Värmepump med R407C eller R134a?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmepump med R407C eller R134a?"

Transkript

1 Värmepump med R407C eller R134a? R134a, 1,1,1,2-Tetrafluoretan R32, Difluormetan R125, Pentafluoretan

2 Innehåll 1. VÄRMEPUMP MED R407C ELLER R134A? Fördelar R407C: Nackdelar R407C: Fördelar R134a: Nackdelar R134a: 3 2. FRÅGOR 4 3. VÄRMEPUMP MED R407C 5 4. VÄRMEPUMP MED R134A 6 5. KOMMENTARER 7

3 1. Värmepump med R407C eller R134a? Båda har sina för- respektive nackdelar. 1.1 Fördelar R407C: Möjlighet till hetgas. 30 % mer i effekt än R134a med samma kostnad. 1.2 Nackdelar R407C: Spets för varmvatten om inte hetgas är installerad (med hetgas, spets under sommaren). Klarar inte högtemperatursystem. Något högre ljudnivå än R134a. Högre tryck i kylkretsen för att uppnå samma temperatur som R134a, ger kortare livslängd. 1.3 Fördelar R134a: Möjlighet till underkylare (ökar kyleffekten). Klarar högre returtemperatur än R407C utan att stanna. Producerar varmvatten utan spetsberedare. Lägre ljudnivå än R407C. Lägre tryck i kylkretsen för att uppnå samma temperatur som R407C, ger längre livslängd. 1.4 Nackdelar R134a: 30 % mindre effekt än R407C till samma kostnad.

4 Frågor Kan de användas tillsammans i samma system? Svar: Ja, R134a kopplas t ex. in på hetgaskretsen för att producera varmvatten. Hur gör jag i ett lågflödessystem? Svar: Seriekoppla maskinerna, R407C först sedan R134a. Ett alternativ är att serieparallellkoppla med hjälp av en 3-vägsventil. Då kan de köras en och en eller i serie. Tänk på att huvudflödet (l/s) på systemet styr storlek på värmepump. Ökar besparingen med hetgas resp. underkylare? Svar: Ja Finns besparingen av hetgas/underkylare med i beräkningen från tillverkaren? Svar: Nej, denna beräkning måste göras separat. Vilka returtemperaturer klarar R407C resp. R134a? Svar: R407C klara C och R134a klarar C. Vilken har högre COP? Svar: R134a har i allmänhet högre COP än R407C. Hur stort T har R407C resp. R134a? Svar: T har inget med köldmediet att göra. Normalt har en maskin ett T på 4-6K eller 9-11K på varma sidan och på kalla sidan 4-6K eller 2,5-4,5K. Vad består R407C resp. R134a av? Svar: R407C är en s.k. glide vilket betyder att den besår av tre köldmedier, nämligen R134a (52 %, wt), R125 (25 %, wt) och R32 (23 %, wt). Kondenseringen och förångningen är glidande eftersom alla medier har sin egen kondenserings /förångnings temperatur. R134a har bara en kondenserings- resp. förångnings temperatur.

5 3. Värmepump med R407C Figur 1. Visar temperaturer för en maskin med R407C.

6 Värmepump med R134a Figur 2. Visar temperaturer för en maskin med R134a.

7 Kommentarer Hetgasen kan ge temperaturer upp till 80 C då maski nen har en längre drifttid. Utan hetgas måste en spetsberedare med el patron installeras. Vid mindre tappningar klarar värmepumpen varmvattenproduktionen utan spetsberedare. Exempel (varmvatten): Vi har en fastighet med 100 lägenheter som använder 230 MWh med hjälp av R407C utan hetgas och R407C med hetgas blir det 170 MWh. Väljs en maskin med R134a utan underkylare blir det 145 MWh och med underkylare 129 MWh. Men faktorer som kulvertlängd och antal handdukstorkar påverkar naturligtvis resultatet. Varför denna skillnad? I huvudsak beror det på att med enr134a-maskinen klarar man att ta bort 60 % av VVCförlusterna, eftersom den kan producera en högre temperatur. Men även att anläggningen klarar sig utan el beredare. Med ett energipris på 1000 kr/mwh ökar besparingen i detta fall med kr bara genom att välja rätt maskin och anpassa den till anläggningen. I de flesta fall ligger den troliga besparingsökningen i intervallen 8-15 %, sett på den totala besparingen (värme & varmvatten). Investeringen ökar i storleksordningen 5 % om R134a-maskin väljs. Skulle VVC-förlusterna vara små/obetydliga är R407C med hetgas och R134a med underkylare nästa likvärdiga. R134a är 5-10 % bättre sett på varmvattenproduktionen. Skillnaden mellan R407C utan resp. med hetgas ger ca 20 % bättre med hetgas, sett på varmvattenproduktionen. Har fastigheten kulvert och handdukstorkar ökar besparingen ytterligare, jämfört med nuvarande produktionssätt. Även själva varmvattenlösningen bidrar till ökad besparing. Koppla inte in värmepumparna på befintligt varmvattensystem utan att säkerställa att det fungerar optimalt med de värmepumpar som väljs. Tänk igenom varmvattensystemet/lösningen ordentligt. Då fastigheterna blir mer energieffektiva kommer mer fokus att läggas på produktionen av varmvattnet. Det handlar inte bara att spara på kallvattnet utan också att generera varmvatten på ett smartare sätt. Det är möjligt att sätta upp solfångare för att plocka bort det sista av den el som krävs för att generera varmvatten under sommaren om en R407C-maskin väljs. Med en R134amaskin blir ekonomin inte bra med solfångare, det blir svårt att räkna hem solfångaren eftersom värmepumpen själv klarar av att producera den varmvattenmängd som behövs. Man har alltså en värmepumpsinstallation som inte nyttjas fullt ut, fast den klarar av uppgiften, då solfångare kopplas in med R134a. Istället för el patron kan det vara fjärrvärme, men då bör man studera hur fjärrvärme taxan är konstruerad. Att koppla in fjärrvärme om det inte redan finns är inte aktuellt, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. *Texten baseras på vad som finns på svenska marknaden och de produkter som finns som standard.