Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål"

Transkript

1 Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar ekonomiska medel. Detta innebär att för kunna sätta rimliga mål med god precision behöver därför först ställning tas till hur ekonomi/lönsamhet för energieffektiviseringsåtgärderna ska beräknas. Utan ekonomiska medel som avsatts samt en handlingsplan för hur dessa ska användas är det svårt att nå de mål som satts. Vidare i detta kapitel presenteras först en allmän information om hur lönsamhet kan beräknas och därefter Falköpings kommuns rekommendation av beräkningssätt. När väl finansieringen av åtgärderna är löst och åtgärderna är genomförda minskar alltid resursanvändningen med en minskad miljöpåverkan som följd! Beräkning av lönsam energieffektivisering Allmänt Vid beräkning, analys och bedömningar finns det ett antal parametrar av vikt och som påverkar vilka åtgärder som är lönsamma att genomföra. Dessa parametrar är bl.a.: vilken kalkylränta och avskrivningstid som ska användas vilka energipriser som ska användas hur och om en sammanräkning av olika åtgärder ska ske vilka förutsättningar som ges för att entreprenadpriser ska bli tillfredställande Energipriser Diagram över energiprisutvecklingen från Energimyndighetens årsrapport, Energiläget Energiprisutvecklingen har varit mycket kraftig även i förhållande till inflationen. Den senaste 10-årsperioden har inflationen enligt KPI varit ca 11% samtidigt har prisökningen för vissa energislag varit ca 100%.

2 Ränteutvecklingen Nedan visas ett diagram över ränteutvecklingen hämtat från Riksbanken. Räntorna har sjunkit kraftigt sedan i början på 1990-talet vilket medför att lånekostnaderna är betydligt lägre än de historiska värdena. I dagsläget (nov 2010) kan ett landsting från en bank binda ett 10-årigt lån till ca 4% vilket långsiktigt ger en låg räntekostnad 1. Merparten av de befintliga byggnaderna som finns i Sverige i dagsläget byggdes när priset på energi var lågt och kostnaderna för att investera i energieffektiva lösningar var höga. Sammanfattning, energipriser och ränteutveckling: Förutsättningarna för att genomföra lönsamma energiåtgärder är bättre än någonsin, värdet av att spara energi är det högsta samtidigt som kostnaden för kapital är det lägsta! Ovanstående gör att det generellt finns stora lönsamma energieffektiviseringssteg att ta inom Sveriges fastighetsbestånd. När energi sparas ger det alltid en positiv miljöeffekt. 1 Enligt uppgift från SKL

3 Modell för beräkning av resultatinverkan och vinst över tiden Nedan anges ett beräkningsexempel hur lönsamhet kan* beräknas: mkr/år 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0 0,3 0,9 Resultatinverkan över tiden för en investering om 100 mkr och 11 mkr i besparing per år 1,5 2,2 2,8 3,4 4,1 4,7 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 5,4 6,1 6,8 7,5 8,2 9,0 9,7 Värdet av besparingen inkl. energiprisökning 3%/år Räntekostnad (4%) Avskrivningskostnad Resultatinverkan Exemplet visar hur en investering på 100 Mkr med en besparing på 11 Mkr påverkar resultaträkningen samt vilken vinsten blir över tiden. I exemplet är avskrivningstiden 15 år vald vilket ger en avskrivningskostnad på 6,7 Mkr per år (100/15). Den ränta som valts är 4%, vilken ger en räntekostnad år 1 på 4 Mkr (100*0,04). Den totala kapitalkostnaden år 1 blir 10,7 Mkr och återbetalningstiden blir 9 år (100/9). Exemplet visar hur en investering med 9 års återbetalningstid kan genomföras utan att resultatet påverkas negativt (11 Mkr i besparing 10,7 Mkr i kapitalkostnad =+0,3 Mkr). När väl det första året av besparingen är passerat ökar värdet av besparingen eftersom energipriserna normalt ökar mer än inflationen (3% är valt i detta exempel) samt räntekostnaden minskar när det beloppet som uppbär ränta minskar. En summering av de gröna staplarna i diagrammet ger en vinst under 15 år på 73 Mkr, detta utan att resultaträkningen påverkas negativt! Exemplet visar att en återbetalningstid om 9 år är i dagsläget ungefär gränsen för när investeringar kan göras utan att en resultaträkning påverkas negativt år 1. När sedan väl det första året är passerat ökar vinsten undan för undan. * Lönsamhet kan beräknas på många olika sätt. Nuvärden, utifrån avkastningskrav, livcykelvinst när hela vinsten avvänds för att amortera av lån eller rak avskrivning etc. Exemplet visar ett sätt som ofta används vid värdering av lönsamhet.

4 Sammanräkning av besparingar och investeringar när många olika åtgärder genomförs samtidigt Nedan anges ett beräkningsexempel för att räkna samman besparingar och investeringar. Betraktelsesätt 1 av exemplet ovan Återbetalningstiden 9 år väljs och används för respektive åtgärd. Åtgärderna i fastighet 1, 2 och 3 kan då godkännas. Investeringsbeloppet blir 2,1 Mkr ( ) och besparingen 0,6 Mkr ( ). Sammanräknat blir återbetalningstiden då 3,5 år (2,1/0,6). Betraktelsesätt 2 av exemplet ovan Återbetalningstiden 9 år väljs och åtgärderna ses som en helhet eller som en paket lösning. Detta innebär att de mycket lönsamma åtgärderna finansierar åtgärder med en längre återbetalningstid. Åtgärderna i fastighet 1, 2, 3,4 och 5 kan då godkännas. Investeringsbeloppet blir 10,1 Mkr ( ) och besparingen 1,2 Mkr ( ). Sammanräknat blir återbetalningstiden då 8,4 år (10,1/1,2) Skillnaden i betraktelsesätt påverkar volymen av de investeringar som kan godkännas kraftigt. Betraktelsesätt 2 i exemplet innebär att ett ca 5 gånger större investeringsbelopp kan godkännas jämfört med betraktelsesätt 1. Entreprenadpriser Entreprenadpriserna blir generellt tillfredsställande om: tid finns för att samordna upphandlingar till att omfatta större volymer som är lämpligt indelade så att en god konkurrens erhålls.

5 förfrågningsunderlagen väl igenomarbetade och det finns väl tilltagen tid för entreprenörerna att inkomma med anbud. arbetena ska utföras en bit längre fram i tiden när entreprenörerna ej har beläggning, detta innebär att lägre priser generellt lämnas jämfört med om priser ska lämnas med kort varsel när de ofta har full beläggning. tid finns för noggrann utvärdering / kontraktsskrivning. Till ovanstående kostnader tillkommer byggherrekostnader för projektledning, besiktning och oförutsett. Åtgärder som normalt är lönsamma De beskrivna åtgärder enligt nedan är generella åtgärder när lönsamhet beräknas enligt punkt 3.3 och när betraktelsesätt 2 under punkt väljs. Dessa skiljer sig givetvis i respektive byggnad/anläggning beroende på byggår, verksamhet, energipriser, hur aktivt driftorganisationen arbetet med energieffektivisering etc. De generella åtgärderna är: utökning av driftorganisationen för att frigöra resurser för driftoptimering samt utbildning av personal injustering av värmesystem och komplettering med termostatventiler installation av värmeåtervinning för ventilation sektionering och injustering av ventilationssystemen komplettering med styr- och reglerutrustningar byte till eleffektiva pumpar installation av frekvensstyrning för fläktmotorer så att dessa kan behovsstyras tilläggsisolering vindsbjälklag tätning av dörrar och fönster installation av timers för ventilation installation av belysningsstyrningar konvertering av oljeanläggningar och vattenburna elanläggningar till pellets/värmepumpar eller fjärrvärme När ovanstående lönsamma åtgärder genomförs minskar normalt energianvändningen 20 40%. Falköpings kommuns rekommendation till val av beräkningssätt vid beräkning av lönsamhet Att en återbetalningstid om ca 9 år används ( med ett ränteläge om ca 4%) Att alla åtgärder sammanräknas till en återbetalningstid

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN 1 VISION FÖR ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN...4 2 SAMMANFATTNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Ansvar...4 2.3 Mål...4 2.3.1 Falköpings kommun som geografiskt område...4

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 2011-2014 FALKÖPINGS KOMMUN

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 2011-2014 FALKÖPINGS KOMMUN ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 2011-2014 FALKÖPINGS KOMMUN 1 VISION FÖR ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN...5 2 SAMMANFATTNING...5 2.1 Allmänt...5 2.2 Ansvar...5 2.3 Mål...5 2.3.1 Falköpings kommun som geografiskt

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOCKARÄNGARNA 2:2 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-27 Byggnadens adress: KLOCKARÄNGARNA 1 74372 BJÖRKLINGE Utetemperatur: 11

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGICENTRUM 104 20 Stockholm Energicentrum vid Miljöförvaltningen Stockholm Stad Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar Slutrapport 15 februari 2012 ÅF Infrastructure AB Karin

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:462 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-12 Byggnadens adress: BJERSTORPSVÄGEN 21 62122 VISBY Utetemperatur:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NOLBY 5:95 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-08-30 Byggnadens adress: TRASTVÄGEN 10 86232 KVISSLEBY Utetemperatur: 17 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Bakgrund... 2 Analys & rekommendation... 2 Sammanfattning... 5 Ordlista... 6 Bakgrund Hem och Fastighet har

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

Tekniskt stöd - Energieffektivisering

Tekniskt stöd - Energieffektivisering Tekniskt stöd - Energieffektivisering Arctic Color, Porjus 2014-02-06 Utförd av Energibyrån E AB Rapportversion: 131215 Energirapport Rapportnummer: 276 Datum: 2014-02-06 Fastighetsbeteckning: Porjus 100:6

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Kalkyl handbok för fastighets företaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer