En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från"

Transkript

1 En ljusare framtid Spara energi och miljö med modern belysning Information från

2 Bättre belysning kan minska koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton Om alla företag skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor och styrsystem skulle vi spara 4,2 TWh. Det innebär en minskad efterfrågan på kostsam fossil energi och en sänkning av de totala koldioxidutsläppen i Europa med 1,8 miljoner ton. Det är lika mycket koldioxidutsläpp som från drygt flygresor tur och retur mellan Stockholm och New York med en Boeing Förklaringen är enkel: En år gammal belysningsanläggning drar ofta tre gånger så mycket energi som en ny kan göra. Fortfarande är dock många gamla system i drift, vilket innebär en stor och onödig belastning för miljön. Hela 90 procent av belysningens miljöpåverkan kommer från energiförbrukningen, medan tillverkning, transporter och återvinning endast utgör 10 procent. Att investera i ny belysning är samtidigt ett av de allra lönsammaste sätten att minska koldioxidutsläppen. Sett över en tjugoårsperiod utgör energiförbrukningen 70 procent av den totala kostnaden för belysning. Det är därför viktigt ur både ett miljömässigt och företagsekonomiskt perspektiv att dessa gamla belysningsanläggningar snabbt byts ut och ersätts av nya energisnåla system. Bilden på omslaget är fotograferad av Åke Eson Lindman

3 Möjlig besparing av energi och utsläpp (med bibehållen eller förbättrad belysningsgrad) Område Nuvarande förbrukning (TWh) Sparpotential (TWh) Sparpotential (%) Minskning CO 2 miljoner ton Hushåll 3,6 1,7 47 0,7 Kontor, skolor och sjukhus 5,5 2,5 45 1,1 Industri 3 1,3 43 0,5 VÄGBELYSNING 1,5 0,4 27 0,2 TOTALT 13,7 5,9 43 2,5 Så har vi räknat: 1. Utsläpp: 0,424 Mton CO 2 /TWh (enl EU25) 2. Hushåll: 3,6 TWh (enl Energimyndigheten) 80% av 80 miljoner glödlampor medeleffekt 40 W ersätts med lågenergilampor 80% sparpotential motsvarar 1,7 TWh 3. Kontor: 5,5 TWh (enl Energimyndigheten) 50% med E/M driftdon ger 50% sparpotential 12 % glödljus med 80% sparpotential Styrning ger ytterligare 10 % Totalt 2,5 TWh 4. Industri: 3 TWh (enl Energimyndigheten) 43 % sparpotential ger 1,3 TWh 5. Vägbelysning: 1,5 TWh 50 % kvicksilverlampor med 50 % sparpotential ger 0,4 TWh

4 Hälften av Sveriges företag kan minska kostnaden för belysning med mer än 70 procent Totalt sett används ungefär 14 TWh till belysning i Sverige. Den avgörande delen, cirka 10 TWh, används i företag och offentlig verksamhet. Här finns en stor och outnyttjad sparpotential. Många företag är fortfarande omedvetna om hur mycket energi som går åt till belysning. I allmänhet rör det sig om procent av den totala elkonsumtionen. En undersökning från Energimyndigheten visar att 46 procent av företagen har äldre belysningsanläggningar med onödigt hög elförbrukning. Genom att byta mot energieffektiva ljuskällor, armaturer och styrsystem som justerar belysningen i styrka över dygnets timmar och olika ljusförhållanden kan elförbrukningen minskas med procent. Investering 10% Fördelningen av kostnaden i en belysningsanläggning över en 20-årsperiod Drift och underhåll 20% Elkostnad 70% Det finns starka ekonomiska skäl till att byta ut äldre anläggningar mot ny modern teknik. Av den totala kostnaden för belysning utgör elkostnaden 70 procent sett över en tjugoårsperiod. Med en modern belysningsanläggning kan elkostnaderna ofta minskas med procent.

5 Fotograf: Ulf Celander

6 Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör + energieffektiva magnetiska driftdon Lysrör + elektriska driftdon Dimbara elektriska driftdon Dimbara elektriska driftdon DIMBARA SYSTEM DAGSLJUSAVKÄNNING -42% NÄRVAROSTRYRNING -71% -82% T5 SYSTEM (lysrör med d = 16mm) Dagens belysningssystem är avsevärt mer energieffektiva än äldre. Detta beror på den snabba teknikutvecklingen. Armaturskonstruktionen har förbättrats och ny optik reflekterar mer ljus. Nya ljuskällor är mer effektiva och ger mer ljus per watt, vilket gör att man behöver färre ljuskällor och armaturer i ett rum. De håller dessutom längre och innehåller väsentligt mindre mängd kvicksilver. Idag kan belysningen även styras efter behov, vilket sparar ytterligare energi.

7 Testa din belysning ja Nej Mina poäng Är din anläggning äldre än 10 år? 2 0 Är din huvudsakliga belysning glödljus? 3 0 Har armaturerna reflektorer? 0 2 Har armaturen fler än tre ljuskällor? 2 0 Gör detta test på din belysningsanläggning för att bedöma om din anläggning har en förbättringspotential. Har armaturerna högfrekvensdrift (gäller lysrör)? 0 1 Släcks ljuset automatiskt när du lämnar rummet? 0 1 Sjunker ljusnivån automatiskt när dagsljuset ökar? 0 1 Har din anläggning fler än en armatur per 10 m 2? 2 0 Räkna samman dina poäng Bedömning: 0 poäng = Du har troligen en låg energiförbrukning i din belysningsanläggning. 1-3 poäng = Har du hög energikostnad bör du få din anläggning undersökt. Efter 4 poäng eller mer = Du bör få din anläggning undersökt av en belysningskonsult eller belysningsföretag. Kontaktuppgifter hittar du på

8 Bra belysning minskar även risken för hälsoproblem Belysningen har på senare år uppmärksammats även när det gäller arbetsmiljö. Studier visar att bra belysning har stor påverkan både för trivsel, välbefinnande och för effektiviteten på våra arbetsplatser. Felaktigt utformad belysning bidrar till att man blir trött, kan få huvudvärk och spänningar i nacke och rygg osv. Med bra och anpassad belysning kan man undvika detta. Dessutom ger en bra belysning karaktär åt rummen och bidrar till ökad trivsel på arbetet. Det är självklart idag att vi kan välja höj- och sänkbara skrivbord och ergonomiskt riktiga tangentbord. Lika självklar borde en bra och individuellt justerbar belysning vara.

9 Fotograf: Ulf Celander

10 Framgångsrika exempel Att byta ut en gammal belysningsanläggning är ofta förknippat med stora vinster. Många kan vittna om lägre energikostnad, snarast obefintligt underhåll, bättre arbetsmiljö och inte mist ett rent samvete när det gäller miljön. Här hittar du fyra framgångsrika historier. Vill du läsa mer ingående om de olika exemplen? Titta in på Postterminalen i Karlstad Mer ljus på rätt ställe gav bättre arbetsmiljö Posten investerade häromåret en halv miljon konor i att byta ut en 13 år gammal belysningsanläggning i Karlstad brevterminals sorteringshall. Nu kan de drygt 200 anställda arbeta i ljuset från en toppmodern, zonindelad belysningsanläggning med ett energibesparande styrsystem. Utöver en väsentlig energibesparing har man på köpet fått en bättre arbetsmiljö i form av mer och bättre ljus på rätt ställe samt bättre inomhusklimat. Investeringen räknas hem på fyra år. Risbroskolan i Fagersta Modern belysning sänkte förbrukningen med 73 procent. Risbroskolan är ett utmärkt exempel på hur effektiv ny belysning kan bli i kombination moderna och funktionsenliga lokaler. När den gamla skolbyggnaden från 70-talet renoverades 2006 bytte man ut den ålderdomliga belysningen i klassrummen. Den nya belysningen med hälften så många armaturer innebär mer och bättre ljus i rummet, en rymligare känsla och mindre blänk på bänkarna. Den ljusa atmosfären förstärks ytterligare av en ljusare färg på väggar och innertak. Tillsammans med ett nytt effektivt styrsystem som styr belysningen efter närvaro och ljusförhållanden kan man spara hela 73 procent energi. Gatubelysning i Grästorp Ny gatubelysning halverade elkostnaden I Grästorps kommun har man bytt ut samtliga armaturer för såväl gatu- som parkbelysning mot nya energisnåla alternativ. Istället för att belasta investeringsbudgeten tjänar kommunen redan pengar på bytet. Företaget YIT Building Systems har tagit hand om finansieringen, för att sedan sälja belysningspaketet på avbetalning till kommunen. Räkningarna betalar kommunen med pengar man sparar in på en mer än halverad elanvändning.

11 Fotograf: Kenneth Sundh Fotograf: Ulf Celander Fotograf: Anders Löfvendal

12 Frågor och svar om belysning Varför är det viktigt att se över sin belysning? Bra belysning är en god investering. Genom utbyte av en modern teknik mot en ny kan energianvändningen minskas avsevärt. När en trettio år gammal anläggning ersätts med modern teknik kan du spara hela 80 procent energi. 90 procent av alla belysningsarmaturer och ljuskällor samlas in av ett återvinningssystem som producenterna driver. Vilka alternativ till äldre belysningsteknik finns det idag? Idag finns armaturer med bättre reflektorer så att mer ljuset hamnar där man vill ha det och inte stannar i armaturen. Det innebär att man inte behöver lika många armaturer per kvadratmeter. Nya ljuskällor har också betydligt högre verkningsgrad (d v s de drar mindre energi för samma ljusmängd). Dessutom finns styr- och reglerutrustning, som gör att man kan få ljuset när och där man behöver det. Vilka vinster har ny belysning ur ett miljöperspektiv? Modern belysning är avsevärt energieffektivare än gammal. Flera utredningar visar att 90 procent av en belysningsanläggnings miljöpåverkan kommer från energikonsumtionen. Dessutom belastar modern belysning miljön mindre när den kasseras, eftersom den innehåller mindre miljöfarliga ämnen. Nya ljuskällor innehåller väsentligt mycket mindre mängd kvicksilver än äldre. Genom att de håller längre krävs dessutom färre byten av lampor, vilket innebär ytterligare mindre mängd miljöfarligt avfall som behöver tas om hand. Nästa alla (här har Magnus en siffra) belysningsarmaturer och ljuskällor samlas in av ett återvinningssystem utfört av El-Kretsen AB i Sverige.

13 Fotograf: Åke Eson Lindman Fotograf: Åke Eson Lindman Fotograf: Ulf Celander Fotograf: Åke Eson Lindman

14 Frågor och svar om belysning Hur mycket kan jag spara på att byta belysning? Det beror på hur gammal anläggning du hade tidigare. Normalt kan du spara mellan procent energiförbrukning per år genom att investera i modern teknik om du har en tio år gammal anläggning idag. Elkostnaden utgör cirka 70 procent av den totala livscykelkostnaden, när man utgår från en livslängd på 20 år. Själva investeringen i en ny belysningsanläggning återbetalar sig därför snabbt i regel på mellan 2-7 år. Finns det något ekonomiskt stöd för investering i energieffektiv belysning? Det finns ett särskilt investeringsstöd riktat till ägare av lokaler där offentlig verksamhet bedrivs. Dessa kan få bidrag på upp till 30 procent av kostnaderna för energieffektivisering. Stödet betalas ut för åtgärder som påbörjats under tiden 15 maj december Ansökan om stöd görs hos länsstyrelsen. Boverket svarar för närmare föreskrifter, tillsyn och information om stödet. För mer information, gå in på Hur går jag tillväga om jag vill vill byta belysning eller ta reda på om ett utbyte är lönsamt? För att ta reda på om ett utbyte är lönsamt kan du börja med att göra vårt test på sidan sex. Om svaret blir ja rekommenderar vi en kontakt med en belysningskonsult eller ett belysningsföretag. Kontaktuppgifter till både konsulter och företag hittar du på

15 Källor Stegvis STIL rapport 1, Energimyndigheten Mätning av hushållsel i 400 bostäder, Energimyndigheten Statistik för energitillförsel, SCB och Svensk Energi Försäljningsstatistik, Belysningsbranschen A cost curve for greenhouse gas reduction, The McKinsey Quarterly Luftfartsstyrelsens miljödatabas Fakta om Belysningsbranschen Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer och ljuskällor och belysningsarmatur. Belysningsbranschen har som verksamhetsmål att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön. Belysningsbranschen består av 42 företag importörer och tillverkare av ljuskällor, armaturer, nödbelysning och driftdon. Fotograf: Ulf Celander

16 Box Stockholm Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31 Telefon: (vxl) Fax: E-post:

UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN

UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN Detta är en larmrapport! Varje år bidrar Sveriges företag och offentliga verksamheter till att nära två miljoner

Läs mer

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder

Läs mer

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Universitetsbiblioteket i Karlstad är ett utmärkt exempel på hur man sparar energi genom att utnyttja dagsljuset. Belysningen består av dimbara kompaktlysrör

Läs mer

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING 4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING Denna skrift är en verktygslåda som innehåller praktiska hjälpmedel för att enkelt komma igång och genomföra belysningsprojekt. För att komma igång och bestämma status

Läs mer

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Text: Lotta Bångens Aton Teknikkonsult Referensgrupp: Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Adam

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Energi i hotell och restauranger

Energi i hotell och restauranger Energi i hotell och restauranger Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se

Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se Armaturer Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan Cardi Belysningsspecialisten DEFA Lighting Ecolux Elektro

Läs mer

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energikostnaden är ofta mycket större än inköpspriset om man ser till hela livslängden. Därför finns det mycket pengar att spara genom

Läs mer

Spara energi i mindre industrier

Spara energi i mindre industrier Spara energi i mindre industrier Mät först spara sen! Nästan alla verksamheter kan spara energi. Detta gäller naturligtvis även för små- och medelstora industriföretag. Men eftersom kärn verksam heterna

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Upptäck ett bättre ljus!

Upptäck ett bättre ljus! www.osram.se/ljusexperten GLÖDLAMPAN FÖRSVINNER VAD GÖR JAG NU? Upptäck ett bättre ljus! Här hittar du allt du behöver veta om halogenlampor, lågenergilampor och LED-lampor. INNEHÅLL Goda råd om bättre

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Ny gatubelysning på gång

Ny gatubelysning på gång Ny gatubelysning på gång Stina Liljas på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Örjan Eriksson, juni 2009. Utvecklingen på gatubelysningsfronten går snabbt. Nya typer av energieffektiva lampor och

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Utomhusbelysning 2013

Utomhusbelysning 2013 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? 1 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Har ni en färdig plan för utfasning

Läs mer

Giltig från 2014-07-01. Dokument id

Giltig från 2014-07-01. Dokument id nders Mannikoff 1 (8) Orientering Bebyggelsen står idag för 40 % av Sveriges energianvändning. Från och med den 1 januari 2009 ska alla som hyrs ut eller säljs ha en energideklaration. Troligen kommer

Läs mer

Klimatsmart på kontoret

Klimatsmart på kontoret Klimatsmart på kontoret klimatsmart på kontoret 1 Innehåll Resan till jobbet sid. 5 Resor i tjänsten sid. 12 Ledningens rum sid. 11 Receptionen sid. 6 Arbetsrum sid. 7 Kopieringsrum sid. 8 Lunchrum sid.

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer