Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015"

Transkript

1 Förslag till förbättring av Andelstorget. Vid föreningsstämmorna 2013 och 2014 motionerades om förmedling av andelar i föreningen års motion bifölls vilket hittills resulterat i att en kolumn med begärt pris tillkommit på Andelstorget. Trots att stämman 2014 avslog motionen finns uppenbart ett intresse från föreningens medlemmar till en förbättring av andelstorget. Från styrelsens sida har man framfört farhågor att Finansinspektionen möjligen kunde ha synpunkter och kräva att föreningen skall ha tillstånd för handel med finansiella instrument och inte velat röra i den frågan. I Finansinspektionens regler kan man läsa: Om förvärv av en rättighet kräver tillstånd eller godkännande av någon annan än säljaren kan rättigheten inte anses vara föremål för handel. Jag har, utan att ange vilken förening det gäller, till Finansinspektionen ställt frågan: Jag fick följande svar: I vårt fall måste man vara medlem i föreningen för att få förvärva andelar. Styrelsen skall godkänna en medlemsansökan. Betyder det att Fis tillstånd i så fall inte krävs för föreningens medverkan till att föra samman säljare och köpare? Hej Staffan, Om tillstånd för förvärv krävs av styrelsen är vår bedömning att tillstånd från Finansinspektionen inte krävs för förmedling av andelarna. Vänliga hälsningar Charlotta Olivendahl Jag yrkar därför att stämman beslutar att Andelstorget förbättras genom att ta bort begränsningen av den tid man får stå kvar på andelstorget samt att 3 nya kolumner i listan upprättas: Datum när man erbjöd sina andelar till försäljning Datum När försäljning skett. Slutligt försäljningspris (frivillig uppgift). Man kommer alltså att stå kvar i listan en tid, förslagsvis 3 månader, efter det att försäljningen genomförts. Genom denna åtgärd kan medlemmarna skaffa sig en uppfattning om andelarnas marknadsvärde. Detta blir särskilt intressant den dag marknadspriset på el väsentligen överstiger föreningens produktionskostnad. Staffan Kjellqvist

2 Förslag till inrättande av ett forum för medlemmar på föreningens hemsida. Sommaren 2013 indikerades på fakturorna att ett forum på föreningens hemsida planerades. Dessa planer har så vitt jag vet inte förverkligats. Jag yrkar att stämman uppmanar verkställande ledningen att inrätta ett forum där medlemmar kan utbyta tankar om nyhetsbrev, teknik, föreningens verksamhet mm. Staffan Kjellqvist

3 Förslag till förbättring av föreningens ekonomi. Jag kan bland gamla årsredovisningar bara hitta ett år när föreningens intäkter räckt till för att täcka dess kostnader. I skrivande stund är resultatet för 2014 inte känt, därför använder jag mig i detta dokument av 2013 års siffror. Med tanke på elpris, elcertifikatpris och tillgänglig produktionsstatistik antar jag att 2014 års resultat inte blir bättre. När årsredovisningen för 2014 blir officiell kommer jag att arbeta in dessa siffror i modellen. Som medlem betalar vi för närvarande 20 öre/kwh för den el vi köper av föreningen. Föreningens produktionskostnad 2013 var 31 öre/kwh. Detta kan man räkna ut genom att ta de totala kostnaderna från resultaträkningen och dividera med antalet genererade kwh. De 11 öre/kwh som utgör förlusten minskar föreningens egna kapital dvs. värdet på våra andelar. Föreningen producerar mera el än medlemmarna kan konsumera. Det beror på att föreningen tagit upp lån för att bygga vindkraftverk på spekulation. Detta genererar räntekostnader på 27 öre/ kwh överskottsel, enligt bifogad beräkningsmodell, en total produktionskostnad på 44 öre/ kwh. Medelpriset på elbörsen var öre/kwh, dvs vi säljer överskottselen med en förlust på 11 öre/kwh. Man kan ifrågasätta om detta är ett brott mot den skrivning i stadgarna som säger att "...föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen." Att sälja el med förlust till utomstående kan nog, åtminstone på sikt, inte anses främja medlemmarnas intressen. Den prognos som styrelsen gav på årsstämman 2014 visar inte på någon lönsamhet de närmaste 17åren. Under dessa 17 år kommer vi att producera 62 miljoner kwh/år dvs. ca miljoner kwh. Är de ekonomiska förutsättningarna desamma under denna tid, dvs. en förlust på 11,3 öre/kwh kommer det att kosta oss 113 miljoner kronor, halva det egna kapitalet. Jag anser att man måste göra något åt denna situation. Det finns två sätt att öka lönsamheten: Ökade intäkter eller minskade kostnader. Intäkter påverkas av politiska beslut om olika subventioner till vindkraften. Dessa beslut kan vi inte påverka. Priset på överskottsel påverkar våra intäkter och där styr marknaden. Vi kan öka intäkterna genom att höja priset på andelsel så att kostnaderna täcks. Ett annat sätt att öka lönsamheten genom att minska kostnaderna vore att sälja av vindkraftverk vars produktion motsvarar överskottsel och därmed slippa räntekostnaderna som enligt VD helt och hållet kan hänföras till de vindkraftverk vars investeringskostnader inte täcks av medlemmarnas insatser. När beslutet om att bygga vindkraftverk på spekulation togs var elpriset ett helt annat och investeringsbeslutet riktigt. Nu har elpriset sjunkit och vi ser inte inom den närmaste framtiden någon tendens till uppgång varför vi kallt måste konstatera att det beslut som då verkade riktigt ändå var en felsatsning. Att hitta köpare till dessa vindkraftverk är kanske inte helt lätt men genom vår anknytning till OX2 koncernen kan det finnas möjligheter. Där finns kontakter med intressenter som vill bygga vindkraftverk och kan finnas de som vill ha ett verk som kan tas i bruk omgående. Andra kostnader som kan påverkas är drift och underhållskostnader samt administrationskostnader. Dessa kostnader är i dag sammanlagt 10 öre/kwh. Kan den siffran minska? Exakt vilka åtgärder som är effektivast måste styrelsen avgöra. Som enskilda medlemmar kan vi bara lita på att ledningen gör ett bra jobb. Jag yrkar att stämman uttalar att förenings långsiktiga resultat bör ligga runt nollstrecket och att styrelsen ges i uppdrag se till att så blir fallet.

4 Beräkningsmodell produktionskostnad Från årsredovisningen 2013 Producerad el kwh Medelpris Nordpool Andelsel 65% kwh 32,90 öre/kwh Överskottsel 35% kwh Intäkter producerad el kr 0,33 kr /kwh Elcertifikatintäkter kr 0,22 kr /kwh Andelsel kr 0,20 kr /kwh Summa intäkter Kostnader Elproduktionskostnader ,35 kr /kwh Externa kostnader ,11 kr /kwh Avskrivningar ,24 kr /kwh Räntor ,09 kr /kwh Summa Netto produktionskostnad Resultat före finansnetto ,9 öre/kwh Årets förlust ,3 öre/kwh Kostnad att producera andelsel Försäljningspris Årets förlust exklusive finansnetto Korrigering för administrationskostnader överskottsel Summa 0,20 kr/kwh 0,02 kr/kwh 0,03 kr/kwh 0,25 kr/kwh Kostnad att producera överskottsel Kostnad för att producera andelsel 0,25 kr/kwh Avgår admin. Kost som ej tas ut -0,08 Räntekostnader 0,27 kr/kwh Summa 0,44 kr/kwh Staffan Kjellqvist.

5 Lägger in om motion om följande: - Andelsägare som har överskott på andelar, skall ha rätt att få del av inkomster för den Elproduktion som som andelsägaren inte själv kan åtnjuta. Anledning kan vara att tex andelsägaren som förut kunnat nyttja sina andelar har sålt tex fastigheter har fått ett överskott. Detta gäller i mitt fall och det finns ju ett flertal medlemmar som har en liknande situation som jag har. Överskottet säljs ju på allmanna marknaden av föreningen och ger sålunda inkomster. Pga rådande förhållanden på Elmarknaden är andelarna väldigt svårsålda. Jag finner det moraliskt och juridiskt tvivelaktigt att en andelsägare som har överskott inte får del i dessa inkomster. Även om det idag står i stadgarna att överskottsel skall tillfalla föreningen, så bör dessa omedelbart ändras. Torbjörn Hermansson Södra Promenaden Norrköping Tel

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening?

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015 Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Medlemskap i en brf innebär att man äger en andel i föreningen, inte att man

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott

Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott Styrelsen i Brf Slottsskogen har under flera års tid arbetat med frågan om vi ska strimla våra lån. Frågan har även dykt upp som motion

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13 Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00 Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Dagordning 1. stämmans öppnande 2. val av ordförande vid

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 Nyemission i Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 1 Allmänt om Vallerstad Vind Ekonomisk Förening (VVEF) Befintliga vindandelar Under hösten 2009 emitterade VVEF 5

Läs mer