Generaldirektören har ordet Lena Erixon, Generaldirektör för Trafikverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generaldirektören har ordet Lena Erixon, Generaldirektör för Trafikverket"

Transkript

1 1

2 2 Generaldirektören har ordet Lena Erixon, Generaldirektör för Trafikverket

3 Program Generaldirektören har ordet Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket Introduktion och presentation av deltagarna Jan Gilbertsson, Moderator, Trafikverket Så ser vi på vårt branschsamarbete Produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet, innovation och hållbarhet Eva Nygren, Chef Investering, Trafikverket Magnus Höij, VD, Svenska Teknik & Designföretagen Ola Månsson, VD, Sveriges Byggindustrier Hur kommunicerar vi resultaten av vårt branschsamarbete? Magnus Höij, VD, Svenska Teknik & Designföretagen Kaffe Hur möter vi de ökade kraven på social hållbarhet? Sociala krav och sysselsättningskrav i upphandling Katarina Norén, Chef Inköp och logistik, Trafikverket Johan Bill, Chef Stora Projekt, Trafikverket Hur når vi vår gemensamma nollvision för säkerhet och arbetsmiljö? Handlingsplanen och våra framgångsfaktorer Anna Lundman, Chef Underhåll, Trafikverket Lars Spångberg, Biträdande chef Underhåll, Trafikverket Hur skapar vi rätt förutsättningar för fler innovationer? Innovationsvänliga affärsformer i praktiken Katarina Norén, Chef Inköp och logistik, Trafikverket Johan Bill, Chef Stora Projekt, Trafikverket Mötet avslutas 3

4 Så ser vi på vårt branschsamarbete Produktivitet Arbetsmiljö och säkerhet Innovation och hållbarhet Eva Nygren, Chef Investering Magnus Höij, VD, Svenska Teknik & Designföretagen Ola Månsson, VD, Sveriges Byggindustrier 4

5 Så ser vi på vårt branschsamarbete Produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet, innovation och hållbarhet Eva Nygren, Chef Investering Trafikverket 5

6 Vi ska spara 17 miljarder till

7 7 Våra verktyg för ökad produktivitet

8 8 Räckesprojekt i Gävle

9 I fokus Mycket har gjorts men vi och övriga aktörer i branschen har fortfarande mycket kvar att göra! 9

10 Så ser vi på vårt branschsamarbete Produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet, innovation och hållbarhet Magnus Höij, VD, Svenska Teknik & Designföretagen 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Så ser vi på vårt branschsamarbete Produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet, innovation och hållbarhet Ola Månsson, VD, Sveriges Byggindustrier 18

19 Hur kommunicerar vi resultaten av vårt branschsamarbete? Magnus Höij, VD, Svenska Teknik & Designföretagen 19

20 20

21 21

22 22 Kaffe

23 Hur möter vi de ökade kraven på social hållbarhet? Sociala krav och sysselsättningskrav i upphandling Katarina Norén, Chef Inköp och logistik Johan Bill, Chef Stora projekt 23

24 Sysselsättningsmöjligheter principerna i EUF-fördraget Sociala hänsyn upphandlingsdirektiven lika möjligheter 24

25 Generella krav på: Antidiskriminering Minimilön ID06 Betalda skatter och avgifter Arbete i enlighet med ILO Arbetsmiljö och säkerhet 25

26 Inför kontraktstecknande: Sociala avgifter och skatt Plan för antidiskriminering Kontroll av nya leverantörers avtalsvillkor (ATO) Under kontraktstiden: Genomgång av krav vid startmöte Löpande kontroll enligt kontrollplan Revisioner Oannonserade arbetsplatskontroller 26

27 Många underentreprenörsled från många länder Svårt att veta att lönen verkligen behålls Svårt att veta vilka som verkligen är på arbetsplatsen Svårt att få information om missförhållande Svårt för fackföreningar att få insyn utan kollektivavtal Svårt att vid upphandling utesluta leverantörer som missköter sig Positivt: Många utredningar, stöddokument och nya lagar på gång som underlättar Gemensamma utmaningar! 27

28 Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att vid offentlig upphandling arbeta för ökad sysselsättning för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och därmed bidra till en minskad arbetslöshet. Alla föreslagna förändringar ska konsekvensbeskrivas. Leveransen sker 15 november

29 29 Kommentarer och slutsatser från workshop

30 Hur Trafikverket ska genomföra uppdraget - Workshop med branschen och facket vid två tillfällen vardera (sept + okt) - Styrgruppsmöten varje vecka - Projektmöten varannan vecka - Tajt samarbete TRV, Arbetsförmedlingen samt Konkurrensverket STYRGRUPPER 1. Byggherrerådet (TrV) 2. Arbetsförmedlingen Upphandlingsmyndigh eten PROJEKTGRUPP Ledning: Lisa Grönblad IL TRV: HR, Underhåll, Investering, Stora Projekt, Planering, Inköp & Logistik, Juridik, Kommunikation Arbetsförmedlingen: Integration & förmedling Upphandlingsmyndigheten SPONSOR Inköpsdirektör Katarina Norén REFERENSGRUPPER 1. Fackliga representanter (TrV och centralt) 2. Branschrepresentanter (BI, STD, Företagarna, Maskinoperatörerna)

31 Delleveranser och ansvarig Delleverans Datum Ansvarig (prel) Omvärldsanalys, forskning inom området och historisk beskrivning i Trafikverket Sammanställning av goda exempel från andra myndigheter och verksamheter Kartläggning av vilka åtgärder som Trafikverket och branschen genomför idag samt de senaste åren Jan Skoglund, GD Stab Marcelo Fernandez, Arbetsförmedlingen Jesper Riis, Inköp & Logistik Beskrivning av behov av sysselsättning Marcelo Fernandez, Arbetsförmedlingen Beskrivning av behov av kompetens i branschen Magnus Sörebö, HR Förslag till krav i upphandling* Jesper Riis, Inköp & Logistik Beskrivning av möjliga åtgärder på 3 års sikt* Marcelo Fernandez, Arbetsförmedlingen Förslag till möjlig åtgärdsprioritering för att gynna sysselsättning* Roger Essbrant, Planering Förslag till strategi på lång sikt* Magnus Sörebö, HR Förslag på struktur för årlig rapportering Lisa Grönblad, Projektledare Sammanställning och slutskrivande av rapport Lisa Grönblad, Projektledare & Jan Skoglund, GD Stab

32 Diskussion Hur möter vi de ökade kraven på social hållbarhet? 32

33 Hur når vi vår gemensamma nollvision för säkerhet och arbetsmiljö? - Handlingsplanen och våra framgångsfaktorer Anna Lundman, Chef Underhåll Lars Spångberg, Biträdande chef Underhåll 33

34 Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Vi Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen vill nu tillsammans ta ett avgörande steg framåt för att nå visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor. Alla ska ha en trygg och säker arbetsplats i vår bransch! Vid utgången av 2016 ska vi tillsammans ha genomfört denna handlingsplan som vi starkt tror kommer att bidra på vägen mot vår gemensamma 0-vision. Ur Avsiktsförklaring

35 Tillsammans mot 0 olyckor Visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor i anläggningsbranschen spikades En gemensam handlingsplan signerad av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Sveriges Teknik- och designföretag. Handlingsplanen omfattar 16 aktiviteter inom områdena: säkerhetskultur gemensamma arbetssätt och aktiv riskhantering krav och uppföljning 35

36 Lägesöversikt september 2015 God säkerhetskultur med aktivt ledar- och medarbetarskap Huvudansvar Status jämfört plan Den omhändertagande säkerhetskulturen 2. Arbetsmiljön i fokus på alla kontraktuella möten 3. Tydlig ansvarsfördelning 4. Introduktionspaket 5. God arbetsmiljö lönar sig 6. Premiera god säkerhetskultur 7. Stand down Proaktiva gemensamma arbetssätt och aktiv riskhantering 8. Enhetlig uppföljning av arbetsmiljöolyckor 9. Riskhantering i fokus 10. Arbete i trafikerad miljö 11. Erfarenhetsutbyte mellan BAS-P och BAS-U 12. Arbetsmiljö i BIM 13. Arbetsmiljökörkort 14. Skyltning - En säker arbetsplats Tydliga kontraktskrav och uppföljning 15. Systematisk leverantörsuppföljning 16. Tydligare kontraktskrav BI TRV TRV TRV STD- företagen TRV TRV Huvudansvar BI TRV TRV TRV STD- företagen BI BI TRV TRV Enligt plan Mindre avvikelse mot plan Ej enligt plan/hinder - Senarelagd

37 Verklighet och vision Anläggningsverksamhet - Frånvaroolyckor/1000 anställda Arbetsolyckor Arbetssjukdomar I anläggningsbranschen råkar varje år minst en medarbetare av hundra ut för en olycka som leder till frånvaro från jobbet Närmare tre olyckor sker varje vecka som resulterar i längre sjukskrivning än två veckor 14 personer har omkommit till följd av olyckor på anläggningsprojekt de senaste fem åren 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor 37

38 Diskussion Man skulle kunna tolka framdriften som om att vi accepterar nuläget! Men det gör ju vi väl inte. Så Har vi angripit detta på rätt sätt? Ska vi göra något annorlunda? Är det rätt innehåll i handlingsplanen eller är det andra åtgärder/aktiviteter som bättre minskar på antalet allvarliga olyckor och dödsfall? Har vi tillsammans gjort rätt prioriteringar i arbetet i handlingsplanen? Hur skapar vi bra förutsättningar för 0-visionsarbetet fram t o m 2016? 38

39 39 För att alla ska komma hem efter varje arbetsdag!

40 Hur skapar vi rätt förutsättningar för fler innovationer? - Innovationsvänliga affärsformer i praktiken Katarina Norén, Chef Inköp och logistik Johan Bill, Chef Stora projekt 40

41 41 till framgång på marknaden

42 Checklista för innovations- och produktivitetsfrämjande åtgärder 1 Det anges i FU att alternativa utföranden är tillåtna. 2 En av projektet oberoende granskning av FU med syfte att minimera låsningar och antalet krav samt att samordna krav mellan olika delar av FU, har genomförts. 3 FU är till del baserat på verifierbara funktionskrav. 4 FU har aktivt utarbetats med ett industriellt tänkande som syftar till att möjliggöra ett industriellt byggande samt tillgodogörande av serie- och upprepningseffekter i produktionsskedet. 5 Tidsincitament tillämpas. 6 Kombinatorisk upphandling tillämpas. 7 FU ställer krav på tillämpning av BIM utöver de i TRV gällande baskraven. 8 Underhållsåtaganden ingår. 9 Åtgärder för de i projektet aktuella produktkategorierna i PIA samt fastlagda kategoristrategier är till stor del implementerade i FU. 10 Det finns en innovationsbonus med tydliga kriterier som beaktar innovativa lösningar som (minst tre av nedan beskrivna). I möjligaste mån skall metodik enligt UPPLEV följas. 19 Eget förslag. 20 Det tillämpas ett totalkostnadsincitament för det projektinnehåll som projekteringen ska resultera i, varvid incitamentet ska beakta en sammanvägning/optimering av lägsta investeringskostnad och lägsta drift- och underhållskostnad i ett LCC-perspektiv 21 Det framgår tydligt av FU att projekteringen ska utföras med förutsättningen att minimera låsningar och antalet ska-krav samt att krav ska vara samordnade mellan olika delar av projekteringsresultatet. 22 Det framgår tydligt i FU att de krav som projekteringen ska resultera i till del ska utgöras av verifierbara funktionskrav i de fall projektet avses utföras som TE. 23 Det framgår tydligt i FU att projekteringen ska genomföras med ett industriellt tänkande som syftar till att möjliggöra ett industriellt byggande samt tillgodogörande av serie- och upprepningseffekter i produktionsskedet. 25 Det framgår tydligt av FU att resultatet av projekteringen i förkommande fall ska möjliggöra en kombinatorisk upphandling i utförandeskedet. 27 Det framgår tydligt av FU att åtgärder för de i projektet aktuella produktkategorierna i PIA samt fastlagda kategoristrategier ska implementeras i projekteringsresultatet. 28 Det finns en innovationsbonus med tydliga kriterier som beaktar innovativa lösningar i projekteringsskedet som (minst tre av nedan beskrivna). I möjligaste mån skall metodik enligt UPPLEV följas. 42

43 Satellitmätningar av markytan i projekt Västlänken Upphandling med krav på teknisk utveckling från leverantörens sida Frihetsgrader för leverantören att vidareutveckla tekniken 43

44 Miljövänliga slipers på lågtrafikerade banor Upphandling med krav på att ge marknaden frihet att utveckla nya lösningar. Ett giftfritt, miljövänligt alternativ till slipers med kreosot 44

45 Diskussion Vilka är de viktigaste faktorerna för att ge förutsättning för ökad innovation på anläggningsmarknaden? 45

46 ECI Prekvalificering TransQ, PQ Hög komplexitet Procentpåslag 3 på av TRV framtaget riktpris/mjuka parametrar 50/50 Entreprenadform företrädesvis TE Rörlig kostnad/löpande räkning rikt med incitament Prekvalificering Förhandlat förfarande 46

47 ECI Prekvalificering TransQ, PQ Ersättning kalkylering/anbud steg 2, motkrav äganderätt genomförandebeskrivning Entreprenadform bestäms i steg 2 Hög komplexitet, stor osäkerhet Entreprenadform, företrädesvis Totalentreprenad Rörlig kostnad/löpande räkning rikt med incitament samt ev. Incitament enligt UppLev Prekvalificering Selektivt förfarande steg 1 Selektivt förfarande steg 2 47

48 48

Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen. Rapport 1

Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen. Rapport 1 Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Rapport 1 Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Vi Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen vill nu tillsammans

Läs mer

Tillsammans mot 0 olyckor. Together towards 0 accidents

Tillsammans mot 0 olyckor. Together towards 0 accidents Tillsammans mot 0 olyckor Together towards 0 accidents Rapport 2 maj 2015 Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Vi Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen vill

Läs mer

Minnesanteckningar från Anläggningsforum 16 september 2015

Minnesanteckningar från Anläggningsforum 16 september 2015 [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Kopia till: Minnesanteckningar från Anläggningsforum 16 september 2015 Plats för mötet: Trafikverket, Solna strandväg 98, Stockholm Datum för mötet: 16 september 2015 Tid:

Läs mer

Så kravställer en av statens största upphandlare. Katarina Norén inköpsdirektörtrafikverket

Så kravställer en av statens största upphandlare. Katarina Norén inköpsdirektörtrafikverket Så kravställer en av statens största upphandlare Katarina Norén inköpsdirektörtrafikverket Innehåll Landets största beställare av infrastruktur med ett stort ansvar Vi adderar sysselsättningskrav i upphandlingarna

Läs mer

Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Tertial

Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Tertial Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Tertial 3 2015 2016-02-04 Bakgrund Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen är en överenskommelse

Läs mer

Byggarnas arbete med säkerhet BJÖRN SAMUELSSON, SVERIGES BYGGINDUSTRIER LARS REDTZER, SVERIGES BYGGINDUSTRIER

Byggarnas arbete med säkerhet BJÖRN SAMUELSSON, SVERIGES BYGGINDUSTRIER LARS REDTZER, SVERIGES BYGGINDUSTRIER Byggarnas arbete med säkerhet BJÖRN SAMUELSSON, SVERIGES BYGGINDUSTRIER LARS REDTZER, SVERIGES BYGGINDUSTRIER En säker arbetsplats BJÖRN SAMUELSON SVERIGES BYGGINDUSTRIER Antal/1000 SVERIGES BYGGINDUSTRIER

Läs mer

Innovation och socialt ansvarstagande Katarina Norén, chef Inköp och logistik

Innovation och socialt ansvarstagande Katarina Norén, chef Inköp och logistik 1 Innovation och socialt ansvarstagande Katarina Norén, chef Inköp och logistik Innovation genom samarbete Juste konkurrens genom att uppfylla sociala krav Marknadsöppning för kunskapsutbyte och hållbar

Läs mer

Upphandling för social hållbarhet

Upphandling för social hållbarhet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Upphandling för social hållbarhet Katarina Norén Inköpsdirektör Trafikverket Upphandling för social hållbarhet Agenda Trafikverkets uppdrag och beställarstrategi

Läs mer

Tillsammans mot 0 olyckor. Together towards 0 accidents

Tillsammans mot 0 olyckor. Together towards 0 accidents Tillsammans mot 0 olyckor Together towards 0 accidents Tertial 1-2016 Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Vi Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen vill nu

Läs mer

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan 1 2014-08-28 Agenda 1. Introduktion och presentation av deltagarna 2. Produktivitet 3. Arbetsmiljö 4. Trafikpåverkan 5. Medskick till nationellt Anläggningsforum 6. Sammanfattning och avslutning 2 2014-08-28

Läs mer

Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall

Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall E4 Sundsvall En ny väg. 1000 nya möjligheter. Struktur Innehåll: a. E4 Sundsvall nya affärsformer b. Upphandling c. Granskning d. Verifiering e. Godkännande f.

Läs mer

Produktivitetsforum 24 september 2012

Produktivitetsforum 24 september 2012 Trafikverket www.trafikverket.se Jan Gilbertsson Projektledare PIA Produktgenomgångar Jan.gilbertsson@trafikverket.se Produktivitetsforum 24 september 2012 Plats för mötet: Trafikverket, Röda vägen 1,

Läs mer

Välkommen till Anläggningsdagen 2015!

Välkommen till Anläggningsdagen 2015! Välkommen till Anläggningsdagen 2015! Dagens moderator Christina Lindbäck NCC Återsamlingsplats Hedvig Elionora kyrka Artillerigatan Röd pil = nödutgång. Styrelserummet Frd Frd Frd Storgatan Frd Pluto

Läs mer

Hänt sedan sist! Rapport från pågående projekt i branschen - arbetsmiljö, kompetensförsörjning, hållbart byggande och överprövningar

Hänt sedan sist! Rapport från pågående projekt i branschen - arbetsmiljö, kompetensförsörjning, hållbart byggande och överprövningar Hänt sedan sist! Rapport från pågående projekt i branschen - arbetsmiljö, kompetensförsörjning, hållbart byggande och överprövningar Arbetsmiljö Mia Hedström, Trafikverket Saga Hellberg, SvenskaTeknik&Designföretagen

Läs mer

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen.

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Vi har bestämt oss! Förnyelse kräver förändring Skapa drivkrafter Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Program och verktyg

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

Minnesanteckningar från Anläggningsforum 10 november 2016

Minnesanteckningar från Anläggningsforum 10 november 2016 Minnesanteckningar från Anläggningsforum 10 november 2016 Plats för mötet: Solna strandväg 98, Stockholm Tid för mötet: 2016-11-10, kl. 13.00 17.00 Deltagare: Ali Sadeghi Anders Elfner Anna Lundman Birgitta

Läs mer

Tillsammans mot 0 olyckor

Tillsammans mot 0 olyckor Tillsammans mot 0 olyckor Together towards 0 accidents Slutrapport Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Vi Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen vill nu tillsammans

Läs mer

Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Tertial

Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Tertial Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen Tertial 2 2016 Vi Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen vill nu tillsammans ta ett avgörande steg framåt för att nå visionen

Läs mer

Uppföljning av sociala krav Roger Rang och Åsa Gustavsson

Uppföljning av sociala krav Roger Rang och Åsa Gustavsson 1 Uppföljning av sociala krav Roger Rang och Åsa Gustavsson Agenda Bakgrund Risk Vad innebär det för dig som leverantör? Sammanfattning 2 3 Bakgrund Vad menar vi med sociala kontraktskrav? Skatter, socialförsäkringsavgifter

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?

Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Per Erik Eriksson Luleå tekniska universitet Effektivitet och innovation Kortsiktig

Läs mer

Samverkan Hög nivå Göran Domås ILua

Samverkan Hög nivå Göran Domås ILua TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samverkan Hög nivå Göran Domås ILua Samverkan Hög nivå I grunden handlar det om att ge Samverkan bättre förutsättningar. Skillnaden gentemot Samverkan basnivå är framför allt

Läs mer

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen?

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Sveriges största beställare visar hur arbetet fortskrider Stefan Engdahl Direktör, Investering Trafikverkets uppdrag Regeringen har, via

Läs mer

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Varför har Trafikverket valt att bli Renodlad Beställare? 2 2014-06-03 Nya förutsättningar ger nya möjligheter

Läs mer

Upphandling för förnyelse

Upphandling för förnyelse Upphandling för förnyelse Introduktionsseminarium 14 juni 10.00-12.00, Hornsgatan 15 Inledning och moderator, Annika Wallenskog, chefsekonom SKL 10.00-10.15 SKL:s satsning Upphandling för förnyelse, Lena

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Innovationsupphandlingar. FOI perspektiv 28 okt 2014 SBUF. Jan Thorén. TMALL 0141 Presentation v 1.0

Innovationsupphandlingar. FOI perspektiv 28 okt 2014 SBUF. Jan Thorén. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Innovationsupphandlingar i FOI perspektiv 28 okt 2014 SBUF Jan Thorén TMALL 0141 Presentation v 1.0 Hur vi upphandlar påverkar morgondagens Sverige! Med en uppdragsvolym på ca 40 miljarder kronor per år

Läs mer

Vägen till framgång Rv 50

Vägen till framgång Rv 50 Vägen till framgång Rv 50 Thomas Lidberg Chef NCC Infra 1 Rv 50: TE med funktionsansvar o 14 km 2+1 väg o 14 km 2+2 väg o 8 trafikplatser o 37 vägbroar o 620 m Vätterbron o D&U 20 år o Volym 1,5 Mdr 2

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister 1 1 Bakgrund Statens och landstingens femåriga satsning på Nationella Kvalitetsregister avslutas 2016. Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister behöver

Läs mer

Utökad Samverkan- Behövs det? Gatukontorsdagarna, Skövde 2013 Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier

Utökad Samverkan- Behövs det? Gatukontorsdagarna, Skövde 2013 Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Utökad Samverkan- Behövs det? Gatukontorsdagarna, Skövde 2013 Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier www.bygg.org Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3.200 bygg-, anläggningsoch

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Samverkansformer för lyckade projekt. Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Birgitta Olofsson, Tyréns Rickard Rosenlund,Trafikverket

Samverkansformer för lyckade projekt. Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Birgitta Olofsson, Tyréns Rickard Rosenlund,Trafikverket Samverkansformer för lyckade projekt Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Birgitta Olofsson, Tyréns Rickard Rosenlund,Trafikverket Samverkansformers betydelse för ökad produktivitet LARS REDTZER- ANSVARIG

Läs mer

Projektpresentation. Regionövergripande e-handel och förrådshantering. Lena Billgren, projektledare. Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172.

Projektpresentation. Regionövergripande e-handel och förrådshantering. Lena Billgren, projektledare. Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172. Projektpresentation Regionövergripande e-handel och förrådshantering Lena Billgren, projektledare Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172 1 Bakgrund Prestandan i Raindance beställningsportal är otillräcklig

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Stockholm 15 mars 2016 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Stockholm 15 mars 2016 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Stockholm 15 mars 2016 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Bakgrund Ett samlat upphandlingsstöd på Konkurrensverket 2014 Miljöstyrningsrådet Kammarkollegiet

Läs mer

Tf Generaldirektör Torbjörn Sunesson Lars Spångberg biträdande chef underhåll Stefan Engdahl, chef planering

Tf Generaldirektör Torbjörn Sunesson Lars Spångberg biträdande chef underhåll Stefan Engdahl, chef planering 1 2015-04-30 08:00 Registrering, mingel med kaffe och smörgås 09:00 Välkommen till leverantörsdagen 2015! 09:05 Förutsättningar nu och framöver för att bygga och underhålla - vilka satsningar är prioriterade

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Komplexa byggnadsverk Sammanfattning Produktivitetsprogram komplexa byggnadsverk Årliga entreprenadkostnader

Läs mer

Samverkan i Trafikverkets kontrakt- teori och praktik

Samverkan i Trafikverkets kontrakt- teori och praktik 1 Samverkan i Trafikverkets kontrakt- teori och praktik Samverkan Tillsammans för framgångsrika projekt Trafikverkets samverkan Basnivå och Hög nivå 2 Bakgrund Från FIA till Samverkan Basnivå 90-talet

Läs mer

Produktivitetskommitténs arbete för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen

Produktivitetskommitténs arbete för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen s arbete för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen Malin Löfsjögård ordförande i Ordförande: Malin Löfsjögård, riksdagsledamot, tekn. dr. Ledamöter: Per Olof Granbom f.d. generaldirektör

Läs mer

Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen. 15. Systematisk leverantörsuppföljning

Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen. 15. Systematisk leverantörsuppföljning Tillsammans mt 0 lyckr i anläggningsbranschen Vi Trafikverket, Sveriges Byggindustrier ch Svenska Teknik&Designföretagen vill nu tillsammans ta ett avgörande steg framåt för att nå visinen m 0 allvarliga

Läs mer

Utvikling i Sverige: Trafikverket i samarbeid med bransjen, SBUF. Pontus Gruhs FoI-ansvarig

Utvikling i Sverige: Trafikverket i samarbeid med bransjen, SBUF. Pontus Gruhs FoI-ansvarig Utvikling i Sverige: Trafikverket i samarbeid med bransjen, SBUF Pontus Gruhs FoI-ansvarig Några punkter Gemenskap-branschgrupper SBUF m.fl. 2 2011-04-05 3 2011-04-05 1992 4 2011-04-05 Ett verktyg för

Läs mer

Särskilda arbetsrättsliga villkor

Särskilda arbetsrättsliga villkor Särskilda arbetsrättsliga villkor Carin Carlsson, Upphandlingsstrateg Upphandlingsenheten SLK The Capital of Scandinavia Bakgrund och nuläge Möjligheten att ställa olika typer av sociala krav har funnits

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 2007-2010

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 2007-2010 Presentation Projektledare för projektet Arbetsgivarrollen i ledarskapet Har erfarenhet av arbetsgivarrollen som: Medarbetare HR-expert Chef Personalchef Förvaltningschef Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Läs mer

Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna mars. Seminariepass 1 A) Social hänsyn som ett arbetsmarknadsverktyg - mer än krav i upphandling

Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna mars. Seminariepass 1 A) Social hänsyn som ett arbetsmarknadsverktyg - mer än krav i upphandling Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 16-17 mars Seminariepass 1 A) Social hänsyn som ett arbetsmarknadsverktyg - mer än krav i upphandling Social hänsyn vid upphandlingar Social hänsyn vid upphandlingar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer FSJ arbetar för en säker, attraktiv och lönsam bransch Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer ska främja de i Sverige aktiva järnvägsentreprenörernas

Läs mer

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 Målbilder för Sveriges Byggindustrier VISIONEN ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE I VÄRLDSKLASS DET ÖVERGRIPANDE MÅLET EN ATTRAKTIV BYGGBRANSCH

Läs mer

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 Ulrica Nilsson Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 37 Norrortsleden delen Täby kyrkby Rosenkälla 7 km mötesfri motortrafikled t (2+1 väg) 1 km bergtunnel med skiljevägg 7 broar

Läs mer

Villkor i nivå med svenska kollektivavtal Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten Hanna Björknäs

Villkor i nivå med svenska kollektivavtal Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten Hanna Björknäs Villkor i nivå med svenska kollektivavtal Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten Hanna Björknäs och Camilla Molina, Utredningen om upphandling och villkor

Läs mer

2014-04-07. lång Stockholm pendeltågstunnel. Grunden för offentlig upphandling. Grundläggande principer för all offentlig upphandling

2014-04-07. lång Stockholm pendeltågstunnel. Grunden för offentlig upphandling. Grundläggande principer för all offentlig upphandling PortInfra Västerås 2014-04-02 Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan i Stockholm Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet 6 för kilometer idag både lång Stockholm pendeltågstunnel

Läs mer

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad 2016-04-12 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Bakgrund Ett samlat upphandlingsstöd på Konkurrensverket 2014 Miljöstyrningsrådet Kammarkollegiet

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Samverkan i Trafikverkets kontrakt- teori och praktik. Ove Strömberg, Kvalificerad Inköpare Magnus Gilljam, Projektledare IV

Samverkan i Trafikverkets kontrakt- teori och praktik. Ove Strömberg, Kvalificerad Inköpare Magnus Gilljam, Projektledare IV Samverkan i Trafikverkets kontrakt- teori och praktik Ove Strömberg, Kvalificerad Inköpare Magnus Gilljam, Projektledare IV 1 Samverkan Tillsammans för framgångsrika projekt Trafikverkets samverkan Basnivå

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

CIR-dagen 2009. Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson

CIR-dagen 2009. Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson CIR-dagen 2009 Effektivare processer i anläggningsbranschen Magnus Alfredsson Peter Knutsson Bygg & Anläggningsbranschen Olika verksamheter Olika traditioner Olika konjunkturcykler Olika utvecklingsmöjligheter

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen Noteringar från workshop 2009-04-24 Projektgruppens analys av konstruktören Nuläge: AutoCad och ADT vanligast med 2D Sällan respons på granskningshandlingar Fasförskjutning mellan projektering och produktion

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Kraftförsörjning Sammanfattning Produktivitetsprogram för kraftförsörjning Arbeten med kraftförsörjning

Läs mer

En lyckad spridning och implementering?

En lyckad spridning och implementering? En lyckad spridning och implementering? - Checklista för gap-analys av lokala verksamheter: vad behöver vi? - Spridning och implementering med kvalitet En lyckad spridning och implementering? - Checklista

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

De statliga beställarfunktionerna och. anläggningsmarknaden. i möten den 18 februari 2009 Trafikverksutredningen. Trafikverksutredningen

De statliga beställarfunktionerna och. anläggningsmarknaden. i möten den 18 februari 2009 Trafikverksutredningen. Trafikverksutredningen De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden i möten den 18 februari 2009 Modell för att förklara marknadsresultat Marknadsstruktur Marknadsagerande Marknadsresultat Koncentrationsgrad, Etableringshinder,

Läs mer

Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande Finansiering av Formas

Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande Finansiering av Formas Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande Finansiering av Formas 25 mkr under 2014 2018 (2019) Tilläggsfinansiering av

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Generaldirektören har ordet Gunnar Malm, Generaldirektör för Trafikverket

Generaldirektören har ordet Gunnar Malm, Generaldirektör för Trafikverket 1 2 Generaldirektören har ordet Gunnar Malm, Generaldirektör för Trafikverket Program 13.00-13.15 Generaldirektören har ordet Gunnar Malm, Generaldirektör för Trafikverket Introduktion och presentation

Läs mer

FIA:s modell Samverkan för ökad effektivitet. Seminarium den 26 maj 2008

FIA:s modell Samverkan för ökad effektivitet. Seminarium den 26 maj 2008 FIA:s modell Samverkan för ökad effektivitet Seminarium den 26 maj 2008 Förnyelse kräver förändring Erbjuda nya hjälpmedel Skapa nya drivkrafter Skapa nya förutsättningar Entreprenadindex Norra Länken

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ISO 31000, ny standard i Trafikverket? Lennart Romin

ISO 31000, ny standard i Trafikverket? Lennart Romin ISO 31000, ny standard i Trafikverket? Lennart Romin Strateg Risk och Säkerhet Banverket Projektledare för gemensamt arbetssätt för riskhantering för investeringsprojekt Arbetspaketansvarig för inrättande

Läs mer

Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga. 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör

Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga. 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör Vi bidrar till att utveckla den goda offentliga affären med fokus på hållbara, innovativa, effektiva upphandlingar

Läs mer

Tre parallella seminarier

Tre parallella seminarier Tre parallella seminarier Totalentreprenader med 15 års funktionsansvar, ur ett LCC-perspektiv Jan-Erik Lundmark, Underhåll BIM blir obligatoriskt i Trafikverksprojekt när, hur och varför? Ingemar Lewén,

Läs mer

Metoder för att tänka efter före erfarenheter och metodboken

Metoder för att tänka efter före erfarenheter och metodboken Metoder för att tänka efter före erfarenheter och metodboken Lars Carlsson Programägare MT vård och FoU Karolinska Universitetssjukhuset Linda Andersson Partner, Ansvarig för Government & Public Sector

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan

Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan Baneseminar Multiconsult 2014-01-30 Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan 6 km railway tunnel 2 tracks 2 stations 1,4 km railway bridge

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Trafikverket startar den 1 april 2010 Daniel Ahnsjö Införande av BIM i Trafikverket Uppdrag från Regeringen Produktivitetskommitténs förslag i SOU 2012:39,

Läs mer

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson En internationell högteknologisk mineralkoncern Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27 LKAB i världen 3 700 anställda 11% kvinnor 600 anställda utanför Sverige 30-tal bolag 15-tal länder Huvudkontor

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI) ÄR BRANSCH- OCH ARBETSGIVARORGANISATION FÖR 3 200 BYGG-, ANLÄGGNINGS- OCH SPECIALFÖRETAG VERKSAMMA I SVERIGE. Fredrik Isaksson, chefekonom Johan Deremar,

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Går det att samordna larmen i alla kommuner inom ett kommunalförbund?

Går det att samordna larmen i alla kommuner inom ett kommunalförbund? Går det att samordna larmen i alla kommuner inom ett kommunalförbund? Förbundschef Per Anderson Enhetschef LC Hans Därnemyr Organisation 2014-10-01 Historik Våren 2007 föds tanken om en egen LC. Bristfällig

Läs mer

Praktiskt idag. Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner

Praktiskt idag. Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner Praktiskt idag Nödutgångar och toaletter Trådlöst internet: Scandic easy Mikrofoner Uppdraget Under 2013 och 2014 har 18 myndigheter fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegering.

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer