Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den får finnas på plats reglerat. När rampen inte är på plats skall gaveln ha dörrar ändå ner till marken. Säsongen inleddes med att angöringsbojar lades i, bryggorna sopades och ogräs togs bort. Ett antal hammarband kompletterades och byttes ut. Kiosken städades och rampen sattes på plats. Området framför kiosken snyggades till och bänkar sattes fram. Kiosken öppnade till midsommar och har därefter varit öppen till sista augusti.kiosken har starkt bidragit till att det har varit liv i hamnen under sommaren.öfararen bedrev trafik från Djupvik till Lilla Karlsö från början av juli till mitten av augusti. Det har gett ett tillskott till föreningen i form av hamnhyra och intäkter till kiosken. Det har också bidragit till en livaktig hamn.hamnen har haft ett 30-tal gästnätter av besökande båtar.den 3 augusti genomfördes en trevlig grillkväll på planen framför kiosken. Tyvärr med lite få medlemmar närvarande. Sannolikt beroende på dålig reklam.före sista angivet datum iordningsställdes båthuset/kiosken inför vintern. Plåttaket målades, rampen togs bort och det monterades dörrar på gaveln enligt byggnadslovet. Lickanders båthus, som vi lånar för förvaring, städades och skräp sorterades bort.senare under tidig höst har bojarna tagits upp. Under eftersommaren kom det upp en ide att försöka byta ut utedasset mot en modernare byggnad med vattentoalett och dusch. Detta i syfte att göra hamnen och hamnområdet mer lockande för besök både från havet och land och därmed göra hamnområdet mer levande. Per-Olof Grymlings tillfrågades om han var villig att stödja projektet. Vid ett styrelsemöte den 2/9 utarbetades en plan för fortsatt arbete. P-O utarbetade ett underlag som presenterar Djupviks hamn och syftet med projektet. Ett antal kontakter har tagits med markägare, organisationer och myndigheter. I huvudsak har iden gett positiv respons. Det finns pengar att söka för regional utveckling. Region Gotland har bejakat anslutning till avloppsnätet men sagt nej till anslutning till Regionens vattennät. Vattnet måste alltså lösas på annat sätt. Hembygdsförening, markägare med flera stödjer projektet och flera är villiga att bidra på ett eller annat sätt. En fråga som ännu inte är besvarad är om länsstyrelsen kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyte av nuvarande byggnad mot en nybyggnad. Denna fråga finns nu vid länsstyrelsen. När denna fråga besvarats kan man gå vidare med ansökan om ekonomiska medel. \ / Styrelsen framför ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt har bidragit till föreningens verksamhet och utveckling. Ingen nämnd och ingen glömd. För styrelsen

2 Djupviks Båt & Gästhamn Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: 14 Resultatenhet: Hela företaget Period: Sida: Ing balans Period Utgbalans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Byggnader, strandbod 20000,00 0, ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 20000,00 0, ,00 S:a Anläggningstillgångar 20000,00 0, ,00 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 0, , ,64 --r-, 1920 Bank, PlusGiro 62801, , , Bank, sparkonto , , ,63 S:a Kassa och bank , , ,80 S:a Omsättningstillgångar , , ,80 S:A TilLGÅNGAR , , ,80 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,86 0, ,86 S:a Eget kapital ,86 0, ,86 Kortfristiga skulder 2650 Moms/skatte-skuld -7965, , , Lån från kassör -2959, ,41 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER , , ,86 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,94

3 DjupviksBåt & Gästhamn Räkenskapsår:l l Resultatenhet:Hela företaget Period: Resultatrapport Sida: Utslaivet: Senastevernr: 14 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3051 Försäljningkioskövrigt 25% moms 3052 Försäljningkiosk 12 % moms 3053 Försäljningkiosk 6% moms 3110 Båtplatser 3115 Turi~båtar 3120 Elistrandbod~ 3122 El till båtar 3130 Lilla Karlsö persontrafik 3135 Lammtransporter 3610 Medlemsavgifter S:aNettoomsättning Övrigarörelseintäkter 3990.Övr ersättn och intäkter S:a Övrigarörelseintäkter S:a Rörelseintäktermm Rörelsens kostnader Råvaror och rornödenhetermm 4010 Inköp varor kiosk S:a Råvaror och förnödenhetermm Bruttovinst Perioden Periodfg år 35,00 0, ,10 0,00 721,70 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , ,35 0, ,00 0, , , , ,17 0, ,17 0, , ,35 ) /) Övrigaexterna kostnader 5010 Loblihyra 5020 Elkostnader 5070 Reparationero underhåll 5410 Förbrukningsinventarier 6110 Kontorskostnadermm 6250 Porto 6310 Företagsförsäkringar 6390 Övr kostnader 6395 Möteskostnader 6530 Redovisningstjänster 6570 Bankkostnader 6950 Tillsynsavgifter 6994 Lälnnade bidrag o gåvor,ej avdragsgilla S:a Övrigaexterna kostnader S:a Rörelsenskostnader inkl råvaror mm Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -300,00 0, , , , , ,00 0, , ,82-144,00 0,00-578,00-800,00 0, ,00 I 0,00-350, , ,00 ~ -508,50-562, ,00 0,00-350,00 0, , ,60 ) , ,60 Resultat från finansiella investeringar Övrigaränteintäkteroch liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 899, ,56 S:a Övrigaränteintäkteroch liknanderesultatposter 899, ,56 S:a Resultatfrån finansiella investeringar 899,88 l 101,56 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 58295, ,31 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 58295, ,31

4 Djupviks Båt & Gästhamn Räkenskapsår: Resultatenhet:Hela företaget Period: Resultat före skatt Resultatrapport Sida: 2 Utskrivet: Senastevernr: 14 Perioden Period fg år 58295, ,31 Skatt 8910 S:aSkatt Beräknat resultat Betald preliminärskatt -7314, , , , , ,31

5 Revisionsberättelse för år 2013 Undertecknade som av Djupviks Hamn I Eksta ordinarie årsmöte utsetts till att granska räkenskaperna för år 2013, för att avge följande rapport. Vi har tagit del av föreningens bokföring som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Då revisionen inte givit någon anledning till anmärkning tillstryker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Eksta Undertecknad:...,,- ---=-~ -, _ F _...,...~ ~.=_ J J..-,,~~ A";;:::""}/V--..r.-,,"~.,/,., an onsson..,~.~;~ ~~......,1 'I ~I.o, ~... ti ~ / Jt ~j!l...(.,.... v'yl...{;~; v~..;~...,.- Bertil Skornemo..,.. " : '""....J

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 28/10 2006

Protokoll styrelsemöte 28/10 2006 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 28/10 2006 Datum: 28/10 2006 Plats: Sverok GävleDalas kansli, Gävle Närvarande: Peter Engström, Andreas

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Hallands Naturskyddsförening Dagordning för Länsstämma 2014 13 april på Skårs Gård, Fjärås

Hallands Naturskyddsförening Dagordning för Länsstämma 2014 13 april på Skårs Gård, Fjärås Naturskyddsföreningen Halland 1 Länsstämman öppnas 2 Val av ordförande till stämman Hallands Naturskyddsförening Dagordning för Länsstämma 2014 13 april på Skårs Gård, Fjärås 3 Anmälan av styrelsens val

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 769623-2482

ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 769623-2482 ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 2013 2 (12) Förslag till föredragningslista vid SL-fibers årmöte den 10 april 2014. 1. Mötet öppnas 2. Val av ordf och protokollförare för

Läs mer

Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge

Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge Nr 1 2015 Ägare Västerhaninge Båtsällskap Box 91, 137 22 Västerhaninge Bankgironummer 5703-9125 Organisationsnummer 812401-1605

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsberättelse och Årsbokslut över genomförd verksamhet

Årsberättelse och Årsbokslut över genomförd verksamhet Styrelsen för Vinhandlarens Samfällighetsförening, 717904-6318 får härmed avge årsbokslut för 2011. Styrelsen avger även berättelse över 2012 vad avser viktigare kommentarer till bokslut, genomförd verksamhet

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Uppsala ^ "KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun NHO-2013-0131.15 2013-08-20. Nämnden för hälsa och omsorg

Uppsala ^ KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun NHO-2013-0131.15 2013-08-20. Nämnden för hälsa och omsorg Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2013-08-20 Diarienummer NHO-2013-0131.15 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljning av HSO Uppsala kommun Förslag till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening Kallelse och dagordning till extrastämma Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till extrastämma torsdagen den 25 juni 2015 kl. 18.00 20.00 Plats: Värmdö

Läs mer

Uppsala T "KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta dö Uppsala T "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Karlsson Daniel 2013-08-20 Diarienummer NHO-2013-0131.15 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljning av HSO Uppsala kommun Förslag

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

ELEKTRA. Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING. 4 Tid och sätt. 7 Föredragningslistan. Föreningen Elektra Vårterminsmöte 2015

ELEKTRA. Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING. 4 Tid och sätt. 7 Föredragningslistan. Föreningen Elektra Vårterminsmöte 2015 ELEKTRA Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING Tid och sätt Datum: 2015-05-25 Tid: kl 12:10 Plats: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5

Läs mer

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode!

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Grönslätts Intresseförening Hällevik Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Ekonomi under det gångna verksamhetsåret 2008-2009 handlar mycket om att köpa

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Samfällighetsföreningen Skogsliljan

Samfällighetsföreningen Skogsliljan MÖTESHANDLINGAR till ordinarie föreningsstämma i Trollbodaskolans matsal tisdag den 12 mars 2013 kl. 19.00 Innehållsförteckning Dagordning...2 Verksamhetsberättelse för 2012...3 Balansräkning 121231...4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer