Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg"

Transkript

1 Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg

2 Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet i långväga kollektivtrafik Skapa grundläggande resmöjligheter för medborgare och näringsliv Verka för utveckling och samordning av den interregionala kollektivtrafiken Verka för att de transportpolitiska målen nås.

3 Rikstrafiken Organisation: Huvudkontor Sundsvall ( lokalkontor i Stockholm) Ca 20 anställda Utredning och avtal

4 Rikstrafiken Avtal om trafik med flyg, tåg, buss och färja Avtal med operatör och samverkansavtal med THM 7 direktavtal totalt 16 linjer (färja, flyg, tåg) 12 samverkansavtal, 45 linjer (tåg, buss) Total kostnad 871 Mkr för 2009

5 Rikstrafikens avtalade trafik

6 Trafik som berör Västerbottens län Flyg: Lycksele-Arlanda Vilhelmina-Arlanda Hemavan-Arlanda Östersund-Umeå Tåg: Nattåg Göteborg/Stockholm Narvik Kommande engagemang i Botniabanan och Norrtåg

7 Trafik som berör Västerbottens län Buss: Norrlandskusten Sundsvall-Haparanda Linje 45 Mora-Gällivare Linje 63 Östersund-Umeå Linje 31/300 Blå Vägen Linje 200 Bodö-Skellefteå Linje 26 Arvidsjaur-Skellefteå Linje 29 Skellefteå-Sorsele Linje 32 Lycksele-Skellefteå

8 Tillgänglighetsmodellen - bakgrund Tillgänglighetsstudier sedan 2002 Regionalpolitiska utredningen garanterad standard Utredning i två omgångar Kriterier för tillgänglighet till olika interregionala målpunkter

9 Rikstrafikens användning Grundläggande tillgänglighet Ingen garanterad standard Indikator var upphandling kan vara aktuell Indelning i grön, gul och röd standard Visar effekt på tillgängligheten av kollektivtrafik och då särskilt upphandlad trafik Viktigt urvalsinstrument för Rikstrafiken Automatisering ger snabb analys på kommunnivå

10 Tillgänglighetskriterier Tillgänglighet till Stockholm Tillgänglighet från Stockholm Tillgänglighet för internationella resor Tillgänglighet till kultur, service och speciella inköp Tillgänglighet till region- eller universitetssjukhus Tillgänglighet till universitets- och högskoleorter Tillgänglighet till alternativa målpunkter i angränsande län

11 Tillgänglighetsvariabler Möjlighet resa alla dagar eller ett antal dagar per vecka Framme före viss tid Åter efter viss tid Vistelsetid Antal resmöjligheter Maximala restider Specifika resmål Antal orter (kriterium 6 och 7)

12 Kriterium 1 resor till Stockholm Grön standard: Möjlighet att måndag fredag nå centrala Stockholm över dagen Vistelsetid minst sex timmar Framme före klockan 10:00 Avresa efter klockan 16:00 Restiden max fyra timmar. Gul standard: Möjlighet att måndag fredag nå centrala Stockholm över dagen Vistelsetid minst sex timmar. Restiden max fem timmar. God tillgänglighet från stora delar av landet. Brister främst i Tornedalen, Norrlands inland, längs gränsen mot Norge och vissa delar av Småland. Flyg ger god tillgänglighet för många orter i norra Sverige

13 Kriterium 2 från Stockholm Grön standard: Möjlighet att på vardagar ta sig från Stockholm Vistelsetid minst sex timmar. Resa ut efter klockan 06:00 Tillbaka före klockan 24:00. Restiden max fyra timmar. Gul standard: Möjlighet att på vardagar ta sig från Stockholm Vistelsetid minst fyra timmar. Utresa efter klockan 06:00 Tillbaka före klockan 24:00. Restiden max fem timmar. Något sämre förbindelser ut i landet än till Stockholm Brister i samma delar av landet som i kriterium 1, men i fler kommuner.

14 Kriterium 3 internationella resor Grön standard: Arlanda, Landvetter, Kastrup eller Gardemoen på vardagar Ankomsttid senast klockan 8:30. Resan ska inte behöva starta tidigare än klockan 06:00. Återresa får ej börja tidigare än klockan 17:00 Tillbaka innan klockan 24:00 Gul standard: Arlanda, Landvetter, Kastrup eller Gardemoen på vardagar Ankomsttid senast klockan 8:30. Resan ska inte behöva starta tidigare än klockan 04:00. Återresa får ej börja tidigare än klockan 15:00 Tillbaka innan klockan 24:00 Kriteriet speglar möjligheten att ta sig utomlands över dagen. Endast kommuner med snabba förbindelser till flygplatser med utrikesflyg har god tillgänglighet.

15 Kriterium 4 kultur, service och inköp Grön standard: Resa till Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå, Luleå, Köpenhamn eller Oslo. En enkeltur på förmiddagen och en på eftermiddagen sju dagar per vecka. Restiden ska inte vara längre än tre timmar. Fyra timmars vistelsetid (10:00-18:00). Bristande tillgänglighet främst i Norrlands inland, delar av Dalarna och Värmland samt delar av Småland och Gotland. Gul standard: En enkeltur på förmiddagen och en på eftermiddagen sex dagar per vecka. Restiden ska inte vara längre än fem timmar. Fyra timmars vistelsetid (10:00-18:00).

16 Kriterium 5 - region- /universitetssjukhus Umeå, Stockholm, Uppsala, Örebro, Linköping, Göteborg, Malmö och Lund. Grön standard: Nå regionsjukhus sju dagar i veckan Ankomst före klockan 12:00 Avresa efter klockan 16:00. Restiden inte längre än tre timmar. Resan får inte starta före klockan 03:00 Resan tillbaka ska ske efter klockan 16:00. Gul standard: Nå regionsjukhus fem dagar i veckan med ankomst före klockan 12:00 och avresa efter klockan 16:00. Restiden inte vara längre än fyra timmar. Resan får inte starta före klockan 03:00 Resan tillbaka ska ske efter klockan 16:00. Bristande tillgänglighet har främst Tornedalen, Norrlands inland och delar av Dalarna samt Öland.

17 Kriterium 6 universitet och högskolor Grön standard: Goda veckopendlingsmöjligheter till minst tio av de 23 orterna. Från orten fredag efter klockan 16:00 Till orten på söndag efter klockan12:00. Restiden ska inte vara längre än fem timmar. Gul standard: Goda veckopendlingsmöjligheter till minst fem av de 23 orterna. Resa från orten fredag efter klockan 16:00 Till orten på söndag efter klockan 12:00. Restiden ska inte vara längre än fem timmar. Bristande tillgänglighet har stora delar av Norrland och delar av Dalarna.

18 Kriterium 7 Näraliggande målorter Tur- och returresa ska se under samma dag. Flyg har uteslutits Grön standard: Nå minst tre kommuner med invånare Restid till respektive kommun på max tre timmar. Gul standard: Nå minst två kommuner med invånare Restid till respektive kommun på max fyra timmar. Bristande tillgänglighet i Tornedalen och Norrlands inland tillsammans med delar av Dalarna och Värmland samt Gotland.

19 Sammanvägd tillgänglighet Antal kriterier med grön eller gul standard De största bristerna i Tornedalen och Norrlands inland. Stora brister även i Dalarna. Brister även i Värmland tillsammans med delar av Småland och Värmland samt Gotland.

20 Modell Automatisering av analysen Indata från Samtrafikens databas Aktuella tidtabeller Justeringsmöjligheter i kriteriekraven Möjlighet lägga till eller dra ifrån trafik

21 Problem och utveckling Samtrafikens databas allt bättre, men har vissa brister för flyg. Allt flyg finns inte med, tidtabellerna ändras ofta Förbindelser saknas till vissa flygplatser Vissa justeringar behöver därför göras innan modellkörningar Modellen har utvecklats i flera steg, bl a med förändringar inom färgstandard.

22 Tillgänglighet kommunnivå Tillgängligheten testas med och utan dagens insatser från Rikstrafiken. Ger insatserna någon effekt på tillgängligheten? Gör Rikstrafiken något idag där insatser behövs?

23 Utan Rikstrafikens insats Med Rikstrafikens insats

24 Utveckling av modellen Ny upphandling av modell: Möjlighet utveckla modellen när nya behov uppstår (både avtal och modell) Kan vara vidareutveckling av nuvarande eller helt ny modell Behov av: Utförligare utdata från analys Bättre möjligheter att kontrollera resultat, t ex se problemen att klara kriteriernas villkor Fler justeringsmöjligheter Enklare ta bort och lägga till trafik

25 Utveckling av modellen 2 Önskemål att kunna arbeta via tidtabeller Enklare att studera endast delar av landet Mer användarvänlig och lik standardprogram i hanteringen Bättre möjligheter kontrollera resmöjligheterna i programmet, motsvarande ResRobot.

26 Utveckling av kriterierna Kt 1 även Göteborg och Malmö? Samma krav i kt 1 o 2? Ändrade krav i kt 3? Fler städer i södra Sverige i kt 4? Behövs kt 5 när vi har det fria vårdvalet? Är det antal orter som ska mätas i kt 6? Även orter i Norge och Finland i kt 7! Fler kriterier? Besöksnäring

27 Hur används tillgänglighetsmodellen? Indikerar var Rikstrafiken bör göra insatser: Vilka kommuner har brister i tillgängligheten? Motiverar bristerna insatser av Rikstrafiken? Grund för prioritering tillsammans med övriga villkor och analyser

28 Hur används tillgänglighetsmodellen? Bl a grund för beslut om UVEN (inget avtal efter 2009) Tåg i Väst (inget avtal efter 2015) Ändrad insats i Tåg i Bergslagen från 2011 (andra linjer får stöd). Inget avtal om flyg Storuman från 2008

29 Tack för oss!

Till Statsrådet Åsa Torstensson

Till Statsrådet Åsa Torstensson Till Statsrådet Åsa Torstensson Den 1 juni 2006 bemyndigade den dåvarande regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över det svenska flygplatssystemet.

Läs mer

norrstyrelsen Trafik i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland

norrstyrelsen Trafik i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 8 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland Trafik i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen

Läs mer

Användning och styrning av anslaget till trafikavtal. Rapport 2012:5

Användning och styrning av anslaget till trafikavtal. Rapport 2012:5 Användning och styrning av anslaget till trafikavtal Rapport 2012:5 Användning och styrning av anslaget till trafikavtal Rapport 2012:5 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år Miljösmarta förslaget om gotlandstrafiken. Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år När jag har funderat kring gotlandstrafiken ser jag bara möjligheter

Läs mer

Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION

Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION Långsiktigt hållbar linjesjöfart till Gotland 2015-2030 SAMRÅDSVERSION Rikstrafiken RT 2008/38 2010-01-10 2 (78) Innehåll 1 INLEDNING 4 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 4 1.2 GOTLANDSTRAFIKENS UTVECKLING 5 1.3 MÅL

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015 Revidering 2013, remissversion antagen i kollektivtrafikutskottet den 30 maj 2013 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 1 (54) Inledning Du håller

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

SPÅR FÖR FRAMTIDEN. Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik

SPÅR FÖR FRAMTIDEN. Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik SPÅR FÖR FRAMTIDEN Satsa en procent av BNP på järnvägar och ny spårtrafik Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar lokalt, nationellt och

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn Nässjö. Svensk Kärnbränslehantering AB. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz.

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn Nässjö. Svensk Kärnbränslehantering AB. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Svensk Kärnbränslehantering AB Bussförbindelse Oskarshamn Nässjö Uppdragsnummer 2128028 Stockholm Sweco Infrastructure AB Anders Schweitz Linda Meurling 1 (35) Sweco Transport & Anläggning Gjörwellsgatan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping. Oskarshamns kommun. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Linda Meurling. Uppdragsnummer 2128034

RAPPORT. Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping. Oskarshamns kommun. Sweco Infrastructure AB. Anders Schweitz. Linda Meurling. Uppdragsnummer 2128034 Oskarshamns kommun Bussförbindelse Oskarshamn-Norrköping Uppdragsnummer 2128034 Stockholm Sweco Infrastructure AB Anders Schweitz Linda Meurling ra04s 2010-05-18 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Jämtland och Härjedalens framtid på spel

Jämtland och Härjedalens framtid på spel Jämtland och Härjedalens framtid på spel En grönbok om regionfrågan 1 Jämtland och Härjedalens framtid på spel En grönbok om regionfrågan Innehåll A. Sammanfattning... 4 B. Utgångspunkter... 5 C. Utredningar

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014. Rapport 2014:15

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014. Rapport 2014:15 Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 Rapport 2014:15 Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 Rapport 2014:15 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Stråkanalys, Projekt Fjällvägen

Stråkanalys, Projekt Fjällvägen 2013 Stråkanalys, Projekt Fjällvägen Ramböll Sverige AB 2013-06-14 Förord Att färdas är både en resa och ett mål. En livsnerv för människorna längs Ljusnans dalgångar och fjällvärlden och en pulsåder till

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer