Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej alla. Med vänliga hälsningar:"

Transkript

1 Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i paritet med övriga svenska näringslivet gjort ett negativt resultat. I vårt fall på ca: 50000:- Det har varit medvetet och kommer inte som någon överraskning utan beror på tunga investeringar. - Belysning, muddring och badbrygga. Några liknande tunga investeringar finns väl idag inte på vår horisont varför vi kan anta att vi går in mer i ett förvaltningsskede och bör absolut kunna redovisa svarta siffror under många år framöver. Om årets resultaträkning var svag så är balansräkningen desto starkare. Vi hade ett eget kapital vid årsskiftet av ca :- och när alla betalat sina bryggavgifter ska vi i dagsläget ha ca :- på postgirot. Vi har valt att fondera :- av det egna kapitalet till framtida större reparationer. Alla ska veta att vi fonderar av det egna kapitalet vilket innebär att vi kan lösa upp fonden när som helst om vi vill och skulle behöva. Men det är ju ingen mening med att fondera pengar för att omedelbart lösa upp fonden, så vitsen med fonden är att vi alla lovar oss själva att dessa pengar endast skall användas för större reparationer i framtiden. T.ex. om en slänt rasar eller bryggan försvinner med isen. Det kommer helt säkert större reparationer i framtiden och då är det ju bra att vara rustad. Att det egna kapitalet är så bra beror i första hand på att Lundbergs inte har fakturerat efter det nya avtalet, som inte fanns, men finns nu. Dem har efter lite påtryckning efterskänkt 3års arrende, eller delar av arrendet, vilket motsvarar ca: :- Sammanfattningsvis kan man säga att vi står starka inför framtiden, så skicka en tanke och ett litet tack till Lundbergs i Norrköping. Det största tacket bör väl gå till oss själva för god uppslutning och fina arbetsinsatser. Dem allra flesta betalar i tid men några är sena och alla har inte betalat in sin bryggavgift ännu trots påminnelse. Vore tacksam om de som vet med sig att de ej har betalat gör det så snabbt det går. Mindre jobb för mig och bättre likviditet i föreningen. Tack för mig och lycka till idag, men framförallt, glöm inte att pricka av er närvaro så ni slipper extraavgiften. Med vänliga hälsningar:

2 ARSRAPPORT 2008 Resultatrapport Intäkter Medlemsavgifter Nyckelavgifter Avgift utebliven arbetsdag Kostnader Arrende El Investeringar hamnen Reparationer & underhåll hamnen Försäkringar Övr. kostnader Bankkostnader Beräknat resultat Balansrapport Tillgångar IB Period UB Förutbetalda arrendekostnader Handkassa Plusgiro Eget kapital och skulder Eget kapital Startarrendefond O Rep.- & investeringsfond O Långfristiga skulder Nyckeldepositioner Kortfristiga skulder Övr. kortfristiga skulder O O O Arrendeskuld för 2006 och Q Not 1: Startarrendefond avslutad då avtalet är omgjort. Not 2: Reparations- & investeringsfond upplagd för framtida behov. Not 3: Arrendeskulden finns inte kvar då nya avtalet börjar gälla 2009.

3 Ekebyvikens Bryggförening Räkenskapsår: Resultatenhet: Hela företaget Period: Rörelsens intäkter och lagerförändring Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter 3910 Nyckelavgifter 3920 Avgift utebliven arbetsdag S:a Ovriga rörelseintäkter S:a Rörelseintäkter och lagerförändring Bruttovinst Resultatrapport Preliminär Sida: Utskrivet: Senaste vernr: 71 Perioden Ackumulerat 91300, , , , , , , , , , , ,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5016 Arrende 5020 El hyrd lokal 5050 Investeringar hamnen 5070 Reparationer & underhåll hamnen 6310 Företagsförsäkringar 6390 Övr kostnader 6570 Bankkostnader S:a Ovriga externa kostnader S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Resultat före skatt Beräknat resultat , , , , , , , ,00-983,00-983, , ,00-407,50-407, , , , ,50

4 Ekebyvikens Bryggförening Räkenskapsår: Resultatenhet: Hela företaget Period: TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar 1711 FörutbetIada arrendekostuader S:a Fordringar Kassa och bank 1910 Kassa 1920 Postgiro S:a Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar S:A TILLGANGAR Balansrapport Preliminär Sida: Utskrivet: Senaste vernr: 71 Ing balans Period Utg balans 21072, , , , , , ,00-596, , , , , , , , , , , , , ,50 EGET KAPITAL, A VSÄ TTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 20 l O Eget kapital 2019 Redovisat resultat S:a Eget kapital Långfristiga skulder 2397 Mottagna depositioner, långfristiga S:a Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter S:a Kortfristiga skulder , , , , ,00 0, , , , ,00 -I 000, , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 S:A EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER ,00 -l 000, ,00 BERAKNAT RESUL TAT*** 0,00

5 REVISIONSBERÄTTELSE Ekebyvikens Bryggförening Vi har, i egenskap av revisorer valda på ordinarie årsmöte, granskat styrelsens förvaltning av föreningen och tagit del av den ekonomiska redovisningen samt styrelsens förslag till årsredovisning för verksamhetsåret Granskningen har inte föranlett några anmärkningar, varför vi tillstyrker: o Att årsredovisningen fastställs. o Att uppkommet underskott balanseras i ny räkning. o Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. jebro'fj[ Örebro den HenrI ~enkle '1,

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 28/10 2006

Protokoll styrelsemöte 28/10 2006 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 28/10 2006 Datum: 28/10 2006 Plats: Sverok GävleDalas kansli, Gävle Närvarande: Peter Engström, Andreas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 i ett nötskal Byggår: Arkitekt: Kommun: Bostadsyta: Antal bostadslägenheter: - bostadsrätter:

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN I SOLLENTUNA

ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN I SOLLENTUNA ÅRSREDOVISNING 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN I SOLLENTUNA 71 96 13 2591 Den nybildade bostadsrättsföreningen Lunden har bland de allra lägsta månadsavgifterna i Sollentuna kommun. Den låga månadskostnaden

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning. RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529

Årsredovisning. RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529 Årsredovisning RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer