Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus"

Transkript

1 Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011

2 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning 400 Oljekris 300 Befintliga flerbostadshus Nyproducerade flerbostadshus BBR 1 kwh/m Första gången sedan 1988 skärps energireglerna nu 1 okt 2

3 Var tar energin vägen i ett helt vanligt flerbostadshus byggt före 1980? ca 220 kwh/kvm varav 125 Radiatorvärme 40 Varmvatten 20 Fastighetsel 35 Hushållsel

4 I hus byggda före 1975 är väggarnas och takens isoleringsstandard låg Isolering i väggar Då ca 10 cm isolering Idag ca 25 cm isolering Isolering i tak Då ca 15 cm isolering Idag ca 40 cm isolering De flesta tak saknar gåhöjd

5 Fönster före 1975 och nu Det vanligaste fönstret i Sverige har ett U- värde på ca 3 W/m 2 K Jämför med de bästa idag på 0.8 W/m 2 K

6 De flesta husen byggda mellan 1946 och 1975 ventileras med självdrag eller frånluftssystem + 25ºC Ytterst få av dessa har värmeåtervinning

7 Vilka åtgärder sparar mest? Minst? Snålspolande vattenarmaturer Återvinning av värme i ventilationsluften Tilläggsisolera av vinden Lägenhetsvis mätning o deb av varmvatten Installera solfångare för varmvatten Täta klimatskalet

8 Små och stora energiåtgärder i ett konventionellt flerbostadshus. Räknat per åtgärd Bättre fönster -30 kwh/m 2 A temp Återvinning av värme i ventilationsluften -30 Lägenhetsvis mätning o deb av varmvatten -10 Solfångare -10 Lufttätning -5 Tilläggsisolering av vind -5 Tilläggsisolering fasad, inkl köldbryggor -5 Injustering och temperatursänkning 1 C -5 Snålspolande vattenarmaturer -5 Tänk på att det inte går att addera rakt av åtgärderna påverkar varandra, men grovt stämmer tabellen

9 Halvering till 2050 är TUFFT, kräver omfattande ombyggnad!

10 Hur många åtgärder har man råd med? Varmvattenmätning 200 kkr kwh Tilläggsisolera vinden 50 kkr kwh Nya fönster 1200 kkr kwh Ventilation med återvinning 1250 kkr kwh

11 Lurigt att räkna energibesparing

12 Vanliga räknelagar gäller inte för hus: Täta - 5 kwh/m 2 A temp Byta eller tilläggsisolera fönster - 30 Tilläggsisolera takbjälklaget - 5 Sänka inomhustemperaturen är en glädjekalkyl Åtgärderna motverkar varandra till viss del - 40 är rätträknat Går inte att räkna för hand varken i bostäder eller i lokalbyggnader

13 Lurigt att beräkna kostnader

14 Vilka kostnader ska ingå i energikalkylen? Fönsterbyte, hela kostnaden eller bara energimässiga förbättringen? Byggnadsställning kan användas för mer än en åtgärd Ställkostnaden för att störa/flytta brukarna vilka är passa-pååtgärderna Nya eller större schakt minskar hyresintäkten FTX behöver skötas ger årlig underhållskostnad Osv!

15 Lönar det sig att byta fönster? från U-värde 3,0 till 1,1 W/m 2,K Kostnad Energibesparing Energipris kkr kwh/år 0,80 kr/kwh

16 Att välja lönsamhetsmetod är lurigt! Pay-off? LCC? Internräntemetod? Kassaflödeskoll?

17 Undvik pay-offmetoden, den är vilseledande för stora åtgärder i byggnader Undersökning av fönster med U-värde 0.9 istället för 1.4 W/m 2 K Kostnad Driftbesparing Pay-offtid = 16 år kr kr/år Lönsamt?? Fönsters livslängd är ca 30 år felet är att man glömmer besparingen mellan år 16 och 30!

18 Vad säger LCC-analysen om bättre fönster? Ytterligare uppgifter behövs: Fönstrens förväntade brukstid 30 år Årlig energiprisökning (exkl inflation) 2 % Kalkylränta (exkl inflation) 4%

19 Vad säger LCC-analysen om bättre fönster? Fönstrens förväntade brukstid 30 år Årlig energiprisökning (exkl inflation) 2 % Kalkylränta (exkl inflation) 4% LCC = Merkostnad sparad energi * energipris * nusummefaktor LCC = * 0,8 * 22,4 LCC = kr LCC-analysen säger LÖNSAM

20 Tips! Gör din egen LCC-snurra eller sno vår! Gör en LCC-räknare i excel Lägg in beställarens Kalkylränta Elpris Värmepris Bli överens om Elprisökning Värmeprisökning Brukstid Beräkna Besparing av värme Besparing av el Ta reda på Investeringskostnad Underhållskostnad Restvärde

21 Avkastning och bedömning av respektive åtgärd Varmvattenmätning Tilläggsisolera vinden Nya fönster Ny ventilation med återvinning Årlig besparing, kkr r =15% 10% 8% r =5% r =4% r =2% Investering kkr

22 Med internräntemetoden illustreras åtgärdspaket på ett begripligt sätt Varmvattenmäting Tilläggsisolera vinden Nya fönster Ny ventilation med återvinning Årlig besparing, kkr r =15% 10% 8% r =5% r =4% r =2% Investering kkr

23 Ekonomens ständiga fråga - finns det pengar för att betala lånen? Fönsterbyte med två olika räntor: 5,5 eller 4,5 % Livscykelvinsten blir 125 kkr respektive 249 kkr under 30 år

24 Fönsterbyte är lönsamt/olönsam beroende på lönsamhetsmetod Pay-offtiden blir 16 år, dvs olönsamt LCC blir kr, dvs lönsamt Internräntemetoden 4%, dvs olönsam som ensam åtgärd men lönsam tillsammans med andra Kassaflödeskontroll Pengarna räcker, dvs lönsamt

25 Miljöklassningssystemen är viktiga verktyg för att inte upprepa förra energikrisens misstag! Oljekris tätade tilläggsisolerade värmde med el (VP) nya byggnadsmaterial mindre fönster etc Konsekvenser dålig luftkvalitet komfort fuktproblem förfulning el som värmekälla kwh/m

26 Miljöklassning av huset parallellt ger kontroll på övriga kvaliteter Energi Energianvändning Värmeeffekt Solvärmelast Energislag Innemiljö Ljudkvalitet Radonhalt Ventilation Kvävedioxid Fuktsäkerhet Inneklimat vinter Inneklimat sommar Dagsljus Legionella Material Dokumentation Begränsning av kemikalier Ger byggnaden betyget brons, silver eller guld 31

27 Några exempel på hur betyg sätts på olika funktioner Indikatorer BRONS SILVER GULD Energianvändning BBR 75% av BBR 65 % av BBR Solvärmelast < 38 W/m 2 < 29 W/m 2 < 18 W/m 2 Radonhalt Bq/m Bq/m 3 50 Bq/m 3 Termiskt klimat vinter PPD<20% PPD<15% PPD<10% 32

28 Betyget för HELA huset bestäms med en speciell aggregeringsmetod Aggregeringssnurran finns på

29 Summa summarum Ta ett helhetsgrepp och gör en grundlig analys, fler åtgärder kan bli lönsamma när man ändå är igång! Analysen ska ske i rätt ordning klimatskalet först och injusteringen av värmesystemet sist Var försiktig vid beräkning av energibesparing och kostnader Utnyttja flera lönsamhetsmetoder hitta en som både energipersonal, förvaltaren, ekonomen och beslutsfattarna accepterar Ta hjälp av ett miljöklassningssystem så glöms inga viktiga kvaliteter

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

Mycket energi att spara i miljonprogrammet!

Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi bara väntar på att sparas i miljonprogrammets hus. Husen är lätta att renovera. De är energitekniskt lika eftersom de byggdes snabbt, rationellt

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 26/1-2015 Fastighetsbeteckning: Stora Hässlehult 2:33 Adress/ort: Hässlehultsgatan 26, Hyltebruk Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5 Byggnadens adress: 2014-09-16 Utetemperatur: ILLERVÄGEN 9 98137 KIRUNA 6 C Expert: Joel Dahl

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-27 Fastighetsbeteckning: Nykterheten 1 Adress/ort: Kilingev 11, Glimåkra Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 26/11-2014 Fastighetsbeteckning: Enslöv 4:94 Adress/ort: Bankgatan 8, Åled Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 1/12-2014 Fastighetsbeteckning: Eskilstorp 8:6 Adress/ort: Pilgatan 5, Getinge Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2015 Fastighetsbeteckning: Prästmannen 37 Adress/ort: Lindforsgatan 14, Ramlösa Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas

Fönsterrenovering med energiglas Fönsterrenovering med energiglas Om ni funderar på att åtgärda fönstren Bättre ekonomi Bättre inneklimat Minskad energianvän Smart renoverin Energiglas Energieffektivisering med många trumf på hand Värt

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28 Vad är och hur används Miljöbyggnad? Catarina Warfvinge 21 mars 2013 1 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Tekniskt stöd - Energieffektivisering

Tekniskt stöd - Energieffektivisering Tekniskt stöd - Energieffektivisering Arctic Color, Porjus 2014-02-06 Utförd av Energibyrån E AB Rapportversion: 131215 Energirapport Rapportnummer: 276 Datum: 2014-02-06 Fastighetsbeteckning: Porjus 100:6

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-04 Fastighetsbeteckning: Timmelsta 1:7 Adress/ort: Timmelsta 2, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-11-18 Fastighetsbeteckning: Hammar 1:13 Adress/ort: Älvängen 180, Harestad Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-01-21 Sammanställning av energideklaration SJÄLEVADS-MYCKLING 1:174 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-04 Fastighetsbeteckning: Vejby 15:452 Adress/ort: Hultavägen 4, Vejbystrand Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer