Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33"

Transkript

1 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING Syfte: Att genomföra en ekonomisk utvärdering av Brf Kejsarkronan 33:s bergvärmeinstallation.

2 Bakgrund I fastigheten Kejsarkronan 33 installerade Brf Kejsarkronan en bergvärmeanläggning med elspets och en frånluftsvärmepump. Tidigare försörjdes fastigheten med värme från en fjärrvärmecentral. Denna rapport är resultatet av en ekonomisk utvärdering av Brf Kejsarkronan 33:s värmepumpsinstallation. pumpsinstallationen jämförs med er tidigare fjärrvärmeinstallation. Alla kostnader i denna kalkyl presenteras inklusive moms. Parametrar en för bergvärmepumpen samt fastighetens värmebehov är centrala uppgifter för den ekonomiska kalkylen. Då bergvärmepumpen installerades 28 har den varit i bruk ett par år och utvärderingen baserar sig därmed på faktisk förbrukning. Tabell 1 visar Kejsarkronan 33:s värmeförbrukning från 27 till och med värmdes fastigheten med fjärrvärme. På hösten 28 övergick man till bergvärme. Tabell 1 Graddagskorrigerad förbrukning År Värmeförbrukning [MWh] Graddagskorrigerad värmeförbrukning [MWh] Uppvärmningssätt en för bergvärmepump inklusive frånluftsvärmepump och tillkommande arbeten efter installationen var kr inkl moms 1, se Tabell 1. Tabell 2 Anskaffningsvärde värmepumpsinstallation Anskaffningsvärde bergvärmeanlägging Anskaffningsvärde luftvärmepump Tillkommande arbeten under Summa anskaffningsvärde Uppgifter från Brf Kejsarkronan 2

3 Antaganden För att kunna göra en ekonomisk kalkyl över bergvärmepumpsinstallationen krävs en del antaganden. I slutet av rapporten presenteras en känslighetsanalys, då flera av dessa antaganden påverkar resultatets utfall. Avskrivningstiden är satt av föreningen till 33 år. Då värmepumparna i bergvärmeinstallationen har en livslängd på 15 år är en reinvestering av nya pumpar medräknade i kalkylen(2 st bergvärmepumpar och 1 st frånluftsvärmepump, ca 5 kr inkl moms). Hade fjärrvärmecentralen suttit kvar hade denna behövt bytas någon gång under dessa 33 år eftersom en fjärrvärmecentral har en livslängd på 25 år. Denna kostnad är därför medtagen i kalkylen(3 kr inkl moms). skostnaderna är uppskattade kostnaden baserade på kostnader för liknande investeringar. Kalkylräntan är satt till 4 %. Kalkylräntan innefattar risk, kapital, avkastningskrav etc. Den graddagskorrigerade fjärrvärmeförbrukningen 27 var 739 MWh. 2 Då inga andra år finns att jämföra med när det gäller fjärrvärme antas detta vara en normal förbrukning för er fastighet och värdet ligger därmed till grund för kalkylen. Denna förbrukning är er fastighets värmebehov. Fastighetens värmebehov ändras inte även om själva energiförbrukningen blir lägre när man installerar bergvärme. priserna i kalkylen är beräknade utifrån er faktiska kostnad ligger som grund för elpriset. Prisökning på energipriser är satt till 2 % per år. Energitäckningsgraden antas vara 96 %. Det vill säga, 96 % av värmeenergin kommer från värmepumparna resterande 4 % kommer från elpannan. Denna fördelning har stor påverkan på lönsamheten. Om värmepumpen stannar de kallaste dagarna och elpannan får ta hela effekten då kan hela förtjänsten med värmepumpen vara borta för det aktuella året. Energitäckningsgraden är ett antagande eftersom inga mätare är installerade. För att ni ska kunna få exakta värden behöver ni installera en elmätare på elpannan, en elmätare för tillförd el till värmepumpen samt en mätare för avgiven energi från värmepumpen. Den sistnämnda finns säkert redan men de övriga två mätarna behöver ni installera för att kunna få en säkrare kalkyl. Värmepumpens COP-värde är också avgörande för anläggningens lönsamhet. 3 För att veta det exakta COP-värder måste man mäta tillförd elenergi till värmepumpen och avgiven energi från värmepumpen. Mätare måste alltså installeras enligt ovan. Då ni i dagsläget, vad jag vet, inte har någon elmätare för tillförd energi, har ett generellt COP-värde använts i kalkylen. Det antagna COP-värde är 3,2. 2 Brf Kejsarkronans Excelfil 3 COP-faktorn anger förhållandet mellan värmepumpens drivenergi, dvs insatt el, jämfört med hur mycket energi den avger, dvs värme ut. En COP-faktor på 3 innebär att 1 del el in ger 3 delar värme ut. COP-faktorn anger således hur bra värmepumpen levererar. Ju högre COP-faktor desto bättre. 3

4 Resultat av analys Resultatet av analysen redovisas i diagram 1 plus tabellen nedan. Detta resultat fås med antagande att energitäckningsgraden på bergvärmepumpen är 96 % och COP-värdet 3,2 på värmepumpen. Elpriset är 1271 kr/mwh(29). priset är 81 kr/mwh (29) Diagram 1 Tabell 3 Kostnader för bergvärme kontra fjärrvärme Totalt [kr/år] LCC TOTALT 33 år Den årliga besparingen blir, med förutsättningarna ovan, ca 2 kr per år inklusive moms. 4

5 Känslighetsanalys Vissa parametrar är antagna. Det är därför nödvändigt att göra en känslighetsanalys. Energitäckningsgraden Om energitäckningsgraden är 9 % istället för 96 % som antagits blir resultatet enligt Diagram 2. Resterande parametrar är samma som i Diagram Diagram 2 Tabell 4 Kostnader för bergvärme kontra fjärrvärme Totalt [kr/år] LCC TOTALT 33 år Tabell 2 visar att med en energitäckningsgrad på 9 % blir den årliga besparingen ca 14 kr per år inkl moms. 5

6 COP-faktorn En annan osäkerhetsfaktor är COP-faktorn. Om inte värmepumpen levererar vad som är utlovat minskar lönsamheten. I diagram 3 är COP-faktorn ändrad från 3,2 till 2,9. Energitäckningsgraden är åter 96 %. Resterande parametrarna är samma som i diagram Diagram 3 Tabell 5 Kostnader för bergvärme kontra fjärrvärme Totalt [kr/år] LCC TOTALT 33 år Med en COP-faktor på 2,9 blir resultatet enligt Tabell 5. Den årliga besparingen blir ca 155 kr inkl moms. 6

7 Energitäckningsgrad och COP-faktor Om energitäckningsgraden är 9 % och COP-faktorn 2,9 minskar besparingen med 1 kr per år jämfört med om energitäckningsgraden är 96 % och COP-faktorn 3,2. Resultatet ses i Diagram 4 och Tabell Diagram 4 Tabell 6 Kostnader för bergvärme kontra fjärrvärme Totalt [kr/år] LCC TOTALT 33 år Tabell 6 visar resultatet för energitäckningsgrad 9 % och COP-faktor 2,9. FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM AB AO Teknik Theres Kvarnström 7

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Spetsvärmelösningar för villavärmepumpar Gunnar Bröms Urban Henfridsson Per Holmberg Vattenfall Utveckling AB Elkraftteknik Sammanfattning Värmepumpar har

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Energilösning? Simhallsprojektet kom fram till att en energilösning med bland annat Geolager skulle vara det bästa.

Energilösning? Simhallsprojektet kom fram till att en energilösning med bland annat Geolager skulle vara det bästa. ENKÖPINGS SIMHALL Energilösning? Simhallsprojektet kom fram till att en energilösning med bland annat Geolager skulle vara det bästa. Energilösning? KSAU 16 april Uppdrag att utföra en extern granskning

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

System för fastighetsvärmepumpar

System för fastighetsvärmepumpar System för fastighetsvärmepumpar - Ett projekt inom Energimyndighetens forskningsprogram EFFSYS2 - Slutrapport maj 2009 Daniel Åkervall, WSP Environmental Jörgen Rogstam, Sveriges Energi- och Kylcentrum

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv Anna Boss, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Roger Nordman, Lennart

Läs mer

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB Energi Stockholm AB Slutrapport BRF Ljuskärrsberget Förstudie över möjligheter att konvertera från direktel till biobränsle via gemensamägt vattenburet värmesystem Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen?

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen? Bostadsrättsföreningen Nazaret Insatshöjning Undertecknade, Per-Olof Blad, Carl-Gustav Melén och Tryggve Ottosson, som fått styrelsens uppdrag att redovisa konsekvenserna av en insatshöjning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR [Klicka och skriv EMIR-nummer här - EMIRnummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer