NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning"

Transkript

1 NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED

2 Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina belysningsbehov utan att behöva köpa armaturerna och bry dig om driften. Fördelarna jämfört med att köpa armaturer på traditionellt sätt. Snabböversikt: Omedelbar vinst Kostnadsbesparingen är högre än NOW! avbetalningen. NOW! Inköp Ingen investering Fast NOW! avbetalning varje månad täcker alla kostnader. Inga risker Heltäckande garanti och underhållstjänster. Inga investeringar för uppgraderingen Komplett projektgenomförande med expertteam.

3 Varje dag räknas Konventionell Aktuella driftkostnader Konventionell Konventionell I dag I morgon I övermorgon att inte göra något blir dyrt. Inte bara elen blir dyrare varje år utan även underhållskostnaderna ökar. Varje dag som en föråldrad belysningsanläggning är i drift orsakar den onödiga merkostnader genom alltför hög elförbrukning, frekventa avbrott och stora underhållskostnader.

4 Spara istället för slösa! Konventionell Aktuella driftkostnader Vinst Omedelbar vinst NOW! Avbetalning Periodiska betalningar LED Framtida Vinst Kommande vinst LED Framtida I dag I morgon Med NOW! avtal I övermorgon När NOW! avtalet löper ut NOW! Belysning som betalar sig själv. Med NOW! tar du steget till ett attraktivt komplett paket: Bytet till en modern belysningslösning med effektiva LED-armaturer och intelligent styrning kostar dig inte en enda extra krona. Du behöver varken ägna dig åt utbyte av armaturerna, idrifttagande eller underhåll av anläggningen. Istället kan du använda en del av de insparade elkostnaderna till att omedelbart sänka dina löpande driftkostnader.

5 Inga investeringar, inga risker! Inklusive allt och nyckelfärdigt NOW! teamet slutför och ansvarar för allt som krävs för belysningen, allt från planering, montage och idrifttagande till regelbundet underhåll: Vi tar hand om din belysning och du kan ägna dig åt din kärnverksamhet. Bättre ljuskvalitet Innovativa LED-belysningslösningar med specialanpassad optik ger bättre ljuskvalitet och ljusupplevelse. Det gör att medarbetarna kan klara av sina uppgifter effektivare och att fel kan undvikas. Driftkostnadsbesparingar Från och med första dagen som din nya belysningsanläggning tas i drift sparar du pengar. En del av de insparade elkostnaderna kan du tillgodoräkna dig direkt. På så sätt får du pengar till andra investeringar. Mindre CO 2 -utsläpp Med en effektiv belysningsanläggning och lägre elförbrukning minskar CO 2 -utsläppen. Det innebär bättre miljöprestanda och lägre kostnader för CO 2 -certifikat. Inget underhåll Dyra byten av ljuskällor med speciella verktyg och höga personalkostnader tillhör det förgångna. Denna kostnadspost försvinner eftersom underhållet ingår i NOW! avtalet. Inga problem med förbud mot ljuskällor Genom EU:s förbud mot ineffektiva ljuskällor tas de steg för steg bort från marknaden. När belysningen har moderniserats har problemet med en påtvingad renovering löst sig av sig självt.

6 Slösar du bort dina pengar? I många företag är utgångsläget idealiskt för en NOW! lösning: 1 Det finns inget utrymme i budgeten. Du investerar i kärnverksamhet som maskinparken eller i produktutveckling. Det finns för närvarande ingen reserverad budget för en modernisering av belysningsanläggningen eller för energibesparingar. 2 Belysningen är föråldrad. Din belysningsanläggning är äldre än 5 år med konventionella ljuskällor som HQL eller HQI, HST, T26 och föråldrade magnetiska driftdon. 3 Energiförbrukningen är hög. Ett stort antal ineffektiva armaturer kombinerat med långa drifttider ger höga elkostnader. Reglering av belysningen är för närvarande inte tekniskt möjlig. Det gör att du varje månad betalar onödigt höga elräkningar. 4 Underhållet är dyrt. Det nödvändiga utbytet av defekta ljuskällor, driftdon och kompletta armaturer på platser som kan vara svåra att nå kräver mycket tid, pengar och personal. 5 Ljuskvaliteten är dålig. Otillräcklig ljusstyrka, undermålig färgåtergivning och ljusfördelning med bristfällig homogenitet leder till mer fel och medarbetarna blir fortare trötta.

7 Exempel från verkligheten NOW! i industrin SEK besparing under en period på 8 år Före Gammal belysningsanläggning SEK driftkostnader / år 100 armaturer, HQL med KVG 400 W 480 W anslutningseffekt / armatur 48 kw anslutningseffekt / totalt Efter Ny belysningslösning SEK driftkostnader / år 100 armaturer, Craft 280 W 280 W anslutningseffekt / armatur 28 kw anslutningseffekt / totalt SEK årliga driftkostnader SEK omedelbar, årlig vinst SEK kommande, årlig vinst Före Efter SEK årlig NOW! avbetalning Kostnadsutveckling SEK årliga SEK årliga I dag NOW! avtal på 8 år från år 9 Fakta för beräkningen: Funktionstid: 4500 timmar / år (2 skift), elpris: 1,08 SEK / kwh, 2 % ökning per år

8 Exempel från verkligheten NOW! i parkeringshuset SEK besparing under en period på 5 år Före Gammal belysningsanläggning SEK driftkostnader / år 750 armaturer, 2 / 58 T W anslutningseffekt / armatur 93 kw anslutningseffekt / totalt Efter Ny belysningslösning SEK driftkostnader / år 750 armaturer, AquaForce LED 63 W anslutningseffekt / armatur 47 kw anslutningseffekt / totalt SEK årliga driftkostnader SEK omedelbar, årlig vinst SEK kommande, årlig vinst Före Efter SEK årlig NOW! avbetalning Kostnadsutveckling SEK årliga SEK årliga I dag NOW! avtal på 5 år från år 6 Fakta för beräkningen: Funktionstid: 8760 timmar / år (24 /7 drift), elpris: 1,08 SEK / kwh, 2 % ökning per år

9 Inga bekymmer. Vi organiserar hela moderniseringen av din belysningsanläggning från början till slut. Du kan koncentrera dig på dina uppgifter, vi tar hand om belysningen. 1 Snabbkoll En NOW! expert kommer till ditt företag och tar fram fakta om den befintliga belysningen. Snabbkollen ger en första uppfattning om besparingspotentialen i ditt företag. 2 Belysningsplan och NOW! planering Efter att en gemensam avsiktsförklaring har undertecknats utarbetar belysnings-, el-, installations- och underhållsexperter en utförlig specifikation och en detaljerad planering för genomförandet av en individuell NOW! lösning. 3 Genomförande Ett NOW! avtal omfattar alla områden: Specialister ordnar demontering och avfallshantering av de gamla armaturerna och ljuskällorna, levererar och installerar det nya belysningssystemet och tar det i drift. 4 Drift Fullservicepaketet omfattar skötseln av systemet inklusive alla underhålls- och reparationsarbeten under hela avtalstiden.

10 NOW! I dag är rätt tillfälle att byta till belysning som betalar sig själv. Vi ser fram emot ditt mejl eller samtal. Din kontaktperson Malin Jansson Field Marketing Manager T +46 (0) zumtobelgroup.com Mer information hittar du på zumtobelgroup.com/now SE 09/14