Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson"

Transkript

1 Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson

2 Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen 5 9. Politik Subventioner Elpriset Slutord Sändlista 7

3 1. INLEDNING Vad skulle resenärerna som åker tåg eller buss säga om de skulle betala avgift för resan både när de stiger på och stiger av? Eller vad skulle den som installerar en ny fjärrvärmepanna i ett fjärrvärmesystem säga om pannägaren skulle betala en avgift till fjärrvärmebolaget för den effekt som tillförs? Eller ska vi införa en avgift för den som installerar en ny pump i ett vattenkollektiv? Det är just detta system vi har i Sverige när det gäller elnäten. Jag skriver denna sammanfattning av mina erfarenheter efter ca 10 års som delägare av några vindkraftverk. Jag skriver som privatperson och kassör i några ekonomiska föreningar. Jag har uppfattat diskussionen i medierna mycket osann och vinklad att vindkraften subventioneras i stor omfattning. Jag har noterat att jag som privatperson betalar 97 öre/kwh i nätavgifter. Detta innebär att jag betalar 3 ggr mer i nätavgifter än vad jag betalar för elen. Denna diskussion ser jag inte någonstans. Alla mina uppgifter baseras på de fakta som jag har i februari DUBBLA NÄTTARIFFER Alla avgifter som finns för att tillverka distribuera underhålla och återanskaffa el i ett elsystem måste betalas av den eller de som efterfråga varan. Som det är i dag så betalar helt riktigt konsumenterna alla dessa avgifter. Om ingen efterfråga någon kwh kommer den inte att tillverkas. När jag som konsument betalar nätavgifter förväntas det ju att det också ingår att jag får el till mig i det system som jag betalar till. Då har nätägarna kommit på den luriga modellen att vi som producerar el i ett nät får betala nätavgifter en gång till. Nätavgifterna har ju till 100% redan betalats av de som efterfrågar elen. Allt detta sker med våra politikers godkännande Avgifter till Vattenfall Prisutveckling på avgifter bara till Vattenfall.

4 3. ÖVEREFFEKTAVGIFTER Att vi har ett system där vi måste abonnera på en viss effekt är ganska självklart. I mitt abonnemang hemma kan jag utnyttja ca 10 kw effekt varje timma året runt. Det är detta som nätbolagen tar betalt för. Jag skulle således kunna förbruka kwh/år med den effektavgift jag betalar för. Nu är min medeleffektförbrukning 0,5 kw. (4 000 kwh/år). Nätet måste vara dimensionerat så att jag när jag vill kan utnyttja mina 10 kw effekt. Detta betalar jag för. Om jag antar att vi i Hjo har 3000 abonnemang med samma förutsättningar som jag, så abonnerar vi för 30 MW effekt. För våra vindkraftverk har nätbolagen infört en straffeffektavgift. Ett av våra verk abonnerar på 2 MW (7% av vad kunderna redan abonnerar på). För varje kw vi producerar över denna effekt, får vi betala 150% i straffavgift. Att denna överproduktion inte har några nackdelar, tar nätbolagen ingen hänsyn till. Övereffekten behövs ju i vårt system och de säljer den ström som produceras. Det finns nu system där nätbolagen kan styra överproduktionen från våra vindkraftverk efter det behov som finns. Men med dagens taxor är naturligtvis inte detta intressant för nätbolagen. 4. FAST AVGIFT Att det finns en fast avgift är ganska klart. För att hantera löpande administration krävs någon form av fast avgift. Den fasta avgiften bör vara så låg som möjligt för att stimulera låg energiförbrukning och hög produktion. I ett monopolsystem som näten är tycker jag politiken (som representerar allmänheten) borde ge riktlinjer till hur stora fasta avgifter som nätbolagen få ha. 5. MÄTAVGIFTER När det gäller vindkraftverk har nätbolagen lyckats införa ytterligare en avgift som de kallar mätavgift. Det kan väl inte vara mer komplicerat att läsa av en mätare som producerar el än en mätare från en konsument? Jag som konsument betalar inte någon mätavgift utöver min fasta avgift. 6. NÄTNYTTA Enligt uppgifter från flera håll har jag fått klart för mig att förlusterna i våra elnät är mellan 9-12% i hela kedjan från produktion till konsumtion. Denna förlust betalas i dag av konsumenterna i sina elpriser. När vi som äger

5 vindkraft börjar producera elen i närområdet där det konsumeras, försvinner vissa förluster. Vi som producerar elen får då ersättning för de förluster som inte behöver tillverkas. Hur detta ska beräknas eller hur stor ersättningen ska vara är helt upp till nätbolagen att bedöma. Vi som producerar har ingen möjlighet att kontrollera hur minskade förluster mäts eller hur stor ersättning vi ska få. Detta får till följd att för ett verk får vi i dag 4,32 öre/kwh medan i ett annat får vi 1,57 öre/kwh. Båda verken är anslutna till samma regionnät. 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Nätnytta Utveckling av ersättning för nätnyttan (stamnät och regionnät) Med ovanstående ersättningsutveckling för Knäpplan vind II ekonomisk förening, gör jag den slutsatsen att ju mer vi producerar i närområdet till konsumtionen ju mer sjunker ersättningen för oss i nätnytta. Vem tar då vinsten av att vi producerar i närområdet (nätägarna?) 7. EFFEKTSÄNKNING Jag har för februari månad gjort en noggrann analys av vad det skulle innebära att sänka vår effekt från 2,0 MW till 1,5 MW. Jag kan skicka analysen som pdf. fil på 15 sidor. Analysen visar att vi nu har kommit till en brytpunkt då vi tjänar på att sänka abonnerad effekt. Den ersättning vi får för produktionen mellan 1,5-2,0 MW är mindre än den avgiftssänkning vi får. För vindkraftverk gäller i dag att effekter under 1,5 MW endast betalar mätavgiften. Vid årsmötet vi hade i VISEF ek. förening förstod jag att det var fler vindkraftsägare som gick i samma tankar. Måste det då inte vara ett systemfel på taxorna, när det lönar sig att producera mindre, i redan installerade produktionsanordningar?

6 8. ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Energimarknadsinspektionen är den myndighet som hanterar bl.a nätavgifter. Vi har klagat på det faktum att vi har ett system där man kan ta ut dubbla nätavgifter. Vi har också klagat på att vi inte kan kontrollera vilka värden eller belopp vi har rätt till i nätnytta. Ärendet har prövats enligt beslut med diarienr Nätnyttan har tagits bort och hanteras i diarienummer och är ännu inte avgjort. Vi konstaterar med anledning av detta beslut att EI uppgift endast är att kontrollera nätägarna att de följer de taxor som de själva har upprättat. EI har också till uppgift att den samlade vinsten för nätbolagen inte blir för stor. Det finns ingen rätt att få överpröva ett beslut i EI. Vad vi har uppfattat, är detta bara en enskild tjänsteman som fattar beslut, utan någon politisk inblandning. Att nätavgifterna för olika vindkraftverk inom samma område kan skilja från 1,0 öre/kwh till 14,0 öre/kwh är inget som EI kan påverka. 9. POLITIK Jag har skrivit till samtliga riksdagspartier mer än tre gånger med e-post. Endast Vänsterpartiet har visat intresse och kontaktat mig. Av landets vindkraftverk äger privatpersoner, kooperativ eller ekonomiska förening ca 10%. Vi är därmed en stor väljarkår som har stora intressen i dessa orättvisa taxor. Jag gör nu ett nytt försök att skicka mina synpunkter i pappersform till samtliga enligt sändlistan. 10. SUBVENTIONER Vi får dagligen höra vilka enorma subventioner som vindkraften får. Som jag har uppfattat systemet så finns det inga statliga subventioner. De subventioner som finns är Elcertifikaten som konsumenterna betalar till förnybar el. Av dessa elcertifikat får vindkraften bara en mindre del vilket sällan framkommer i debatten. Den ersättningar vi får av systemet är enligt vår budget för kr. Vi är berättigade till detta i 15 år vilket skulle bli kr. Samtidigt subventionerar vi systemet med nätavgifter på kr för Om vi antar att vårt verk kommer att finnas i 25 år blir detta kr. Utöver detta betalar vi fastighetskatt i 25 år på ( kr *25 år) kr. Vi som vindkraftsägare betalar således över kr under en 25 årsperiod mer än vad systemet subventionerar oss. Var finns denna diskussion i dag?

7 11. ELPRISET Hur mycket vindkraften sänker elpriset är svårt att bedöma. De 10 TWh el som vindkraften numera producerar i vårt nät måste förbrukas samtidigt som det produceras. Detta innebär att priset blir mycket lägre när det blåser och vindkraften producerar. Detta låga elpris kommer konsumenterna till del med 100%. 12. SLUTORD Jag som är konsument av el men samtidigt tagit mitt ansvar och producerar min el, får betala 97 öre/kwh i nätavgifter. Jag betalar således i dag 3 ggr mer i nätavgifter än vad elen kostar. Hur många i Sverige vet om att det är ett sådant förhållande. Diskussionen är i stället vilket elavtal man har tecknat. Olika elavtal påverkar bara kostnaden med några få ören. Det system vi har med elnäten som drivs i monopol utan någon politisk styrning måste ta slut. Så här ser nätavgifterna ut för "Knäpplan vind II ekonomisk förening" Nätavgifter av totala intäkter Nätavgifter av totala intäkter Nätavgifter Nätavgifter Sportpris 23,794 Elcertifikat 18,0 Nätnytta 1,57 öre/kwh När Elcertifikaten försvinner efter 15 år Alla som är intresserade av mina synpunkter eller av mina siffror är välkomna att ta kontakt. Jag träffas på telefon , e-post Hjo /Anders Pettersson

8 Sändlista: Energimarknadsinspektionen Box Eskilstuna Conny Bäckman Katarina Abrahamsson Erik Blomqvist Vattenfall Box Näsåker Svensk Vindkraftförening Kvarngatan Falkenberg Vindkraftsägare i Sverige Ramnebacken Agnesberg Sveriges Television Oxenstiernsgatan Stockholm TV4 AB Tegeluddsvägen Stockholm Västnytt Pumpgatan Göteborg Radio Skaraborg Norra Bergvägen Skövde Vänsterpartiet Box Stockholm Miljöpartiet Pustegränd Stockholm Socialdemokraterna Stockholm Folkpartiet Box Stockholm Centerpartiet Stora Nygatan Stockholm Kristdemokraterna Box Stockholm Sverigedemokraterna Box Kristianstad Moderaterna Box Stockholm

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN

När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN Min vision om en effektiv elanvändning Forskningsprogrammet Market Design har i fältförsök visat att det finns stora möjligheter för hushåll med elvärme att

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Elreformen som gick snett?

Elreformen som gick snett? Elreformen som gick snett? Bättre konkurrens, billigare elpriser och mer kundinflytande. Det var målen med avregleringen av svensk elmarknad. Men dagens ägarkoncentration, höga elpriser och krångliga elräkningar

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Vindkraftsfakta. Sammanfattning:

Vindkraftsfakta. Sammanfattning: Sammanfattning: Vindkraftsfakta Vindkraften ger som minst när den behövs som mest. Kalla högtrycksdagar, när effektbehovet är som störst, är tillgänglig effekt som lägst. Myndigheten Svenska Kraftnät räknar

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Rapport måndagen den 11 november 2013 Bild: Hans Thoursie FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp,

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el elementärt F r å n e l v e r k e t n r 1 2 0 1 3 Vinn solcellsdriven husnummerlampa! Aldrig mer överraskad av elräkningen Betalsmart TM - samma summa varje månad Lär din villa kolla vädret Elpiloten TM

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer