SJ Reserapport. SJ AB November Tågavgångar Resenärer Antal orter per dag en typisk vardag per dag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ Reserapport. SJ AB November Tågavgångar Resenärer Antal orter per dag en typisk vardag per dag"

Transkript

1 SJ Reserapport SJ AB November 2016 Tågavgångar Resenärer Antal orter per dag en typisk vardag per dag

2 2

3 En rapport om tågresor SJ knyter ihop städer och regioner. I genomsnitt har vi varje dag 440 tågavgångar med resenärer till 160 orter från Narvik i norr till Köpenhamn i söder. Dessutom tillkommer de linjer som SJ kör på uppdrag av olika länstrafikbolag. Därmed skapas möjligheter för människor att bo, arbeta eller studera på olika platser samt resa på ett enkelt och hållbart sätt. Med den här rapporten vill vi visa hur tågresandet ser ut i Sverige för de resenärer som åker med SJ. En tydlig slutsats är att de senaste årens positiva trend för tåg resandet fortsätter. I rapporten presenterar vi dels en övergripande bild av utvecklingen på SJs större linjer, dels en analys av hur resandet ser ut till och från Malmö, Göteborg, Karlstad, Linköping, Stockholm, Sundsvall och Luleå. Dessutom har vi genomfört en undersökning om vilka resplaner som finns under jul och nyår. När vi utvecklar nya resmål och tjänster vill vi på SJ gärna ha synpunkter från våra resenärer. Det gäller även denna första reserapport om tågresor i Sverige. Mejla dina synpunkter till Caroline Åstrand Chef för SJs produktdivision 3

4 Allt fler reser med tåg Tågtrafiken bidrar till att utveckla samhällen och regioner. Det innebär kortare restider mellan hem, arbete, studier, fritid, släkt och vänner. De senaste årens trend, att allt fler väljer att ta tåget när de ska resa, är mycket tydlig. Denna positiva trend har fortsatt under tredje kvartalet 2016 för SJ. Kommentar till avsnittets diagram: Vänsterskalan i graferna anger helår och högerskalan tredje kvartalet. Helår = Antal tågresor per år är perioden 1 oktober september Kvartal 3 = Antal tågresor per tredje kvartal Samhällsutvecklingen och kommunernas tillväxt har blivit mer beroende av resor över läns- och kommungränser. Regionförstoringen medför större och färre regioner och rörligheten har ökat, vilket gett tydligare fokus på arbetsmarknadsregioner, till exempel i Mälardalen och Öresundsregionen. I takt med att infrastrukturen utvecklas, finns det allt större möjligheter att pendla, inte bara inom en kommun eller ett län utan även mellan olika regioner. Tågtrafiken bidrar till att utveckla samhällen och gör dessa mer tillgängliga, vilket innebär kortare restider mellan hem, arbete, studier, fritid, släkt och vänner. Stabil ökning De senaste årens trend att allt fler väljer att ta tåget när de ska resa är mycket tydlig. Sedan 2013 har SJ haft en stabil ökning i antalet resor, både på helåret och under tredje kvartalet. Under det senaste kvartalet 2016 såldes drygt sex miljoner tågresor. Rese utvecklingen varierade mellan olika geografiska områden Totalt antal resor med SJ AB exkl nattåg till Norrland Helår Kvartal Utvecklingen för resor på sträckorna Stockholm Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Gävle och Borlänge har haft en positiv utveckling sedan Framför allt har sträckan Sundsvall Umeå utvecklats positivt. Den nya Botniabanan har bidragit till att resenärer väljer tåget istället för att ta bilen. Även Stockholm Gävle har utvecklats positivt. Under tredje kvartalet 2016 har resorna minskat något, jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt resor på sträckorna Stockholm Sundsvall, Umeå och Luleå som minskat något. Bland annat har järnvägen varit stängd mellan Hudiksvall och Sundsvall under en längre period på grund av banarbeten Antal resor Stockholm Luleå/Umeå/Östersund/ Sundsvall/Gävle/Borlänge/Oslo/Värmland Helår Kvartal Även resor på sträckorna Stockholm Värmland och Oslo har haft en stadig årlig ökning sedan Snabbtågstrafiken på sträckan Stockholm Oslo har varit en stor framgång sedan starten augusti Sveriges populär aste snabbtåg har nu även blivit Norges. Det senaste kvartalet 2016 har gått ned något när det gäller reseutvecklingen totalt sett för trafiken inom detta reseområde. Det är framför allt under juli månad då SJ inte hade tillräckligt med platser på snabbtågen för att möta en stor efterfrågan under turistsäsongen. Resor, på sträckorna Stockholm Östergötland, Jönköping, Växjö samt Skåne och Köpenhamn, har haft en stabil ökning sedan Ökningen fortsatte under tredje kvartalet i år. Stockholm Linköping har utvecklats positivt då allt fler resenärer väljer SJs tåg. Gränskontrollerna över Öresundsbron har inneburit en minskning av tågresor till Köpenhamn, speciellt de längre resorna från främst Stockholm. Däremot har den kortare sträckan Malmö Köpenhamn haft fler resor då SJ kan erbjuda en snabbare resa utan avbrott för gränskontroll Antal resor Köpenh/Skåne/Växjö/Jönk/Östergötl Stockholm Helår Kvartal

5 Resor till och från Göteborg har också haft en positiv utveckling sedan Sträckan Göteborg Örebro och Stockholm har ökat och där bidrar olika evenemang, till exempel höstens bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Även sträckan Göteborg Skåne och Köpenhamn har utvecklats positivt de senaste åren. Däremot har gränskontrollerna till Danmark givetvis påverkat den södergående trafiken under det senaste året. SJs utbud av resor till Köpenhamn från Göteborg har under sommaren 2016 varit färre än tidigare år på grund av gränskontrollerna. Trots ett lägre utbud har resandet ökat Antal resor Köpenh/Skåne Göteb, Stockh/Örebro Göteborg Digitala resan En tydlig trend är digitaliseringen. Utvecklingen har gått mycket snabbt och inom resebranschen är idag försäljning via digitala kanaler det dominerande sättet att erbjuda resor. SJ fortsätter satsningarna inom det digitala området och är på väg att bli ett av Sveriges mest digitala företag. Av SJs biljettförsäljning sker 8 av 10 köp digitalt och fler än resenärer använder till exempel dagligen SJs app. För att möta den ökade efterfrågan gör SJ fortsatt stora digitala satsningar. Total försäljning Försäljning digitala kanaler Försäljning övriga kanaler Helår Kvartal 3 Mälardalen visar också en bra utveckling. Resandeutvecklingen för Västerås, Eskilstuna, Nyköping och Uppsala till och från Stockholm har utvecklats starkt. Den positiva utvecklingen de senaste åren beror på olika faktorer. Fler direkta förbindelser på sträckan Örebro Eskilstuna Stockholm har ökat intresset för tågresor. Vidare har allt fler pendlare upptäckt att SJs tåg är snabbare, bekvämare och allt oftare utgörs av moderna dubbeldäckare. I det korta perspektivet innebar reparationsarbeten på Södertäljebron att fler valde tåget under tredje kvartalet, men även pendelsträckan Uppsala Stockholm utvecklades positivt. När det gäller reseutvecklingen utifrån olika resenärs grupper kan vi se en stor ökning barn och ungdomar upp till 19 år, samt studerande och pensionärer. Försäljning digitala kanaler SJ-app / mobil.sj.se Biljettautomat sj.se Antal resor Mälardalen Örebro/Västerås/Eskilst/Nyköp/Katrineh/Uppsala Stockholm Helår Kvartal 3 5

6 Populäraste resmålen Linköpingsresenärerna gör i snitt 16 resor per år, vilket ligger högst när det gäller de sju orter som har jämförts under tredje kvartalet. Vidare har Sundsvall den högsta andelen seniorer, + 65 år, som åker tåg. Det vanligaste resmålet är Stockholm. Det finns över 1,1 miljoner medlemmar i SJ Prio. Med utgångs punkt från denna grupp har vi tagit reda på vilka de popu läraste resmålen är för den genomsnittliga resenären. Vi har valt ut sju orter från söder till norr. Det är Malmö, Göteborg, Karlstad, Linköping Stockholm. Sundsvall och Luleå. Analysen är genomförd på resor under tredje kvartalet 2016, med jämförbara tal för samma period föregående år. Karlstad I Karlstad gör resenärerna i snitt cirka 12 resor per år och det klart vanligaste resmålet är Stockholm, följt av Göteborg. Speciellt fritidsresenärer lockas till Göteborg som erbjuder många evenemang och konserter. Den dominerande tåglinjen är Oslo Värmland Stockholm där boende i Karlstad svarar för cirka 55 procent av resorna. Snabbtåget är ett snabbt och bekvämt sätt att resa till Stockholm, vilket gör att många tar tåget i stället för bilen eller flyget. Med den nya snabbtågssträckan till Oslo har resandet Karlstad Oslo ökat kraftigt. Även Trollhättan har ökat i popularitet. Under perioden har intresset för att resa till Malmö där emot minskat något. De populäraste resmålen. Karlstad 2016 kv3 Stockholm 44 % Göteborg 21 % Oslo 3 % Uppsala 2 % Trollhättan 2 % Malmö 1 % Öxnered 1 % Linköping 1 % Örebro 1 % Åmål 1 % Göteborg I snitt gör göteborgsresenärerna cirka tio resor per år. Den tåglinje som används i särklass mest är Göteborg Stockholm, där nästan 50 procent av resorna sker. Dess utom görs 10 procent av resorna på linjerna Göteborg Örebro Stockholm respektive Göteborg Malmö-Köpenhamn. Det vanligaste resmålet är Stockholm, följt av Malmö och Skövde. Under det tredje kvartalet har Skövde ökat i popularitet, men även Uppsala och Falköping visar en ökning. Malmö Resenärerna från Malmö gör i snitt nio resor per år. Det vanligaste resmålet är Stockholm och därefter Göteborg. När det gäller Nässjö är det en viktig knutpunkt för resor till bland annat Jönköping. Under det tredje kvartalet har både Göteborg och Norrköping och andra orter i Småland. ökat i popularitet. De populäraste resmålen. Malmö 2016 kv3 Stockholm 32 % Göteborg 18 % Nässjö 7 % Linköping 5 % Norrköping 3 % Uppsala 3 % Mjölby 2 % Gävle 1 % Jönköping 1 % Lund 1 % De populäraste resmålen. Göteborg 2016 kv3 Stockholm 36 % Malmö 6 % Skövde 4 % Lund 3 % Karlstad 3 % Örebro 3 % Uppsala 3 % Kalmar 2 % Falkköping 2 % Västerås 2 % 6

7 Linköping Linköpingsresenärerna gör i snitt 16 resor per år och det vanligaste resmålet är Stockholm som svarar för omkring 50 procent av resorna. Därefter kommer Arlanda med 5 procent av resorna. Det är fortsatt många pendlare som reser mellan Linköping och Stockholm. Allt fler väljer snabbtåget för att komma fram snabbt och bekvämt. Tendensen är att Stockholm som resmål har ökat i popularitet under perioden. Jämfört med de andra orterna har Linköping en högre andel resenärer som är under 26 år. De populäraste resmålen. Linköping 2016 kv3 Stockholm 49 % Arlanda 5 % Malmö 4 % Göteborg 3 % Uppsala 3 % Norrköping 2 % Lund 2 % Nässjö 2 % Södertälje 2 % Hässleholm 2 % Sundsvall I snitt gör resenärer från Sundsvall nio resor per år och drygt var tredje resa går till Stockholm, följt av Gävle och Arlanda. Den dominerande tåglinjen är den som startar i Umeå och som går via Sundsvall till Stockholm. Under perioden har Gävle och Uppsala ökat i popularitet. Sundsvall visar också den högsta andelen seniorer, + 65 år. De populäraste resmålen. Sundsvall 2016 kv3 Luleå Stockholm 37 % Gävle 15 % Arlanda 15 % Uppsala 5 % Göteborg 4 % Umeå 3 % Linköping 1 % Hudiksvall 1 % Malmö 1 % Resenärerna i Luleå har också Stockholm som det populäraste resmålet, följt av Arlanda. Resorna sker normalt med nattåg. I snitt görs sju resor per år från Luleå. Arlanda och Gävle visar en positiv tendens i resandet under perioden, medan Kiruna och Umeå minskat något i popularitet. De populäraste resmålen. Luleå 2016 kv3 Stockholm 20 % Arlanda 14 % Göteborg 5 % Kiruna Station 4 % Uppsala 4 % Stockholm Det är tydligt att det är Stockholm som är det dominerande resmålet för många tågresenärer då många pendlar till huvud staden. Men vilka resmål har då Stockholmarna själva? Då det från Stockholm går att åka till många orter finns det inte ett lika dominerade resmål som för boende på andra orter. Många Stockholmare pendlar inom Mälardalen, men trots detta är det Göteborg som är det vanligaste resmålet, följt av Uppsala, Malmö, Norrköping, Linköping samt Gävle. Det görs något fler resor på linjen Stockholm Malmö jämfört med Stockholm Göteborg. Under perioden har framför allt Uppsala och Norrköping ökat i popularitet. I snitt gör stockholmarna omkring 13 resor per år. Gävle 3% Gällivare 3 % Sundsvall 3 % Linköping 3 % Umeå 3 % De populäraste resmålen. Stockholm 2016 kv3 Göteborg 13 % Uppsala 5 % Malmö 5 % Norrköping 5 % Linköping 5 % Gävle 4 % Västerås 3 % Lund 3 % Örebro 3 % Hässleholm 3 % 7

8 8

9 Resplaner under jul och nyår Av de resenärer som planerar att resa under jul och nyår tänker 4 av 10 att välja tåget. Enligt undersökningen väljer resenärerna tåget främst för att det är bekvämt, enkelt eller miljövänligt. En nyhet från SJ är att det blir fler resor till och från Köpenhamn, Oslo och Umeå från och med den 11 december. Totalt sett planerar 41 procent att göra resan med tåg, 20 procent med bil och 7 procent med flyg. Ungdomar, år, planerar att resa i större utsträckning än övriga åldersgrupper och i hög utsträckning med tåg. När det gäller bostadsort planerar boende i Stockholm, Göteborg och Malmö en julresa med tåg i större utsträckning än de som bor på övriga orter. Omkring varannan person som ska ut och resa planerar att göra det med tåg från dessa tre kommuner. När det gäller Karlstad, Linköping, Sundsvall och Luleå är det cirka 1/3 som väljer tåget. Under perioden 5 oktober 13 oktober genomförde undersökningsbolaget Mind Research en webbenkät riktad till medlemmar i SJ Prio. Enkäten skickades ut till 4683 personer och 1328 svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 28 procent. De som har svarat på enkäten är resenärer från Malmö, Göteborg, Karlstad, Linköping Stockholm. Sund svall och Luleå. Av de som har svarat är 59 procent anställda, 16 procent studerande, 15 procent seniorer, 7 procent egna företagare, 2 procent annan sysselsättning och 1 procent arbetslösa. Många tänker tåg När det gäller jul- och nyårsresor planerar 7 av 10 att göra en resa i Sverige. Mer än hälften av de som planerar en resa i jul kommer att resa med tåg. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Tror du att du kommer göra en resa (5 mil eller längre) inom Sverige under jul och nyår? 41 % Ja, med tåg Ja, med bil 20 % 7 % Ja, med flyg Ja, med buss 1 % 1 % 30 % Ja, annat färdmedel Nej 100% 80% 60% 40% 20% 0% 66 % 36 %35 % 24 % Tror du att du kommer göra en resa (5 mil eller längre) inom Sverige under jul och nyår? 11 % 13 % 12 % 7 % 7 % 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % Ja, med tåg Ja, med bil Ja, med flyg Ja, med buss Ja, annat Nej 31 % 49 % år år 65 eller äldre 100% 80% 60% 40% 20% 0% 47 % 53 % 51 % 35 % 35 % 30 % 36 % 14 % 16 % 12 % 30 % 28 % 23 % 16 % Tror du att du kommer göra en resa (5 mil eller längre) inom Sverige under jul och nyår? 10 % 5 % 6 % 2 % 5 % 3 % 20 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 0 % 0 % Ja, med tåg Ja, med bil Ja, med flyg Ja, med buss Ja, annat Nej 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 26 % 23 % 29 % 31 % 29 % 44 % 27 % Stockholm Göteborg Malmö Karlstad Linköping Sundsvall Luleå 9

10 Därför väljer allt fler tåg het, enkelhet, kort restid dörr till dörr samt möjligheten att arbeta ombord i större utsträckning än de som inte reser lika mycket. Totalt sett är favoritresemålet, för resor med tåg i Sverige, de tre största städerna. 51 procent väljer Stockholm, 19 procent Göteborg och 7 procent Malmö. 100% 80% 73 % När du väljer att resa med tåg, varför väljer du tåget framför andra färdmedel? 60% 55 % 54 % 40% 20% 0% 38 % 32 % 32 % 25 % 23 % 17 % 17 % 13 % 12 % 7 % 3 % Bekvämt Enkelt Miljövänligt Finns station nära där jag reser ifrån Möjlighet att arbeta ombord Prisvärt Säkert Kort restid från dörr till dörr Möjlighet att äta ombord Roligt Många/passande avgångar Trevlig personal Bra bonusprogram Punktliga avgångar/ankomster Olika intressen ombord 2 av 3 resenärer som svarat på undersökningen använder tåget i samband med en fritidsresa, men vad gör då resenärerna ombord på tåget? Personerna har haft möjlighet att ange fler än ett svarsalternativ. De uppger att de tycker mest om att sova/vila, läsa böcker, lyssna på musik, äta/fika eller arbeta när de åker tåg. Ungdomar föredrar musik Att tåget är bekvämt, enkelt eller miljövänligt är de viktigaste anledningarna till att resenärerna väljer tåget enligt undersökningen. Personerna har haft möjlighet att ange fler än ett svarsalternativ. Ungdomar uppskattar enkelhet högst, medan pensionärer uppskattar bekvämlighet högre. De resenärer som reser ofta lyfter fram bekvämliglyssning, sova, äta/fika, titta på film och arbeta. Pensionärer använder tiden något annorlunda. De tycker mest om att: läsa böcker, läsa tidningar, sova/vila och äta/fika. De resenärer som reser ofta eller relativt ofta väljer däremot att arbeta i större utsträckning än de som reser mer sällan. 100% 80% 60% 67 % 49 % 48 % 45 % 44 % När du reser med tåg, vad tycker du om att göra ombord på tåget? 40% 27 % 27 % 25 % 24 % 20 % 15 % 20% 11 % 9 % 8 % 7 % 0% Sova/vila Läsa böcker Lyssna på musik Äta mat eller fika Arbeta Läsa nyhetstidningar (papperstidning Titta på film Läsa nyhetstidningar (på nätet) Läsa magasin (papperstidning) Spela spel i t.ex. dator, mobil eller läsplatta Prata med andra resenärer (som du känner sedan tidigare) Prata i telefon Prata med andra resenärer (som du inte känner sedan tidigare) Läsa magasin (på nätet) Läsa magasin (på nätet) 10

11 SJ utökar trafiken Från och med den 11 december utökar SJ resorna till bland annat både Oslo och Umeå. Oslo ökar från tre till fem avgångar och Umeå från tre till fyra avgångar. Ytterligare en nyhet är att SJ återgår till ordinarie turtäthet på sträckan Stockholm Köpenhamn. Det innebär fem avgångar per dag, som går till och från Köpenhamn. Precis som tidigare går det 15 avgångar per dag på sträckan Stockholm - Malmö. Vidare kommer även trafiken på olika sträckor i Mälardalen att utökas. SJ AB 11

12

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017.

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017. SJ Reserapport SJ AB våren 2017 Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7 miljoner Våren 2017 9/10 i rätt tid Våren 2017 5000 /dag Våren 2017 Reserapport februari 2017 En rapport om tågresor SJs Reserapport

Läs mer

SJ Reserapport. miljoner. procent. procent. SJ AB Februari Undersökning den digitala resan

SJ Reserapport. miljoner. procent. procent. SJ AB Februari Undersökning den digitala resan SJ Reserapport SJ AB Februari 217 Undersökning den digitala resan Antal resor Köper resor digitalt Uppkopplade på tåget 25 miljoner 216 93 procent Andel Priomedlemmar 75 procent Andel Priomedlemmar Reserapport

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för resor med SJ Privatresekort. Den senaste versionen av Regler för SJ Privatresekort hittar

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt Göran Svärd Transportkapacitet Ökad kapacitet leder 2ll punktligare, säkrare och snabbare transporter 2ll lägre kostnad Minskad kapacitet

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 15 juni 13 december 2008

Regler för resa med SJ Privatresekort 15 juni 13 december 2008 Regler för resa med SJ Privatresekort 15 juni 13 december 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för SJ Privatresekort. Information om privatresekortet ges även på telefon 0771-75 75 10 (tonval

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Det är viktigast för svensken på semestern

Det är viktigast för svensken på semestern Det är viktigast för svensken på semestern Om undersökningen En webbenkät har i samarbete med Mind Research skickats ut till urval av SJ Prio-medlemmar i: - Stockholm - Göteborg - Malmö - Karlstad - Linköping

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Kod Kurs Ort Vecka Datum Datum 2 Sista Internat Runö 3 16-18/1 18/11 2011 Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 huvud Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 Internat Runö 5

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING Götalandsbanan - En närmare framtid Marknad -Trafikering - Resandeflöden 07 10 09 Anders Lundberg Idéstudiens trafikavsnitt är inte en spårutredning Marknadsanalys Konkurrensanalys Definition av mål för

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst:

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst: Juni 2014 - Sanna Andersson sanna.andersson@malab.se Vecka 17-18 ÄLAB:s NYHETSMAGASIN Sala Uppsala Västerås Örebro Eskilstuna Södertälje Stockholm Hallsberg Katrineholm Nyköping Norrköping Linköping Utveckling

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 216 Kvartal 2 Sid 1 Innehållsförteckning Ny tågoperatör... 3 Resandeutveckling per sträcka... 6 Tåg i Tid... 9 Regulariteten 95 %... 1 Sid 2 Ny tågoperatör Norrtågstrafiken

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Kollektivtrafiken i Örebro län

Kollektivtrafiken i Örebro län Kollektivtrafiken i Örebro län är ett centralt verktyg i arbetet med att skapa goda möjligheter till vardagasresande, funktionell regionförstoring och omställning till ett hållbart transportsystem. Region

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015 Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan Tågtider i Mälardalen 2015 Gäller för perioden 14 dec 2014 till 12 dec 2015 Vi har gjort det enkelt att resa bort. Och hem igen. Ladda ner TiM-resan och

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Rapport: Svenska reserapporten 2017

Rapport: Svenska reserapporten 2017 Rapport: Svenska reserapporten 2017 Juni 2017 Älskade svenska sommar! Semester hemma i Sverige ökar Det främsta resmålet för svenskarnas sommarsemester är varken Thailand eller Spanien. Det är Sverige

Läs mer

Stockholm - Malmö - København

Stockholm - Malmö - København Stockholm - Malmö - København Uppdaterad 29 aug 2016 Alla tåg Stockholm-Linköping tab 81. Övriga tåg Norrköping-Nässjö tab 82, Nässjö-Alvesta tab 89, Alvesta- Hässleholm tab 95, Hässleholm-Malmö tab 93,

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

Prislista 2016! Prislista 2016

Prislista 2016! Prislista 2016 Prislista 2016! Prislista 2016 Snabbtåg - Citypaketet Citypaketet (X 2000 + SJ 3000) Brickbordsdekaler 1 klass Kontakter: 747 300 Kampanjperiod: 4 veckor Per kontakt: 17 öre Antal serier: 4 Pris: 127 000

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg En jämförelse mellan 2013 och 2014 1 (9) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Individual Accommodation

Individual Accommodation Sport Individual Individual Accommodation Client name: NEGOTIATED S SPORT INDIVIDUAL ARVIKA Economy Plus 1 595 806 896 1 526 1 616 Room 1 995 986 1 076 1 706 1 796 Superior 2 095 1 076 1 166 1 796 1 886

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass

Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass Specialister på stadstrafik i både små och stora städer Skräddarsydda, lokala lösningar för varje stad Kundbehov, trafiknät, organisation, marknadsföring

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Orange kuvert 2017 Pressträff orange kuvert

Orange kuvert 2017 Pressträff orange kuvert 1 Orange kuvert 2017 2 Orange kuvert till sparare 2017 Utskicksperiod: vecka 7-12 till sparare Antal: 5 670 000 sparare Kostnad pappersutskick inrikes: 3,05 kronor för ett kuvert med innehåll och porto

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 26 aug-14 dec 2013

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AE-1118 Företaget ursprungligen certifierat: 15, juni, 1998 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås För ett västsvenskt näringsliv i världsklass Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AQ-2335 Företaget ursprungligen certifierat: 11, december, 1996 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

DITT SJÄLVKLARA VAL EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE PRODUKTKATALOG WEBB

DITT SJÄLVKLARA VAL EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE PRODUKTKATALOG WEBB BYGGVÄRME EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. DITT SJÄLVKLARA VAL Arboga Boden Borlänge Borås Enköping Eslöv Gällivare Gävle Göteborg Backa Strand Göteborg Hisingen Göteborg Sävenäs Göteborg Åbro Hallstahammar

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2009 Projektnummer 1518232 Ulf Haraldsson

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15. INVIGNING TÅGTRAFIK Lycksele - Umeå Nu firar vi TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.00 Vi firar med festligheter

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Stockholm - Malmö - København

Stockholm - Malmö - København SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Snälltåget SJ Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Tågnummer 10519 519 10521 10521 10521

Läs mer