Erik Campbell. 3 vinjetter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-11-10. Erik Campbell. 3 vinjetter"

Transkript

1 Erik Campbell 3 vinjetter 1

2 Kvinna 83 år Pigg och vital, boende i villa med sonen, ingen hemtjänst Har aldrig rökt. Tidigare/nuvarande sjukdomar: Tablettbehandlad hypertoni. I övrigt frisk. Lördagen den 19/8 Kl 10.00: Insjuknar plötsligt med högersidig svaghet och dysartri. Ingen medvetandepåverkan. 61 årig man Rökare Tidigare/nuvarande sjukdomar: Tar Simvastatin pga höga blodfetter Anamnes på hypertoni men tar inga mediciner för detta längre 2

3 Måndagen den 20/12 Inkommer akut Sedan två veckor besvär med att vänster ben inte hänger med Känner sig fumlig i händerna, tappar lätt saker Inkomstdagen visste han inte riktigt hur han skulle sätta på datorn vilket han brukar göra flera gånger dagligen 26 årig studerande Tidigare frisk. Vanlig huvudvärk efter stress. Tränat på gym. Plötsligt mitt under träningen smällde det till i huvudet och hon fick en svår sprängande huvudvärk som satt i ca 15 minuter. Kräktes. Hämtade sig och åkte hem. 26 årig studerande Hade nästa dag ont i nacken och kände sig stel. Trodde att hon hade fått en muskelsträckning i nacken. Studiekamrater förmådde henne att söka akut. 3

4 Definition av STROKE Kliniska tecken på fokal (ibland global) cerebral dysfunktion. Symtomen utvecklas snabbt och kvarstår mer än 24 timmar eller leder till döden. Orsakat av lokal cirkulationsstörning i hjärnans blodkärl. Enligt WHO Innefattar alltså Hjärninfarkt 85 % Hjärnblödning (ICH) 10 % Subarachnoidalblödning (SAH) 5 % MEN INTE TIA Traumatiska intrakraniella blödningar t ex subduralhematom 4

5 Definition av TIA Plötsligt insjuknande Bortfall av hjärnfunktioner eller amaurosis fugax Orsakat av kärlsjukdom (jfr MELAS) Symtom varar mindre än 24 tim (oftast övergående på mindre än 15 min), i praktiken 24 minuter Klinisk bild Varierar beroende på drabbat kärlområde och omfattning Anatomisk kunskap a.o. Carotisområdet (hjärnans främre cirkulation) 5

6 Carotisområdet (hjärnans främre cirkulation) Hemipares eller hemisensorisk störning, kan även drabba endast en extremitet Central facialispares Kortikal påverkan dominant hemisfär: Afasi, apraxi, agnosi, akalkuli, alexi, agrafi Kortikal påverkan icke dominant hemisfär: Neglect, störningar i spatial perception Synnedsättning monokulärt eller homonym hemianopsi Deviation conjugee: Tittar mot intrakraniella lesionen Vertebro basilarisområdet (hjärnans bakre cirkulation) Vertebro basilarisområdet (hjärnans bakre cirkulation) Dubbelseende, nystagmus Balans /koordinationssvårigheter, ataxi, yrsel, illamående, kräkningar Hicka, heshet, dysfagi Horners syndrom (mios, ptos, enophtalmus) Perifer facialispares i kombination med andra hjärnstamssymtom Homonym hemianopsi / bilateral blindhet Varierande grad av hemi /tetrapares och/eller påverkan på sensoriska långa bansystem Deviation conjugee: Tittar från intrakraniella lesionen 6

7 Mekanism vid ischemiskt stroke CT Ankomst CT Efter några timmar 1 dygn senare Diffusion ADC Angio MTT TTP CBV CBF 7

8 Time is brain 1,9 x 10 6 /min Riskffaktorer för ischemiskt och haemorragiskt stroke Detektion av FF 8

9 Differentialdiagnoser Fokal epilepsi, ev med postiktala bortfall Postapoplektisk ep drabbar 5 10 % av strokepat inom mån år efter insjuknandet. Hjärntumör Vanligen annan tidsprofil OBS! Blödning i kliniskt tyst tumör! Ep! Vid tidigare stroke Hos pat med tid stroke kan akut infektionssjukdom med feber och metabol encefalopati (hypo el hyperglykemi, elektrolytrubbningar, intoxikationer) leda till aggravering av neurologiska restsymtom. Herpesencephalit Differentialdiagnoser forts MS skov Migränaura Perifer nervskada Metabol störning, t ex hypoglykemi, hyponatremi, intox Kroniskt subduralhematom Öronsjukdom Ögonsjukdom Vid amaurosis fugax är bl a glaukom och temporalisarterit diffdiagnoser. Differentialdiagnoser forts Upp till 20 % av pat som söker akut för symtom som ger misstanke om stroke visar sig sedan ha en annan diagnos! Överdiagnostik av stroke och TIA på akutmottagningen! 9

10 Case step by step Lördagen den 19/8 Kl 10.00: Insjuknar plötsligt med högersidig svaghet och dysartri. Ingen medvetandepåverkan. Inkommer till akutmott Helsingborg ca kl Status: Blodtryck: 210/100 RLS 1 Komplett högersidig hemipares. Nedsatt sensibilitet för stick men känner lätt beröring på den högra sidan. Babinskis tecken föreligger på höger sida. Ingen afasi men måttlig dysartri. EKG visar sinusrytm. 10

11 Vad göra? Akut omhändertagande vid misstänkt stroke ABC: Minimera och förhindra progress av den inträffade skadan! Ta ställning till om trombolys är aktuell! CT skalle och CT angio kl 11.50: Ingen blödning Inga tidiga tecken på ischemi Flöde i båda arteria cerebri media, ingen synlig kärldissektion 11

12 10 poäng på NIH skalan! Trombolys påbörjas kl (2½ timme efter insjuknandet) Indikationer intravenös trombolys Ålder 18 (?) år Uppfyller diagnostiska kriterier för ischemisk stroke med mätbara neurologiska bortfall av språk, motorisk funktion, synfält/blick o/e neglekt. Symtomduration <4,5h Pat har fått information och är intresserad av behandling CT hjärna har uteslutit intrakraniella kontraindikationer 12

13 Kontraindikationer intravenös trombolys Betydande symtomregress (i praktiken 0 p på NIHSS) eller mycket lindriga symtom, t ex endast känselstörning. OBS! Afasi är ett allvarligt handikapp och även enbart synfältsbortfall kan vara indikation för trombolys! Mycket uttalat stroke (NIHSS > 25 poäng). Medvetandesänkning (lägre medvetande än RLS 2) (överväg basilaristrombos). Differentialdiagnoser till stroke: Krampanfall vid symtomdebut (trombolys kan dock ges om orsaken till kramperna är ischemisk stroke. Överväg CT angiografi, diskutera med strokejour i Helsingborg eller Lund). Hypoglykemi eller diabeteskoma (glukos < 2,8 eller> 22 mmol/l). Syst BT > 185, diast > 105 mmhg trots akutbehandling. Ökad blödningsrisk Waran. Om INR < 1,5 OK INR > 1,5 Trombocythämmare 13

14 Akut endovaskulär behandling Kan vara aktuellt vid ålder < 80 år och svåra symtom (NIHSS > 8) Gör CT + CT angio Ring utan fördröjning trombolysjour i Lund Överväg intraarteriell trombektomi Vid alla kontraindikationer som orsakas av förhöjd blödningsrisk Ring strokeansvarig i Helsingborg (kontorstid) alt trombolysjour i Lund (hela dygnet) Praktiskt för primärjouren Fyll i blanketten Checklista för läkare på Akutmottagningen ( FYRA JA blankett ) Om FYRA JA möjlig trombolyspatient! 14

15 Om FYRA JA : Sök mera erfaren kollega Be sköterskan ringa larmnummer på fast telefon (förvarnar röntgen, lab och avd 41) Undersök patienten fortlöpande enl NIHSS på väg till / från röntgen Börja fylla i blanketten Indikationer/kontraindikationer inkl Tidpunkter Följ med patienten tills du blir avbytt av mera erfaren kollega / strokeansvarig på avd 41 Diktera intagningsjournal för patienten och skriv in läkemedel på sedvanligt sätt Beställ CT skalle som ska göras ett dygn efter trombolys (22 36 timmar) NIH skalan Alla pat där trombolysbehandling övervägs skall bedömas efter den som basdokumentation och underlag för ställningstagande till behandling. I NIHSS ingår en bedömning av de vanligaste neurologiska bortfallen och deras svårighetsgrad. Varför utföra NIHSS? Beslutsunderlag för behandling Om >25 tveksamt med trombolys Ingen undre gräns, handikappets art avgörande. 15

16 Vad vinner vi I studierna har primär endpoint varit död eller hjälpberoende efter tre månader. NNT 4,5h 14 3h 10 2h 4 1h 1,4 Aktivera Trombolyskedjan! AKUTEN RÖNTGEN STROKENHET Följ akutens PM för trombolys! Tid från inkomst till behandlingsstart är avgörande för optimal trombolyseffekt! CT angiogrfi 16

17 CT angiografi av carotis Time is brain! Varje 20 minuters försening innebär 20 procents minskad sannolikhet till lyckad trombolysbehandling! (Lancet Neurology) Även små förluster av hjärna kan innebära stora handikapp om det sitter på fel ställe! Time is brain! Varje icke perfunderad minut förstörs neuron synapser 12 km axon Saver, Stroke 2006;37 :

18 There s no excuse not to reperfuse! Case forts Under pågående trombolysbehandling förbättras patienten successivt. Vid förnyad undersökning knappt tre timmar efter påbörjad trombolys får patienten 0 poäng på NIHskalan. Upplever sig återställd. CT skalle kontroll 24 tim efter trombolys visar ett nytillkommet lågattenuerande område dorsalt i capsula externa/thalamus med utseende av en subakut infarkt, ca 12x8 mm stort. Ingen blödning. 18

19 Efter några dagar upptäcks vid pulskontroll att patienten har snabb puls, 120. EKG visar förmaksfladder/ flimmer. Bedömes som sannolik kardiell embolisering och insättes på Waran. Skrivs ut välmående till hemmet. Akut omhändertagande vid misstänkt stroke ABC: Minimera och förhindra progress av den inträffade skadan! Airway, breathing: O2 sat Circulation: Puls, BT, Ringeracetat /NaCl dropp Temp Ta ställning till om trombolys är aktuell! Provtagning Blodprover enl Stroke panel EKG Anamnes och status Akut CT hjärna. Ange tidpunkt för symtomdebut på remiss! (OBS! Inom en timme vid medvetandesänkning, antikoagulantiabehandling, vid stark misstanke om subarachnoidalblödning eller anamnes på aktuellt skalltrauma) Beställ ev ultraljud halskärl redan på akutmott 19

20 Neurologisk undersökning vid stroke Syfte: Kartlägga vilka neurologiska bortfall pat har. Dokumentera bortfallen på ett sådant sätt att det kan ligga till grund för senare jämförelser. Neurologisk undersökning Högre funktioner Medvetandegrad enl RLS Orientering Kortikala funktioner, t ex afasi / neglekt? Kranialnerver Särskild uppmärksamhet på synfält, pupillreaktioner, ögonmotorik (diplopi? nystagmus? blickriktning?), facialisfunktion Motorik Sensorik Koordination Reflexer Strokeprocess Alla patienter med misstänkt stroke eller TIA läggs efter bedömning på akutmottagningen in direkt på neuro/stroke avdelingen(avd 47 i Helsingborg). Inläggningsrätt har ansvarig läkare på avd 47 vardagar och driftsansvarig sjuksköterska på avd 47 jourtid. Inskrivande läkare på akutmottagningen ringer dygnet runt vid inläggning av stroke /TIA patient. 20

21 Strokeprocess Inläggningsrätten gäller även flyttning av patient från AVA Med eller annan vårdavdelning. I de fall som patienter primärt läggs in på annan avdelning skall dessa rapporteras till avd 41 så att patienten erbjudes plats så fort sådan blir ledig. Övervakning Ordination av neurologkontroller Puls BT O2 saturation Temp Vakenhet Pupiller Modifierad NIHSS Vanligen x 6 första dygnet (var fjärde timme) OBS! Tätare kontroller vid medvetandepåverkan, cerebellär infarkt, cerebellär blödning, annan intracerebral blödning som kan bli föremål för neurokirurgi! Högrisk TIA? Tecken på inklämning är huvudvärk, illamående, sjunkande vakenhet, pupilldilatation, stigande BT, sjunkande puls! Vid trombolys gäller särskilda övervakningsrutiner med tätare kontroller Akut hjärnvård O2 saturation < 95 %: Ordinera O2. Temp > 37,5: Tabl / supp Panodil 1 g P glukos > 10 mmol/l: Kortverkande insulin Ge ej glukosdropp första dygnet! Blodtryck: Långsam blodtryckssänkning med Trandate Hjärninfarkt: BT >220/120 Intracerebral blödning: BT >180/105 21

22 Övriga överväganden Sväljningsförmågan är ofta påverkad i akutskedet hos strokepat Sjuksköterska på vårdavd gör sväljningsbedömning. Vid dysfagi bör glukosfria vätskor användas första 1 2 dygnen (2 2,5 lit/dag). Vid kvarstående dysfagi: Överväg nedläggning av nutritionssond senast tredje dygnet. Trombosprofylax Tidig mobilisering och rörelseövningar Lågmolekylärt heparin (Klexane) vid pares / immobilisering 22

23 Utredning vid hjärninfarkt Ultraljud halskärl Snabbt efter insjuknandet vid TIA eller hjärninfarkt inom karotisterritoriet hos pat som potentiellt kan bli föremål för karotiskirurgi Remiss till klin fys Utredning forts Ekokardiografi Beställes i normalfallet ej från Akuten, utföres enbart på särskilda indikationer Utredning forts Holter EKG Utredning med ambulatoriskt Holter EKG eller eventloop recorder kan upptäcka paroxysmala förmaksflimmer hos ytterligare 3,8 8,4 % av de som fått hjärninfarkt eller TIA jämfört med om endast ett enstaka vilo EKG görs. 23

24 Utredning forts Fasteprover dagen efter insjuknandet: Lipidstatus, fp glukos, ev HbA1c Vid behov MRT hjärna, CT angio, MR angio, övervägs ffa på yngre pat Koagulationsutredning som regel indicerad hos yngre pat Akut farmakabehandling Långsam blodtryckssänkning om BT > 220/120 med t ex labetalol = Trandate 5 mg/ml, 1 2 ml långsamt iv, kan upprepas Trombyl: mg ges direkt efter CT (när blödning uteslutits), även till pat som redan står på Trombyl. Fr o m dag 2: Clopidogrel 75 mg x 1 eller Trombyl 75 mg x 1. Ibland dubbel behandling i 3 veckor. Vid ASA allergi ges Clopidogrel (Plavix) 75 mg; 2 tabl första dygnet, därefter 1x1. Om pat inte kan svälja ges supp Acetylsalicylsyra 250 mg, därefter 130 mgx1. Waran: Övervägs hos alla pat med förmaksflimmer. Kontroll CT efter några dagar, om ej blödningsinslag i infarkten startas resp återinsätts Waran. Fram till dess ges Trombyl. Om hemorragiskt inslag, avvakta i ytterligare 7 14 dagar. Simvastatin: 40 mg dagligen oavsett kolesterolvärden (alt atorvastatin mg) fortsatt sekundärprofylax Blodtrycksbehandling: Påbörjas efter akutfasen Behandling med blodtryckssänkande läkemedel hos pat med stroke eller TIA minskar risken för stroke och andra vaskulära händelser oavsett initial blodtrycksnivå Behandling med t ex ACE hämmare i kombination med diuretikum 24

25 fortsatt sekundärprofylax Optimera diabetesbehandling Karotiskirurgi: Patienter med hjärninfarkt eller TIA och symtomgivande karotisstenos >70 % bör opereras snarast möjligt Rökstopp Speciella tillstånd Man 56 år Insulinbehandlad diabetes och hypertoni Insjuknar plötsligt med yrsel, huvudvärk, illamående och kräkningar Status: Puls 95, BT 160/90. Kräks upprepade gånger. Nervstatus: Ataxi i vä arm och ben, dysdiadokokinesi vä. Falltendens vä vid Romberg. 25

26 Cerebellär infarkt Akut insjuknande med huvudvärk, yrsel, balansrubbbning, ataxi, illamående, kräkningar Vid små lillhjärnslesioner kan yrsel vara enda symtom Ovanligt! OBS! Diffdiagnos t ex vestibularisneurit CT hjärna ofta normal initialt Lillhjärnsinfarkten kan (speciellt om den är stor) bli expansiv inom några timmar upp till några dagar efter debuten > Risk för inklämning!!! Vid tecken på hjärnstamspåverkan och sjunkande medvetandegrad: Utför akut CT och kontakta NK jour! Behandling vid hjärnstamskompression och obstruktiv hydrocephalus: Akut kirurgisk dekompression 45 årig kvinna, ensamboende Insjuknar tidigt på morgonen med vänstersidig svaghet Vid lunchtid hittas hon i hemmet av arbetskamrater som blivit oroliga, inkommer akut Status: Vänstersidig hemiparalys, ouppmärksamhet åt vä, lätt sänkt vakenhet och deviation conjugee åt hö CT skalle: Något nedsatt attenuering frontalt och temporoparietalt på hö sida med viss utslätning av sulci. Lätt överskjutning av medellinjesstrukturerna åt vä. Vad göra? 26

27 Malign mediainfarkt Risk för detta vid omfattande ischemi inom a cerebri medias försörjningsområde Symtom i tidigt skede: Hemipares, synfältsbortfall, ögondeviation och kortikala symtom Efter 2 5 dagar försämring pga ödem och stigande ICP > sjunkande medvetande och pupilldilatation Hög mortalitet: % om obehandlat! Behandling: Hemikraniektomi kan vara aktuellt hos pat <60 65 år Skyndsam handläggning! Akut CT: Utbredd infarkt med ödem och medellinjeöverskjutning Kontakta NK jour 62 årig man Ca 3 veckors anamnes på yrsel, dagen innan inkomst har yrseln förvärrats och anhöriga övertalar honom att söka akut Nervstatus: Helt vaken, har en homonym hemianopsi åt hö, i övr väs ua. Inlägges på strokeenhet Dagen efter på morgonen trött, orkar inte stiga upp och tvätta sig. På förmiddagen när sköterskorna tittar till honom får de ingen kontakt med honom, tillkallar medicinjouren. Vid undersökning djupt medvetslös, RLS 8. Oregelbunden andning. Pupiller uttalat miotiska, ingen säker ljusreaktion. Inga reflexiva ögonrörelser. Babinskis tecken föreligger bilat. Vad är detta? Vad göra? 27

28 Basilarisocklusion Kan presentera sig kliniskt på olika sätt: 1) Plötslig debut av svår hjärnstamspåverkan med tetrapares och vakenhetspåverkan 2) Progredierande hjärnstamsstroke, ibland med initialt lindriga symtom följt av plötslig försämring 3) Hjärnstams TIA under dagar veckor följt av hjärnstamsinfarkt av varierande svårighetsgrad Status: Ögonmotorikstörningar, dysartri, nystagmus, facialispares, hemi /tetrapares ibland sidoväxlande, bilat Babinski, vakenhetssänkning Hög risk för allvarliga funktionshinder och död. Pat som överlever kan ha bilden av locked in syndrom. CT angio möjligt jourtid för diagnostik Behandling: Intravenös trombolys, intraarteriell trombolys, mekanisk embolektomi Kontakta neurologkliniken i Lund för övertag Man 42 år, fiskare För tre dagar sedan när han fiskade svår smärta framför vänster öra, i tinning och kind Söker akut pga smärtan som inte vill ge med sig Status: Vä ögonspringa mindre, ögonlocket hänger något, vä pupill mindre än hö. I övrigt normalt neurologstatus. Vad lider pat av? CT angio visar väsidig carotisdissektion. Handläggning? 28

29 När patienten kommer tillbaka från CTundersökningen får han plötsligt svårt för att tala, hittar inte orden. Vad har hänt? Vad göra? Carotis /vertebralisdissektion Bakomliggande orsak till ca 20 % av stroke hos unga Symtom: Lokal nackvärk, huvudvärk, Horners syndrom, ischemiska symtom Ca 75 % av pat utvecklar TIA eller hjärninfarkt. 90 % av fallen inträffar inom första veckan efter symtomdebut I ca 50 % av fallen finns anamnes på föregående trauma Utredning: MR angio alt CT angio Behandling: Trombocythämmare 3 6 mån, ev permanent OBS! Trombolys ej kontraindicerat! 29

30 Mortality in PICH 10 % of stroke 30 day mortality %!!!!! 20 % independent after 6 months Malmö: < 75 years, 20%/23% (women/male) > 75 years, 26%/41% (women/male) A = Lobar hemorrhage B = Basal ganglia C = Thalamus D = Pons E = Cerebellum 30

31 Caplan: 1. Massive, rapidly developing lesions that effectively kill or devastate patients even before they reach the hospital. Little can or should be done 2. Small hematomas, from which the patients will make an excellent recovery. Treatment consist of controlling the etiologic factors, such as hypertension, to prevent recurrences 3. Medium sized hemorrhages with developing mass effect after the patient reaches the hospital. Within this third group, medical measures and surgery are most helpful 31

32 Intracerebral blödning Symtom: Förutom fokala neurologiska symtom vanligt med tecken på intrakraniell tryckstegring (huvudvärk, kräkningar, sjunkande medvetande) och epileptiska anfall Prognos Beroende av Medvetandegrad Hematomstorlek / lokalisation Volym i ml = A x B x C i cm/2 Förekomst av intraventrikulärt blod Patientens ålder Akut handläggning Diskutera med neurokirurgjour i Lund för bedömning om op kan vara aktuell Förhindra progress pga koagulopati Waranbehandling Stoppa omgående behandling Inj Ocplex / Confidex Inj Konakion 32

33 Säkerställ andningen Bedöm om pat skall IVA vårdas (MEWS) Medvetandesänkt pat som skall transporteras Ta ställning till intubation, diskutera med NK och anestesijour Anestesisköterska / läkare i ambulansen Blodtryckssänkning om BT > 180/105 Tät övervakning av pat med blödningar i bakre skallgropen eller stora intracerebrala blödningar Hydrocephalusutveckling förekommer främst vid infratentoriella blödningar och vid ventrikelgenombrott av blod Förnyad CT vid försämring TIA 33

34 TIA Skall utredas akut! Den tidiga risken för stroke efter TIA är mycket hög (upp till 10 % inom två dagar)! Hjärnans instabila angina! Beställ gärna ultraljud halskärl redan på akutmottagningen. TIA de senaste 30 dagarna är inläggningsfall (avd 47 i första hand)! Akut behandling av TIA Om ej blödning på CT hjärna ges bolusdos Trombyl mg omgående, fr o m dag 2: Clopidogrel 75 mg x 1. Vid amaurosis fugax ges bolusdos Trombyl direkt, före CT undersökning Akut behandling av TIA Waran övervägs hos alla med kardiell embolikälla Simvastatin (20 )40 mg dagligen oavsett kolesterolvärden eller atorvastatin 80 mg AKUT Blodtrycksbehandling insättes innan utskrivning Symtomgivande carotisstenos >70 % bör opereras inom 14 dagar! Avstå från bilkörning i en månad 34

35 Symtom som ej tolkas som TIA Ej åtföljda av fokalneurologi diffus yrsel konfusion syncope Symtom som ej tolkas som TIA Isolerad förekomst av rotatorisk yrsel diplopi dysfagi transitorisk global amnesi migränsymtom 26 årig studerande Tidigare frisk. Vanlig huvudvärk efter stress. Tränat på gym. Plötsligt mitt under träningen smällde det till i huvudet och hon fick en svår sprängande huvudvärk som satt i ca 15 minuter. Kräktes. Hämtade sig och åkte hem. 35

36 26 årig studerande Hade nästa dag ont i nacken och kände sig stel. Trodde att hon hade fått en muskelsträckning i nacken. Studiekamrater förmådde henne att söka akut. 26 årig studerande Somatiskt status ua. Neurologiskt status ua. Vad göra? Subarachnoidalblödning Orsak Aneurysmruptur 75 % Kärlmissbildning (AVM) 4 5 % Ingen påvisbar orsak 20 % 36

37 Omkring 20 % av pat har upplevt en varningsblödning upp till 4 veckor före insjuknandet! Symtom Urakut huvudvärk Ofta är smärtan initialt occipital, sedan mer generaliserad med nackstelhet Illamående, kräkningar Medvetandeförlust Fokala neurologiska symtom och epilepsi mindre vanligt Närmare 20 % avlider direkt Differentialdiagnoser Flera andra tillstånd kan presentera sig som plötsligt debuterande svår huvudvärk ( åskknallshuvudvärk )! Sinustrombos Akut kärldissektion Hypofysapoplexi Intracerebralt hematom Sinuit Ansträngningsutlöst huvudvärk Orgasmhuvudvärk mm. 37

38 Utredning med CT och (vid normal CT) LP är obligat för diagnostik av subaraknoidalblödning!!! Diagnos CT Vid stark misstanke om SAH ska CT göras urakut! Om CT visar subarachnoidalt blod är diagnosen klar. Om CT är negativ skall LP utföras! Tidigast 12 timmar efter insjuknandet för att xantokromi ska hinna utvecklas Celler Spektrofotometri Akut handläggning Kontakta NK Ev Cyklokapron innan transport, avtalas med NK jouren Intubation om medvetslös pat Intubationsberedskap om vaken pat överväg intubering före avfärd vid t ex luftvägsproblem eller orolig pat Omedelbar snabb transport Anestesisköterska/läkare i ambulansen Intubationsberedskap, hyperventilationsmöjlighet Möjlighet att behandla med mannitol och antiepileptika 38

39 Behandling TACK för uppmärksamheten 39

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset.

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. STROKE Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. (MI=MYOCARDIAL INFARCTION) Hemorragisk stroke Ishemisk stroke hjärnblödning hjärninfarkt Stroke alla åldrar Stroke yngre Hjärtinfarkt

Läs mer

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet Subaraknoidalblödning

Läs mer

Stroke. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS

Stroke. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS Stroke Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, KI SÖS Stroke Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom

Läs mer

TIA transitorisk ischemisk attack Aspekter påp klinik, prognos och akut handläggning TIA Fokala neurologiska bortfallssymtom orsakade av cerebral ischemi som går g tillbaka helt inom 24 tim Majoriteten

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv YRSEL Neurologens perspektiv yrsel Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall 1 2 definition av yrsel Varierar mycket Patienterna har sina definitioner Specialister har sina definitioner

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 15402 su/med 2014-09-25 2 RUTIN Handläggning av TIA-patienter

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 15402 su/med 2014-09-25 2 RUTIN Handläggning av TIA-patienter Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 15402 su/med 2014-09-25 2 Innehållsansvarig: Claes Gustafsson, Sektionschef, Läkare (clagu1) Godkänd av: Christina Raner, Chefläkare, Säkerhet och kvalitetsutveckling

Läs mer

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder.

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder. Man född 1926. Ensamboende änkeman. Ingen hemtjänst. Waran pga förmaksflimmer. Hypertoni. Methotrexat pga RA. Prostatacancer med Casodexbehandling och GnRh analog. Lindrig angina pectoris. Läkemedel: Casodex

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 NEUROLOGI CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR Cerebrovaskulära sjukdomar... 2 Hjärninfarkt stroke...2 Stroke malign expansiv infarkt i a cerebri media...6 Stroke trombos/emboli

Läs mer

NEURORADIOLOGI medicinakuten

NEURORADIOLOGI medicinakuten NEURORADIOLOGI medicinakuten Hur reagerar hjärnan vid akuta tillstånd? Bortfallssymtom Retningssymtom Vad vill man påvisa på medicinakuten? Bortfallssymtom tänk kärl Infarkt? Blödning? Retningssymtom Expansivitet

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Ansvar Respektive linjechef ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Ansvar Respektive linjechef ansvarar för att rutinen är känd och följs. Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16049 su/med 2015-09-16 6 Innehållsansvarig: Per-Olof Hansson, Överläkare, Läkare (perha5) Godkänd av: Putte Abrahamsson, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

RIKSSTROKE - TIA. Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

RIKSSTROKE - TIA. Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Version 6.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2016-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - TIA Personnummer I I Kön 1= man 2= kvinna Namn: Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

Läs mer

Stroke. Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom som varar >24h/leder till döden Vaskulär orsak mest sannolik

Stroke. Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom som varar >24h/leder till döden Vaskulär orsak mest sannolik Stroke Docent Mia von Euler Neurolog och Klinisk farmakolog Ordförande expertrådet för neurologiska sjukdomar Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Stroke Plötsligt påkommande

Läs mer

Körschema AKUT STROKE. Katarina 56 år. På akuten. Bedömning av ambulanssjukvårdare. Akut handläggning

Körschema AKUT STROKE. Katarina 56 år. På akuten. Bedömning av ambulanssjukvårdare. Akut handläggning AKUT STROKE Bernice Wiberg, al Akutsjukvården, Stroke 85 AM, Akademiska Patientfall Akut handläggning Neuroanatomi Cirkulation Symtom Sekundärprofylax Epidemiologi Körschema Katarina 56 år Soc: Gift, vuxna

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda

Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda Version 7.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2017-01- 01 och därefter För registrering av TIA-diagnos efter trombolys eller trombektomi

Läs mer

Stroke. Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom som varar >24h/leder till döden Vaskulär orsak mest sannolik

Stroke. Plötsligt påkommande fokal störning av hjärnans funktion Symptom som varar >24h/leder till döden Vaskulär orsak mest sannolik Stroke Docent Mia von Euler Neurolog och Klinisk farmakolog Ordförande expertrådet för neurologiska sjukdomar Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Stroke Plötsligt påkommande

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Vaskulära sjukdomstillstånd i CNS"

Vaskulära sjukdomstillstånd i CNS Ava Hinnas VT2015 1 av 5 Basgrupp 1: Neuro / Rörelse Vaskulära sjukdomstillstånd i CNS Patofysiologi Oavsett etiologi beror de kliniska symptomen och hjärnskadan ytterst på syrebrist och minskad substrattillförsel

Läs mer

Trombektomi vid stroke

Trombektomi vid stroke Trombektomi vid stroke Umeå stroketeamkongress 12 oktober 2016 Erik Lundström Med dr, sektionsöverläkare R15 Karolinska universitetssjukhuset, Solna Tack till dr Tiago Moreira (neurlog) och bitr öl Åsa

Läs mer

The complexity of motor activity is almost beyond imagination Victor Ropper

The complexity of motor activity is almost beyond imagination Victor Ropper ÖE Neurologi Magnus Wahlqvist Neurologiska kliniken SUS Rörelser The complexity of motor activity is almost beyond imagination Victor Ropper There are, we shall say, over thirty muscles in the hand; these

Läs mer

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten

Rädda hjärnan Ambulansverksamheten Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdprocesser Giltig fr.o.m: 2016-06-01 Faktaägare: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Fastställd av: Anders Andersen, MLA Ambulansverksamheten Gäller

Läs mer

www.lvn.se www.lvn.se www.lvn.se

www.lvn.se www.lvn.se www.lvn.se Huvudvärk Hornöberget 160531 Owe Ljungdahl Barnhälsovårdsöverläkare LVN, barnläkare Örnsköldsvik Innehåll idag: Allmänt På akuten Behandlingslinjen i LVN Varningsflaggor Vanligaste diagnoser, utredning

Läs mer

Stroke. Specialist i Neurologi

Stroke. Specialist i Neurologi Stroke Maria Lüttgen Specialist i Neurologi Stroke, slaganfall Kallas med medicinsk terminologi för f cerebrovaskulära ra sjukdomar, dvs störning av blodförs rsörjningen rjningen till hjärnan Definition

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR 2 166B Stroke 2 167B Hjärninfarkt ischemisk stroke 2 168B Stroke - malign expansiv infarkt i a cerebri media 7 169B Stroke

Läs mer

STROKE I BAKRE CIRKULATIONEN

STROKE I BAKRE CIRKULATIONEN STROKE I BAKRE CIRKULATIONEN KATARINA JOOD, MD, PHD Inst. för neurovetenskap och fysiologi/ Sektionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet NO DISCLOSURES Stroke i

Läs mer

RIKS-STROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING AV STROKE

RIKS-STROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING AV STROKE Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter För registrering av TIA-diagnos använd särskilt TIA-formulär! RIKS-STROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING

Läs mer

Tor Ansved. Neurology Clinic Stockholm

Tor Ansved. Neurology Clinic Stockholm Tor Ansved Neurology Clinic Stockholm 2016-10-18 Neurologiska symtom Stickningar, pirrningar, domningskänsla Muskelsvaghet Muskelkramper Muskulär uttröttbarhet Gångssvårigheter Balans- och koordinationssvårigheter

Läs mer

Del 4_5 sidor_16 poäng

Del 4_5 sidor_16 poäng Del 4_5 sidor_16 poäng Du är jour på akutmottagningen i Sollefteå och går in till en patient som heter Alfrida Lundberg hon är 72 år gammal. Enligt dottern som också är med, har hon talat konstigt i telefon

Läs mer

Antikoagulantia vid förmaksflimmer hur skall man göra efter intrakraniell blödning?

Antikoagulantia vid förmaksflimmer hur skall man göra efter intrakraniell blödning? Antikoagulantia vid förmaksflimmer hur skall man göra efter intrakraniell blödning? Årlig recidivrisk 1-5%, högst för lobära hematom Europeiska riktlinjer ger ingen tydlig vägledning i avsaknad på randomiserade

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

1.1 Vilken diagnos misstänker Du (1p) 1.2 Nämn tre relevanta riktade frågor du ställer till patienten (OBS inte fler).

1.1 Vilken diagnos misstänker Du (1p) 1.2 Nämn tre relevanta riktade frågor du ställer till patienten (OBS inte fler). Du är jour på akutmottagningen i Arvika och går in till en patient som heter Agnes Svensson hon är 72 år gammal. Enligt fästmannen/särbon som också är med, har hon talat konstigt i telefon tidigare idag

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Del 7_10 sidor_16 poäng

Del 7_10 sidor_16 poäng Du arbetar som kardiologjour i Uppsala. Du blir uppringd av en husläkare på en mottagning 40 km från sjukhuset efter att fått ett EKG (se EKG 1 på nästa sida) överfaxat. Husläkaren berättar att han har

Läs mer

PM för trombolys vid hjärninfarkt på CSK.

PM för trombolys vid hjärninfarkt på CSK. 013-03- reviderat av ÖL Richard Svensson, ÖL Jon Eliasson, strokessk Lena Eriksson. PM för trombolys vid hjärninfarkt på CSK. Trombolysbehandling övervägs JA NEJ Ring: CT-lab 9484 Trombolys ssk 9478 Personuppgifter:

Läs mer

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Akut huvudvärk Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat

Läs mer

Trombolys och trombektomi vid ischemisk stroke

Trombolys och trombektomi vid ischemisk stroke Regional medicinsk riktlinje Trombolys och trombektomi vid ischemisk stroke Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören efter remiss (HSD-D 3-2016) giltigt t o m mars 2018 Utarbetad av Strokerådet Syfte

Läs mer

1.1 Vilken diagnos misstänker Du (1p) 1.2 Ställ tre relevanta riktade frågor till patienten. (3p)

1.1 Vilken diagnos misstänker Du (1p) 1.2 Ställ tre relevanta riktade frågor till patienten. (3p) Du gör AT, är jour på akutmottagningen och går in till en patient som heter Anna Andersson, hon är 72 år gammal. Enligt dottern som också är med, har hon talat konstigt i telefon tidigare idag samt tappat

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

RIKS-STROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING AV STROKE

RIKS-STROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING AV STROKE Version 10.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2010-01-01 och därefter. För registrering av TIA-diagnos använd särskilt TIA-formulär! RIKS-STROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING

Läs mer

Del 3. Totalt 16p. Vilken diagnos misstänker Du (1p) Nämn tre relevanta frågor du ställer till patienten, om hon inte spontant besvarar dom.

Del 3. Totalt 16p. Vilken diagnos misstänker Du (1p) Nämn tre relevanta frågor du ställer till patienten, om hon inte spontant besvarar dom. Totalt 16p. Du är AT-läkare och primär jour på kirurgakuten vid Hudiksvalls sjukhus. Din AT-kollega på medicin vill konsultera dig om en patient som är mamma till Du är förstås kollegial och tar hand om

Läs mer

TIME IS BRAIN LEAN BASERAT UTVECKLINGSDARBETE FÖR EN SNABBARE TROMBOLYS- BEHANDLING VID LÄNSSJUKHUSET RYHOV

TIME IS BRAIN LEAN BASERAT UTVECKLINGSDARBETE FÖR EN SNABBARE TROMBOLYS- BEHANDLING VID LÄNSSJUKHUSET RYHOV TIME IS BRAIN LEAN BASERAT UTVECKLINGSDARBETE FÖR EN SNABBARE TROMBOLYS- BEHANDLING VID LÄNSSJUKHUSET RYHOV Dr. Jonas Lind, överläkare,medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Dr. Robert Bielis,

Läs mer

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Penumbran Betyder halvskugga Den del av hjärnan som inte signalerar men

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VÄRLDS- STROKEDAGEN. Skånes universitetssjukhus Lund

VÄLKOMMEN TILL VÄRLDS- STROKEDAGEN. Skånes universitetssjukhus Lund VÄLKOMMEN TILL VÄRLDS- STROKEDAGEN Skånes universitetssjukhus Lund Vad är stroke? Arne Lindgren Professor i Neurologi, överläkare Skånes universitetssjukhus Lund Innehåll Allmänt om stroke Vad händer

Läs mer

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (20)

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (20) Medvetandepåverkan M01 Generell kramp med medvetandepåverkan M02 Hyperglykemi M03 Hypoglykemi M04 Intoxikation M05 Meningit M06 Stroke M07 Huvudvärk M08 Syncope/kortvarig medvetslöshet M99 Medvetandepåverkan

Läs mer

TIA. Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS

TIA. Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS TIA Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS TIA En varningssignal! Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Men det gick ju över Vad är en TIA? TIA = transitorisk

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Stroke och TIA Cerebrovaskulära sjukdomar

Stroke och TIA Cerebrovaskulära sjukdomar Stroke och TIA Cerebrovaskulära sjukdomar Kosta Kostulas Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge TB/Medicin 31 Mar 2015 ver13x. 2hr Innehåll Vad är stroke? Symptom och akut handläggning

Läs mer

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin 2016-04-19 22 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Anvisning: Frågan är

Läs mer

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni på akuten Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni är en folksjukdom 27% av den vuxna befolkningen i Sverige har hypertoni (SBU) Hypertoni är den ledande orsaken

Läs mer

RIKS-STROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING AV STROKE

RIKS-STROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING AV STROKE Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. För registrering av TIA-diagnos använd särskilt TIA-formulär! RIKS-STROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING

Läs mer

Akut handläggning av misstänkt stroke - Trombolys, Rädda hjärnan, Reperfusionsbehandling

Akut handläggning av misstänkt stroke - Trombolys, Rädda hjärnan, Reperfusionsbehandling Riktlinje Process: Strokeprocessen Område: Stroke Giltig fr.o.m: 2016-03-21 Faktaägare: Jens Wesemann, ST-läkare medicinkliniken Ljungby Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén Akut

Läs mer

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Akuta neurologiska symtom och sjukdomar Diagnostik - Utredning - Handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 24-27 november 2014 i Uppsala Neurologiska symtom -

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk medicin Ht2011 MEQ. 20 poäng

Delexamination 1. Klinisk medicin Ht2011 MEQ. 20 poäng Delexamination 1 Klinisk medicin Ht2011 MEQ 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

RIKSSTROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING AV STROKE

RIKSSTROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING AV STROKE Version 15.b Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter För registrering av TIA-diagnos utan trombolysbehandling eller trombektomi använd särskilt TIA-formulär!

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

RIKS-STROKE - AKUTSKEDET

RIKS-STROKE - AKUTSKEDET Version 9.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2009-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - AKUTSKEDET Personnummer I I Kön 1= man 2= kvinna Namn Adress Telefon Valfri uppgift (ex.

Läs mer

2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, VT 2008 2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1 DUGGA 1 1. Du är ensam på akutmottagningen en lördag kväll och får tre patienter som kommer samtidigt. Nu gäller det att prioritera

Läs mer

Subarachnoidalblödning i den kliniska vardagen

Subarachnoidalblödning i den kliniska vardagen Equalis workshop för Diagnostik av subarachnoidalblödning 2013-09-19 Subarachnoidalblödning i den kliniska vardagen Ina Skagervik ST-läkare Neurokirurgen SU/S Thomas 57 år APC-resistens, tidigare DVT och

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)?

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)? Omtentamensfråga HKII, HT 2015, maxpoäng 17,5 p Sonja Karlsson är 81 år gammal, och är tidigare frisk. Hon tar bara medicin för struma. När hon är ute och går med sin hund får hon plötsligt väldigt ont

Läs mer

TIA-modulen i Riks-Stroke. Nationella strokekampanjen

TIA-modulen i Riks-Stroke. Nationella strokekampanjen TIA-modulen i Riks-Stroke Nationella strokekampanjen TIA Transitorisk Ischemisk Attack En varningspropp Ger samma plötsliga symtom som stroke Spontant övergående symptomduration vanligen

Läs mer

Sunderby sjukhus FOU-dagen 2009-11-04 Aase Wisten. FOU-dagen 2009 Aase Wisten 1

Sunderby sjukhus FOU-dagen 2009-11-04 Aase Wisten. FOU-dagen 2009 Aase Wisten 1 Sunderby sjukhus FOU-dagen 2009-11-04 Aase Wisten FOU-dagen 2009 Aase Wisten 1 Förr Ingen brådska Inläggning på avd där det fanns plats Lågprioriterad grupp Lokalt egna rutiner för strokevård Nu Trombolys

Läs mer

Svimning. Anamnes och klinisk undersökning - viktigast i diagnostiken!

Svimning. Anamnes och klinisk undersökning - viktigast i diagnostiken! Svimning Övergående medvetandeförlust utan neurologiska restsymptom. Orsakas av tillfällig minskning av cerebralt blodflöde (efter 8-10 s avbrott i cerebrala cirkulationen). Vanligt problem! Upp till 48%

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Beslutsstöd Trombolys och trombektomi

Beslutsstöd Trombolys och trombektomi Beslutsstöd Trombolys och trombektomi reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke Beslutsstödet kan användas för akut utredning på sjukhus av patienter med akuta strokesymtom. Innehållet har tagits fram

Läs mer

Core Curriculum. Neurologi. Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Umeå Universitet

Core Curriculum. Neurologi. Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Umeå Universitet Core Curriculum Neurologi Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Umeå Universitet 1 2 Institutionen för Klin Umeå Un Omslaget. Patient med subaraknoidal blödning pga tre högersidiga aneurysm i carotissifonen

Läs mer

Coma. Lars Lind Akutsjukvården

Coma. Lars Lind Akutsjukvården Coma Lars Lind Akutsjukvården Genes till coma Hyperglykemi Hypoglykemi Stroke Skalltrauma Intox Leversvikt Njursvikt Myxödem Subarachnoidalblödning Elektrolytstörningar Epilepsi Korsakoff Arrytmier Encephalit

Läs mer

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar UPPSALAKURSERNA Akuta neurologiska symtom och sjukdomar Diagnostik - Utredning - Handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 13-16 april 2015 i Uppsala Neurologiska symtom - svårdiagnostiserat

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin HT 2014 2014-10-14 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7)

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ Till akuten kommer en 55-årig man med känd etylöverkonsumtion och hypertoni. Han inkommer med ambulans med ett dygns anamnes på feber, frysningar, huvudvärk och nackvärk. Han är

Läs mer

Introduktion Rutin-nervstatus Termin 5. Arne Lindgren Neurologi Lund

Introduktion Rutin-nervstatus Termin 5. Arne Lindgren Neurologi Lund Introduktion Rutin-nervstatus Termin 5 Arne Lindgren Neurologi Lund 3 st Neurologiska undersökningar: 1. Fullständigt rutin-nervstatus (behöver ofta kompletteras) 2. Medvetandesänkt patient 3. Akut mycket

Läs mer

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna

Läs mer

Primärt handläggs bakre skallgropsstroke inom neurologin. Två parallella spår att ta hänsyn till. Disposition

Primärt handläggs bakre skallgropsstroke inom neurologin. Två parallella spår att ta hänsyn till. Disposition Neurokirurgisk behandling av stroke i bakre cirkulationen Fokus på intrakraniell dynamik avseende sekundär expansivitet i bakre skallgropen. Bertil Rydenhag Professor, neurokirurgin Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Vägledning för Riks-Stroke TIA 3.0

Vägledning för Riks-Stroke TIA 3.0 Vägledning för Riks-Stroke TIA 3.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2012-01-01 och därefter. Formulärets ändringar gäller från 2012-01-01. Har ni frågor om registreringen hör av er

Läs mer

Strokemanual. Maj 2009, gäller t o m december 2011. Handläggning av slaganfall vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, och lasarettet i Enköping

Strokemanual. Maj 2009, gäller t o m december 2011. Handläggning av slaganfall vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, och lasarettet i Enköping Strokemanual Maj 2009, gäller t o m december 2011 Handläggning av slaganfall vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, och lasarettet i Enköping Innehåll: Telefonnummer 1 Stroke och övriga cerebrovaskulära sjukdomar

Läs mer

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I. INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 1 II. PRAKTISKA FÄRDIGHETER

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Hjärtstopp Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Innehåll Hjärtstopp (bakgrund-hjärtstoppsregistret) Hjärtstopp på DS Nya riktlinjer 2011 Defibrillator och mediciner

Läs mer

Medicinska Prioriteringar

Medicinska Prioriteringar Sektorsrådet för Neurosjukvård Västra Götaland Medicinska Prioriteringar 2006-02-06 1 Prioritering Sektorsrådet för Neurosjukvård ICD-nr, Diagnos Åtgärd 1 Prio Angelägen het 2 G41 Status epilepticus G

Läs mer

Vårdprogram Stroke Godkänt av Brita Eklund, 2007-07-04

Vårdprogram Stroke Godkänt av Brita Eklund, 2007-07-04 VÅRD- PROGRAM Gäller för: Framtagen av/datum: Reviderad av/datum Stroke Alingsås lasarett Brita Eklund/2004 Brita Eklund/2007-07-04 Vårdprogram stroke Innehållsförteckning KAPITEL 1...3 I. INLEDNING...3

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Vägledning. För TIA registrering i Riksstroke Version 6.0

Vägledning. För TIA registrering i Riksstroke Version 6.0 Vägledning För TIA registrering i Riksstroke Version 6.0 Vägledning för TIA-registrering i Riksstroke Version 6.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2015-01-01 och därefter. Formulärets

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 RUTIN Huvudvärk - akutmottagningen

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 RUTIN Huvudvärk - akutmottagningen Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 Innehållsansvarig: Tobias Carlson, Sektionschef, Akutmottagning Östra (tobka1) Godkänd av: Putte Abrahamsson, Verksamhetschef,

Läs mer

kamber-skåne 2009 regionalt prehospitalt vårdprogram Rädda hjärnan Prehospital akutsjukvård vid stroke version 5 vårdprogram rädda hjärnan 1

kamber-skåne 2009 regionalt prehospitalt vårdprogram Rädda hjärnan Prehospital akutsjukvård vid stroke version 5 vårdprogram rädda hjärnan 1 kamber-skåne 2009 regionalt prehospitalt vårdprogram Rädda hjärnan Prehospital akutsjukvård vid stroke version 5 vårdprogram rädda hjärnan 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 5 Medborgaren/patienten 6 Sjukvårdsrådgivningen

Läs mer

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar UPPSALAKURSERNA Akuta neurologiska symtom och sjukdomar Diagnostik - Utredning - Handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 9-12 november 2015 i Uppsala Neurologiska symtom - svårdiagnostiserat

Läs mer

Tentamen i klinisk medicin, del 2, 14/1 2011.

Tentamen i klinisk medicin, del 2, 14/1 2011. Tentamen i klinisk medicin, del 2, 14/1 2011. Programmen för specialistsjuksköterska med inriktning ambulansjukvård och AKM. Lärare: Ulf Nordström, fråga 1-4, 9p. Lars Bergren, fråga 5-7, 10p. Mårten Widlund,

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

OBS! Det är VIKTIGT ATT SVAREN SORTERAS RÄTT. Det kan annars bli fel vid rättning och vid scanning.

OBS! Det är VIKTIGT ATT SVAREN SORTERAS RÄTT. Det kan annars bli fel vid rättning och vid scanning. Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 1, prov 0300. Kurskod: MC2050. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2016 02 27 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 58p Smärtfysiologi och

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Delexamination 1 MEQ

Delexamination 1 MEQ Delexamination 1 2017-02-28 MEQ 22 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar UPPSALAKURSERNA Akuta neurologiska symtom och sjukdomar Diagnostik - Utredning - Handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 18-21 april 2016 i Uppsala Neurologiska symtom - svårdiagnostiserat

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

Stroke sekundär prevention. Signild Åsberg specialistläkare, med dr

Stroke sekundär prevention. Signild Åsberg specialistläkare, med dr Stroke sekundär prevention Signild Åsberg specialistläkare, med dr Läkemedelsboken Hjärta Kärl Cerebrovaskulära sjukdomar 375 Livsstilsfaktorer rökning högt alkoholintag lågt intag av frukt, grönsaker

Läs mer

Akuta neurologiska tillstånd. Eva Kumlien April 2014

Akuta neurologiska tillstånd. Eva Kumlien April 2014 Akuta neurologiska tillstånd Eva Kumlien April 2014 Fall 68-årig man som behandlas för hypertoni. Funnen i hemmet, okontaktbar. RLS 7, ej nackstel, oregelbunden andning, ljusreagerande små pupiller, positiv

Läs mer

DX II MEQ VT 2015 (21p)

DX II MEQ VT 2015 (21p) DX II MEQ VT 2015 (21p) Du jobbar på akutmottagningen i Eskilstuna. In med ambulanslarm kommer Lasse, en 53 årig ingenjör som efter mångårigt alkoholmissbruk är arbetslös och frånskild. Efter 3 veckors

Läs mer