Nya planer för gården?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya planer för gården?"

Transkript

1 Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet

2 Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka på och stora beslut som ska fattas. Generationsskiften kompliceras ofta av att man väntar för länge. Ibland kan ämnet vara känsligt att ta upp men bästa sättet är att börja prata om växlingen i god tid och sträva efter en öppen dialog om vilka möjligheter som finns. Att vara tydlig från början och involvera alla inblandade är nyckeln till en smidig generationsväxling. För många är målet att behålla gården i familjens ägo, andra gårdar går ut till försäljning på öppna marknaden i samband med ett generationsskifte. 2

3 Vi hjälper dig och familjen genom varje steg Som experter på jord och skog vet vi vad du och din familj behöver tänka på vid ett generationsskifte. Med god kännedom om branschens utmaningar kring lönsamt lantbruksföretagande och fastighetsmarknadens uppgångar vet vi att generationsskiften på stora gårdar ofta kan bli komplexa. Vi guidar dig genom hela processen. 1 6 Föräldrarnas önskescenario 2 7 Förberedande rådgivning 3 8 Familjeråd Analys av nuläget 5 10 Planer för företaget Tidplan Värderingar och andra beräkningar Lösningsförslag Familjeråd 2 Teknisk lösning och finansiering 3

4 1. Föräldrarnas önskescenario Hur vill ni som nuvarande ägare ha det? Hur ser ert önskescenario ut? Hur mycket är det värt att något av barnen tar över verksamheten på gården och att gården finns kvar i familjens ägo? Vill ni själva bo kvar på gården och fortsätta att nyttja jakträtt eller liknande? Här får du och din partner möjlighet att klargöra era behov och önskemål. Dessa frågor är viktiga att reflektera över: Hur ser visionen för gården ut? Ska den säljas på marknaden eller överlåtas till barnen? Vill ni bo kvar på gården eller flytta därifrån? Hur mycket pengar behövs efter överlåtelsen? Är det möjligt med total rättvisa mellan barnen och att ändå kunna behålla gården inom familjen? 2. Förberedande rådgivning Nästa steg är att träffa en rådgivare som är specialiserad på skatter och familjejuridik. Genom oss kan du få kontakt med rådgivare på LRF Konsult eller någon av våra andra sam arbetspartners. Det är dessutom bra att ta kontakt med någon av våra kundansvariga. De är vana vid att samarbeta med våra partners och har stor erfarenhet av att planera för finansiering vid ett ägarskifte eller vid omställning av verksamheten. 3. Familjeråd 1 Vid familjerådet medverkar bara föräldrar och arvingar, för att inte komplicera förutsättningarna i onödan. Alla får komma till tals och lägga fram hur man ser på skiftet. Familjerådet hålls lämpligen hemma på gården under informella former. Rådgivaren agerar ordförande och redogör om överlåtarens förslag för alla parter och hur ägarväxlingen ska gå till. Därefter får alla komma till tals och lägga fram hur man ser på skiftet. Öppenhet är viktigt i det här skedet för att undvika tvister längre fram. Erfarenheter visar att syskon till överlåtaren ofta har rimliga krav, bara de får vara delaktiga i processen från början. Familjerådet är inte beslutande, syftet med mötet är att presentera ett förslag och lyssna på alla önskemål. Därefter samman ställer rådgivaren alla synpunkter och lägger fram ett förslag på hur gården ska överlåtas. 4. Analys av nuläget Efter familjerådet skickar rådgivaren ut en sammanställning till berörda parter. Här ska både en beskrivning av nuläget och planer för framtiden beskrivas. Det innebär en hel del samtal med både överlåtare och övertagare. Först görs en ordentlig bedömning av gårdens förutsättningar idag. Hur ser lönsamheten ut och vilka möjligheter till avkastning finns? Finns det renoveringsbehov? Tillgångar? Finns det lån och andra fasta kostnader att ta hänsyn till? Allt är viktiga faktorer i en överlåtelseprocess. 4

5 5. Planer för företaget Dagsläget men också planer för framtiden är viktiga faktorer för att bestämma till vilket pris överlåtelsen ska ske. Ska driften ställas om? Vad innebär det för kostnader? Finns det planer på att stycka av gården? Ju nog grannare genomlysning, desto bättre förutsättningar för en riktig bedömning och en rättvis fördelning av gårdens tillgångar i de fall den ska delas mellan syskon. För att behålla gården i familjens ägo behövs ibland innovativt tänkande om gårdens framtida driftsinriktning. Finansieringen är ofta en central komponent i dessa situationer. Här kan det vara bra att prata med en kundansvarig på Landshypotek. Vi vet vad som krävs och har finansierat många familjers gårdar inom jord och skog med stor framgång sedan Tidplan En generationsväxling innebär stora förändringar för familjen som ibland kan ta lång tid. Det är därför viktigt att man har en genomtänkt tidplan. Här är några exempel på saker som kan vara nödvändiga att genomföra under en överlåtelse: Var ska ni bo? Behöver pensionsskyddet ses över? Den som tar över måste kanske utbilda sig för att kunna ta över gården. Bokförda värden måste kanske anpassas till verkliga värden. 7. Värdering och andra beräkningar För att göra en rättvis bedömning av fastighetens värde bör en professionell värderingsman gå igenom alla faktorer som påverkar priset. Värderingar inför finansieringsbeslut görs av våra förtroendevalda värderingsmän som själva är verksamma lantbruksföretagare och har god kunskap om lokala förutsättningar. Vi kan även hjälpa dig med kontakter för att få en neutral marknadsvärdering av fastigheten. 8. Förslag till ägarskifte Nästa steg i processen är att utarbeta ett förslag till ägarskiftet med fakta, önskemål och beräkningar som alla kan ställa sig bakom. I det arbetet kommer rådgivarens erfarenhet att spela stor roll. I förslaget formulerar vi hur och när växlingen bör genomföras och vilka ungefärliga ersättningsnivåer som ska utgå till föräldrar och syskon. 9. Familjeråd 2 När alla värderingar och beräkningar är gjorda och allas önskemål samlats in är det dags att ta beslut. I en del fall kan det vara flera olika förslag att ta ställning till. När alla tagit del av förslaget hålls sedan ett andra familjeråd. Nu är det dags att fatta beslut när det gäller generationsskiftet. Antingen godkänns förslaget eller så kommer man i familjerådet fram till de ändringar och justeringar som behöver göras. När alla väl är överens återstår bara det sista steget, den tekniska lösningen. 10. Teknisk lösning och finansiering När alla kommit överens så återstår bara att skriva kontrakt, stycka tomter, genomföra försäljningar - med mera. I det här skedet slutförs alla detaljer kring finansieringen. Med vår långa erfarenhet kan vi ge er stöd så att ni känner trygghet. Här kan ni med varm hand lämna över det mesta arbetet till experter. 5

6

7

8 Hur ska växlingen finansieras? Ofta behövs finansiering för att lösa ut överlåtaren och eventuella syskon vid ett generationsskifte. Det är även vanligt att större nyinvesteringar görs i anslutning till övertagandet. De flesta av oss har egen erfarenhet av lantbruksverksamhet. Vi kan bidra med finansiell kunskap och förståelse för er situation. Dessutom är vi landets enda bank som huvudsakligen vänder sig till jord- och skogsbrukare. Det gör att vi snabbt kan förstå dina behov och förutsättningar, oavsett om du ska lämna över eller överta en gård. 8

9 Bottenlån Bottenlån är ett praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt att frigöra kapital. Med vårt Bottenlån kan du finansiera köp av en jord- eller skogsbruksfastighet, göra investeringar i byggnader, inventarier eller köpa till mer mark. Förutsättningen för att ansöka om ett Bottenlån är att du har en jord- eller skogsbruksfastighet som säkerhet. Den säkerheten gör att du får en förmånligare ränta än på andra finansierings alternativ. Skogskonto 1 Skogskonto 1 kan minska skatteeffekterna och fördela dem över längre tid. Kontot ger dig möjlighet att dela upp intäkterna från skogs avverkningen över flera år, vilket ger en bättre fördelad inkomst och en jämnare beskattning. Dessutom får du en fördelaktig ränta. Skogskonto 1 är en trygg placering med konkurrenskraftig ränta, för ett långsiktigt sparande. Flexibelt Bottenlån Flexibelt Bottenlån ger dig handlingsfrihet och en möjlighet till likviditet till låg kostnad. Med gården eller skogen som säkerhet kan du låna till nödvändiga och önskade inköp, eller göra investeringar i ditt lantbruksföretag. Flexibelt Bottenlån är ett enkelt sätt för jordoch skogsbrukare att alltid ha tillgång till likviditet. Det kan liknas vid en checkkredit men utan checkar och hög ränta. 1. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek med ett belopp som motsvarar högst euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag Landshypotek försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se 9

10

11

12 Landshypotek Bank finansierar satsningar inom jord och skog för ett rikare liv på landet. Över generationer har vi framgångsrikt hjälpt många landsbygdsfamiljer att förverkliga sina drömmar utifrån gårdens eller verksamhetens förutsättningar. Numera erbjuder vi även ett lönsamt sparande till alla som älskar landsbygden lika mycket som vi gör. Som specialister på skog och lantbruksföretag bidrar vi med både kapital och kunnande. Besök oss på landshypotek.se eller ring oss direkt på så hjälper vi dig! Landshypotek Bank Besöksadress: Regeringsgatan 48, Postadress: Box 14092, Stockholm, Tel: E-post: landshypotek.se

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Låna hos oss och bli delägare

Låna hos oss och bli delägare Låna hos oss och bli delägare Bottenlån med din fastighet som säkerhet För ett rikare liv på landet Finansiera din gård, din skog eller ditt lantbruks - företag hos oss Vi är jord- och skogsbrukarnas egen

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Generationsskifte i lantbruket

Generationsskifte i lantbruket Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Generationsskifte i lantbruket En fallstudie på gård med maskinstationsverksamhet Carl Pilhemmer Självständigt

Läs mer

KOMPANJONAVTAL Pär Olofsson & Lisa Hugon Coompanion

KOMPANJONAVTAL Pär Olofsson & Lisa Hugon Coompanion Studiehandledning KOMPANJONAVTAL Pär Olofsson & Lisa Hugon Coompanion VÅRT FÖRETAG VÅRT KOMPANJONAVTAL Företagsnamn: Organisationsnummer: Medlem: Adress: Postadress: Personnummer: Telefon: E-post: Medlem:

Läs mer

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen 1 Sájtte är ett 3-årigt projekt som initierats av samebyarna i Jokkmokk. Näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk AB är projektägare

Läs mer

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33 Innehåll Om boken...7 Affärsplanen...9 Vad är en affärsplan?...9 Affärsplanens innehåll...10 Två affärsplaner...11 Så läser finansiären din affärsplan...12 Affärsplanens framställning...16 Förslag till

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Hypotekspension Så här fungerar det

Hypotekspension Så här fungerar det Hypotekspension Så här fungerar det Det här är Hypotekspension Hypotekspension är det livstidstrygga alternativet för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat värde i din bostad

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer