Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP"

Transkript

1 Inledning Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP I förstudie kommer lönsamhetsberäkningar att göras för ett biodieselaggregat som har möjlighet att producera både el och värme hädanefter CHP. Biodieselaggregatet som används som beräkningsunderlag i förstudien är en AGCO SISU Power av modell SG200. I investeringskostnaderna kommer också en ljudisolerad container samt ett värmeåtervinningssystem att beaktas. Lönsamhetskalkylen kommer att uppgöras för såväl stora privata konsumenter som för energibolag. Investeringsbehov Investeringskalkylen bygger på budgetofferter från AgCo Sisu. Dieselagregat modell SG Värmeåtervinningssystem Container med bränsletank Transformator Reservkylning och övrig utrustning Totalt Tekniska uppgifter om tilltänkt aggregat Strategiska mått Längd 3000mm Bredd 1100mm Vikt 2545 kg Vid full kapacitet anges följande prestanda för det tilltänkta aggregatet Effekt 160 kw Bränsleförbrukning 43 l/h, vid full kapacitet förbrukas den tillhörande bränsletanken på 4,5h Lönsamhetsberäkning för kraftverk Vi räknar lönsamheten för ett kraftverk med två modeller, a) kontinuerlig drift (100% av tiden) b) drift vid elpris toppar (10% av tiden) a) kontinuerlig drift Inkomster Antar att det hela tiden finns en köpare för all el och värme som produceras. Produktion av el: 160kWh under en timmes drift

2 Produktion av värme: antar att 90 % av bränslets värmevärde kan användas, uppskattar värmevärdet för biodieseln till 10kWh/l vilket leder till att värmeproduktionen under en timme blir Uppskattar elpriset utgående från spotpriserna för Finland 2011 vilket ger ett medelpris på 0,0493 /kwh Värdet på den producerade värmen beräknas enligt det momsfria energipriset för fjärrvärme i Nykarleby 0,0483 /kwh. Utgående från denna prissättning vore inkomsterna från el och värmeförsäljningen Inkomsterna under ett år skulle med denna beräkning bli vilket skall täcka alla utgifter för agregatet Utgifterna De fasta kostnaderna inkluderar: Investeringsavskrivning Räntor v /a x /a De rörliga kostnaderna uppgörs av: bränslekostnader(376,68m³/a) Drift och underhållskostnader y /a z /a För att lönsamt krävs att v+x+y+z< /a Bränslekostnaderna I beräkningen antas biodieseln värde motsvara av BRENT oljans värde. Priset på brentolja varierar men har inte varit lägre än 80 /barrel det senaste året vilket ger ett literpris motsvarande 0,503 /l. bränslekostnaderna per år skulle då bli /a. Alltså täcker inte inkomsterna ens utgifterna för bränslet, och då har inga andra kostnader beaktats. Det maximala priset för bränslet, om alla andra kostnader för aggregatet vore 0, är /376680=0,469 /l

3 Slutsats Det är inte ekonomiskt hållbart att köra ett aggregat på 100% drift kontinuerligt. Detta eftersom inkomsterna inte räcker till för att täcka bränslepriserna och därmed kan investeringen inte heller avbetalas. b) Drift vid elpris toppar Vi antar att man kör aggregatet på full kapacitet de 10% av timmar under året då priset på el ligger som högst. Fortfarande fås de timmar man kör aggregatet, 160kWh el och 254kWh värme, årsproduktionen blir då 140,16MWh el och 222,5MWh värme Inkomster Värmen värderas så som tidigare till 48,3 /MWh eftersom detta är den summa som kraftverket får in på att sälja värmen. De 10 dyraste procenten för el i Finland ger ett medelpris på 66,28 /MWh när data tas från Nordpools spotpriser för Detta betyder att inkomsterna på årsnivå blir Precis som i fall a) krävs för lönsamhet att utgifterna täcks av inkomsterna vilket betyder att v+x+y+z<20030 Utgifter Bränslekostnaderna Vi antar igen att biodieselns pris skulle följa BRENT oljans pris vilket enligt samma motivering som i fall a ger ett literpris på 0,503 /l. Bränslekonsumtionen under ett år då man kör 10% av timmarna blir 37668l/a alltså blir bränslekostnaderna /a. Övriga kostnader När man subtraherar bränslekostnaderna från inkomsterna kvarstår en summa på 1083 /a för att täcka resterande utgifter. Den förväntade livslängden för dieselaggregatet ligger på maximalt 20000h (användning). Tillbakabetalningstiden för investeringen får maximalt vara lika lång som den förväntade livslängden vilket leder till att med 10% körtid blir den

4 maximala avskrivningstiden 22,8 år. Utan prisstegringar samlas under återbetalnings ca för återbetalning. Vilket inte räcker för återbetalning av aggregatet. Slutsats Även om en intelligent styrning av aggregatet ökar lönsamheten för aggregatet, blir lönsamheten inte tillräckligt stor för att finansiera aggregatet. Den enda möjligheten till lönsamhet för ett kraftbolag är att priset på bränslet sänks kraftigt eller att kraftbolgaet inte behöver stå för investeringen av aggregatet Lönsamhetsberäkning för privatkonsument En konsument som använder mycket el och värme har andra förutsättningar jämfört med ett kraftverk för att få lönsamhet i ett biodieselkraftverk. Detta eftersom det pris som en konsument betalar för el är betydligt högre än vad börspriset på el är, priset är högre eftersom konsumenter även betalar el överföringsavgifter till elnätägaren. För att beräkna lönsamheten kommer vi att använda samma aggregat som i de tidigare beräkningarna. Jag antar att aggregatet finns hos en konsument som har behov av värme och el under 8 timmar varje arbetsdag vilket ger en användning på ca 2000h/a. Med en drifttid på 2000h/a blir årsproduktionen 320MWh el och 508MWh värme För att räkna lönsamhet använder jag samma pris på värme som i fall a dvs. 48,30 /MWh, i verkligheten är det möjligt att en stora förbrukare har möjlighet att producera värme aningen billigare men skillnaden antas dock vara så pass liten att den inte påverkar lönsamhetskalkylen märkbart. Den producerade elen värderar jag till 100 /MWh varav 50 % består av el överföringsavgiften och 50 % av energipriset. Med dessa antaganden blir de inbesparade kostnaderna Precis som i tidigare fall krävs för lönsamhet att inkomsterna täcker utgifterna dvs. v+x+y+z<56536 /a Utgifter Om bränslepriset värderas som i föregående fall till 0,503 /l blir bränsleutgifterna /a för att täcka övriga utgifter och generera vinst återstår således /a. Den förväntade livslängden för aggregatet är 20000h vilket leder till att tillbakabetalningstiden skall vara högst 10år. Med en 10 års avbetalningsperiod och en fast ränta på 4% blir annuitetsavbetalningen av aggregatet följande

5 /a Från detta följer att driftekonomin är positiv även efter avbetalning på aggregatet är gjorda. Vilket i princip möjliggör investeringen för en privat konsument. Slutsats Även om man kan visa på lönsamhet för en konsument är marginalerna väldigt små och därmed måste man uppväga riskerna för ett dylikt projekt före investering. Det är viktigt att komma ihåg att beräkningen bygger på ett väldigt lågt pris på dieseln, en kontinuerlig tillgång och ett konkurrenskraftigt pris på diesel måste därför säkras före investering. Det är också utmanande att hitta konsumenter med tillräckligt stort och kontinuerligt behov av el och värme för ett aggregat av denhär storleken. Avslutning Lönsamhet för ett biodieselaggregat är väldigt svårt att uppnå, men det är dock möjligt. Utmaningen ligger i att hitta en konsument med tillräckligt stor efterfrågan på både el och värme. Mervärdet från ett projekt av denna typ kan därför inte motiveras enbart ekonomiskt. Övriga tilläggsvärden som fås från ett biodieselkraftverk kan vara, högre energi självförsörjningsgrad hos konsumenten, forskningsdata om småskalig elproduktion samt forskningsdata om biodiesel och aggregatets funktion vid drift med biodiesel. Att hela energiproduktionskedjan är lokalt anknuten kan också ses som ett mervärde.

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Intäkter från elproduktion med småskalig biokraftvärme 2013-04-06. Björn Kjellström

Intäkter från elproduktion med småskalig biokraftvärme 2013-04-06. Björn Kjellström Intäkter från elproduktion med småskalig biokraftvärme 2013-04-06 Björn Kjellström Rapport avseende uppdrag från Hushållningssällskapet Sammanfattning Företaget Lucrum Tech AB som ägs av lantbrukare i

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Elektricitet i framtiden VAD ERSÄTTER KÄRNKRAFTEN? ALTERNATIVENS PRODUKTIONSKOSTNAD OCH LÖNSAMHET. HENRIK MALMBERG

Elektricitet i framtiden VAD ERSÄTTER KÄRNKRAFTEN? ALTERNATIVENS PRODUKTIONSKOSTNAD OCH LÖNSAMHET. HENRIK MALMBERG 2015 Elektricitet i framtiden VAD ERSÄTTER KÄRNKRAFTEN? ALTERNATIVENS PRODUKTIONSKOSTNAD OCH LÖNSAMHET. HENRIK MALMBERG INLEDNING 2 PRIS, PRODUKTIONSKOSTNAD, LÖNSAMHET OCH HÅLLBARHET 2 ELKONSUMENTEN 2

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig vindkraft studeras.

Läs mer

Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk

Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk \ f f- Behov av investeringsbidrag till avf allskraftvärmeverk Hur stora investeringsbidrag behövs för att initiera nybyggnation av avfallsbaserade kraftvärmeverk? Rapport 92:11 Svenska Renhållningsverks-Föreningen

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Pumpade Vattenkraftverk

Pumpade Vattenkraftverk Umeå Universitet 2010-03-16 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Pumpade Vattenkraftverk Projekt inom kursen Energilagringsteknik C Anders Håkansson anha0075@student.umu.se Anton Isaksson anis0005@student.umu.se

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015 Förslag till förbättring av Andelstorget. Vid föreningsstämmorna 2013 och 2014 motionerades om förmedling av andelar i föreningen. 2013 års motion bifölls vilket hittills resulterat i att en kolumn med

Läs mer

We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards, even though the best

We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards, even though the best We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards, even though the best possible copy was used for preparing the master fiche on NUTEK

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet. övningsuppgifter

Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet. övningsuppgifter FOU-fonden för fastighetsfrågor Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet övningsuppgifter FOU-fonden för fastighetsfrågor Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet övningsuppgifter Upplysningar om

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid Hörby, Sölvesborg i Blekinge län

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid Hörby, Sölvesborg i Blekinge län Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid Hörby, Sölvesborg i Blekinge län Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

ENERGIOPTIMERING I LOMMA KOMMUN. Stig-Inge Gustafsson, Dag Henning, Björn G Karlsson IKP/Energisystem, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping

ENERGIOPTIMERING I LOMMA KOMMUN. Stig-Inge Gustafsson, Dag Henning, Björn G Karlsson IKP/Energisystem, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping ENERGIOPTIMERING I LOMMA KOMMUN Stig-Inge Gustafsson, Dag Henning, Björn G Karlsson IKP/Energisystem, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping INLEDNING: Vid institutionen för konstruktions- och produktionsteknik,

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer