Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00"

Transkript

1 ISY/Fordonssystem Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System 23:e Aug, 2014, kl OBS: Endast vissa lösningar är kompletta Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta Mathematics Handbook, Physics Handbook, formelblad (bifogat i tentamen) och miniräknare.

2 Uppgift 1. a) Strömmarna blir (med Ū1 som referens) IL1 = 26, 5 e j 10,9 IL2 = 26, 5 e j 109 IL3 = 34, 6 e j 120 b) Spänningen ŪN (i förhållande till nollan och med Ū1 som vinkelreferens ) blir Ū N = 57, 7 e j 120 Uppgift 2. a) Kretsschemat blir enligt I I 1 I 2 R 2K X 2K I 0 U 1 U U 32 R 0 jx 0 Z B N 1 N 2 b) Använd sambandet för tomgångsförlusten samt sambandet för skenbar effekt S 0 = 3 U 0 I 0 P F 0 = U 2 0 R 0 = / U 0 = U 1M / = R 0 = U 0 2 = = 55 kω P F S 0 = 3 U 0 I 0 Q 0 = S0 2 P F 2 0 X 0 = U 2 0 Q F 0 = 1 kω c) Märkströmmen fås enligt S M = 3 U 1M I 1M = 3 U 2M I 2M = { I1M = 1, = = 92, 4 A 3 1,6 10 I 2M = = 2309 A 1

3 i) R 1K och X 1K fås nu ur P F KM = 3 R 1K I1M 2 och Z 1K = U 1K 3 I1K R 1K = = 0, 48 Ω 3 92, 42 Z 1K = U 1K = 3, 75 Ω 3 I1K X 1K = Z1K 2 R2 1K = 3.72 Ω enligt ii) Motsvarande värden blir R 2K = 0, 78 mω X 2K = 5, 95 mω Uppgift 3. Exempelsvar a) Solkonstanten är ett mått på hur mycket ljus som flödar in mot jorden från solen. Mängden mäts över alla våglängder över en yta vinkelrät mot strålningen och dess storlek är ca 1367 W. ( kw godkänns.) b) Kvantförluster, Reflektionsförluster, Transmissionsförluster och Kollektorförluster accepteras som svar. Se föreläsningsanteckningarna Fö-4 på kurshemsidan för förklaringar. c) Betz-gränsen uppskattar den teoretiskt maximala verkningsgraden för en vindturbin och ligger på 59, 3%. (Även 60% godkänns som svar) d) Rankine- och Brayton-cyklerna beskriver olika idela, termodynamiska, förlopp, t.ex. uppställt som tryck-temperatur-kurvor, tryck/entropi-kurvor eller motsvarande. Rankinecykeln beskriver en ideal arbetsscykel för en ångturbin medan Braytoncykeln beskriver en ideal arbetsscykel för en gasturbin. e) Koldioxid pumpas ned i marken i befintlig form, dvs utan att binda upp den på något sätt. En uppenbar nackdel med metoden är risken för läckage. 2

4 Uppgift 4. a) Dela upp i två fall: Fall I och Fall II n I = U a I a,i R a k 1 Φ I n II = U a I a,ii R a k 1 Φ II Φ II = Φ I Um,II U m,i I a,ii = I a,i Um,I U m,ii = n II = U a I a,ii R a k 1 Φ II (p.g.a. konst moment) = 1778 rpm b) Momentet, M, fås från P mech = P em, t.ex från Fall I. (Kontrollera gärna mot Fall II) Uppgift 5. P em = E a I a = I a,i (U a I a,i R a ) = P mech = n I 2 π 60 M = M = 53, 7 Nm a) En 40 Km lång ledning betraktas som en kort ledning och därför behöver endast ledningsresistans R L och reaktans X L beaktas. Vi har att Fall I : U 1 = 70 kv R L = 40 0, 3 = 12 Ω/fas X L = 40 0, 4 = 16 Ω/fas P 2 = 0 U 2 = U 1 = 70 kv Fall II : Använd spänningsfallsformeln uttryckt i effekt P 2 = 20 MW 1 cos ϕ2 Q 2 = P 2 = 12, 4 MVAr cos ϕ ( 2 U 1 U P ) 2 R L + Q 2 X L U2 2 = U 2 63, 0 kv Skillnaden blir alltså U = U 2,I U 2,II = 7 kv b) Vi hade från föregående uppgift att Q 2 = 12, 4 kvar som skulle faskompenseras. Den nya spänningen, vid Q 2 = 0 blir ( U 1 U P ) 2 R L U 2 2 = U 2 = 66, 4 kvar Vi får därmed med -kopplade kondensatorer Q C = 12, = 3 U 2 2 ω C = 12, = C = 3 (66, ) 2 = 2, 98 µf 100 π

5 Uppgift 6. Exempelsvar a) Ett normalt driftstillstånd är att kärnkraftsverken går för fullt som baskraft. Vindkraftverken går i den mån de kan om det inte blåser för hårt medan vattenkraften agerar reglerkraft. b) Elcertifikaten ska främja förnybar elproduktion. Varje MWh producerad el av vind, vatten, sol, vågenergi etc. tilldelas ett certifikat. Dessa säljs sedan till elleverantörer som är skyldiga att köpa en viss mängd certifikat. Priset varierar efter utbud och efterfrågan. c) Elpriset förhandlas på en el-börs och stiger och sjunker därför med tillgång och efterfrågan. För bränsle-eldade kraftverk, t.ex. kol, måste priset vara högre än bränslekostnaden + en marginal för att dessa ska köras. För miljövänliga energikällor så som t.ex. sol och vindkraft är driftskostnaden dock låg och dessa körs därmed alltid så mycket det går. Därmed finns det alltså ett samband mellan lågt elpris och miljövänlig el (som inte påverkar klimatet). d) Marginal-el är den elkraft som för tillfället är dyrast att producera. Oftast Kolkodensproducerad. e) Load shaving innebär minskad förbrukning av elektrisk energi. För privatpersoner exempelvis bättre isolering, byte av uppvärmningssystem, användarbeteende m.m. Load shifting innebär minskad förbrukning under en kortare period, för att sedan förbruka den energin vid ett senare tillfälle. Exempelvis uppvärmning av varmvatten för privatpersoner. 4

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Christofer Sundström 13 april 2015 Outline 1 Elmarknad Energibehov & kraftkällor Prissättning Mikroproduktion 2 Smarta Elnät Definition

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Avdelningen för elektriska energisystem EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2015 Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Instruktioner Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet.

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

SGC. NATURGASBASERAD SMASKALIG KRAFfV ÄRME INOM UPPV ÄRMNINGS SEKTORN. Rapport SGC 081. Mats Nilsson LTH/MALMÖ. Februari 1997

SGC. NATURGASBASERAD SMASKALIG KRAFfV ÄRME INOM UPPV ÄRMNINGS SEKTORN. Rapport SGC 081. Mats Nilsson LTH/MALMÖ. Februari 1997 Rapport SGC 081 o NATURGASBASERAD SMASKALIG KRAFfV ÄRME INOM UPPV ÄRMNINGS SEKTORN Mats Nilsson LTH/MALMÖ Februari 1997 SGC Rapport SGC 081 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--81--SE Rapport SGC 081 o NATURGASBASERAD

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak?

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Johan Kling, Svenska Naturskyddsföreningen, 2003-06-02 All elproduktion har negativ påverkan på miljön oavsett om den kommer från kärnkraftverk,

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Vindkraftsfakta. Sammanfattning:

Vindkraftsfakta. Sammanfattning: Sammanfattning: Vindkraftsfakta Vindkraften ger som minst när den behövs som mest. Kalla högtrycksdagar, när effektbehovet är som störst, är tillgänglig effekt som lägst. Myndigheten Svenska Kraftnät räknar

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer