Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna."

Transkript

1 Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring. Vilken? Energi är lagrat arbete. Energi är en kraft. Energi är en effekt. 2. Energiprincipen är grundläggande för allt resonemang om människans behov av energi. Vilka ord saknas? Flytta rätt ord till de tomma rutorna. Energi kan inte förstöras eller nybildas, energi kan endast omvandlas från en energiform till en annan. 3. Regnvatten har hittat sin väg ner till en stor svensk älv. Vilka energiformer samverkar för att skapa el? Rörelseenergi och elektrisk energi. Värme och elektrisk energi. Strålningsenergi och elektrisk energi. 4. Alla världens länder försöker komma bort från fossila bränslen, men många har inte kommit så långt. Andra har kommit riktigt långt. Hur stor andel av Sveriges el kommer från fossila bränslen? Mer än 12 % 10 % Mindre än 5 % 5. Elen måste produceras samtidigt som den används. Det innebär exempelvis att alla vindkraftverk måste samverka med andra energislag, eftersom vinden varierar. Frågan är hur det går till när reglerkraft används för att kompensera att vinden plötsligt ökar en eftermiddag? Vilken beskrivning passar bäst? Vindkraftverken levererar el bara på sommaren, då är vattenkraftverken stängda. När vindkraftverken levererar el, stängs en kärnkraftsreaktor av. När vindkraftverken levererar el, minskas vattenflödet genom vattenkraftverken.

2 Kunskapstest: Elnätet. 1. Många av de energikällor vi använder i dag har sitt ursprung i solens energirika strålar, men inte alla. Vilka av följande energikällor har solen som källa? Fler än ett alternativ kan ge rätt svar. Vindenergi Vågenergi Forsande älvar Bergvärme Kärnenergi 2. I ett kraftverk som producerar elektrisk energi är det en turbin som får den elalstrande generatorn att snurra. Vilka energiformer är inblandade i att driva turbinen? Endast ett alternativ kan ge rätt svar. Kemisk energi, strålningsenergi, värme Kemisk energi, värme, rörelseenergi Kemisk energi, strålningsenergi, elektrisk energi 3. En solcell kan ta tillvara strålningsenergin från solen och direkt omvandla den till elektrisk energi. 4. Det svenska elnätet grenar ut sig i landskapet, från stora kraftledningar till mindre. Ange hur våra tre typer av nät förgrenar sig från till exempel ett vattenkraftverk till en villa. Placera alternativen i rätt ordning. VATTENKRAFTVERK 1 Stamnät 2 Regionnät 3 Lokalt nät VILLA 5. Under de senaste 10 åren har ett antal kraftiga stormar dragit fram över Sverige och skapat bekymmer. Men en positiv följd av stormarna är att stora förbättringar av elnätet har gjorts. Vilka alternativ är vanliga sätt att vädersäkra elnätet? Fler alternativ kan vara rätt. Gräva ner elledningar Ersätta oisolerade ledningar med isolerade Spänna elledningarna hårdare mellan stolparna

3 Kunskapstest: Eluttaget. 1. Varje dag, varje timme, varje sekund finns det el i våra eluttag. Det är möjligt tack vare att elbranschen är välorganiserad i Sverige där olika aktörer vet vilken uppgift de har. Para ihop de olika typerna av aktörer med deras uppgift. 1. Elproducent 2. Elhandelsföretag 3. Balansansvarig 4. Elnätsägare 5. Elanvändare 6. Nordpool [ 2 ] Den som köper och säljer el. [ 1 ] Den som producerar el och matar in den i elnätet. [ 4 ] Den som äger elnät [ 3 ] Den som ansvarar för att lika mycket el matas in i nätet som används [ 6 ] Elbörsen där el säljs och köps [ 5 ] Den som använder el. 2. Vid sekelskiftet år 1900 använde vi i Sverige energi motsvarande cirka 50 TWh. 100 år senare använde vi omkring 450 TWh energi. En del av den ökningen står förstås elanvändningen för. Men det intressanta är hur användningen av elenergi har utvecklats i Sverige under de senaste 10 åren? Minskat Ökat Oförändrad 3. Det är inte tillåtet att använda en förlängningssladd mellan ett uttag i exempelvis hallen och en hårfön i badrummet? Är påståendet sant eller falskt? Sant Falskt 4. Hur kommer det sig att en jordfelsbrytare ökar elsäkerheten påtagligt i ett hem? Den minskar strömstyrkan Den ersätter skyddsjordledaren Den slår av strömmen blixtsnabbt när strömmen är på väg att ta fel väg. 5. Ett av världens främsta företag inom elsystem, ABB, har sina rötter i Sverige. Förklaringen är att gruvnäringen i Sverige blomstrade på slutet av 1800-talet samtidigt som eltekniken var ny och lovande. Det var grunden till flera nya företag. Vilken kraftkälla var det elkraften framför allt ersatte? Hästkraft Dieselkraft Ångkraft

4 Kunskapstest: Hemmet. 1. Eluttag finns nästan över allt. Så snart vi ansluter en stickkontakt till uttag så fungerar Tv:n, datorn och mobilladdaren. Men hur hög är den elektriska spänningen i ett vanligt eluttag i Sverige? 120 V 220 V 230 V 2. Alla elapparater har en etikett som anger vilken elektrisk effekt de har, detsamma gäller lampor. På en lågenergilampa står det att den har effekten 8 W. Då kan man räkna ut att den drar 35 ma ström. Vilket alternativ visar hur man i detta fall räknar ut strömmen genom lampan? Endast ett alternativ ger rätt svar. I = P/U I = U/R I = (P/R)0,5 3. Det är lätt att blanda ihop enheterna för elektrisk energi och elektrisk effekt, eftersom de båda innehåller ordet watt i de flesta fall. Men bra att komma ihåg är att när man multiplicerar effekten på en elapparat med tiden den är igång, då får man energin som går åt. Para ihop rätt enhet med rätt begrepp, skriv rätt siffra! 1. ENERGI 2. EFFEKT [ 1 ] joule, kj [ 2 ] watt, W [ 1 ] kilowattimmar, kwh [ 2 ] megawatt, MW [ 1 ] terawattimmar, TWh [ 2 ] kilowatt, kw 4. Luftvärme, jordvärme och bergvärme används för att värma hus och skapa varmvatten. I alla sådana smarta energisystem finns en eldriven värmepump. Vilken beskrivning passar bäst in på värmepumpens funktion? En värmepump utvinner värme genom att sänka temperaturen på omgivningen (luften, jorden eller berget), skillnaden mellan temperaturer är den värme som tillförs exempelvis en bostad. En värmepump utvinner värme genom att höja temperaturen på omgivningen (luften, jorden eller berget), skillnaden mellan temperaturer är den värme som tillförs exempelvis en bostad. En värmepump utvinner värme genom att spillvärme höjer temperaturen på omgivningen (luften, jorden eller berget), skillnaden mellan temperaturer är den värme som tillförs exempelvis en bostad.

5 Kunskapstest: Samhället. 1. God tillgång till el och bra elmaskiner har varit en viktig faktor för Sveriges utveckling under 1900-talet. En av förklaringarna är att eldrivna motorer, t ex i tåg, har betydligt högre verkningsgrad än förbränningsmotorer. Med vad menas med verkningsgrad? Ange vilka påståenden som är sanna respektive falska? [ Falskt ] Verkningsgraden anger hur mycket spillvärme en elmotor använder. [ Sant ] Verkningsgraden är ett mått på hur mycket nyttig energi en elmotor skapar i förhållande till tillförd energi. [ Falskt ] Verkningsgraden anger elmotorns effekt [ Sant ] Verkningsgraden hos en elmotor är mer än dubbel så stor som hos en bensinmotor 2. När det uppstår avbrott av något slag i elnätet skapas problem. Lampor slocknar och maskiner stannar, även datorer. Men datorer fungerar ändå, om batteriet är laddat. På samma sätt finns reservel på viktiga platser som sjukhus. Vilka alternativ är vanliga exempel på hur reservel skapas? Fler alternativ kan vara rätt. Dieselmotorer Bensinmotorer Vedeldade motorer Ångdrivna motorer 3. Många energianvändare vill använda el från förnybara energikällor. Vilka energikällor är förnybara respektive icke förnybara? Placera rätt energikälla i rätt grupp. Skriv rätt siffra i rutorna! 1. FÖRNYBARA 2. ICKE FÖRNYBARA [ 1 ] Vattenkraft [ 1 ] Vindkraft [ 1 ] Solceller [ 2 ] Kärnkraft [ 1 ] Kraftverk som eldas med biobränsle [ 2 ] Kolkraftverk [ 2 ] Naturgasverk

6 4. Världens forskare är oroliga över vårt klimat, deras bedömning är att det kommer bli varmare och varmare. Men om vi använder elektricitet i större skala kan vi hindra att mer koldioxid släpps ut i atmosfären. Vilka av följande sätt att få fram el ger inga eller små koldioxidutsläpp? Fler alternativ kan vara rätt. Vattenkraft Vindkraft Solceller Kärnkraft Kraftverk som eldas med biobränsle (Ger koldioxidutsläpp men neutraliseras av att de fullvuxna träden har absorberat lika mycket som de avger vid förbränning) Kolkraftverk Naturgasverk 5. I Sverige och i många andra länder är det självklart att vi har tillgång till el nästan överallt och alltid. Men det gäller inte alla människor på jorden. Ungefär hur stor del av jordens befolkning saknar helt el? ca 15 % ca 25 % ca 35 % 6. I Sverige producerar vi el nästan helt utan koldioxidutsläpp, något som efterfrågas i Europa. Men hur går det till att exportera el till andra länder? Bygga elledningar i luften eller på havens botten till andra länder Bygga svenska kraftverk i andra länder Låt andra länder bygga kraftverk i vårt land

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Anläggning Avser din elanläggning, d.v.s. elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad eller fastighet.

Anläggning Avser din elanläggning, d.v.s. elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad eller fastighet. A Abonnemang Som elkund har du ett abonnemang med nätföretaget på den ort där du bor. Betalningen för abonnemanget kallas nättariff. Tariffen kan bestå av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen benämns

Läs mer

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

12 Naturliga värmekällor

12 Naturliga värmekällor 12 Naturliga värmekällor I naturen finns en rad olika värmekällor som kan utnyttjas för att producera värme. Exempel på dessa är värme från ytvatten, grundvatten, jordvärme och bergvärme. I detta kapitel

Läs mer

Ordlista. 8/19/2014 Energimyndigheten - Ordlista. http://www.energimyndigheten.se/press/ordlista/ 1/11

Ordlista. 8/19/2014 Energimyndigheten - Ordlista. http://www.energimyndigheten.se/press/ordlista/ 1/11 Ordlista Vad är en effektvakt? Vad innebär U-värde? Vad har jag en ackumulatortank till? På den här sidan får du förklaringarna till dessa och många andra knepiga ord. Klicka på första bokstaven i ordet

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil.

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil. Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003 Klimatresan Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil Klimatresan 1 Innehåll Kap 1 klimatgrunder Havet, humlan och Concorden... 5 Fyra framtidsbilder...

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Energi och elektricitet

Energi och elektricitet Energi och elektricitet 1 Elektricitet...3 Repetera sluten strömkrets...3 Värme med elektricitet...3 Ljus med elektricitet...4 Elektromagnet...5 Rörelse med elektricitet...5 Skruvmotor...6 Magnetfält...7

Läs mer

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8 1 Innehåll Om projektet 3 Strömtjuven skapar energikloka barn 5 Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6 Energiskola för pedagogen 8 Förskolans Läroplan och de pedagogiska övningarna 14 Samling

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGITEKNIK VID UMEÅ UNIVERSITETS TEKNISKA HÖGSKOLA. Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp KATARINA

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 Intro Värme Demo. Värmekulan 2 Lab. Värmepåverkan hos ämnen Stencil Längdutvidgning 3 Demo. Längdutvidgning Demo. Bimetall Vatten Termometer

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande.

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande. Förord Allt fler engagerar sig i frågan om hur ett medvetet strategiskt arbete med energi- och klimatfrågor kan minska miljöbelastningen i samhället. Sätten är många, och åsikterna är inte alltid överens

Läs mer