Ett bra elpris värt mer än kronor och ören.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett bra elpris värt mer än kronor och ören."

Transkript

1 Elpriser företag. Ett bra elpris värt mer än kronor och ören.

2 2 Ny energi. Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme - och tack vare vår långa erfarenhet, kan vi ge värdefulla råd som förenklar och förbättrar våra kunders vardag. Vi lägger all vår kraft på din energi.

3 3 Vilket elpris passar ditt företag? Vill du på förhand veta vad elen kostar? Eller är du beredd att ta en risk för att få lägsta elpris? Vill du slippa följa elmarknaden? Eller vill du kunna påverka priset allt eftersom? Skulle du rentav vilja kunna göra lite både och? Inget företag är det andra likt. Man tänker olika, prioriterar olika och har olika resurser i form av tid och personal. Vi på E.ON har stor kunskap om elmarknaden och kan därför ge dig råd som både förenklar ditt arbete och bidrar till ett elpris som du kan motivera inom din organisation. På de följande sidorna presenteras våra prismodeller. Du kan också läsa om hur några av våra kunder har resonerat kring sitt val. Kanske känner du igen dig? Kontakta oss gärna på , så ska vi gemensamt hitta den lösning som är bäst för din verksamhet, riskbenägenhet och ekonomi. Mer information finns också på PS. Samtliga priser presenterade här i broschyren avser handelspriset på el. Nätavgifter, elcertifikatsavgift, skatt och moms ligger utanför avtalen.

4 4 Fastpris. För dig som på vill ha säkra underlag. Känns det tryggt med ett känt elpris? Är din verksamhet konjunkturkänslig? Är energin en stor insatsvara i din produktion? Behöver du ha kontroll över kostnader och vinstmarginaler? Fastpris gör det enkelt för dig. Du väljer hur lång avtalstid du vill ha, 1 5 år vi hanterar inköp, prissäkring och administration. Priset bestäms dels av den avtalslängd du bestämmer dig för, dels av priset som gäller på elbörsen den dag du tecknar avtalet. Väljer du 12 månaders rullande avtal uppdateras priset inför varje ny 12-månadersperiod, med ett nytt börskopplat pris. Dagspriser för olika avtalslängder får du genom din kontaktperson hos oss.

5 5 Kaffemarknaden är starkt prisfokuserad. För att veta vad de ska räkna med valde Löfbergs Lila Fastpris för elinköpet. Löfbergs Lila fikar efter långsiktig rimlighet. Löfbergs Lila tänker hellre på gott kaffe än el. Samtidigt vill de veta på förhand vilken kostnad de ska räkna med. Därför är Fastpris ett naturligt val för Sveriges näststörsta kaffeproducent. 70 bönor går åt för en kopp kaffe. För ett halvkilospaket behövs en del buske runt bönor. Makalöst kan tyckas, speciellt som bönorna ofta plockas för hand. Att sedan ta hand om bönorna på bästa sätt så att kaffet blir precis så aromatiskt som Löfbergs Lila kräver sin man, eller i detta fall rättare sagt sin familj. Familjen Löfberg har varit i branschen sedan Kaffe helt i fokus. Vi lägger hellre kraft på att producera gott kaffe än på att följa elmarknadens svängningar. Dessutom står elen endast för en mindre del av den totala produktionskostnaden, säger Kenneth Edvinsson, produktionschef på Löfbergs Lila. Efter att ha resonerat fram och tillbaka med sin kontaktperson på E.ON valdes Fastpris, där volymen bundits för tre års tid. Framtida kostnad känd. Vi vill veta vilken kostnad vi ska räkna med under lång tid. Det har stort värde; dels med tanke på prissättningen på våra produkter, dels för att elmarknaden är högst osäker idag. Fastpris är i dagsläget det bästa för oss. Då kan vi istället optimera och effektivisera driften av verksamheten. Och förstås, i lugn och ro, ägna oss åt det som vi gör bäst kvalitetskaffe, säger Kenneth Edvinsson. Och resultatet märks i alla koppar Löfbergs Lila som avnjuts varje år.

6 6 Kundens Val. För dig som vill ha ett lågt pris utan att själv bevaka marknaden. Kundens Val innebär att du slipper bevaka elpriserna på markanden för att hitta rätt tillfälle att låsa priset. Du bestämmer vid vilken nivå du vill låsa elpriset. Nivån baseras i huvudsak på vad du anser är ett rimligt pris samt på vår kunskap om elmarknaden och dess möjliga prisrörelser. Vi bevakar sedan elmarknaden medan du ägnar all kraft åt företagets kärnverksamhet. Om ditt valda pris inte infrias har du full frihet för nya beslut. Steg för steg till konkurrenskraftigt elpris. 1. Du väljer prisnivå, bevaknings- och avtalsperiod. Vi hjälper gärna till med rådgivning om så önskas. 2. Kundens Val-avtal tecknas och bevakningen läggs upp. 3. När det valda priset infaller, låser vi det till överenskommet Fastpris. Du får en bekräftelse av oss. 4. Avtalet om Kundens Val upphör om priset inte infaller under bevaknings perioden. Naturligtvis hör vi i så fall av oss i god tid för att gemensamt titta på de nya förutsättningarna för ett nytt elavtal.

7 7 Bengt Andersson från E.ON och Rickard Ljunglöf från BYGGmax sätter priset i centrum. BYGGmax spikade sitt eget pris. BYGGmax har ett grundmurat intresse för bra priser. Men en hög tillväxttakt gör koncentration på kärnverksamheten nödvändig. När butikerna slogs samman till ett bolag var Kundens Val det bästa för att både spara tid och pengar. BYGGmax startades i början av 1990-talet. Idén bygger på en liten, effektiv organisation, låga priser samt ett smalt, utvalt sortiment som kunderna plockar själva på drive-in. Tillväxttakten är hög; i snitt öppnar sex nya butiker om året. Gemensamt elinköp billigare. Tidigare var BYGGmax-butikerna självständiga enheter. Men 1 januari 2004 slog de sig samman till ett bolag, vilket möjliggjorde ett gemensamt elinköp. Inför detta hade inköpsansvarige Rickard Ljunglöf på BYGGmax sett över elavtalen och den totala elkostnaden: Många hade tillsvidareavtal. Och eftersom butikerna ofta är igång från klockan 05:00 till 20:00 kostade det onödigt mycket. Vi sökte ett billigare alternativ. Men också ett där vi själva inte behövde bevaka el- börsen. Vi är bra på byggmaterial, inte elmarknaden. Därför ville vi ha en stark samarbetspartner. Bekymmersfri besparing. Bengt Andersson på E.ON fick förtroendet, och prislösningen blev Kundens Val: Det är ett perfekt upplägg om kunden vill avlastas. Rickard och jag har tillsammans kommit överens om ett rimligt pris för den volym de förbrukar och nu bevakar jag elmarknaden åt dem. Rickard Ljunglöf är nöjd: Kundens Val är det mest prisvärda och praktiska för oss. Vi expanderar ständigt och vill kunna koncentrera oss på vår egen verksamhet. Dessutom har samarbetet sänkt vår elkostnad med cirka 18 procent! Sånt gillar vi, BYGGmax handlar ju om att pressa priser.

8 8 Etage Flex. För dig som vill handlingsfrihet. Vill du vara aktiv och styra din elkostnad utifrån marknadens svängningar? Vill du samtidigt minska risken för att binda dig till ett enda pris som över tiden är ogynnsamt? Med Etage Flex kan osäkerhet elimineras precis så mycket företagets riskpolicy anger. I grunden har du ett rörligt elpris som är kopplat till spotpriset på elbörsen. Men du bestämmer när elpriset ska låsas, hur stor volym som ska få ett känt pris och för hur länge. Allt baserat på företagets riskpolicy och aktuell marknadsinformation. Med Etage Flex prislåses andelar om 10 procent av elbehovet för kvartal eller helår. Ökar eller sjunker uttaget av el, förändras den prislåsta volymen i motsvarande mån. Volymrisken inom avtalade intervall står vi för. Etage finns även med andra prislåsningsalternativ: Etage Index för dig som vill begränsa risker. Andelar om 10 procent låses med hjälp av ett index (genomsnittspriset för respektive kvartalstermin över ett år). Etage Fix för dig som vill säkra konkurrenskraften stegvis. Steg om hela MW för kvartal eller hela år prislåses.

9 9 Minimera riskerna och samtidigt ha valmöjlighet. Whirlpools Magnus Andersson har fått kontroll över elinköpet med hjälp av Henrik Sjöblom, kundansvarig på E.ON. Whirlpool lägger inte allt i samma korg. Med fokus på kundanpassade inbyggnadsugnar har Whirlpool i Norrköping en årlig tillväxt med 40 procent. Hög kompetens kring mikrovågsteknik och elektronik samt strategin att reducera kostnader är viktiga framgångsfaktorer. EtageFlex är receptet för att minimera riskerna i elinköpet. Vi sänker våra kostnader med ett antal procent varje år. Det måste vi för att klara konkurrensen, förklarar Whirlpools inköpschef Magnus Andersson. Den första mikrovågsugnen i Norrköping tillverkades Tjugo år senare tillverkades mikrovågsugnar och ytterligare tio år senare hade produktionen nått en miljon. Av kostnadsskäl har volymtillverkningen av fristående ugnar numera flyttats till Kina. Volymerna i Norrköping har sjunkit, men är med snabba steg på väg uppåt igen. Inom tre år ska produktionen nå en halv miljon ugnar per år. Prislåser successivt. Kostnads- och riskreducering är nyckelfaktorer. Vi behöver el för drygt tio miljoner kronor om året. Att köpa denna med ett enda telefonsamtal tycker jag är väl tufft. Även om jag hamnar rätt vid avtalstecknandet, så kan det straffa sig när avtalet går ut, menar Magnus Andersson. EtageFlex är en bra medelväg. Vi får varken toppar eller dalar i elpriserna. Det är lite grann av att rulla på ett lyckohjul, men istället för en gång, så gör vi det gång på gång. Enkelt med aktuell information. Till grund för sina beslut får Magnus Andersson nyhetsbrev från E.ON. Dessa beskriver pristrender på elmarknaden och faktorer som påverkar priserna. Jag håller mig ajour med utvecklingen. Nyhetsbrevet är lätt att förstå, och långtidsprognosen för vädret är bra i andra sammanhang också, exempelvis när jag seglar! Etage Flex är en lätt produkt att hantera. Jag hade inga problem att förklara den vidare i organisationen. Och nu känner jag att jag har kontroll över inköpet.

10 10 Spotpris. För dig som vill följa med på marknaden. Spotpriset följer marknadsutvecklingen, i uppgång som nergång, timme för timme. För att få Spotpris krävs timmätning. Ditt pris gäller prisområde Sverige och innefattar våra hanteringskostnader. Vi följer utvecklingen på elbörsen åt dig. Spotpriset får du veta genom din kontaktperson. Om du under året ser att terminspriserna är gynnsamma för ett avtal om Fastpris, alltså ett låst pris per kilowattimme, kan avtalet omförhandlas. Portföljförvaltning. För dig som vill sprida riskerna maximalt. Portföljförvaltning innebär att vi bygger upp en uppsättning finansiella kontrakt för ditt kommande elbehov. Energiportföljen byggs löpande på och om för att säkra energipriset framåt. I grunden har du ett Spotpris. Du kan sedan prissäkra när du vill, hur mycket du vill och i vilka prisprodukter du vill. Du får en personlig portföljförvaltare. Tillsammans tar ni initialt fram en riskpolicy och handelsstrategi. Du kan kontakta din portföljförvaltare för rådgivning så ofta du vill och din portföljförvaltare kontaktar dig kontinuerligt. Vill du, kan handelsbesluten överlåtas på din portföljförvaltare. Med portföljförvaltning får du också fortlöpande marknadsinformation, riskberäkningar och uppföljning. Avtalet omfattar analyser, rådgivning, handel, riskanalys, riskhantering, bevakning och avräkning.

11 11 RegionFastigheter sköter sjukhus och vårdcentraler över hela Skåne. För att minimera riskerna i sin energiportfölj används E.ONs spetskompetens. Region Skåne vårdar verksamheten väl. Tuffa besparingskrav kombinerat med en stor energiförbrukning och ett ansvar för många fastigheter. RegionFastigheter har sedan många år tillbaka löst elinköpen med hjälp av E.ONs portföljförvaltare. Region Skåne ansvarar för skåningarnas hälsa och vård. Ansvaret för sjukhusen och vårdcentralerna där detta sker vilar däremot på RegionFastigheter. Det är lätt att förstå att det är svårt att hålla ett vakande öga på elbörsen med tanke på att man sköter fastigheter om totalt kvadratmeter. Det är också huvudanledningen till att de har valt portföljförvaltning hos E.ON. Kunskap nyckeln till avtalet. På så sätt får vi tillgång till spetskompetens. Region Skåne använder 175 GWh el om året. Vi vill kunna minimera riskerna och försäkra oss om ett rimligt elpris. Att vi lagt ansvaret på E.ON beror dels på en bra prisbild, dels på goda resurser på deras analysavdelning, säger Peter Jansson, energistrateg på RegionFastigheter. Basen i samarbetet är riskpolicyn och mandatet som Peter Jansson och portföljförvaltaren Magnus Bengtsson tagit fram. Elen köps i andelar om 1 MW och sammanlagt genomförs cirka 20 affärer om året. Dialog kring timing. Timingen är en fråga i sig. Jag och Magnus har fortlöpande kontakt och diskussioner. Han rekommenderar och jag beslutar. En stor fördel med portföljförvaltning, menar Peter Jansson, är att möjligheten att reagera snabbt på marknadens svängningar. Region Skåne dras med ett stort underskott och kravet på att minska kostnader är konstant. Ett öre bättre elpris betyder sparade kronor.

12 12 E.ON Försäljning Sverige AB Carl Gustafs väg Malmö T F Hilanders ABC 00/ /2005

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Compricer i samarbete med Newsfactory AB ANNONS DistribuerasiExpressenseptember2009 Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 Börja

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el elementärt F r å n e l v e r k e t n r 1 2 0 1 3 Vinn solcellsdriven husnummerlampa! Aldrig mer överraskad av elräkningen Betalsmart TM - samma summa varje månad Lär din villa kolla vädret Elpiloten TM

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer