativt korta restider Långt tågsätt som kan meranvändas Korta tågsätt där det ena meranvänds Korta tågsätt där det ena meranvänds Långt tågsätt med anslutning (byte) Korta tågsätt med direktförbindelse Ger 20 % fler resenärer jmf byte 13

14 Byte eller direkttåg till mindre destinationer Entimmestrafik med långa tågsätt (15 turer) Halvtimmestrafik med korta tågsätt (30 turer) Ger 25 % fler resenärer än entimmestrafik Entimmestrafik samt sex insatståg (21 turer) Ger 15 % fler resenärer än entimmestrafik Långt tågsätt hela dagen Kort tågsätt i lågtrafik med tillkoppling i högtrafik Långa tågsätt med ett uppehållsmönster Korta tågsätt med flera turer, uppdelat på: Non-stopp med kortaste restiderna Långt tågsätt med anslutning (byte) Uppehållståg med relativt korta restider Långt tågsätt som kan meranvändas Korta tågsätt där det ena meranvänds Långt tågsätt med anslutning (byte) Korta tågsätt med direktförbindelse Ger 20 % fler resenärer jmf byte Korta tågsätt med direktförbindelse Ger 20 % fler resenärer jmf byte 14

15 Tågstorlek Fördelar med korta tågsätt Korta tågsätt = ökad flexibilitet, högre beläggning Kortare tågsätt ger ekonomisk möjlighet att öka turtätheten förlänga trafikdygnet köra mindre relationer (direkttåg, meranvändning) vilket ger attraktivare utbud och flera resenärer. Ökat resande vid mer attraktivt utbud ofta viktigare än eventuella kostnadsminskningar Nyckel: Flexibilitet 15

16 Gröna tåget-konceptets effekter Högre hastighet (250 km/h eller mer) Korglutning Bred korg (3+2 sittning) Korta tågsätt, flexibel tåglängd Kortare restider Högre turtäthet Lägre Mer biljettpriser miljövänligt Bättre utbud Marknadseffekter Ökat resande Förbättrad ekonomi Samhällsekonomiska vinster med kortare restider (tillgänglighet, regional utveckling) Minskat flyg- och bilresande miljövinst 16

17 Fjärrtrafikens konkurrensytor 100% 90% 80% Bil Marknadsandel 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Höghastighetståg Tåg Höghastighetståg Flyg 0% Avstånd (km) Med andra färdmedel (bil, buss, flyg) Med andra järnvägsföretag ( avreglering ) Restidskonkurrens; främst flyg och personbil Priskonkurrens; främst personbil (grupp) och buss 17

18 Flera resenärer med Gröna tåget Södra stambanan (Stockholm-Malmö-Köpenhamn) Miljoner personkm/år % Ostlänken GT Turtäthet GT Biljettpris GT Restid GT BV 2020 Elasticitetsberäkningar: Restid -1,5 (23/240) Biljettpris - 0,75 (-10%) Turtäthet -0,5 (-20%) Ostlänken prognos 547 milj pkm/år BV 2020 (200 km/h) GT 250 km/h 18

19 Ekonomi för Gröna tåget Företagsekonomi Breda tåg (3+2) ger % lägre totalkostnader än tåg med kontinental profil konkurrensfördel. Gröna tåget bred korg (GTW) ger % lägre totalkostnader än X2 (X 2000). Ex: Järnvägsföretag med 40 tågsätt X2 sparar mkr/år med Gröna tåget (GTW). Samhällsekonomi Mycket positivt resultat för att anpassa banorna för högre hastigheter (upp till 250 km/h). Hastighetshöjningar saknas i Banverkets inriktningsplanering. Bör tas med i åtgärdsplaneringen 19

20 Gröna tåget i Norden Högre hastigheter (250 km/h eller mer) intressanta i alla länder (DK, FI, NO, SE) Befintligt bannät kompletterat med nya länkar Breda tåg möjligt enligt europeisk standard (begränsningar främst i DK) Många gemensamma förutsättningar i övrigt (klimat, ekonomi, organisation) Större marknad ger billigare och bättre tåg 20

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01

OSTLÄNKEN, www.railize.se NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE. Almedalen 2009-07-01 OSTLÄNKEN, NYCKELN TILL HELHETSLÖSNINGEN FÖR FRAMTIDENS RESANDE Almedalen 2009-07-01 www.railize.se Höghastighetsbanor i Europa 550 Mil Banor 350 Mil under utbyggnad Höghastighetsnätet år 2025 Pågående

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom Från det gamla till det nya Sverige Vårt mål är att Sverige ska få ett modernt trafiksystem. En trafikkorridor ska gå genom Sverige, riktad mot Europa.

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Dubbelt upp! Lokala K2020

Dubbelt upp! Lokala K2020 Dubbelt upp! Lokala K2020 Kommunernas planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken i Göteborgsregionen år 2025 December 2010 XXX Innehåll Förord 3 Dubbelt upp! Lokala K2020 7 Ale kommun 12 Alingsås

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15 Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall Rapport 2012-02-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken Kalmar Oskarshamn Västervik - Linköping Ramböll 0 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...1 2. INTRODUKTION...3 3. BAKGRUND...5 4. DEFINITIONER AV JÄRNVÄGSSYSTEM...7

Läs mer

MeD gröna tåget ut i världen

MeD gröna tåget ut i världen MeD gröna tåget ut i världen Grön har blivit ett så positivt ord att det ingår i namnet på utvecklingsprojektet Gröna Tåget, ett projekt som drivs av svenska järnvägbranschen under ledning av Banverket

Läs mer

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Nya stationer, nya möjligheter En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan 1 Rapportens namn: Nya stationer, nya möjligheter? En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Namn Sökord: Station,

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Ostkustbanan Modell och verklighet

Ostkustbanan Modell och verklighet Ostkustbanan Modell och verklighet Slutrapport Kia Hultin Per Ingströmer Michael Nilsson Göran Tegnér VINNOVA Rapport VR 2001:31 TITEL/TITLE: Ostkustbanan Modell och verklighet. Slutrapport FÖRFATTARE/AUTHOR:

Läs mer

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar.

Knutpunkt Midlanda. En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna. Underlag för visionsskrift och programförutsättningar. Knutpunkt Midlanda En multimodal nod i de övergripande transportstrukturerna Underlag för visionsskrift och programförutsättningar Slutrapport Infraplan AB 2005-10-17 Mittnordens multimodala knutpunkt

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg Bokslutskommuniké Januari december 2012 Bokslutskommuniké 12 Resultat före skatt Punktlighet Fjärrtåg Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK SJs resultat stärktes 2012 91% 90% SJs punktlighet ökade under året

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

Kollektivtrafik för bilistens behov. Eie Herlitz och Jan Wiklund Alternativ Stad

Kollektivtrafik för bilistens behov. Eie Herlitz och Jan Wiklund Alternativ Stad Kollektivtrafik för bilistens behov Eie Herlitz och Jan Wiklund Alternativ Stad Förord Massbilismen är globalt sett ohållbar. Den kan upprätthållas i de rika industriländerna så länge dessa rymmer en minoritet

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad*

En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad* MATS BERGMAN En utmanares uppgång och fall åtta år med en avreglerad inrikes flygmarknad* Efter avregleringen av inrikesflyget år 1992 har SAS utmanats av främst Transwede och Malmö Aviation, vilka båda

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg

Läs mer

Västlänken och Alternativen del II: Spårvagn, Stadsbana eller Tunnelbana

Västlänken och Alternativen del II: Spårvagn, Stadsbana eller Tunnelbana Västlänken och Alternativen del II: Spårvagn, Stadsbana eller Tunnelbana Frågor och kommentarer: VLOCHALT@GMAIL.COM Ingen copyright / Västlänken och Alternativen del II 1 Inledning Västlänkens investering

Läs mer