Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC"

Transkript

1 Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions.

2 MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER SAMHÄLLSEKONOMISKT. Den totala samhällsekonomiska miljökostnaden för trafiksignaler i Sverige kan uppskattas till i storleksordningen en miljard kronor per år. Att laga fel, ändra tidsättning och installera smarta trafiksignaler är samhällsekonomiskt extremt lönsamt. Trafiksignalen ingriper kraftigt i trafiken genom att tvinga trafiken att stanna. MODERN TEKNIK. Många trafiksignaler kan förbättras med 10-20% genom att använda modern teknik. Med en 20% minskad fördröjning genom 10 signaler tjänar varje arbetspendlare en arbetsdag per år. Trafikanterna får tillbaka investerade pengar inom högst ett år i form av förkortad restid, ökad säkerhet och förbättrad miljö.

3 Signalförbättringar är ett av de allra mest kostnadseffektiva sätten att minska CO2 utsläppen MILJÖ. Förbrukningen av drivmedel påverkas starkt av antalet stoppade fordon och deras fördröjning. Effektiva och väl fungerande trafiksignaler kan reducera bränsleförbrukning och utsläpp av CO2 med 10-20%. EFFEKTIVT. Signalförbättringar är ett av de allra mest kostnadseffektiva sätten att minska CO2 utsläppen. Man får dessutom vinster i framkomlighet och trafiksäkerhet som samhällsekonomiskt är värda nästan 10 ggr så mycket som själva miljöförbättringen.

4 Även små förbättringar i styrningen innebär kraftiga minskningar av köerna BUSSAR OCH LASTBILAR KAN PRIORITERAS KÖER KAN KAPAS. Ett av det största problemet för näringslivets transporter och resor är köer. Dessa förlänger och skapar osäkerhet om körtiderna. Med bristfälligt fungerande trafiksignaler växer köerna snabbt. Därför kan även små förbättringar i styrningen innebära kraftiga minskningar av köerna. För en medelstor stad med normalt antal trafiksignaler finns varken anledning att tveka eller att utreda huruvida bussprioritet är samhällsekonomiskt lönsamt eller inte. Införande av bussprioritering är troligen även företagsekonomiskt lönsamt. För lastbilar gäller att dessa har höga tidskostnader och höga kostnader för att stanna och starta. Bromsar slits och mycket diesel förbrukas. Det går att prioritera lastbilar på liknande sätt som bussar, men det görs sällan i dag. I korsningar utmed trafikleder med mycket tung trafik kan under normala förhållanden cirka hälften av stoppen för lastbilarna tas bort.

5 Restiden för arbetspendlare i storstäder är högre än i glesbygd trots att avstånden i kilometer är kortare TRAFIKSIGNALER HAR EN MÄNGD FÖRDELAR STRATEGISKT FÖRDELING AV TRAFIKEN. Fördelen med trafiksignaler är att man rent strategiskt, genom effektiv tidsättning, kan välja hur man vill fördela trafiken med hänsyn till t.ex. miljöpåverkan och framkomlighet. Man har också möjlighet att ge vissa typer av fordonsslag prioritet, t.ex. buss och lastbilsprioritet eller ställa utryckningsvägar för räddningstjänst. ÖKAD SÄKERHET. För oskyddade trafikanter såsom cyklister, barn och funktionshindrade ger trafiksignalen en hög trygghet och säkerhet. Dessutom är det relativt enkelt att implementera en tra- signal, då den inte tar så mycket plats i anspråk. DET FINNS ALLTID UTRYMME FÖR FÖRBÄTT- RING. Oavsett om trafiksignalen står ensam i en liten kommun, eller ingår i ett komplext system i en storstad, finns alltid utrymme för förbättringar. Förbättringar kan bestå av trafiktekniskt underhåll, där man ser över den befintliga programmeringen, driftövervakning för att snabbt upptäcka fel på detektorer som inte fungerar eller avancerade adaptiva system, som kontinuerligt anpassar signalen till rådande trafikförhållanden.

6 För oskyddade trafikanter såsom cyklister, barn och funktionshindrade ger trafiksignalen en hög trygghet och säkerhet STORSTÄDERNAS UTVECKLING HÄMMAS AV AV DÅLIGA SIGNALER UTJÄMNING AV SKILLNADER. Dåligt fungerande trafiksignaler i storstäderna, som dessutom är hårt belastade, minskar framkomlighet och leder till köer under rusningstid. Restiden för arbetspendlare i storstäder är högre än i glesbygd trots att avstånden i kilometer är kortare. Bättre fungerande trafiksignaler kan ge ett viktigt bidrag till att jämna ut dessa skillnader.

7 MARKNADENS STÖRSTA PRODUKTPORTFÖLJ SWARCO OCH TRAFIKSIGNALER SWARCO erbjuder idag en mängd olika system och tjänster för trafiksignaler, driftövervakning, prioritering och trafikoptimering, för alla nivåer av trafiksystem. Vi erbjuder också projektering, installation och drift under hela systemets livslängd. Med marknaden absolut största produktportfölj kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för alla typer av trafiksignalsystem. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa Er? Tveka inte att kontakta oss på SWARCO.

8 SWARCO I FIRST IN TRAFFIC SOLUTIONS. SWARCO är en av Europas ledande och snabbast växande ITSleverantörer. Våra beprövade och innovativa lösningar används idag på vägar, järnvägar och parkeringar i hela Norden. SÄKERHET PÅ VÄG OCH I TUNNEL Vi utvecklar säkra lösningar och är vald som leverantör till ett antal av Nordens största ITSprojekt. EFFEKTIV TRAFIKSTYRNING Våra intelligenta trafiklösningar ger ökad mobilitet, bättre trafiksäkerhet och positiva effekter på miljön. INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM Med spetskompetens och nyskapande lösningar, levererar vi produkter, system och lösningar i världsklass. NYCKELFÄRDIGA PARKERINGSLÖSNINGAR Våra beprövade parkeringslösningar ger nöjda kunder, högre inkomster och högt kapacitetsutnyttjande AVANCERAD LED-TEKNOLOGI Med 15 års erfarenhet av LED-baserad signalering, har vi utvecklat vår egen LED-gatubelysning. SKRÄDDARSYDDA SERVICEAVTAL Vi erbjuder kundanpassade servicelösningar för att säkerställa stabil drift och minskade underhållskostnader. SWARCO SVERIGE AB Pepparvägen 81, SE Farsta Phone: Fax: Din kontakt: