Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1"

Transkript

1 Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

2 Styrning av Program och Projekt Vision Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Precisera arbetssätt Etapp1 Etapp2 Program / Projekt Etapp3 Etapp4 Slutligt mål Programmål Kundvärde Intäkter Kostnadseffekt Möjliggörare Projektmål System Produkt Utbildning etc Kvalitetssäkring 23 mars 2004 Program Management v1.0 2

3 Program Management säkrar resultatet Program Management Project Management Operativ / linje verksamhet Project Management s syfte, teorier & metoder är fortfarande viktigast Operativa verksamheten är mer involverad och tar mer ansvar för genomförande och tillämpningen Program Management säkerställer kvalitet & leverans för helheten: Konsistent med hela verksamhetens mål och visioner för uppdraget Motverkar att projekten lever eget liv (suboptimering) Minskar riskerna 23 mars 2004 Program Management v1.0 3

4 Program Management Project Management Operativ verksamhet Projekt eller Program? Beslutskriterier Projekt är en mycket kraftfull modell för genomförande. Ett projekt är en i tiden begränsad verksamhet med ett i förväg definierat slutmål. Projekt styrs mot leverans av Produkt. Projektet äger de resurser som behövs för genomförandet. Projektet tar över ansvaret för genomförande och finansiering från linjen. Program är en kraftfull modell för samordnad styrning av ett antal projekt och aktiviteter som har ett gemensamt mål och gemensam, i tiden begränsad tidplan. Program styrs mot leverans av Effekt. Ansvaret för genomförande och finansiering ligger i huvudsak kvar i linjen. Genomförandet av aktiviteter inom linjens ansvar kan med fördel ske i projektform. Program är inte ett alternativ till projekt. Program ersätter inte behovet av styrning av löpande operativ verksamhet. 23 mars 2004 Program Management v1.0 4

5 Styrning av Program och Projekt Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Etapp1 Precisera arbetssätt Etapp2 Program / Projekt Etapp3 Kvalitetssäkring 24 okt 2003 Economic Capital 2 Etapp4 Slutligt mål Vision Programmål Kundvärde Intäkter Kostnader Möjliggörare Projektmål System Produkt Lokal etc Styrmodell I grunden gäller samma modeller och tekniker för styrning av Program som för Projekt. Fokus och betydelse skiljer dock Projekt styrs i grunden av mycket konkreta och tydliga direktiv och planer. Projektets styrgrupp och projektledningen har hela makten och ansvaret för att målet nås och vid utsatt tidpunkt. Organisation, ansvar och rapporteringsvägar är endimensionella. Kraven är stora på direktiv, planer och uppföljning. Program styrs i grunden av en gemensam och tydlig vision, tydliga värderingar och en klar uppfattning om gemensamma mål. Ett Program är tvådimensionellt till sin struktur. Kraven är höga på att alla förstår programmets uppgift och roll i helheten. Programledningen måste innefatta gruppering som tar ansvar för koordinering av resp berört område inom helheten. Kraven på initieringsaktiviteter är mycket högre. Kraven på styrande dokument är mycket högre. Milstolpeplan är fundamental. Kravet på gemensamt uppföljningssystem är avgörande för framgång. 23 mars 2004 Program Management v1.0 5

6 Styrning av Program och Projekt Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Etapp1 Precisera arbetssätt Etapp2 Program / Projekt Etapp3 Kvalitetssäkring 24 okt 2003 Economic Capital 2 Etapp4 Slutligt mål Vision Programmål Kundvärde Intäkter Kostnader Möjliggörare Projektmål System Produkt Lokal etc Styrande dokument Styr hela Programmet Programdirektiv Programplan per Etapp Masterplan Milstolpeplan Riskdirektiv Styr Affärsenhetens Program AE Sammanf. AE Styr Centrala Projekt AE Riskdirektiv Projekt A Projekt B IT Sammanfatt. IT-plan AE per Etapp AE IT-plan AE Projektdirektiv o -planer Projektplan per Etapp Projektplan per Etapp Projektplan per Etapp Konvertering Test 23 mars 2004 Program Management v1.0 6

7 Styrning av Program och Projekt Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Etapp1 Precisera arbetssätt Etapp2 Program / Projekt Etapp3 Kvalitetssäkring 24 okt 2003 Economic Capital 2 Etapp4 Slutligt mål Vision Programmål Kundvärde Intäkter Kostnader Möjliggörare Projektmål System Produkt Lokal etc En programgemensam Milstolpeplan och Milstolpebeskrivningar är Programledningens primära måttstock Dokument per milstolpe - Grupperade per Etapp - Innehåll: - Benämning på milstolpe - Beskrivning - Ansvarig - Färdigkriterier - Beroenden - Tidpunkt - Leverans (specificera vad) - Risk 23 mars 2004 Program Management v1.0 7

8 Definiera omfattning Styrning av Program och Projekt Initiering Formulera slutmål Etapp1 Precisera arbetssätt Etapp2 Program / Projekt Etapp3 Kvalitetssäkring 24 okt 2003 Economic Capital 2 Top INSPEL Masterplan Milstolpar Etapp4 Slutligt mål Vision Programmål Kundvärde Intäkter Kostnader Möjliggörare Projektmål System Produkt Lokal etc Konsolidera inspel eringsprocessen 1 2 Down Detaljering Aff.enh-planer IKU-plan IT-leverans Konvertering Test Projekt Programledning Konsolidering Kvittera Hantera avvikelser Kritiska processer Prioritering Lednings- o uppföljn.system Bottom 23 mars 2004 Program Management v Komplettering Aff.enh-planer IKU-plan IT-leverans Konvertering Test Projekt Programledning Up Anpassning Säkring Programplaner 4 Beslut Styrgrupp

9 Efter en gemensam projektplanering kan Affärsenheternas projekt etableras. Därefter kan dessa planer synkroniseras för maximal koncernnytta Övergripande programplanering 1. Definierar milstolpar 2. Klarlägger roller, ansvar och organisation i proj. 3. Utarbetar direktiv för delprojektens arbetssätt och och rapportering Support Ekonomi Markets Robur Spara 1. Informerar om den övergripande projektplanen. 2. Verifierar den övergripande planeringen 3. Prioriterar de kritiska framgångsfaktorerna 4. Identifierar och värderar projektets risker 5. Identfierar beroenden 6. Identifierar behov av gemensamma tjänster Betala Låna Lokal Bank Affärsenheters program och projekten etableras 1. Konsekvensanalys genomförs 2. Projektplaner upprättas omfattande, exempelvis Gemensam programplanering Koncerngemensam planering 1. Affärsenhets-projekten presenteras kortfattat 2. Fördjupad analys av beroenden 3. Samlade resursbedömningar 4. Gemensam revision av den övergripande planen 23 mars 2004 Program Management v1.0 9 Mål Proj.beskr Proj.org Genomförande Intressenter Rapportering 3. Bemanning, resurser

10 Electronic Workshop, unika fördelar gentemot traditionell workshopteknik Utomordentligt snabb genomlysning av komplexa och ostrukturerade problem. Ett brett spektrum kunskap och attityder lockas fram (elektronisk brainstorming & gula lappar ) Snabbt få ihop en stor grupps differentierade vilja (upp till pers.) Deltagarnas inlägg är anonyma Allas röst väger lika mycket Dokumentation direkt 23 mars 2004 Program Management v1.0 10

11 Exempel Ansvarsstruktur Program Koncernledning Styrgrupp Affärsenhet Affärsenhet Affärsenhet Affärsenhet Affärsenhet Centralt projekt Centralt projekt IKU Progledare Programledare Ledn.- Grupp IKU Grupp P r o g r a m AE Programledare AE Programledare AE Programledare AE Programledare Info/Kommunikation/Utbildning program AE Programledare Projektledare Projektledare Risk Controller Risk Grupp R i s k h a n t e r i n g s p r o g r a m IT Lev. Progledare IT Lev. Styrgrupp I T L e v e r a n s p r o g r a m FöreningsSparbanken IT 23 mars 2004 Program Management v1.0 11

12 Viktiga lärdomar Styrkor Högsta ledningens stöd. Förtroende. Mandat. Support. Samverkan mellan enheter, vilande på gemensamma värderingar, mål och information. Ansvarstagande från ledning för Affärsenheter. Minimal resurskonflikt. Engagemang. Entusiasm. Individuella prestationer. Struktur. Styrande dokument. eringsprocessen. Masterplan och Milstolpeplan. Utvecklande för individ, organisation, processer Utmaningar Problem förstå Programformen. Programintern information. Behovet av Milstolpeplan och Milstolpebeskrivningar underskattas. Uppföljningsmetoder och -system. Uppfattas som byråkratiskt. IT-frågorna har en tendens att dominera. Tillgången begränsad till programledare med tillfredsställande managementkompetens. 23 mars 2004 Program Management v1.0 12

13 SUMMERING Rätt använd och inom lämpade områden ger programformen framgång Se upp för inflationen i användande av begreppet Program 23 mars 2004 Program Management v1.0 13

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete Peter Jadesjö Målsättning med kursen Öka nyttan för den egna organisationen av genomförda EU-projekt 0900 Kaffe 09.20 Inledning/presentation Övergripande

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner Projektplan Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete Organisation Examination Placering/plats Dokumentation Rutiner Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Om projekt, allmänt 4 Projekt, vad är det?

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN Inom ramarna för det Europeiska Forskningsprojektet (Intelligent Energy Europe) Market transformation towards nearly zero energy buildings through

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Upplevelseledarskap, enklare i teorin än i praktiken

Upplevelseledarskap, enklare i teorin än i praktiken Studie Kundupplevelse 2013 Upplevelseledarskap, enklare i teorin än i praktiken En studie om framgångsfaktorer och fallgropar Trenden mot ett ökat kundfokus är idag tilltagande. Detta gäller speciellt

Läs mer