Energi- och klimatstrategi Stockholmshem Flerbostadshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus"

Transkript

1 Energi- och klimatstrategi Stockholmshem Flerbostadshus

2 Befintligt bestånd Totalt ca lgh 40-talsbestånd ca lgh 50-talsbestånd ca lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet lgh Senare lgh Nyproduktion 500 lgh ( ) per år 55 kwh / m2 Atemp år 2

3 Siffror SH Omsättning Fastighetsvärde Antal anställda Investeringar miljoner kr/år miljoner kr ca 290 st ca milj kr/år

4 Mediakostnader SH prel siffror Värmeenergi Elenergi Vatten 227 miljoner kr 65 miljoner kr 40 miljoner kr Totalt 332 miljoner kr Andel av driftkostnaderna ca 54 %

5 Värmemix Värmemix Pellets 15 GWh Värmeel 14 GWh Specialavtal fjv 95 GWh Normalavtal 207 GWh

6 Energiarbetet Stort fokus på utsläpp av koldioxid Nyckeltalen kan påverkas genom Energieffektivisering i befintligt bestånd Egen fossilfri värmeproduktion genom konvertering till pellets i egen värmeproduktion Elenergi med låg klimatpåverkan Egna transporter ca 0,5 %

7 Minskade utsläpp Omställning till egen värme- produktion med pellets. Värmepumpar drivs av ursprungsmärkt vindkraft. Påverkar energileverantörer att använda fossilfria bränslen. Koldioxidutsläppen har minskat med 35 % sedan Mål att minska utsläppen med 60 % mellan år

8 Hållbar energianvändning Värmeenergimål till 130 kwh/m2 BOA+LOA år 2014 ska vi sänka drygt 7 % Från 181 till 170 kwh/m2 BOA+LOA år Ombyggnad av ventilation inkl FVP Ca 3000 lägenheter per år Utökat elenergibehov kommer från ursprungsmärkt vindkraftsel med 5 g/kwh i Co2-utsläpp 8

9 Energianvändning vid nybyggnad Energianvändningen vid nybyggnad ska vara max 55 kwh/m2 A-temp (värme, varmvatten fastighetsel) Bättre klimatskal Uppvärmning och ventilation FTX -system med frånluftvärmepump Avloppsvärmeväxlare Energieffektiv fastighetsförvaltning Omvärldsbevakning

10 Minskad energianvändning i befintligt bestånd Klimatskal Energioptimering fönster 500 lägenheter per år - I Underhållsplanen bör skrivas in att när underhåll görs på fönster ska energiåtgärder utföras Isolering av vindar när vi installerar VÅV Värmeåtervinning Återvinning med hjälp av värmepumpar ur frånluftssystem Driftoptimering Scadasystemet Injusteringar värme och ventilation Energieffektiv fastighetsförvaltning Solenergi?

11 Värmesystem renovering Behåll bef radiatorer Injustera till lågflödessystem Min 2 besök vid injustering Använd maxbegränsade termostatventiler Använd inte stamventiler Använd inte reglerande stamventiler

12 Ombyggnad ventilationssystem Stockholmshem har 95 % befintliga F-system De flesta från 50 -talet Förnya gamla F-system till dagens standard 0,35 l/s, m2 Återvinning med frånluftsvärmepumpar Spiskåpor eller don med varierande flöden

13 Värmepumpar hos Stockholmshem Värmepumpar lgh 120 UC 250 st värmepumpar Nibe, IVT ca st Kylma 1100 kw IV 10 st Climate Solutions 8 st Div 6 st

14 Energiförbrukning SH kwh/m2 Boa+Loa Start energihushållning SH SH SH Prognos SH målsättning 2017 Besparing 24 % År från 1990 till 2014 prognos Utgångsläge

15 kwh/m2 Boa+Loa Energiförbrukning SH inkl fjv och värmeel Start energihushållning SH SH utan vp SH med vp -4,4-46 % År från 1990 till 2014 prognos Utgångsläge

16 CO2 utveckling Kg/m Utan vp Med vp

17 kwh/m2 Boa+Loa Jämförelse nyproduktion - ombyggnad med fvp Omb Före Omb Efter FX Ny FTX Ny B 19 B 21 Fastigheter

18 kwh/m2 Boa+Loa Energiförbrukning efter ombyggnad med fvp 1949 Byggår Värmeel Fjv B 19 B 21 Fastigheter

19 Omr 410 Heliosgatan 45

20 Omr 410 basfakta Byggår lgh 7866 m2 Boa+Loa Nibe kw Åtgärder Värmeåtervinning / nyinstallation Energiförbrukning Boa+Loa kwh/m prognos 46 kwh/m2 Boa+Loa kwh/m2 Atemp IRR 21,2 %

21 Värme fjv+värmeel

22 Fjvförbrukning minskar kraftigt

23 Värmeelen ökar

24 Omr 165 Rosenlundsgatan 48 m fl

25 Området

26 Omr 165 basfakta Byggår lgh m2 Boa+Loa 5 st IVT 5*70 kw = 350 kw Åtgärder Värmeåtervinning / nyinstallation Injustering ventilation Energiförbrukning kwh/m prognos 92 kwh/m2 IRR 26,5 %

27 Värme fjv+värmeel

28 Fjvförbrukning minskar kraftigt

29 Värmeelen ökar

30 Mätare vid vpinstallation

31 Mer att tänka på Vid projektering Avgiven värmeeffekt min 15 W/m2 Rita in uttag för extra vp Vi kommer att använda varvtalsreglerad vp Vid uppstart Använd avgasare Injustera brinesidan (kontrollera) Kontroll varann dag att pumparna går 31

32 VÅV åtgärder och ekonomiska kalkyler Till samtliga nya projekt är en Planeringskalkyl ( IRR ) gjord Innan VÅV-projekt byggs skall en noggrannare IRR kalkyl genomföras som bygger på offerter. IRR-kalkyl görs på investeringskostnaden för VÅV

33 VÅV åtgärder och ekonomiska kalkyler Ventilationsåtgärder mm är en underhållskostnad, men vi ska även göra en IRR-kalkyl på totalkostnaden för projektet När vi har ett års drift på VÅV gör vi en efterkalkyl på det verkliga resultatet

34 Internränta på VÅV anläggningar % IRR 27,0 Vägt medel Anläggningar

35 Konsekvenser energiekonomi Fjärrvärmen minskar med ca 50 % Totala energiminskningen % Vad händer med fjärrvärmepriset? Fasta kostnaderna skall slås ut på halva leverad fjvmängd I Stockholm åker fjvpriset upp 6 8 öre/kwh Räkna på er taxa Totala energikostnad minskar med ca 70 % av energiminskningen

36 Energihushållning VÅV FTX Fvp Nettobesparing mellan 25 till 33 kwh/m2 Kostar mellan till kr per lgh Svårt att installera i vårt bestånd Internränta 1-2 % Kostar för VÅV ca kr per lägenhet För underhåll av 70 år gamla ventilationssystem så avsätter vi ca kr per lägenhet Spar netto ca kwh/m2 och år

37 Våv med Fvp Ekonomi Installationskostnad ca kr per lgh för VÅV Underhållskostnad för en 50-talare ca kr per lgh Internränta mellan 9 till 85 % Våv med FTX Installationskostnad mellan till kr per lgh Internränta mindre än 2 %

38 Frågor? Gunnar Wiberg

39 Förändring värme- och varmvattenanvändning vpanläggningar året före installation och 2013 Kwh/kvm bvp 12 bvp 21,1 21, bvp ,1 47, ST L L H

40 Förändring värme- och varmvattenanvändning vpanläggningar året före installation och 2013 Kwh/kvm ,1 120,3 120,4 120,6 121,1 121,2 122,1 122,3 122, bvp 410,1 410,

41 Driftupplägg från Drifttekniker värmepumpar Tommy Engeström Stockholmshem Värmetekniker med kylbehörighet Rondering med 3 företag Teknokyl Dalkia Vega

42 Driftupplägg från Ronderingshjälpmedel För oss Greenview från Greenvon För entreprenörer en app

43 Våra vpanläggningar

44 Ronderingsrutin

45 Ronderingsanmärkningar

46 Omr 113 SHIS på Söder

47 Området

48 Omr 113 basfakta Byggår små lgh Boa+Loa 3 st IVT kw Åtgärder Värmeåtervinning, nyinstallation Injustering ventilation Energiförbrukning kwh/m prognos 110 kwh/m2 IRR 24,5 %

49 Månadsförbrukning

50 Generella problem För små batterier Luft 21 till 5 = 16 Brinesida 6 till 3 Värmeeffekt 15 W/m2 Teoretiskt 10 W/m2 Driftövervakning Vissa av våra centraler är ej uppkopplade ännu 50

51 Mer att tänka på El till värmepumpar Tar tid för Fortum Egna elkillar in tidigt i projekten Vid uppstart Använd avgasare Injustera brinesidan (kontrollera) Kontroll varann dag att pumparna går 51

52 52

53 Omr 138 Fruängen

54 Området

55 Omr 138 basfakta Byggår lgh m2 Boa+Loa 3 st Nibe kw Åtgärder Värmeåtervinning Injustering ventilation Injustering värme Fanns 108 kw STAL vp innan Befintlig brinekrets, något klen.

56 Omr 138 basfakta Energiförbrukning kwh/m2 ( inkl gammal fvp ) 2014 prognos 75 kwh/m2 Dessutom har Fel minskat 8 kwh/m2 IRR 33,1 % Projekterat med oerhört höga tryckfall tidigare

57

58 Mer att tänka på 58

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG

ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG 2010 Medlem i branschorganisation Swetic BRF Tussmötet 1 ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG ENERGIDEKLARATION Besiktningsman Dominique Grubestedt 2010-05-04 Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energikostnaden är ofta mycket större än inköpspriset om man ser till hela livslängden. Därför finns det mycket pengar att spara genom

Läs mer

Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag

Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag 2011-03-30 Strategiplan för Energieffektivisering av Höganäs Kommuns Förvaltningar och Kommunala Bolag 2009-2014 2(18) Inledning Energieffektiviseringen av kommunens verksamhet är ett EU- projekt som skall

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Domar 1

ENERGIDEKLARATION Brf Domar 1 ENERGIDEKLARATION Brf Domar 1 Total uppvärmd yta exkl garage benäms A temp area 2 753 m 2 Byggnadernas totala beräknade energibehov är Fördelat på uppvärmning, varmvatten, fastighetsel, Byggnadens totalt

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne Klimatsmart idrott i Skåne var ett projekt som drevs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Många idrottsföreningar

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Rekorderlig Renovering

Rekorderlig Renovering Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Objektrapport för Eksta, Kv. Apelsinen Etapp 1 Rosengatan 1-23 Utarbetad av Per

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN 1 VISION FÖR ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN...4 2 SAMMANFATTNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Ansvar...4 2.3 Mål...4 2.3.1 Falköpings kommun som geografiskt område...4

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOCKARÄNGARNA 2:2 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-27 Byggnadens adress: KLOCKARÄNGARNA 1 74372 BJÖRKLINGE Utetemperatur: 11

Läs mer

Konvertering till bergeller

Konvertering till bergeller Konvertering till bergeller jordvärmepump I ett hus med en äldre olje- eller elpanna kan det vara en god idé att ersätta pannan med en värmepump som tar sin energi från antingen berg eller jord. De kallas

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer