Kallelse. Årsmöte 2018, Samfälligheten Östra Vattholma S:5. Kvartershuset Söndag den 25: mars 2018 kl Val av ordförande för stämman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Årsmöte 2018, Samfälligheten Östra Vattholma S:5. Kvartershuset Söndag den 25: mars 2018 kl Val av ordförande för stämman"

Transkript

1 Kallelse Årsmöte 2018, Samfälligheten Östra Vattholma S:5 Kvartershuset Söndag den 25: mars 2018 kl Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Val av justeringsmän 4. Godkännande av kallelsen 5. Styrelsens och revisorernas berättelser 6. Ansvarsfrihet för styrelsen 7. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna 9. Styrelsens förslag till budget för 2018 samt debiteringslängd 10. Val av styrelse 11. Val av revisorer och revisorssuppleant 12. Övriga frågor

2 Debiteringslängd för samfälligheten Östra Vattholma S: Fastighet nr. MKV adress ÄGARE Andel Årsavgift 5:66 1 L. Skiöld, G. Rauséus :- 5:65 3 A. Hallenberg, T. Hallenberg :- 5:64 5 B-M. Karlsson, L. Karlsson :- 5:63 7 Dahl :- 5:62 9 R. Larsson, A.-C. Lindström-Larsson :- 5:86 11 L. Oskarsson :- 5:87 13 A. Hämäläinen, J. Hämäläinen :- 5:88 15 Sandberg, Björkman :- 5:89 17 A. Bräck, J. Bräck :- 5:90 19 L. Tagerud :- 5:91 21 B. Svedberg, J. Svedberg :- 5:92 23 B. Öfverberg, L. Öfverberg :- 5:67 25 H. Andersson, E. Andersson :- 5:71 27 B. Lanner, C. Lanner :- 5:70 29 H.-E. Johansson :- 5:69 31 P. Lindgren, E. Bromark-Lindgren :- 5:68 33 Svensson, Keskitalo :- 5:76 35 J.Joelsson, M. Joelsson :- 5:75 37 F.Bohlin :- 5:74 39 A. Hallberg, A. Åberg :- 5:73 41 B.-L.Ljung :- 5:72 43 M. Solander, S. Solander :- 5:93 45 L.-E.Karlsson, L. Karlsson :- 5:94 47 J.Sundström :- 5:95 49 Strandberg, Myrberg :- 5:96 51 E.Ekmark, B. Ekmark :- 5:97 53 Lindahl, Fast :- 5:98 55 B. Glennhammar, M. Glennhammer :- 5:99 57 M. Dahlén, C. Dahlén :- 5: Å. Pott :- 5: K. Åhrberg, J.-O. Åhrberg :- 5: Sjöberg :- 5: A. Hedberg :- 5: Hägg :- 5: L.Jonsson :- 5: M. Nyberg, S. Strömselius :- 5: J. Lindahl, K. Lindahl :- 5: P. Karlsson, K. Jansson :- 5:80 77 A. Öberg, I. Öberg :- 5:79 79 M. Wall :- 5:78 81 T. Eriksson, B. Eriksson :- 5:77 83 Elgh, Johnston :- S:5 85 Kvartershuset 5:85 87 R. Persson, P. Persson :- 5:84 89 N. Presthus, M. Presthus :- 5:83 91 J. Lagerström, M. Andersson :- 5:82 93 Å. Lundell, P. Eklund :- 5:81 95 L. Hagström, J. Hagström :- 5: N. Malmberg :- 5: F. Andreasson, S. Westblom :- 5: J. Westin, L. Westin :- 5: C. Jansson, S. Eriksson :- 5: H. Björkelund, E.Björkelund :- 5: P. Öhrn, S. Öhrn :- 5: A. Strand, J. Larsson :- 5: L.-O. Karlsson, D. Karlsson :- 5: D. Berlin, C. Berlin :- 5: Winder, Stenvi :- 5: T. Lindblad, G. Lindblad :- 5: F. Stahre, S. Stahre :- 5: O. Berggren, M. Magnusson :- 5: Elofsson, Tallroth :- 5: S. Aaro, S. Aaro :- 5: C. Jirhede, A. Jonsson :-

3 Östra Vattholma S_5 Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 20:39 Räkenskapsår: Senaste vernr: 58 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 63,00-63,00 0, PlusGiro , , , Övriga bankkonton 157,00 0,00 157,00 S:a Kassa och bank , , ,15 S:a Omsättningstillgångar , , ,15 S:A TILLGÅNGAR , , ,15 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,00 0, , Fonderade medel , , , Rörligt kapital ,00 0, , Årets resultat , , ,91 S:a Eget kapital , , ,91 Kortfristiga skulder 2710 Personalskatt , ,00 0, Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter , ,00 0, Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter , , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,91 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,33 0,91 1,24

4 Östra Vattholma S_5 Sida: 1(1) Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 20:40 Räkenskapsår: Senaste vernr: 58 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Ackumulerat Periodbudget Rörelsens intäkter mm Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter , , , Släpvagnspoolen 7 800, , , Erhållna kommunala bidrag 2 745, , ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , , ,00 S:a Rörelseintäkter mm , , ,00 Bruttovinst , , ,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5020 El för belysning , , , Vatten och avlopp , , , Städning och renhållning , , , Reparation och underhåll av lokal , , , Släpvagnen kostnader , , , Fastighetskötsel och förvaltning 0,00 0, , Vägunderhåll, snöröjning, sandning , , , Datakommunikation , ,00 0, Företagsförsäkringar , , , Bankkostnader -814,50-814,50 500,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 Personalkostnader 7010 Löner , , , Arbgivaravg för löner och ers (nya pensionssyst) , , ,00 S:a Personalkostnader , , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,00 Bokslutsdispositioner 8810 Fondering , ,00 0,00 S:a Bokslutsdispositioner , ,00 0,00 Resultat före skatt , , ,00 Beräknat resultat , , , Årets resultat , , ,00

5 Verksamhetsberättelse, samfälligheten Östra Vattholma S:5 för 2017 Styrelsen 2017: Ordförande: Gunnar Rauseus, Mkv 1 (firmatecknare) Kassör: Anders Hallberg, Mkv 39 (firmatecknare) Sekreterare: Marie Andersson, Mkv 91 Ledamöter: Erik Björkelund, Mkv 105 Björn Glennhammar, Mkv 55 Alexander Jonsson, Mkv 127 Suppleant: Jonas Lindahl, Mkv 73 Övriga förtroendeposter: Släpvagnsansvarig: Mikael Nyberg, Mkv 71 Hemsideansvarig: Gunnar Rauseus, Mkv 1 Revisor: Jan-Olof Åhrberg, Mkv 61 Revisorssuppleant: Åke Pott, Mkv 59 Verksamheten: Under 2017 har styrelsen haft 8 sammanträden Vid årsmötet den 26 mars 2017 valdes två nya medlemmar in Städdagen den 22 april var blåsig men med soligt väder. Sandupptagningen skedde samtidigt. En projektgrupp har arbetat fram ett förslag till renovering av den norra lekplatsen. Ett flertal LED-lampor i gatubelysningen har bytts ut till mera hållbara lampor. Ett lock till en gatubrunn som gick sönder vid tidigare rensning av brunnar har bytts ut. Farthinder har köpts in och kommer att lägga ut så snart vintern är över. Under året har ett flertal fastigheter bytt ägare. Samfällighetens ekonomi: Föreningens ekonomi är god med en god buffert i rörligt kapital och fonderade medel, se bifogad Balansrapport-2017

6 Budgetförslag 2018 INKOMSTER 3900 Medlemsavgifter Släpvagnspoolen Vägbidrag från Uppsala kommun 2700 Totalt UTGIFTER 5020 El Vatten Städdag och årsmöte Underhåll/reparationer Släpkärran, kostnader inkl. försäkring Underhåll trädvård Snöröjning, sandupptagning Dator, hemsida, programvara Försäkringar utom till släpvagnen Bankkostnader Arvoden inkl. prel. Skatt Arbetgivaravgift Fondering Totalt UTANFÖR BUDGET 5065 Lekplatser Från fonderade medel 75000

Årsmöte 2016 Samfälligheten Östra Vattholma S:5 Kvartershuset Söndag den 20: mars 2016 kl. 19.00

Årsmöte 2016 Samfälligheten Östra Vattholma S:5 Kvartershuset Söndag den 20: mars 2016 kl. 19.00 Årsmöte 2016 Samfälligheten Östra Vattholma S:5 Kvartershuset Söndag den 20: mars 2016 kl. 19.00 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Val av justeringsmän 5. Godkännande

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2008. Årsmöte äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Torsdagen den 12 mars klockan

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Tallbackens Samfällighetsförening Kallelse till årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Tallbackens Samfällighetsförening Kallelse till årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tallbackens Samfällighetsförening 2014-02-26 Kallelse till årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal Dagordning

Läs mer

Ekonomisk Rapport 2018

Ekonomisk Rapport 2018 Ekonomisk Rapport 2018 SydostGIS Sida: 1(1) Resultatrapport Utskrivet: 19-04-01 Preliminär 22:09 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 18-01-01-18-12-31 Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter mm Övriga

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2018-11-22 1. Mötets öppnande 2. Mötets stadgeenliga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av justeringsmän 5. Val av mötesordförande 6. Val av mötessekreterare

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager EKONOMI 2017 Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager Sammanställning ekonomi 2006-2017 Gävle Pistolskytteklubb Sida: 1(1) 885002-1331 Balansrapport Utskrivet: 18-03-11 19:32 Räkenskapsår: 17-01-01-17-12-31

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Kungsvägens samfällighetsförening, Hemavan c/o Bengt Björkman Haddingen 309 922 66 Tavelsjö Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 1.1.2010 12.31.2010 Styrelsen har efter årsstämman 2010 haft två protokollförda

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager EKONOMI 2015 Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager Gävle Pistolskytteklubb Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: 16-02-16 20:15 Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Senaste vernr: A403 Resultatenhet:

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Förvaltningsberättelse Stretereds Samfällighetsförening (Org nr: ), 2017 Våra gamla armaturer kring vägar har bytts ut mot modernare LED be

Förvaltningsberättelse Stretereds Samfällighetsförening (Org nr: ), 2017 Våra gamla armaturer kring vägar har bytts ut mot modernare LED be Förvaltningsberättelse Stretereds Samfällighetsförening (Org nr: 717907 0292), 2017 Våra gamla armaturer kring vägar har bytts ut mot modernare LED belysning som förbrukar betydligt mindre ström. Mycket

Läs mer

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Närvarolista bifogas protokollet. 144 Ordförande Anders Björfeldt hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Dagordning för årsstämma med Bosnäs Samfällighetsförening

Dagordning för årsstämma med Bosnäs Samfällighetsförening Årsmöte med Bosnäs Samfällighetsförening tisdagen den 19 februari 2019 klockan 19:00 i Jössagården Varbergsvägen 38, Kaffe serveras frånn klockan 18:30 Dagordning för årsstämma med Bosnäs Samfällighetsförening

Läs mer

Preliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period:

Preliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period: Juridiska Föreningen i Uppsala Sida: 1(3) Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3000 Medlemsavgifter 71 300,01 71 300,01 60 000,00 3001 Sponsring till föreningen 706 000,00 706 000,00 650 000,00 3003 Bokförsäljning

Läs mer

1630 Avräkn skatter o avgifter Ingående balans: 501,00 Ingående saldo: 501,00

1630 Avräkn skatter o avgifter Ingående balans: 501,00 Ingående saldo: 501,00 Ingaröstrands Samfällighetsförening Sida: 1(7) 1510 Kundfordringar A18 180514 inbet kf 2 200,00-2 200,00 A19 180517 inbet kf 1 100,00-3 300,00 A20 180518 inbet kf 8 800,00-12 100,00 A21 180521 inbet kf

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening

Humlevägens Samfällighetsförening Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 20 februari 2018 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Lovisa

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 Styrelsen för Stenhamra Vägsamfällighet lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2015 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ledamöter:

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 11 april 2017 kl Plats: Humlevägen 29

Humlevägens Samfällighetsförening   Styrelsemöte. Tid: 11 april 2017 kl Plats: Humlevägen 29 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 11 april 2017 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 29 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter, Carina

Läs mer

Kopparhaga Samfällighet Årsredovisning Kopparhaga Samfällighetsförening 2018

Kopparhaga Samfällighet Årsredovisning Kopparhaga Samfällighetsförening 2018 Årsredovisning sförening 2018 Dagordning Kopparhaga årsstämma 2019 1. Årsstämmans öppnande 2. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 8 november 2016 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Joachim

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2015 för verksamhetsåret 2014.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2015 för verksamhetsåret 2014. KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2015 för verksamhetsåret 2014. Årsmöte äger rum i Brunns skola, Matsalen, Ingarö Onsdag den 25

Läs mer

Föreningen HjärtLung Laholm

Föreningen HjärtLung Laholm Detta är HjärtLung Laholms 25:e verksamhetsår. Föreningen HjärtLung Laholm Verksamhetsberättelse för 2016 Antalet registrerade medlemmar vid årets slut 164 st. fördelat jämnt på kvinnor och män. Vi har

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 21 april 2015 kl 19.00 Plats: Humlevägen 47 Närvarande: Bo Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 12 april 2016 Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val

Läs mer

Tillgångar

Tillgångar Uppdaterad 19-01-23 Tillgångar 2018-12-31 Bank (1930): 995 190,92 Bank exkl. reparationsfond: 639 650,31 Penningmarknadsfond: 262 839,90 uppdaterad 31 dec Överskott per fastighet: Reparationsfond: Räntefond

Läs mer

Överskott ) ,10 enl årsmötesbeslut 436,14. Överskott ) ,86 enl årsmötesbeslut 827,24. Avsättning ,00

Överskott ) ,10 enl årsmötesbeslut 436,14. Överskott ) ,86 enl årsmötesbeslut 827,24. Avsättning ,00 Uppdaterad 2018-01-09 Tillgångar 2018-12-31 Bank (1930): 856 892,14 Bank exkl. reparationsfond: 501 351,53 Penningmarknadsfond: 263 464,22 ej uppdaterad 31 dec Överskott per fastighet: Reparationsfond:

Läs mer

Handlingar att avhandla på årsmötet Föredragningslista. Balansrapport. Resultatrapport. Valberedningens förslag.

Handlingar att avhandla på årsmötet Föredragningslista. Balansrapport. Resultatrapport. Valberedningens förslag. Handlingar att avhandla på årsmötet 2018. Föredragningslista. Balansrapport. Resultatrapport. Valberedningens förslag. Kallelse till årsmöte med SPF Seniorerna Tystbergabygden Plats: Runtuna Bygdegård

Läs mer

793. Saknade lock till dagvattenbrunn: Avvaktar till mars för att åter ta upp denna fråga med kommunen

793. Saknade lock till dagvattenbrunn: Avvaktar till mars för att åter ta upp denna fråga med kommunen Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 7 februari 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Carina

Läs mer

Årsbokslut för Åtvidabergs Golfklubb Räkenskapsåret

Årsbokslut för Åtvidabergs Golfklubb Räkenskapsåret Årsbokslut för Åtvidabergs Golfklubb 822000-5808 Räkenskapsåret 2018-01-01 2018-12-31 23 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Åtvidabergs Golfklubb, 822000-5808 får härmed avge årsredovisning för 2018.

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

111. Belysning, Sandning och plogning: a. Ronny har pratat med Per Karlsson om problemen som varit när det fryser på slask.

111. Belysning, Sandning och plogning: a. Ronny har pratat med Per Karlsson om problemen som varit när det fryser på slask. Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 20 mars 2018 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 51 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Lovisa

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter, Ronny Johansson, Carina Johansson, Joachim Persson, Kristofer Johansson och Lovisa Wänn

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter, Ronny Johansson, Carina Johansson, Joachim Persson, Kristofer Johansson och Lovisa Wänn Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 16 mars 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter, Ronny

Läs mer

PLATS:!Kvarterslokal!2!

PLATS:!Kvarterslokal!2! KALLELSE ÅRSMÖTEISKOGSMYRANSSAMFÄLLIGHETSFÖRENING TID: Torsdagenden30mars2017kl19.00 PLATS:Kvarterslokal2 Årsmöteshandlingarbifogas. Välkomna 1 DAGORDNING 1 Mötetsöppnande 2 Valavmötesordförandeochsekreterare

Läs mer

Tillgångar

Tillgångar Uppdaterad 19-01-23 Tillgångar 2018-12-31 Bank (1930): 995 190,92 Bank exkl. reparationsfond: 639 650,31 Penningmarknadsfond: 262 839,90 uppdaterad 31 dec Överskott per fastighet: Reparationsfond: Räntefond

Läs mer

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Ringstorp Folkets Hus Sida 1(6) Årsredovisning 2011

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 10 mars 2015 kl Plats: Humlevägen 53

Humlevägens Samfällighetsförening   Styrelsemöte. Tid: 10 mars 2015 kl Plats: Humlevägen 53 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 10 mars 2015 kl 19.00 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Bo Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson,

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

15. Byte av firmatecknare/kassör: Kristofer avvaktar banken som inte har satt upp tid för förändringen. Kristofer driver ärendet.

15. Byte av firmatecknare/kassör: Kristofer avvaktar banken som inte har satt upp tid för förändringen. Kristofer driver ärendet. Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 30 Maj 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter, Carina

Läs mer

återbetalningsplan som föreslaget i föregående protokoll.

återbetalningsplan som föreslaget i föregående protokoll. Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 29 september 2015 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2015-03-15, 13.00-14.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Nicklas Tjäder (NT) Kerstin Stenholm (KS) Anna

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande redovisning för sin förvaltning av föreningen under räkenskapsåret.

Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande redovisning för sin förvaltning av föreningen under räkenskapsåret. Årsredovisning 206-0-0 206-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 206-0-0 206-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2008 SAMFÄLLIGHETEN SYRET

ÅRSSTÄMMA 2008 SAMFÄLLIGHETEN SYRET ÅRSSTÄMMA 2008 SAMFÄLLIGHETEN SYRET Dagordning I. Val av ordförande för stämman II. III. IV. Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Styrelsens och revisorernas berättelse Torsdagen den

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Björkviks Båtklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Björkviks Båtklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Björkviks Båtklubb 2016 Styrelse: Hans Dertell, ordförande Helena Trotzig, sekreterare Kent Söderqvist, hamnkapten och kassör Alf Segergren, hamnfogde Lennart Nilsson Sönne, medlemsansvarig

Läs mer

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 Resultaträkning Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 SCOUTKÅREN BADET TOTALT RÖRELSENS INTÄKTER 185 632 381 234 566 866 DIREKTA KOSTNADER -47 604-88 367-135 971 BRUTTOVINST 138 028 292

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga 2016-03-05 Mötets öppnande P-O Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna 2. Val av ordförande för mötet Beslut: P-O Svensson valdes

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Hela Sverige ska leva Sandviken. Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma 24 april Val av ordförande och sekreterare för stämman

Hela Sverige ska leva Sandviken. Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma 24 april Val av ordförande och sekreterare för stämman Hela Sverige ska leva Sandviken Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma 24 april 2019 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 2. Val av två justeringspersoner 3. Fråga om stämman

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Kallelse Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Stämmohandlingar finns att hämta på Åsens hemsida www.elfdalsasen.com från den 12 april.

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

RAPPORTUPPGIFT MÅNAD 1 Skriv ut en resultat- och balansrapport och läs ut följande ur dessa:

RAPPORTUPPGIFT MÅNAD 1 Skriv ut en resultat- och balansrapport och läs ut följande ur dessa: UPPGIFT 1 RAPPORTUPPGIFT MÅNAD 1 Skriv ut en resultat- och balansrapport och läs ut följande ur dessa: a. Vad blev resultatet för månaden? Svar: 92 000 kr b. Hur stor är marginalen? Svar: 141 000 kr (Försäljning

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Kiruna Kartförening 1(2) 1. Fråga om mötets behöriga utlysande Mötet fann att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna.

Kiruna Kartförening 1(2) 1. Fråga om mötets behöriga utlysande Mötet fann att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna. Kiruna Kartförening 1(2) Årsmöte 2011 Tid och plats: 2 mars, 2011 18:30 19:30 IFK Kiruna Kansli, Matojärvi Kiruna Kartförening PROTOKOLL Närvarande Mats Dahlberg Gerrit Holl Magnus Lindmark Mats Luspa

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2015 TORSDAG 12:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 24 juni 2015 kl Plats: Humlevägen 53

Humlevägens Samfällighetsförening   Styrelsemöte. Tid: 24 juni 2015 kl Plats: Humlevägen 53 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 24 juni 2015 kl 19.00 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

50. Samfällighetens hemsida: Hemsidan skall uppdateras så fort Kristoffer fått saldouppgifter för augusti.

50. Samfällighetens hemsida: Hemsidan skall uppdateras så fort Kristoffer fått saldouppgifter för augusti. Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 18 september 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 51 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter,

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 25 augusti 2015 kl Plats: Humlevägen 53

Humlevägens Samfällighetsförening   Styrelsemöte. Tid: 25 augusti 2015 kl Plats: Humlevägen 53 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 25 augusti 2015 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 07-09-2018 2018/03/30 14:13 Kallelse till Förbundsstämma 2018 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

39. Uppdatering av samfällighetens hemsida: Hemsidan är uppdaterad

39. Uppdatering av samfällighetens hemsida: Hemsidan är uppdaterad Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 29 augusti 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter,

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

SUMMA INTÄKTER

SUMMA INTÄKTER Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 utfall -15 Budget -16 utfall -16 Budget -17 utfall -17 Budget -18 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 690 000 1 637 699 1 740 000

Läs mer

72. Samfällighetens hemsida: Ej uppdaterad sedan senaste mötet.

72. Samfällighetens hemsida: Ej uppdaterad sedan senaste mötet. Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Sida 1 av 2 Styrelsemöte Tid: 19 december 2017 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 53 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Lovisa

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil. Mörsils Vägsamfällighetsförening c/o Marcus Elf Horneyvägen 57 830 04 Mörsil Mörsil 2012-04-05 Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012,

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring MÄLARHÖJDEN MAT AB 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande 825 450,00 0,00 825 450,00 1069 Ack avskrivn på hyresrätt, tomträtt o l -177

Läs mer

Årsbokslut. Hofterups Vägförening

Årsbokslut. Hofterups Vägförening Årsbokslut för Hofterups Vägförening 717905-0922 Verksamhets- & räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 2 (8) Verksamhetsberättelse

Läs mer

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: 19:00 den 11 april 2013 Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för

Läs mer

Dagordning Förbundsstämman RMF (Riksförbundet Mobil Fritid) Plats Elmiamässan Bürstner tältet 11 September 2015 kl 11.00

Dagordning Förbundsstämman RMF (Riksförbundet Mobil Fritid) Plats Elmiamässan Bürstner tältet 11 September 2015 kl 11.00 Dagordning Förbundsstämman RMF (Riksförbundet Mobil Fritid) Plats Elmiamässan Bürstner tältet 11 September 2015 kl 11.00 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om stämman blivit utlyst

Läs mer

SANDUDDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE 2018

SANDUDDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE 2018 1 SANDUDDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE 2018 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Upprättande av röstlängd 4. Val av ordförande för stämman 5. Val av sekreterare för stämman

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 3 november 2015 kl Plats: Humlevägen 51

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 3 november 2015 kl Plats: Humlevägen 51 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 3 november 2015 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 51 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Åsa Uvberg- Fichter, Kristofer Johansson

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Åsa Uvberg- Fichter, Kristofer Johansson Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 15 april 2016 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 29 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

SPF Samorganisation i Hässleholm Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 66 Resultatenhet:

SPF Samorganisation i Hässleholm Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 66 Resultatenhet: SPF Samorganisation i Hässleholm Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 18-12-28 Preliminär Räkenskapsår: 18-01-01-18-12-31 Senaste vernr: 66 Resultatenhet: Hela företaget Period: 18-01-01-18-12-31 Ing balans

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. för. Bostadsrättsföreningen Alviken 13. Organisationsnummer:

Å R S R E D O V I S N I N G. för. Bostadsrättsföreningen Alviken 13. Organisationsnummer: Å R S R E D O V I S N I N G för Bostadsrättsföreningen Alviken 13 Organisationsnummer: 716460-3164 2017-01-01--2017-12-31 Säte i Stockholm Bostadsrättsföreningen Alviken 13 Sid 1:8 ÅRSREDOVISNING Styrelsen

Läs mer

Noraåbruks Samfällighetsförening

Noraåbruks Samfällighetsförening Årsredovisning för Noraåbruks Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Noter6 Underskrifter7 Noraåbruks

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Styrelsen för Biets Samfällighetsförening kallar härmed er till Biets årsstämma. Datum Måndagen den 27 april 2017 Tid Kl 19:00 Plats Mariedalssoklan i Vänersborg PROGRAM OCH BIFOGADE

Läs mer