POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA"

Transkript

1 POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Team TSP AB Enhagsslingan Täby tel fax

2 Diarie nr: PVS /12 RIKSPOLISSTYRELSEN CAD-ANVISNING TELETEKNISKA SYSTEM Antal sidor: 39 Ver. 1.0

3 Innehåll 1. Inledning Syfte med CAD-anvisning Tillämplighet RPS ritkontor CAD-organisation Beställarens CAD-organisation Projektörens CAD-organisation Entreprenörens CAD-organisation Systemkrav hårdvara Säkerhetsskyddsavtal (SUA) Systemkrav mjukvara Operativsystem CAD-system Applikationsprogram till CAD-system Skrivna dokument Antivirusprogram Tillhandahållna handlingar CAD-filer Hantering av filer Mappstruktur Namngivning av system Namngivning av filer Nummer, för aktuell skala Filnamn Redovisningssätt Ritningsuppbyggnad Ritningsdefinition och modelluppbyggnad Modellfil Ritningsdefinitionsfil Ritningsstämpel / namnruta Text Linjetyper Externt refererade filer Symboler och lager Ritningsformat Ritningsskala Sidan 2 (39)

4 7.11. Ritningsnumrering Ritningsutskrifter, plottning Penninställningar vid plottning Slutleverans Relationshandlingar CAD-lager Lagerhantering Lagerlista Gemensamma system Gemensamt ledningsnät, allmänt Gemensamt ledningsnät, säkerhet Gemensamt ledningsnät, tele- och datakommunikation Gemensam strömförsörjning Signalering...18 Entrésignal...19 Kallelsesignal Personsökning Upptagetmarkering Kösignal Styrning, övervakning och indikering Manövrering Indikering och mätning Styrning Telefoni Telefon Porttelefon Interntelefon (Snabbtelefon) Ljud- och bildöverföring, AV Ljuddistribution Antenn, Kabel-TV Bildöverföring, ITV Ljudöverföring via magnetfält Radiokommunikation Mobilkommunikation Tidgivning och tidregistrering Tidgivning Tidregistrering Tidsignalering (rastsignal) Sidan 3 (39)

5 Säkerhetssystem Brandlarm Inbrottslarm...25 Överfallslarm Passerkontroll Nödsignal...26 Utrymningslarm Branddörrkontroll, släcksystem m m Trygghetslarm Integrerade säkerhetssystem Ramar och stämplar Förklaringar till lagerstruktur Symboler Symbolhantering Generella symboler Symbol för ledning Symboler och förklaringar Sidan 4 (39)

6 1. Inledning 1.1. Syfte med CAD-anvisning CAD-anvisning riktar sig till samtliga deltagare som producerar digitala ritnings- och dokumentfiler till teletekniska system där Rikspolisstyrelsen eller Polismyndigheten är beställare. Denna handling är framtagen av Team TSP AB på uppdrag av Rikspolisstyrelsen (Nationella fastighetsgruppen). Syftet med detta dokument är att reglera utformning och redovisning av CAD dokument för att på sikt likställa digitala ritningsfiler för Polisens teletekniska system inom landet. Framställda handlingar ska kunna nyttjas enhetligt både under projekterings- och förvaltningsskede. Dessa anvisningar baserar sig på byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga handlingar: - SS Ritningsnumrering. - Byggsektorns rekommendationer - Bygghandlingar Svensk Byggtjänst - Rekommendationer 11 CAD-lager och BSAB Tillämplighet Denna CAD-anvisning riktar sig främst till nya objekt där tidigare projektering saknas. Eller vid de om- och tillbyggnadsprojekt som är tillräckligt omfattande att det inte motiverar projektering enligt tidigare handlingar RPS ritkontor RPS förvaltar ett stort antal teletekniska system över hela landet. Arkivering av relationshandlingar hanteras av RPS ritkontor. Ritkontoret besvarar rådgivande på frågor rörande ritningsupplägg för anpassning till förvaltningsskedet enligt denna CAD-anvisning. Kunskap om CAD-projektering förväntas då ritkontoret inte svarar för frågor rörande projektering i allmänt eller om enskilda system. RPS ritkontor E-post. 2. CAD-organisation 2.1. Beställarens CAD-organisation Beställarens CAD-organisation består av RPS ritkontor eller av RPS utsedd representant Projektörens CAD-organisation Projektörens CAD-organisation består av RPS utsedd representant Entreprenörens CAD-organisation Entreprenör utser CAD-ansvarig för aktuellt projekt. Sidan 5 (39)

7 3. Systemkrav hårdvara 3.1. Säkerhetsskyddsavtal (SUA) Leverantör som ska använda digital informationsbärare för upprättande av hemlig handling enligt säkerhetsskyddslagen (SSL 1996:627) eller säkerhetsskyddsförordningen (SSF 1996:633) krav ska med beställande myndighet teckna ett säkerhetsskyddsavtal där de framgår vilka säkerhetsskydds- eller informationsäkerhetskyddskrav som gäller för uppdragets genomförande. 4. Systemkrav mjukvara 4.1. Operativsystem All information och data ska vara fullt kompatibel för lagring med operativsystem Microsoft Windows CAD-system Ritningar och scheman ska utföras i dwg-format med AutoCAD version 2010 eller senare. Filer ska kunna öppnas helt oförvanskade och ha full möjlighet till editering med hjälp av AutoCAD version 2010 utan tillhörande applikationsprogram Applikationsprogram till CAD-system Applikationsprogram får användas bara om dessa inte hindrar andra användare att fullt ut använda sig av filen/ filerna utan applikationsprogram Skrivna dokument Skrivna dokument ska utföras med ingående programvaror i Microsoft Office 2010 eller senare. Grafiska objekt ska vara inklippt i filen. Länkar mellan dokument ska inte förekomma. Skrivna dokument som exempelvis förteckningar, beskrivningar, beräkningar, protokoll, dokumentlistor ska vara utförda i A4 format Antivirusprogram Samtliga aktörer som producerar information eller dokument ska på den datorutrustning som kommer att användas ha ett aktivt och effektivt antivirusprogram installerat. Antivirusprogrammet ska uppdateras regelbundet. 5. Tillhandahållna handlingar 5.1 CAD-filer Beställaren tillser att projektör medges tillträde till eventuellt befintliga CAD filer rörande aktuellt projekt. För projekt där befintliga CAD filer inte finns framtaget ska samordning ske med RPS ritkontor. Beställaren tillhandahåller ritningsram A1 och ritningsstämpel i dwg format. Se kontaktuppgifter till RPS ritkontor under rubrik inledning. Sidan 6 (39)

8 6. Hantering av filer 6.1. Mappstruktur Projekt Projekt A A Modell Modell A A Modell Modell -er -er Tele Tele D D System System Ram Ram Stmpl Stmpl Namnruta Namnruta Förklar- Förklaringsslipingsslips GG Kompl Kompl R R Modell Modell Modell Modell S S Ritdef Ritdef Ritdef Ritdef T V V 6.2. Namngivning av system - (D) Datakommunikation- och telefonsystem (rikstelefon). - (G) Inomhustäckning för mobilkommunikationssystem. - (R) Radiokommunikationssystem. - (S) Säkerhetssystem. - (T) Allmänna system. - (V) AV-utrustning. Sidan 7 (39)

9 6.3. Namngivning av filer Filer ska namnges enligt SS utgåva 2, metod D och BH90. Exempel för modellfiler. Exempel: Planer E - 64D - P - 01 Ansvarig part Klassifikation: Filens innehåll System Redovisningssätt Nummer: 01 anger aktuellt plan. Exempel: Uppställningar, Scheman och Detaljer E - 64D - C - XX Ansvarig part Klassifikation: Filens innehåll System Redovisningssätt Nummer: XX redovisar löpnummer. Exempel: E-64D-C-01 Ansvarig part är El projektör Klassifikation: Filens innehåll: Telesystem System: Datakommunikation- och telefonsystem Redovisningssätt: Scheman Nummer: 01 redovisar att det är ritning 01. Sidan 8 (39)

10 Exempel för ritningsdefinitionsfiler Exempel: Planritningar E - 64D XX30102 Ansvarig part Klassifikation: Filens innehåll System Redovisningssätt Nummer: XX anger vilket hus. 3 anger aktuell skala. 01 anger aktuellt plan. 02 anger aktuell ritnings del. Exempel: E-64D-1-0A30102 Ansvarig part är El projektör Klassifikation: Filens innehåll: Telesystem System: Datakommunikation- och telefonsystem Redovisningssätt: Planritningar Nummer: 0A anger att det är Hus A (exempel AB för Hus AB, 01 för Hus 1). 3 redovisar att ritningen är i skala 1: redovisar att det är plan redovisar att det är del 2. Sidan 9 (39)

11 Exempel: Uppställningsritningar, Scheman och Detaljritningar E - 64D XX Ansvarig part Klassifikation: Filens innehåll System Redovisningssätt Nummer: XX redovisar löpnummer. Exempel: E-64D-8-01 Ansvarig part är El projektör Klassifikation: Filens innehåll: Telesystem System: Datakommunikation- och telefonsystem Redovisningssätt: Scheman Nummer: 01 redovisar att det är ritning Nummer, för aktuell skala - 0 motsvarar skala 1:1-1 motsvarar skala 1:10-2 motsvarar skala 1:50-3 motsvarar skala 1:100-4 motsvarar skala 1:200-5 motsvarar skala 1: Filnamn Namngivning av basfiler. Nedan är exempel för system (D) Datakommunikation- och telefonsystem: E-64D-R1-001.dwg = Stämpel och namnruta. E-64D-R2-001.dwg = Ritningsram. E-64D-R3-001.dwg = Skalstock 1:50. E-64D-R3-002.dwg = Skalstock 1:100. E-64D-R9-001.dwg = Förklarings slips. Namngivning av förklarings- / anvisningsfil. Nedan är exempel för system (D) Datakommunikation- och telefonsystem: E-60D-1-01.dwg Sidan 10 (39)

12 6.6 Redovisningssätt Tabell B.13 Redovisningssätt från BH90 del 7. RITNINGAR, RITNINGSDEFINITIONSFILER EXEMPEL PÅ INNEHÅLL I ANLÄGGNINGAR 0 Sammansatta ritningar 1 Planritningar Överbyggnader, anläggningskompletteringar, höjder, utsättning 2 Sektioner (snitt, profiler) Överbyggnadssnitt, normalsektioner, typsektioner m.m 3 Fasadritningar Platsgjutna konstruktioner (broar, stödmurar m.m.) 4 Uppställningsritningar (Ovanliga i anläggning redovisar för hus ex. köksinredning) 5 Förteckningsritningar (Ovanliga i anläggning redovisar för hus ex. fönstertyper) 6 Detaljritningar Beläggningsmönster anläggningskompletteringar m.m 7 Samordningsritningar Media 8 Scheman Signalsystem, översiktsscheman MODELLFILER EXEMPEL PÅ INNEHÅLL I ANLÄGGNINGAR P Planer Tvådimensionell redovisning av anläggningar S Sektioner Överbyggnadssnitt, normalsektioner, typsektioner m.m F Fasader Platsgjutna konstruktioner (broar, stödmurar m.m.) U Uppställningar,elevationer (Ovanliga i anläggning redovisar för hus ex. köksinredning) C Scheman Signalsystem, översiktsscheman V Volymer (3D-modell) Samtliga typer av 3D geometrimodeller: punkt-, tråd-, yt- och volymmodeller X Icke-grafisk modell T Förteckning Växtförteckning, utrustningsförteckning D Detaljer Beläggningsmönster anläggningskompletteringar m.m BASFILER FÖR MODELL M1 Modulnät, stomlinjer och sekundärlinjer M2 Underlag för måttsättning och armering stomme M3 Underlag för sammanställningsritningar hus, installationer och inredning M4 Underlag för sammanställningsritningar markplanering EXEMPEL PÅ INNEHÅLL I ANLÄGGNINGAR Sekundärlinjer (Avser hus) Underlag för media Underlag för övriga anläggningar M5 Kompletterande text,skrafferingar, fyllningar etc. Basfiler för ritningar R1 Namnruta R2 Ritningsblankett Stämpel och namnruta Ritningsram Sidan 11 (39)

13 7. Ritningsuppbyggnad 7.1. Ritningsdefinition och modelluppbyggnad Externa referenser ska länkas i overlay-läge med relativ sökväg. Alla externa referenser ska vara insatta på lager 0. Ritningdefinitionsfil ska endast innehålla en layout. A Modell Modell -er -er Ram Ram Modell Modell Ritdef Ritdef Namnrutruta Stmpl Stmpl Förklar- Förklaringsslipingsslips Modeller länkas in i modellrymden. Ram, namnruta, stämpel och förklaringsslips länkas in i layouten. 7.2 Modellfil På modellfil redovisas samtlig installation i modellrymden. A modell länkas in i modellrymden i overlay läge Ritningsdefinitionsfil Modellfiler länkas in i modellrymden. Ram, namnruta, stämpel, skalstock, orienteringsfigur och förklaringsslips länkas in i layouten. Förklaringsslips VIEWPORT Ritningsram Orienteringsfigur Stämpel och namnruta Skalstock Orienteringsfiguren ska ange aktuellt plan och del av plan. Stämpel, namnruta och ritningsram som RPS ritkontor tillhandahåller ska användas. Viewport ska följa aktuellt projekts A-ritnings vy och placering. Sidan 12 (39)

14 7.4 Ritningsstämpel / namnruta - Namnrutan får inte förändras då dess metadata extraheras och används i beställarens dokumenthanteringssystem Text AutoCADs egna typsnitt ISOCP ska användas, texthöjden ska vara 2,5, 3,5 eller 5,0 mm i helskala Linjetyper Se under rubrik lagerlista Externt refererade filer Externt refererade filer ska definieras med relativ sökväg i overlay-läge Symboler och lager Lagerstruktur enligt BSAB 96 och SB 11 ska användas. Färger på objekt och linjetyper ska vara by layer Ritningsformat För ett och samma projekt ska alla för projektet framtagna installationsritningar vara i samma format. Utgångsläge för ritningsformat är A1 i helskala och A3 i halvskala. I undantagsfall kan ritningsformat A11 respektive A31 användas, exempelvis då layouter från arkitekt är uppbyggda som förlängda ritningar. Samtliga ritningar ska vara fullt läsbara i A3- format Ritningsskala Godtagbara skalor är 1:1, 1:10, 1:50, 1:100; 1:200, 1:400. Som utgångsläge ska skala 1:100 användas för planritningar/ installationsritningar. För uppställningsritningar, detaljritningar mm väljs skala enligt ovan för god läsbarhet. Sidan 13 (39)

15 7.11. Ritningsnumrering Ritningar ska döpas enligt SS utgåva 2, metod D och BH90. Exempel: Planritningar E - 64D. 1-0A30102 Ansvarig part Klassifikation: Filens innehåll System Redovisningssätt Nummer: 0A anger vilket hus. 3 anger aktuell skala. 01 anger aktuellt plan. 02 anger aktuell ritnings del. Exempel enligt ovan: E-64D.1-0A30102 Exempel: Uppställningsritningar, Scheman och Detaljritningar E - 64D Ansvarig part Klassifikation: Filens innehåll System Redovisningssätt Nummer: 01 redovisar att det är ritning 01. Exempel enligt ovan: E-64D.8-01 Namngivning av förklarings- / anvisningsritning. Nedan är exempel för system (D) Datakommunikation- och telefonsystem: E-60D.1-01 Sidan 14 (39)

16 8. Ritningsutskrifter, plottning 8.1. Penninställningar vid plottning Penninställningar vid plottning i AutoCAD av hel och halvskala i svartvitt: Penna (färg) Färg vid plott Linjevikt Halvskala Helskala 1 Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Default Default 9. Slutleverans 9.1 Relationshandlingar Samtliga handlingar som ingår i uppdraget ska levereras som relationshandlingar. Innan slutleverens ska följande kontroller och justeringar utföras: - Fältet för ritningsstatus/ skede ska ändras till RELATIONSHANDLING. - Revideringsnoteringar tas bort från ritning. - Ritningens datum ändras till relationshandlingens datum. - Filerna rensas från inaktuella externt refererade filer. - CAD filer ska rensas från oanvända lager, block och texter med purge-kommandot - Kontrollera att alla externt refererade filer är relativa och inlagda på lager 0 i overlay. - Kontrollera att samtliga referensbeteckningar för platsutrustning är införda på ritning. - Uppdaterad ritningsförteckning. Sidan 15 (39)

17 10. CAD-lager 10.1 Lagerhantering Lagerstruktur bygger på BSAB 96 och SB11. Fält som används är Ansvarig part, Element, Presentation och Status. Lagerlistan anger i vilket lager respektive symbol ska ligga. För position 7 och 8 se Förklaringar till lagerstruktur i lagerlistan samt tabell 4.24k i SB11 utgåva 3. Ansv. Element Pres. Staus E 4 C C B - 3 H Exempel enligt ovan: Rökdetektor monterad i undertak. Sidan 16 (39)

18 10.2 Lagerlista Gemensamma system E 4 B C L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 B C P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 B C C Spridningsledning Continuous E 4 B C J Spridningsledningar, sammandragningslinje Continuous 9 9 E 4 B C G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 B C H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow Gemensamt ledningsnät, allmänt Gemensamt ledningsnät, säkerhet E 4 B C B - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 B C B - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 B C B - - C Spridningsledning Continuous E 4 B C B - - J Spridningsledningar, sammandragningslinje Continuous 9 9 E 4 B C B - - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 B C B - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow Sidan 17 (39)

19 Gemensamt ledningsnät, tele- och datakommunikation E 4 B C D 1 - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 B C D 1 - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 B C D 1 - C Spridningsledning Continuous E 4 B C D 1 - J Spridningsledningar, sammandragningslinje Continuous 9 9 E 4 B C D 1 - S Blåsrör Continuous E 4 B C D 1 - T Blåsrör, sammandragningslinje Continuous 9 9 E 4 B C D 1 - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 B C D 1 - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 B C D 1 - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White E 4 B C D 1 - N Text utrustningar 1,8 mm Continuous 1 Red Gemensam strömförsörjning E 4 M L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 M P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 M C Spridningsledning Continuous E 4 M J Spridningsledningar, sammandragningslinje Continuous 9 9 E 4 M G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 M H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 M M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Signalering E 4 D L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 D P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 D C Spridningsledning Continuous E 4 D J Spridningsledningar, sammandragningslinje Continuous 9 9 Sidan 18 (39)

20 Entrésignal E 4 D D B - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 D D B - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 D D B - - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 D D B - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 D D B - - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Kallelsesignal E 4 D B C - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 D B C - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 D B C - - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 D B C - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 D B C - - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Personsökning E 4 D B F - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 D B F - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 D B F - - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 D B F - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 D B F - - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Upptagetmarkering E 4 D D B 4 - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 D D B 4 - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 D D B 4 - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 D D B 4 - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 D D B 4 - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Sidan 19 (39)

21 Kösignal E 4 D B E - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 D B E - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 D B E - - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 D B E - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 D B E - - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Styrning, övervakning och indikering Manövrering Indikering och mätning Styrning Telefoni E 4 E L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 E P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 E C Spridningsledning Continuous E 4 E J Spridningsledningar, sammandragningslinje Continuous 9 9 Sidan 20 (39)

22 Telefon E 4 E B B - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 E B B - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 E B B - - H Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E B B - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E B B - - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Porttelefon E 4 E B D - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 E B D - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 E B D - - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E B D - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E B D - - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White E * * * * * * * * * E Befintlig utrustning (Existing) Hidden * * Interntelefon (Snabbtelefon) E 4 E B C - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 E B C - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 E B C - - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E B C - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E B C - - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White E * * * * * * * * * E Befintlig utrustning (Existing) Hidden * * Ljud- och bildöverföring, AV E 4 E C L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 E C P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 E C C Spridningsledning Continuous E 4 E C J Spridningsledningar, sammandragningslinje Continuous 9 9 E 4 E C G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Sidan 21 (39)

23 Ljuddistribution E 4 E C B - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 E C B - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 E C B - - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C B - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C B - - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White E * * * * * * * * * E Befintlig utrustning (Existing) Hidden * * Antenn, Kabel-TV E 4 E C C 2 - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 E C C 2 - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 E C C 2 - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C C 2 - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C C 2 - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Bildöverföring, ITV E 4 E C C 1 - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 E C C 1 - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 E C C 1 - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C C 1 - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C C 1 - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Ljudöverföring via magnetfält E 4 E C B 3 - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 E C B 3 - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 E C B 3 - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C B 3 - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C B 3 - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White E * * * * * * * * * E Befintlig utrustning (Existing) Hidden * * Sidan 22 (39)

24 Radiokommunikation E 4 E C E - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 E C E - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 E C E - - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C E - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C E - - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Mobilkommunikation E 4 E C E 1 - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 E C E 1 - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 E C E 1 - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C E 1 - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 E C E 1 - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Tidgivning och tidregistrering E 4 D C L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 D C P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 D C C Spridningsledning Continuous E 4 D C J Spridningsledningar, sammandr. linje Continuous 9 9 E 4 D C G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 D C H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E * * * * * * * * * E Befintlig utrustning (Existing) Hidden * * Tidgivning E 4 D C B - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 D C B - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 D C B - - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 D C B - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 D C B - - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Sidan 23 (39)

25 Tidregistrering Tidsignalering (rastsignal) Säkerhetssystem E 4 C L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 C P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 C C Spridningsledning Continuous E 4 C J Spridningsledningar, sammandr. linje Continuous 9 9 E 4 C G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 C H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 C M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Brandlarm E 4 C B B - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 C B B - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 C B B - - D Utrustningar (reläer, skydd säkringar) Continuous 2 Yellow E 4 C B B - - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 C B B - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 C B B - - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Sidan 24 (39)

26 Inbrottslarm E 4 C B E B - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 C B E B - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 C B E B - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 C B E B - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 C B E B - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Överfallslarm E 4 C B E C - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 C B E C - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 C B E C - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 C B E C - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 C B E C - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White E 4 * * * * * * * * E Befintlig utrustning (Existing) Hidden Passerkontroll E 4 C C B - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 C C B - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 C C B - - D Utrustningar (reläer, skydd säkringar) Continuous 2 Yellow E 4 C C B - - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 C C B - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 C C B - - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Sidan 25 (39)

27 Nödsignal E 4 C B H - - L Allmänna littera, boll Continuous 7 White E 4 C B H - - P Allmänna texter 2,5 mm Continuous 7 White E 4 C B H - - G Centralutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 C B H - - H Platsutrustningar Continuous 2 Yellow E 4 C B H - - M Text utrustningar 2,5 mm Continuous 7 White Utrymningslarm Branddörrkontroll, släcksystem m m Trygghetslarm Integrerade säkerhetssystem Sidan 26 (39)

28 Ramar och stämplar E K 1 - Ändringspil (inkl. bokstav) Continuous 2 Yellow E K 2 - Ändringsmoln Continuous 7 White E K 3 - Ändringsruta Continuous 7 White E K 4 - Ändringstext i ruta Continuous 7 White E F 1 - Ram Continuous 5 Blue E F 2 - Namnruta Continuous E F 4 - Stämpel numrerad omgång Continuous 5 Blue E G 1 - Konnektionslinje E O 1 - Logotyper Continuous 7 White E O 2 - Norrpil och orienteringsfigur Continuous 7 White E O 4 - Skalstock Continuous 7 White E V - - Förklaring, Föreskrifter Continuous 7 White E V 2 - Text generellt Continuous E V 3 - Bollar, texter i Förklaringar Continuous 7 White E V 4 - Hänvisningar Continuous 7 White E W 1 - Text i namnrutan Continuous 7 White E Y 3 - Modulnät E Y 5 - Koordinater Continuous Förklaringar till lagerstruktur Används Lager Förklaring x E * * * * * * * * * * Ansvarig part (El projektör) x * 4 * * * * * * * * * (6)4 (Anläggning) x * * x x x x * * * * * Egenskapskoder (BSAB 96) ex. BCD/1 =BCD1 x * * * * * * x x * * * Egenskapskoder * * * * * * 1 * * * * - (ingjutet) i ovanliggande bjälklag x * * * * * * 2 * * * * - (upphäng/monterad) i tak x * * * * * * 3 * * * * - (monterat) i undertak * * * * * * 4 * * * * - (ingjutet) i vägg x * * * * * * 5 * * * * - (monterat) på vägg * * * * * * 6 * * * * - (monterat) på golv x * * * * * * 7 * * * * - (ingjutet) i golv * * * * * * 8 * * * * - i mark * * * * * * * B * * * - Kanalisation, stegar, rör mm Sidan 27 (39)

29 x * * * * * * * C * * * - Kablar x * * * * * * * J * * * - Kablar, sammandragnings linje x * * * * * * * D * * * - Reläer, skydd, säkringar * * * * * * * E * * * - Datorer, systemkomponenter x * * * * * * * G * * * - Centraler, kopplingsutrustning, mätoch styrutrustning, ställverk x * * * * * * * H * * * - Manöverdon, larmdon, givare, uttag, rumsutrustning x * * * * * * * K * * * - Kablar, pilspets x * * * * * * * L * * * - Text ledning x * * * * * * * M * * * - Text i symboler 0,25 x * * * * * * * N * * * - Text i symboler 0,18 x * * * * * * * P * * * - Märkning, skyltning x * * * * * * * Q * * * - Littera, sektionsnr, posnr. x * * * * * * * R * * * - Blåsrör, utlopp x * * * * * * * S * * * - Blåsrör x * * * * * * * T * * * - Blåsrör, sammandragningslinje x * * * * * * * U * * * - Sektionsgränser x * * * * * * * V * * * - Dörrlittera x * * * * * * * * x x * - Presentation x * * * * * * * * V * * - Förklaring, föreskrifter x * * * * * * * * V 2 * - Text generellt x * * * * * * * * V 3 * - Bollar, texter i föreskrifter x * * * * * * * * V 4 * - Hänvisningar x * * * * * * * * - - * - Inget * * * * * * * * * * x - Status x * * * * * * * * * * E - Befintligt och framtida (Existing), sätts till linjetyp hidden Sidan 28 (39)

30 11. Symboler 11.1 Symbolhantering Symbolerna under Symboler och förklaringar är namngivna med systembeteckning enligt SS , utgåva 6, tabell B.1. För projekt som använder äldre systembeteckningar tillämpas systembeteckningarna enligt SS , Tabell 1 - Anläggningsnummer. I SS , utgåva 6, tabell B.1 redovisas en jämförelse mellan nya och gamla systembeteckningarna Generella symboler Lika symboler på samma ritningsomgång ska alltid förses med systembeteckning och löpnummer alt. annan kodning: exempelvis T för placering i tak eller dylikt. Förklaringar generella symboler: Systembeteckning Uttag, generell symbol Antal uttag Löpnummer Systembeteckning Löpnummer Systembeteckning 11.3 Symbol för ledning Symbol för ledning på installationsritningar ska förses med systembeteckning. Exempel: H2 H4 F3 Sidan 29 (39)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Regionfastigheter koder och benämningar Version 2017-01-04 Ansvarig

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Rev datum 2011-03-01 2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Leveranskrav avseende ritningar Allmänt Projektering och upprättande av handlingar ska utföras helt i överensstämmelse med de datasystem

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0 Digital projektering DigProj Version 1.0 Digital projektering Sida 2 (16) FÖRORD FORTV fastighetsbestånd indelas i Anläggningar, Lokaler och Mark. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Årjängs kommun Samhällsbyggnadskontoret Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Reviderad Årjäng 2013-03-01 Samhällsbyggnadskontoret Box 906 Storgatan 66 672 29 Årjäng 1 Revideringshistorik Signatur

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Ytterligare genomgång av några bra att kunna saker i AutoCad (ritar Ö1) Genomgång av Övningsuppgift 3 Lite ritteknik Årets barnsjukdomar workspace,

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat. 2016-06-23 2 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.5 Ansvarig: Avdelningschef Fastighetsutveckling (Svenska Bostäder) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 3 1.1 Målsättning

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn 2005-01-31 Avdelningen för Konstruktionsteknik Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. CAD-manual - ritningsnumrering och lagerhantering...3 3. Ritningsnumrering...4

Läs mer

CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl

CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl CAD-manual Västfastigheter Väst 2011-04-18 Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl andreas.windahl@vgregion.se 0522-67 08 63 1 Förutsättningar... 3 1.1 Riktlinjer... 3 1.2 CAD- och

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

1 av 6 29.5.2006 22:50

1 av 6 29.5.2006 22:50 1 av 6 29.5.2006 22:50 2 av 6 29.5.2006 22:50 CADSAMORDNINGSMANUAL för ÅLAND VERSION 2.01 (29.5.2006) Överenskommelse SAT Sjölund Arkitektur och Teknik Ab Turing Ab Elge Ab Arkitektbyrå Svahnström & Co

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera 2017-02-08 Ver. 1.9 Utbildningens syfte och mål Underlätta användningen av PDB Investera i projekteringsarbetet Visa

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ENLIGT SS 455 12 00, UTGÅVA 5 Antal sidor 15. Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40 Täby tel. 08-638 30 00

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening AA-F-BDD-T-0001_04 04 Manual Digital Design - MDD 1.1 1 (16) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening MDD Bilaga 04 Ingående element i filnamn Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia.

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 Rambeskrivning Informations- & dokumenthantering facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 SAF RAMBESKRIVNING SAFFI/RAM/05-001 SA 2005-0971-1520 2 (20) Ver. Datum Uppgjord Information 1.0 1999-01-11

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

Riktlinjer för projektavdelningens CAD

Riktlinjer för projektavdelningens CAD Stadsbyggnadsnämnden Rev. Datum Stadsbyggnadsförvaltningen 2011-02-22 Projektavdelningen Erik Pahlbäck, 016-710 28 52 1 (6) Riktlinjer för projektavdelningens CAD 2 (6) 1. Ritningsnamn Dwg-filens namn

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54A ISSN DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR Version 1.1 2005-10-11 2 (20) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar Akademiska Hus AB Region Syd 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: Akademiska Hus AB Region Syd Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl 140701

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad KRAVSPECIFIKATION CAD Anvisningar för relationshandlingar Version v5.3 Senast reviderad 2011-02-09 Denna kravspecifikation är upprättad av Fastighetskontoret, nedan kallad beställaren. Innehållsförteckning

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN CAD-MANUAL KRAVSPECIFIKATION CAD Version Datum/Rev Rev avser Upprättad av 4.0 2015-05-11 Kap 6.7 uppdaterat punkt 9 Ida Hallberg 3.0 2015-05-10 Uppdaterat kapitel numrering.

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) DOKUMENTFRAMSTÄLLNING Innehåll 1. Allmänt 2. Fördelning av information 3. Hemligmärkning 4.

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (32) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende. Nybyggnad, Ombyggnad

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (32) Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende. Nybyggnad, Ombyggnad CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice 1(30) Innehåll 0. Inledning... 3 2. Informationssamordning...

Läs mer

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver 2011-11-16 Ansvarig Ulrika

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionfastigheter ID 6_D001_-_001_05 Version 2017-01-03

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Trafikverkets tekniska krav TRV publ nr 2012:055 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Publikationsnummer:

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

Riktlinjer filbenämningar ritningar

Riktlinjer filbenämningar ritningar Riktlinjer filbenämningar ritningar Skapad: 2014-01-31 Senast ändrad: R 4.4 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2014-01-31 2014-01-31 2(9) Förord Denna riktlinje ska användas vid namngivning av

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer