Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51"

Transkript

1 Avdelningen för elektriska energisystem EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2015 Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Instruktioner Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också lämna in kompletta lösningar till uppgifterna, men svarsbladet ska ändå alltid fyllas i. Deltagarna ej får komma senare än 45 minuter efter kontrollskrivningen börjat och att ingen får lämna skrivsalen förrän 60 minuter har gått. De tre kontrollskrivningarna motsvarar tillsammans tentamen. Den maximal poängen från de tre kontrollskrivningarna är 60 poäng, och det krävs 48 poäng för att bli godkänd. Tillåtna hjälpmedel Vid denna skrivning får följande hjälpmedel användas: Miniräknare utan information med anknytning till kursen. En handskriven, enkelsidig A4-sida med egna anteckningar (original, ej kopia). Denna sida skall lämnas in tillsammans med svarsbladet. 1

2 Uppgift 1 (6 p) Besvara följande teorifrågor genom att välja ett alternativ, som du anser är korrekt. a) (2 p) AB Elbolaget är en balansansvarig elleverantör. Bolaget har en enda kund, nämligen AB Industri. Elhandeln på den marknad där AB Elbolaget i verksam har en handelsperiod på en timme. I följande situationer uppfyller AB Elbolaget sitt balansansvar utan någon obalans: I) Då AB Elbolaget producerar 1000MWh under en timme, samtidigt som AB Industris elförbrukning varierar mellan 800 MW och 1250MW med ett medelvärde på MW under timmen, II) Då AB Elbolaget producerar 750 MW under den första halvtimmen och MW under den andra halvtimmen, samtidigt som AB Industris elförbrukning uppgår till 1000MWh, III) Då AB Elbolaget köper 1000MWh från den lokala elbörsen ElKräng, samtidigt som AB Industris elförbrukning uppgår till MWh. 1. Inget av påståendena är sanna. 2. Endast III är sant. 3. I och II är sanna men inte III. 4. II och III är sanna men inte I. 5. Alla påståendena är sanna. b) (2 p) Konsumenterna på en centraliserad elmarknad har följande valmöjligheter: I) De kan välja vilken systemoperatör de vill ha, II) De kan välja vilken elleverantör de vill ha, III) De kan välja vilken aktör som ska sköta deras balansansvar. 1. Inget av påståendena är sanna. 2. Endast I är sant. 3. Endast III är sant. 4. I och II är sanna men inte III. 5. II och III är sanna men inte I. c) (2 p) På en elbörs med priskryss gäller att I) Aktörer som vill sälja till börsen anger i sina bud det lägsta pris de är villiga att sälja för, II) Aktörer som vill köpa från börsen anger i sina bud det högsta pris de är villiga att betala, III) Alla accepterade bud handlar till samma pris (om man bortser från transmissionsbegränsningar och förluster). 1. Endast I är sant. 2. Endast II är sant. 3. Endast III är sant. 4. I och II är sanna men inte III. 5. Alla påståendena är sanna. 2

3 Uppgift 2 (8 p) /MWh pris 50 Efterfrågan Fossila bränslen 10 Vattenkraft Kärnkraft kvantitet TWh/år a) (1 p) Figuren ovan visar utbuds- respektive efterfrågekurvorna för en viss elmarknad. Vad skulle hända med elpriset om man dessutom hade 5 TWh priskänslig last i systemet? De priskänsliga konsumenterna är villiga att betala 30 och 50 /MWh. Efterfrågan för den priskänsliga lasten antas vara linjär i detta intervall; förbrukningen är lika med noll vid den högre prisnivån och förbrukningen är maximal vid den lägre prisnivån. 1. Elpriset skulle öka. 2. Elpriset skulle inte ändras. 3. Elpriset skulle minska. b) (1 p) Figuren ovan visar utbuds- respektive efterfrågekurvorna för en viss elmarknad. Vad skulle hända med elpriset om 5 TWh av lasten ersattes av lika mycket priskänslig last, där konsumenterna är villiga att betala mellan 30 och 50 /MWh? Efterfrågan för den priskänsliga lasten antas vara linjär i detta intervall; förbrukningen är lika med noll vid den högre prisnivån och förbrukningen är maximal vid den lägre prisnivån. 1. Elpriset skulle öka. 2. Elpriset skulle inte ändras. 3. Elpriset skulle minska. c) (1 p) Figuren ovan visar utbuds- respektive efterfrågekurvorna för en viss elmarknad. Vad skulle hända med elpriset om 5 TWh av lasten ersattes av 10 TWh priskänslig last, där konsumenterna är villiga att betala mellan 30 och 50 /MWh? Efterfrågan för den priskänsliga lasten antas vara linjär i detta intervall; förbrukningen är lika med noll vid den högre prisnivån och förbrukningen är maximal vid den lägre prisnivån. 1. Elpriset skulle öka. 2. Elpriset skulle inte ändras. 3. Elpriset skulle minska. d) (3 p) Strålinge AB äger ett kärnkraftverk med en produktionskapacitet på 6 TWh per år. Kraftverkets rörliga driftkostnad är 90 /MWh och företaget har fasta kostnader på M /år. Hur högt måste elpriset minst vara för att företaget inte ska gå med förlust? 3

4 e) (2 p) Betrakta den gemensamma elmarknaden för de två länderna Rike och Maa. Antag att det råder perfekt konkurrens och att alla aktörer har perfekt information. Elsystemen i Rike och Maa är förbundna via en HVDC-ledning, som maximalt kan överföra 500 MW. Figuren nedan visar elpriset i Rike respektive Maa under ett dygn. Hur mycket kommer att handlas mellan de två länderna, d.v.s. vilket land kommer att exportera och hur stor är den totala exporten under detta dygn? /MWh elpris Maa Rike 100 tid h Uppgift 3 (8 p) Skäret är inte anslutet till det nationella elnätet. I stället har man ett lokalt nät som försörjs av två dieselgeneratorer. Det finns två lastcentrum på ön, Torp respektive Brygga, och det står en diselgenerator i varje lastcentrum; data för dieselgeneratorerna återfinns i tabell 1. Mellan Torp och Brygga finns en växelströmsledning med en maximal kapacitet på 150 kw. Ledningen är försedd med skyddssystem som efter en viss tidsfördröjning kopplar bort ledningen om den maximala kapaciteten överskrids. Förlusterna på ledningen är försumbara. Den nominella frekvensen i systemet är 50 Hz. Betrakta ett tillfälle då lasten är 140 kw i Torp och 190 kw i Brygga. a) (4 p) Hur mycket producerar dieselgeneratorna i Torp respektive Brygga vid detta tillfälle? b) (1 p) Hur stor är överföringen på växelströmsledningen vid detta tillfälle? (Svara 0 kw om ledningen kopplas bort p.g.a. överbelastning.) c) (3 p) Vilken frekvens har man i Torp respektive Brygga vid detta tillfälle? Tabell 1 Data för dieselgeneratorerna på Skäret. Torp Brygga Reglerstyrka [kw/hz] Basproduktion [kw] Maximal produktion [kw] Minimal produktion [kw]

5 Efternamn, förnamn Personnummer Program B lad nr Uppgift 1 1 Uppgift nr 1 3 a) Alternativ... är korrekt. b) Alternativ... är korrekt. c) Alternativ... är korrekt. Uppgift 2 a) Alternativ... är korrekt. b) Alternativ... är korrekt. c) Alternativ... är korrekt. d) Elpriset måste vara högre än... /MWh e)... exporterar... MWh Uppgift 3 a) Torp:... kw Brygga:... kw b) Överföringen är... kw från... till... c) Torp:... Hz Brygga:... Hz

6 Lösningsförslag till tentamen in EG2205 Drift och planering av elproduktion, 4 februari Uppgift 1 a) 5. b) 1. c) 5. Uppgift 2 a) 1. b) 3. c) 2. d) För varje /MWh som elpriset överstiger den rörliga driftkostnaden tjänar företaget 1 /MWh 6 TWh/år = 6 M /år. Detta överskott måste täcka de fasta kostnaderna, vilket innebär att elpriset måste vara /6 = 440 /MWh. e) Eftersom elpriset under varje timme är lägre i Rike i Maa kommer Rike att exportera 500 MW under hela dygnet, vilket ger en total export på MWh under detta dygn. Uppgift 3 a) Vid detta tillfälle är lasten i systemet totalt 330 kw, medan basproduktionen är 200 kw. Eftersom bägge generatorerna har samma reglerstyrka borde de vardera ta hälften, d.v.s. 65 kw, av den ökade elproduktionen jämfört med basproduktionen. Detta skulle emellertid kräva att generatorn i Brygga producerar 205 kw, vilket överskrider den maximala produktionen. Således kommer Brygga endast att producera 200 kw och återstående 130 kw måste produceras i Torp, vilket också är möjligt eftersom den maximala produktionen i Torp är 150 kw. b) I Brygga produceras 200 kw medan lasten är 190 kw; överföringen måste alltså vara 10 kw från Brygga till Torp, vilket inte medför några problem med överbelastning. c) Torp och Brygga är förbundna med en växelströmsledning och utgör således ett synkront nät. Eftersom Brygga producerar maximalt så är det reglerstyrkan i Torp som sätter frekvensen i systemet. För att elproduktionen i Torp ska ligga på 130 kw så måste frekvensen vara f = (G 0 G)/R + f 0 = (60 130)/ = 49,65 Hz.

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Underlag till Vindforsks syntesrapport Vindforsk teknikrapport 7:08 Nils Andersson oktober 2008 Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Datum 2013-10-31 Distribution till Karin Widegren Näringsdepartementet Kundens referens N2012:03/2013/13 Antal sidor i huvuddokument Copyright:

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

En elmarknad i förändring

En elmarknad i förändring En elmarknad i förändring 1 Innehåll förord 3 Flexibel elanvändning Effektreducering genom flexibel elanvändning 4 Risk för fler prisspikar med efterfrågeflexibilitet 5 Tidsdifferentierade nättariffer

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Genom oss får samhället extra kraft. Information om ett av Europas största topp- och reservkraftverk. - ett företag i E.

Genom oss får samhället extra kraft. Information om ett av Europas största topp- och reservkraftverk. - ett företag i E. Genom oss får samhället extra kraft Information om ett av Europas största topp- och reservkraftverk. - ett företag i E.ON koncernen 2 Vi sköter vårt jobb bäst när ingen märker vad vi gör Energikonsumtionen

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic Tid för pension Gammal kärnkraft, nya risker Nordic Utgiven av Greenpeace Sverige, mars 2014 Layout: E&G Design, egdesign.gabriel@gmail.com Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer