BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1"

Transkript

1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE MED BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS STYRELSE sida 1

2 Index INFORMATION TILL BRF STAREN 1:S MEDLEMMAR Varför satsa på bergvärme? Den viktigaste anledningen att överväga bergvärme är föreningens ekonomi. Idag produceras värme och varmvatten av fjärrvärme och föreningens uppvärmningskostnader stiger i takt med fjärrvärmepriset. Med bergvärme skulle föreningen sänka dagens värmekostnader. Man skulle dessutom låsa en stor del av värmekostnaderna och på så vis skydda sig mot framtida prisökningar på fjärrvärme. Ungefär en tredjedel av föreningens totala kostnader går idag till Fortum - leverantören av fjärrvärme. Det betyder att föreningens kostnader till stor del styrs av fjärrvärmeprisets utveckling. Hur framtidens fjärrvärmepris kommer att utvecklas kan man inte veta med säkerhet, men ser man till 2000-talets kostnadsutveckling hittills har fjärrvärmepriset ökat med i snitt 4 % per år i Stockholm Historisk prisutveckling för fjärrvärme i Stockholm Källa: Nils Holgersons avgiftsundersökning '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 År Med bergvärme kan föreningen sänka energikostnaden redan första året. Om fjärrvärmepriserna fortsätter att stiga i linje med de historiska kan besparingen bli betydligt större på sikt. Även miljöfrågan är ett tungt vägande skäl. Bergvärme ger möjligheten att få 100 % koldioxidneutral värme. Fjärrvärme är en förhållandevis miljövänlig energikälla, men Fortums värme i Stockholm genereras huvudsakligen genom förbränning av sopor och restavfall från skogsindustrin. En mindre del av värmen framställs med fossila bränslen. Denna förbränning ger trots rening upphov till utsläpp av miljöfarliga partiklar och koldioxid. En bergvärmeanläggning skulle ge större oberoende. Fortum har monopol på fjärrvärmeleveranser i Stockholms kommun och en bostadsrättsförening har små möjligheter att påverka Fortums priser. Med en bergvärmeanläggning minskar den inköpta energimängden med två tredjedeler och skapar därmed ett större oberoende från Fortum. Sida 2 av 6

3 Eneo erbjuder bergvärme som en tjänst Inget behov av nya lån och inget ansvar för byggnation och drift Eneo erbjuder bergvärme som en tjänstelösning. Istället för att föreningen själva bekostar en en bergvärmeanläggning och tar ansvar för att sköta om den så kan Eneo göra detta. Eneo tar ansvar för finansiering, byggnation, drift, reparationer och återinvesteringar. Föreningen betalar en fast, inflationsjusterad avgift till Eneo under hela avtalstiden (25 år) och får i gengäld en enkel och trygg energiförsörjning, från en bergvärmeanläggning som installeras på föreningens fastighet. Alternativet att föreningen själva investerar i bergvärme innebär en förhållandevis stor investering på ca 7 Mkr. Dessutom skulle det innebära ett ansvar för föreningen att säkerställa att bergvärmeanläggningen blir rätt byggd och att den drivs och underhålls på rätt sätt. Om Eneo tar ansvar för bergvärmeanläggningen så kan föreningen få fördelarna med bergvärme utan nackdelar i form av nya lån och utökat ansvar. Förening får en professionellt skött anläggning och slipper de risker för oväntade fördyringar av bygget eller oväntade reparationskostnader som kan uppstå på sikt. Prestandagaranti Eneo erbjuder föreningen en garanterad prestanda från anläggningen under hela avtalstiden. Motsvarande garantier går inte att få från traditionella bergvärmeleverantörer, d v s skulle föreningen själva bygga anläggningen skulle föreningen inte kunna få sådana garantier. Flexibilitet Om föreningen tecknar ett energileveransavtal med Eneo och i framtiden vill ta över ägande och drift av anläggningen så ger avtalet med Eneo föreningen en rätt att köpa anläggningen till ett i förväg bestämt pris. Detta pris är inte högre än den kostnad föreningen skulle ha om projektet genomförs i egen regi. Med andra ord kan föreningen hålla dörren öppen för att ta över anläggningen i framtiden. Sida 3 av 6

4 Vilka besparingar ger Eneos bergvärmeanläggning? Sänkta kostnader från början Med bergvärme kan föreningen sänka energikostnader med i storleksordningen kr jämfört med dagens fjärrvärmekostnader Kostnader ett normalår, fjärrvärme jämfört med Eneo För att jämföra kostnader mellan fjärrvärme och bergvärme används ett så kallat normalår. Ett normalår är ett år med normala temperaturer för orten och därmed en normal energiförbrukning. I Stockholm var 2012 ett år med temperaturer nära ett normalår Fjärrvärme Eneo Bergvärme kan ge ytterligare besparning över tid Om fjärrvärmepriser fortsätter att stiga som historiskt blir besparingen mycket stor på sikt. Sedan år 2000 har fjärrvärmen stigit ca 3 ggr så mkt som inflationen (4,0 % per år jämfört med inflation på 1,4 %). Även med mer försiktiga antaganden om prisökningar framöver kan besparingarna bli stora på sikt. I diagrammet nedan har inflationen antagits vara ca 1 % fram till 2020 och därefter antagits vara 2 % (som Riksbankens mål). Fjärrvärmepriset har antagits stiga med 1 % utöver inflationen (att jämföra med 2,6 % över inflationen historiskt) kr kr kr kr kr kr Kostnadsutveckling fjärrvärme jämfört med Eneo 0 kr Totala kostnader med fjärrvärme Totala kostnader med Eneo Sida 4 av 6

5 Hur skulle det gå till att installera bergvärme? Var byggs anläggningen? Bergvärmeanläggningens värmepumpar skulle inrymmas i samma utrymme som den befintliga fjärrvärmecentralen, i källarplanet på Starbovägen 32. Totalt skulle 28 borrhål skulle behöva anläggas på föreningens mark. Kartan här illustrerar en preliminär plan för var borrhålen (gröna punkter) skulle förläggas. Slangar under marken leds till den befintliga undercentralen och värmepumparna. Värmepumparna använder värmen från borrhålen och distribuerar den vidare till lägenheternas radiatorer. Mark- och borrarbete Om Eneo anlitas kan mark- och borrarbetet ske under maj och juni Eneo ansvarar självklart för att återställa marken. När gräs och liknande vuxit igen kommer man inte att kunna se varken borrhålen eller rören som förbinder dem. Störande anläggningsarbete skulle endast utföras under vardagar och normal arbetstid. Ett arbete med att etablera bergvärmeanläggningen skulle självklart att innebära vissa störande moment under byggperioden, men Eneo kommer att göra allt för att minimera påverkan för föreningens medlemmar. Start av energileverans Övergången från fjärrvärme till bergvärme skulle kunna ske under hösten, innan de kallare vintermånaderna. Föreningens medlemmar skulle inte märka av själva övergången från fjärrvärme till den nya bergvärmeanläggningen. Sida 5 av 6

6 Mer om Eneo Solutions Eneo startades 2013 och erbjuder miljövänliga och kostnadseffektiva energilösningar till större fastighetsägare. Företaget har sex anställda med bakgrund inom energiteknikinvesteringar, projektledning och lokala energilösningar. Representanter från Eneo kommer att närvara på stämman den 20 april 2015 och det är ett bra tillfälle för medlemmarna att ställa frågor och att höra mer om Eneo och den rekommenderade lösningen. Eneo finansierar sina investeringar i energilösningar med pengar från svenska privatpersoner och företag med intresse för att investera i miljövänlig energiteknik. Eneo erbjuder sina investerare möjlighet att investera i bergvärme och solpaneler. Eneo skulle vara fullt ansvarig för tjänsten gentemot föreningen och därmed den enda kontaktpunkten föreningen behöver ha. Eneo upphandlar entreprenör och servicepartners samt sköter all kontakt med dessa. Eneo är även fullt ansvarig för att ordna tillstånd och försäkringar för bergvärmeanläggningen. Om Eneo anförtros detta uppdrag så kommer Lafor Energientreprenad AB att anlitas som totalentreprenör. Lafor är en ledande aktör inom bergvärmeinstallationer i Sverige och har installerat bergvärme för ett flertal bostadsrättsföreningar, men även för kommersiella fastighetsägare som IKEA i Uppsala. Läs gärna mer på: och på Hur fattas beslut? Beslut i frågan om bergvärme fattas av Brf Starens medlemmar på en föreningsstämma. Styrelsen kommer att informera medlemmarna om beslutsprocessen separat. Styrelsens kontaktperson för detta projekt är Leif Granat. Sida 6 av 6

Dags att bygga för framtiden

Dags att bygga för framtiden Dags att bygga för framtiden 400 300 Elpriset Nord Pool Spot 6 Varför ska vi satsa på vattenburen bergvärme? 200 4 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2 Elpriset Nord Pool Spot kronor per

Läs mer

BRF STAREN 1. Mycket händer i vår och i sommar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015

BRF STAREN 1. Mycket händer i vår och i sommar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 BRF STAREN 1 MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 Mycket händer i vår och i sommar Årsstämman är än en gång avklarad och i och med det så är våren på något sätt etablerad även om det ibland kan ske bakslag med snö

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Chans till sänkt markhyra

Chans till sänkt markhyra sbcdirekt Nummer 8 September 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Chans till sänkt markhyra Efter en dom i Svea hovrätt öppnas en möjlighet till en något lägre markhyra för

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Lundby. information. Information om bergvärme. från samfälligheterna. från Värmegruppen Lundby södra anläggningssamfälligheter

Lundby. information. Information om bergvärme. från samfälligheterna. från Värmegruppen Lundby södra anläggningssamfälligheter Lundby 2014 information från samfälligheterna Information om bergvärme från Värmegruppen Lundby södra anläggningssamfälligheter Senast uppdaterad 2014-01-26 Innehållsförteckning Revisionshistorik... 2

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Smart sophantering sparar pengar. En satsning på återvinning kan bli rena spargrisen för föreningen.

Smart sophantering sparar pengar. En satsning på återvinning kan bli rena spargrisen för föreningen. sbcdirekt Nummer 8 september 2007 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Smart sophantering sparar pengar Bostadsrättsföreningen Ratten sparar 60 000 kronor per år på att flytta

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Fördel miljön En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Med tanke på miljön Metrima Home Solutions AB är idag störst i Sverige inom området enhetsmätning av el, värme och vatten. Tillsammans med

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal Totalkostnad Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal 2014-04-17 Styrelsen för Sicklaöns fibernät ekonomisk förening Redigerad av Dan Sahlin Bakgrund Föreningen bildades

Läs mer

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening?

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015 Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Medlemskap i en brf innebär att man äger en andel i föreningen, inte att man

Läs mer

Kommentarer Förslag till stambyte

Kommentarer Förslag till stambyte Kommentarer Förslag till stambyte A Inledning I ett informationsmaterial ([1],[2]) presenterar styrelsen ett förslag till stambyte och bjuder in till ett informationsmöte (två alternativa tider) med kort

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Hållbarhet. Fukt på fel ställe kan medföra allvarliga konsekvenser. I projekten upprättas en fuktskyddsbeskrivning för att bevaka viktiga punkter.

Hållbarhet. Fukt på fel ställe kan medföra allvarliga konsekvenser. I projekten upprättas en fuktskyddsbeskrivning för att bevaka viktiga punkter. signerat besqab ett tryggt bostadsköp täby Kemistvägen 17 Box 1328 183 13 Täby Telefon 08-630 16 00 Fax 08-630 16 90 uppsala Dag Hammarskjöldsväg 36A 751 83 Uppsala Telefon 018-418 28 00 Fax 018-418 28

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Närvärmesamverkan. Vad är Församlingarnas etik & energi? Samhället och energin. Varför är lokal bioenergi och närvärme en stor möjlighet?

Närvärmesamverkan. Vad är Församlingarnas etik & energi? Samhället och energin. Varför är lokal bioenergi och närvärme en stor möjlighet? Närvärmesamverkan För församlingar, lokalsamhällen och lantbrukare i samverkan. ett alternativ och i så fall hur? Redan i dag kommer 25% av all energi i Sverige från bioenergi, och vi kan utan tvekan minst

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Prisändringsmodell avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Innehåll Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändring och prisprognos... 4 3. Prisstruktur... 4 4. Fjärrvärmens kostnader... 8

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer