Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/ vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren"

Transkript

1 Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/ vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

2 Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och de anpassar sig efter hur ljudet är. Om vi har en lugn och mjuk röst när vi är med dem så hjälper det hästen att slappna av och känna sig trygg. Men om vi däremot har en högre och mer aggressiv röst mot dem så blir de upphetsade och mer aggressiva mot oss. Hästen kan höra saker på väldigt långt håll och hinner oftast reagera väldigt snabbt på dessa, vilket gör att om de hör ett ljud de inte hört innan eller inte vet var det kommer ifrån så flyr de helst ifrån det. Hästar har även ett större omfång av ljud och kan utskilja riktigt höga eller låga toner som vi människor inte hör. Människan hör ljud med en frekvens på högst svängningar per sekund medan hästarna kan höra upp till Hästarna kan även lokalisera ljuden bättre och höra varifrån de kommer. Det blir samma inverkan med musik och ljud från vägar och vindkraft. Det kraftigare ljuden ger hästen ett mer vaksamt beteende och slappnar inte av som den borde göra. Hästars hörsel är utvecklad för att höra ljud i marknivå och inte ljud från högre höjder.

3 Hur är hästar vid vindkraftverk? Forskningen om hur våra hästar reagerar på vindkraftverk är att de vänjer sig snabbt och efter en tid går intill dem och betar. Men jag tycker att det inte är bra för dem att ha vindkraft i närheten eftersom att de kan lätt bli stressade och känna att de inte är trygga i sin miljö.

4 Vindkraftverk Ett vindkraftverkförvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk energi. Vind energin bildas genom att i genomsnitt 0,7% av solinstrålningenmot jorden omvandlas till rörelser i luftmassan. Jordens vindar innehåller stora mängder energi, och den energin är det vindkraftverkets uppgift att ta hand om. Rent teoretiskt skulle de årligen kunna leverera 15 gånger världens nuvarande energibehov. Stora vindkraftverk ger högre elproduktion än mindre verk vid samma installerade effekt. Ett vindkraftverk förvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk energi, den bildar ren och ny energi. Vindkraftverken har olika utseende, storlek och antalet blad varierar, allt detta påverkar produktionskapacitet av elektricitet.

5 Hur fungerar vindkraftverken? Hur en vindkraftverk fungerar går till så här, att vind innehåller relativt lite energi per ytenhet då måste energin tas från en stor yta. Det sker via vindkraftverkets turbinblad som sitter på ett nav. Bladen via en axel och en växellåda för över momentet till en generator. Växellådan som allt oftare ersätts av elektronik, anpassar bladens varvtal till generatorns. En vindkraftverk med 3 blad som är vanligast ökar elproduktionen något och konstruktionen blir enklare. En vindkraft verk med 2 blad ger mindre elproduktion, men mindre materialkostnader. Därför går utvecklingen mot allt större vindkraftverk som kräver mindre Material för samma energiproduktion. Vindkraften är beroende av andra energikällor om den ska utnyttjas effektivt.

6 Fördelar med vindkraft 1-Ekonomiskt: Vinden är gratis, detta innebär att bränslepriset är noll och kommer så att förbli och det finns ingen risk för framtida prishöjningar. Vinden medför inte några transport-eller avfallshanteringskostnader. 2- Sambandet till miljön: Är miljövänlig, utan föroreningar eller gasutsläpp. Mindre störningar: -Vindkraftverken ger allt mindre ljud från sig. Nya konstruktioner minimerar de mekaniska ljuden från växellådor o lager (växellådan kan även tas bort). -Den har inte någon större inverkan på djur-och växtliv. Djuren vänjer sig snabbt vid vindkraftverken, men de reagerar ändå på det. Internationella undersökningar visar att fåglar som lever i närheten av vindkraftverk inte störs och kollisioner är ovanliga.

7 Nackdelar med vindkraft 1-Elproduktion:Vindkraften kan aldrig vara ett alternativ till reglerbar kraft, men det kan ingå som en viktig del i ett modernt elkraftsystem. 2-Ekonomiskt:Fortfarande kostar det mycket att tillverka sådana kraftverk. 3- Sambandet till miljön (Problematiskt): -Problem kan inträffa självklart om fåglar råkar flyga in i dem dör de. -I vintern kan turbinbladen kasta isbitar som bildas på dem. Det kan vara farligt för människors o djurs liv. Därför bör turbinbladen placeras så långt människo-och djursamlingar som möjligt. -Vindkraftverkens torn och rotorblad kan i vissa fall störa TV, radio, radar, försvarets spaningssystem och satellitkommunikation. -Landskapsbilden kan påverkas eftersom ett vindkraftverk drar blickarna till dig. Det är därför viktigt att en vindkraftlokalisering planeras noga. Lokaliseringen är även betydelsefull ur andra aspekter eftersom vindkraftens blad kan ge reflexer och skuggeffekter som kan störa och orsaka olyckor.

8 Vindkraftens ljudkällor Eftersom att ett vindkraftverk har två ljudkällor både mekaniskt ljud från en växellåda eller generator och ett aerodynamiskt ljud ifrån vingarna, ger detta tillsammans ett irriterande ljud för hästar och djur i närheten och även om de vänjer sig vid vindkraften så blir de stressade. Vindkraftverken försöker man placera högt upp och på behagligt avstånd från våra djur men det är ändå så att djuren störs av det även om forskningen inte har hittat några stora tecken på det. Om vi placerar vindkraften långt ifrån våra bostäder så att de inte ska störa oss, så tänker man inte alltid på att alla våra djur som känner av ljudet på längre håll och kanske störs av det på ett dubbelt så långt håll som innan vi stör oss på det. Man kan även ha placerat vindkraftsverket på ett sämre läge än innan för de djuren som finns i det nya området.

9 Närhet till samhälle Ett vindkraftverk bör inte byggas närmare än 300 m till bebyggelse. Om det är längre bort än 300 m så säger man att ljudet från vindkraftverket inte stör oss människor och våra djur. Men vad vet vi om det? Djuren kan ju vänja sig men de blir ju aldrig riktigt vana vid det eftersom att det inte finns i deras naturliga miljö. Och det märker man tydligt om man är mycket med djuren tycker jag.

10 Ljudeffekt från vindkraft Om man ska göra ett vindkraftverk nära hästar och djur så är det viktigt att man tänker på att varken det mekaniska eller det aerodynamiska ljudet får störa och stressa upp djuren. Ett vindkraft ska inte ge ifrån sig så mycket ljud, men ändå ger de ifrån sig tillräckligt för att djur ska irriteras, men det kanske inte är tillräckligt för att irritera oss. Ljudeffekten för ett vindkraftverk är 0,03 W Ljudeffekten för 28 vindkraftverk blir 0,89 W

11 Vindkraftverkens ökning Vindkraft i Sverige, Energi [46][47][48][49] Effekt (MW) El (GWh)

12 Tillväxten

13 Ålder och klokhet Åldern på hästen spelar även roll i detta, en yngre häst som alltid har varit vid vindkraft vänjer sig snabbare än den äldre hästen som kanske inte varit vid vindkraftverk så mycket tidigare. Men även två hästar i samma ålder kan reagera olika beroende på hur vana de är sedan tidigare med vindkraft och dess ljud. Den äldre hästen är även mer klok än den yngre och har då mer respekt för dessa stora vindkraftverk som kanske inte den yngre hästen har

14 Ljudnivå Buller ska hållas på en låg nivå. Bullret i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar din hästs hälsa negativt. I stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller som överstiger 65 dba. Under ett vindkraftverk blir ljudnivån ca dba. Om ljudnivån överstiger 65 dba nära verket, bör området närmast verket inhägnas så att djurskyddsbestämmelserna klaras.

15 Flockdjur Hästen är ett flockdjur och blir en häst skrämd kan flera andra också bli skrämda och då flyr de ifrån det läskiga. Och de håller ihop tätt så att ingen blir lämnad. T.ex. Det är fyra hästar i hagen och den ena blir rädd för vindkraftverkets ljud och den stora byggnaden, då spänner den sig och börjar bli nervös. Kroppsspråket förändras och de andra tre hästarna reagerar på det. Utan att veta riktigt varför så är alla fyra hästarna rädda och söker skydd hos varandra i sin trygga flock, men sedan bryr de sig inte för att de vet att de är säkra. Men om denna hästen skulle gått själv i hagen skulle den troligen blivit ännu räddare och då hade den inte haft någon att söka skydd hos

16 Sammanfattning Man kan alltså säga att hästar reagerar på vindkraftverk men de kan även vänja sig vid det. Och när hästen vänjer sig vid det slappnar den av, men inte helt eftersom det inte hör till dess natur. Det beror även på ålder och klokhet om de reagerar. Och såklart hur mycket vana den har sedan tidigare av buller och ljud. De känner sig tryggare om de går i flock och bryr sig inte lika mycket om ljudet från vindkraftverken.

17 Referenser ac2001e html paverkan/buller/vindkraftverk/ljud_fran_vindkraftverk_koncept_26fe b2009.pdf

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Vindkraft till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Innehåll Sammanfattning.......................................1 Vindkraften ett värdefullt komplement....................2

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Vindkraften ger inga jobb i Sverige

Vindkraften ger inga jobb i Sverige Myter om vindkraft Myt 1 Vindkraften ger inga jobb i Sverige I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer med vindkraft varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning.

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer

Om känslornas inverkan på våra beslut

Om känslornas inverkan på våra beslut Om känslornas inverkan på våra beslut Katarina Gospic, 27 år, har disputerat i neuroekonomi. Hennes avhandling handlar om vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut och hur vi reglerar våra känslor.

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Ljud Molekyler i rörelse

Ljud Molekyler i rörelse A här får du lära dig J hur ljud bildas och sprids varför vi ser blixten före vi hör mullret när åskan går vad som menas med ultraljud och infraljud skillnaden mellan starka och svaga samt höga och låga

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version Cradle to Cradle för barn Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer Svensk version Cradle to Cradle för barn Den här boken har blivit skapad av anställda vid Royal DSM och Centre for

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer