Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5"

Transkript

1 Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb o Arsmöteshandlingar Ekonomi 20L4-20L5

2 BUDGET 2014 Jämf Likviditetsbudget IN Utfall in UT Utfall ut Lvdnads / Bruks. IPO k t4 il g L734C Utställninq k s s Aqilitv k CI Rallylydnad k _ V MH/MT K I Kurser k ' t sC Kläder k Gåvor k Medlemsavqift k 3890 L s t779c Lotteri k 30{ L75 Köket k s 9s9C Uthyrninq lokaler k sC Bidrag Markn.föring, tidning k c Utbildn funk / instr k sbk k t2 r24 -to77 q7 0(}'l L Klubbstuqan k 5010 c Kostn stvrelse/medl mötenk Elavqifter k s Vatten/ renhå k s 000 R?7A Förbrukn inventarie k Gräsklippare k L72t Kontorsmateriel k 6110 L L1400 Hemsida k & L88 Bredband k L782 Datorprogram L265 -L200 Porto k L447 Förcäkrinq k s Bank/ PG kostnader k L Bilersättninsar k LO767-2L292 Ränta 3 g0g Summa CI

3 Gagnef Floda Brukshundklubb Resultatrapport Sida: Utskrivet: I l Rtikenskapsår: I4-0l-0I Resultatenhet: Hela ftireningen Period: l Senaste vemr: 469 Perioden Ackumulerat Period fg år Rörelsens intäk1er och lagerftiråindring Nettoomsättning 3010 Lydnads/Bruks. IPO t4 025, ,00 l I 3012 Utståillning Agility 42 s46, , , Rallylydnad , , , MH/MT 8 400" Försäljning köket 3l 485,00 3l 485, , Kurser l5 20 l Lotteri l 175,00 S:a Nettoomsättning , , Föriindring av varulager 4900 Föriindring av lager , , ,12 Aktiverat arbete ftir egen riikning 3860 Erhållna gåvor / donationer , Medlemsavgifter , ,00 1l 79 S:a Aktiverat arbete ftir egen rtikning , , ,00 Övriga rörelseintiikter Uthyming lokaler Kommunala bidrag , , ,00 S:aOvrigarörelseintäkter ,00 M Rörelsens kostnader Råvaror och ftimödenheter mm 4010 Tävling , , , I Utställning , Agility , , ,s ,20 Rallylydnad -37 2'79, ,1s ,50 MH/MT - I I 303,50 -ll 303, ,00 Inköp köket , , ,80 Kostnader kurser -230,80-230, Inköp kläder -l 708, SBK , ,00 -l 077,00 :a Kavaror och törnödenheter mm , , ,19 Bruttovinst " , ,93 Övriga extema kostnader 5010 Klubbstugan 5020 Elavgifter 5040 Vatten och renhållning 5410 Förbrukningsinventarier 5420 Datorprogram 5500 Underhåll gräsklippare 5900 Kostnader marknadsftiring o medl tidning 6l l0 Kontorsmateriel 6230 Bredband 6250 Porto 6310 Försiikringar 6490 Kostnader styrelse och medlemsmöten 6s40 Hemsidan , , , , , , , , ,53 -l 188, , , , ,00 -l 265, , , ,00 -ll274, , ll 400, , , l 441, , , ,s3 -l 188,00 -tt 967,10 -r 188, Bank / Plusgirokostnader , , S:a Ovriga extema kostnader -112 Personalkostrader 7330 Reseersättningar -il 057,50 -r l t 292,80 Utbildning 1619,, instruktörer ,00 S:aPersonalkostnader -14 4,

4 Gagnef Floda Brukshundklubb Riikenskapsår: Resultatenhet: Hela ftireningen Period: l Resultatrapport Sida: 2 Utskrivet: Senaste vernr: 469 Perioden Ackumulerat Periodfgår S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,04 Rörelseresultat töre avskrivningar n ttz 312,52 r Avskrivningar 7830 Avskrivning inventarier , , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,08 Rörelseresultat ftire finansiella inäkter och kostnader , ,52 r36 675,08 Resultat från finansiella investeringar Övriga råinteint2ikter och liknande resultatposter 8300 Intäktsriinta 3 909, , ,48 S:a Ovriga riinteintiikter och liknande resultatposter 3 909, , ,48 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,s6 Resultat töre bokslutsdispositioner och skatt , , ,56 Resultat ftire skatt , , ,s6 Beriiknat resultat 8999 Redovisat resultat r09 630, ,14 r09 630, ,56 -r ,s6

5 Gagnef Floda Brukshundklubb Balansrapport Sida: Utskrivet: I l Råikenskapsår: Resultatenhet: Hela ftireningen Period: l l Senaste vernr: 469 Anläggrringstill gan gar Materiella anläggningstillgangar 1220 Inventarier ,00 938,00 t7 702,00 S :a Anläggrringstillgångar t6 764,00 938,00 t7 702,00 Omsättningstill gangar Varulager mm 1400 Lager, priser tiivling l40l Lager, priser off utstiillning 1403 Lager, priser inoffagility 1404 Lager, priser Rallylydnad S:a Varulager mm s0, , ,20 -l ,62 -r 536, l 035, l , , Fordringar 1510 Kundfordringar I 548, , ,00 S:a Fordringar I 548, , ,00 Kassa och bank l9l0 Kassa l9l1 l9l2 l9l3 Griisklipparkonto 1920 Plusgiro Mån Fastriintekonto SwedbankFöretagskonto Swedbankplaceringskonto 2 115, , " , , , , , , I 745, , , , , S:a Kassa och bank ,01 ll0 141, ,67 S:A TILLGANGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital S:a Eget kapital Eget kapital Redovisat resultat , , , , , , , , , ,r , ,67 Kortfristiga sl:ulder 2440 Leverantörsskulder ,10-24, ,00 S : a Kortfristiga skulder ,10-24, ,00 BERAKNAT RF-SULTAT* * :f

6 BUDGET 2Q15 Likviditetsbudget IN Utfall in UT Utfall ut Lydnads / Bruks. IPO k s Utställninq k s Aqilitv k Rallvlvdnad k LO MH/tr,lT k Kurser k 30{ Kläder k 40{ Medlemsavqift k s Lotteri k Köket k s Uthyrninq lokaler k Bidrag k Markn.föring, tidning k Utbildn funk / instr k sbk k Klubbstusan k 50{ Kostn styrelse/medl mötenk Elavqifter k Vatten/ renhå k Förbrukn inventarie k 5410 s 000 Gräsklippare k Kontorsmateriel k Hemsida k Bredband k Datorproqram k Porto k Försäkrinq k Bank/ PG kostnader k Bilersättningar k Ränta Summa U

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

Bilaga 2 Juridiska Föreningen (JF) Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: 140101-141231 15-05-12 11:21 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: 140101-141231 Senaste vernr: A 408 Per fg år Perioden Ack

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 75 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 145 000,00 Aktiverat arbete för egen

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Balansrapport. Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260

Balansrapport. Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260 Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1010

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 28/10 2006

Protokoll styrelsemöte 28/10 2006 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 28/10 2006 Datum: 28/10 2006 Plats: Sverok GävleDalas kansli, Gävle Närvarande: Peter Engström, Andreas

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Hallands Naturskyddsförening Dagordning för Länsstämma 2014 13 april på Skårs Gård, Fjärås

Hallands Naturskyddsförening Dagordning för Länsstämma 2014 13 april på Skårs Gård, Fjärås Naturskyddsföreningen Halland 1 Länsstämman öppnas 2 Val av ordförande till stämman Hallands Naturskyddsförening Dagordning för Länsstämma 2014 13 april på Skårs Gård, Fjärås 3 Anmälan av styrelsens val

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer