Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning)"

Transkript

1 Utredning med anledning av motion vid årsstämman 2011 Bakgrund) Lars Wäremark, 8B, lämnade en motion till föreningens ordinarie årsstämma den 26 april 2011, som syftade till att spara pengar genom att införa 1. en individuell mätning av varje lägenhets (och lokals) förbrukning av varmvatten och ev. även värme samt 2. en gemensam upphandling av el för att få lägre kostnader. Förbrukningskostnaderna ska debiteras individuellt för boende i lägenheter och lokalhyresgäster Styrelsens)handläggning)av)motionen) Stämman uppdrog åt styrelsen att utreda möjligheterna till besparingar i enlighet med motionens syfte. Styrelsen har uppdragit till Ingemar Mathisen (IM), Konsultgruppen, HSB Stockholm, att ta fram ett underlag för styrelsens ställningstagande med anledning av motionen avseende varmvattenoch elkostnader. Styrelsen var redan i motionssvaret till stämman tveksam till hur en individuell mätning av värmeförbrukningen ska kunna genomföras. Värmeförbrukning är bl.a. beroende av hur lägenheten i fastigheten är placerad och den styrning av ventilation och värme som finns i fastigheten. Styrelsen har därför inte sett det som meningsfullt att närmare utreda värmekostnaderna. Dessa fördelas, på samma sätt som andra kostnader, efter respektive lägenhets fördelningstal. Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning) Enligt IM:s utredning kan konstateras att föreningens varmvattenkostnader uppgår till ca kronor per år. Erfarenhetsbaserad besparing vid individuell mätning av varmvatten beräknas till procent, dvs. kostnaderna kan reduceras till tusen kronor. Kostnaderna för att införa individuell mätning är dels en uppskattad investeringskostnad på kronor, dels en årlig kostnad för mätning av varmvattenförbrukning på ca kronor. Eftersom förbrukningsmätarna måste bytas var tionde år tillkommer en ny investering på kronor efter tio år, vilket innebär en årlig kostnad på ca kronor. I nedanstående tabell redovisas kostnaderna för föreningen och för bostadsrättshavaren med dagens situation och ett ev. byte till individuell mätning av varmvattenförbrukningen. Post- och besöksadress e-post Rålambsvägen 10B nb Stockholm Fax Webbadress

2 Dagens situation Varmvatten kostnader Föreningens årliga kostnader (kr) Förbrukn.kostn.: Kostnader fördelat på brfhavare (kr) Individuell mätning Invest.kostn.: Kostn.avläsn.: Förbrukn.kostn.: Summa: Relation till egen förbrukning Styrelsens kommentar Kostnaderna för föreningen ökar med ca kr. Kostnaderna kommer att baseras på individuell förbrukning, en del kan få ökade kostnader, andra lägre. Ett införande av individuell varmvattenförbrukning medför ökade kostnader för föreningen. Det är först vid en minskning av förbrukningskostnaderna till ca kronor (dvs. minskning med 30 procent) som de gemensamma kostnaderna kan bli kvar på dagens nivå. Styrelsen bedömer att det är orealistiskt att så kan bli fallet. Styrelsen kommer därför att lämna frågan om en individuell mätning av varmvattenkostnader utan vidare åtgärder. Däremot kan övervägas att installera en vattenmätare i undercentralen för att styrelsen kan mäta den totala förbrukningen och på så vis uppmärksamma föreningens varmvattenkostnader. Resultat)avseende)individuell)mätning)av)elförbrukning) Elkostnaderna har två delar, dels de som köps via avtal med ett elhandelsföretag, dels kostnaden för transport till användaren, som betalas till elnätsföretaget i vårt fall Fortum. Till dessa kostnader kommer skatter och avgifter. I IM:s utredning beräknas endast elnätskostnaderna eftersom boende redan i dag kan ha elhandelsavtal med andra leverantörer än Fortum. Ett ev. byte till en gemensam upphandling av el innebär att det är styrelsen som beslutar om val av leverantör, i dag är det Luleå Energi. Dagens situation Elkostnader Föreningens årliga kostnader (kr) Inga kostnader. Kostnader fördelat på brfhavare (kr) I genomsnitt är elnätskostn.: Individuell mätning Kostn. invest.: Kostn. nät.: Kostn. avläsn.: Summa: Relation till egen förbrukning Styrelsens kommentar Kostnaderna för föreningen ökar med kr. Elnätskostnaderna för individen blir i genomsnitt oförändrade, men man betalar till föreningen i stället för till Fortum. Ett införande av en gemensam upphandling av el medför stora investeringskostnader: ombyggnad av ställverk (uppskattas till kr) och installation av nya elmätare ( kr). Eftersom elmätarna bör bytas var tionde 2

3 år innebär det en årlig kostnad på ca kronor. Inkluderas räntekostnader och avläsningskostnader blir det i stort samma kostnad som bostads rättshavarna har i dag. Eftersom elnätskostnaderna vid ett ev. byte drabbar föreningen i stället för den enskilde bostadsrättshavaren måste föreningen debitera varje bostadsrättshavare för kostnader för nät respektive elhandel. I dag betalar varje bostadsrättshavare (och hyresgäst) dessa kostnader direkt till elleverantören. Styrelsen ser ingen ekonomisk vinst för bostadsrättshavarna att införa en gemensam upphandling av el. För föreningen innebär det ökade kostnader för bl.a. genomförande och administration. Styrelsen kommer därför att lämna frågan om gemensam upphandling av el utan vidare åtgärder. 3

4

5

6

7

8

9

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Bävernytt. Ordförande. Kackerlackor. Balkongbesiktningen. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Juni 2011

Bävernytt. Ordförande. Kackerlackor. Balkongbesiktningen. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Juni 2011 Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 1 - Juni 2011 Ordförande h a r o r d e t Så har ännu ett år passerat med allt vad det innebär för föreningens förvaltning. Årsstämman hölls den 28 april där det som

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Rapport från Energigruppens arbete

Rapport från Energigruppens arbete RAPPORT April 2010 Rapport från Energigruppens arbete Under vintern 2010 har en energigrupp arbetat med inventering av de frågor som ställts i ett antal motioner från Föreningsstämman i maj 2009. Gruppen

Läs mer

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen?

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen? Bostadsrättsföreningen Nazaret Insatshöjning Undertecknade, Per-Olof Blad, Carl-Gustav Melén och Tryggve Ottosson, som fått styrelsens uppdrag att redovisa konsekvenserna av en insatshöjning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13 Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00 Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Dagordning 1. stämmans öppnande 2. val av ordförande vid

Läs mer

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Fördel miljön En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Med tanke på miljön Metrima Home Solutions AB är idag störst i Sverige inom området enhetsmätning av el, värme och vatten. Tillsammans med

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Elreformen som gick snett?

Elreformen som gick snett? Elreformen som gick snett? Bättre konkurrens, billigare elpriser och mer kundinflytande. Det var målen med avregleringen av svensk elmarknad. Men dagens ägarkoncentration, höga elpriser och krångliga elräkningar

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21

Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21 Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21 Varför bör nätet säljas? Idag finns ett bristande engagemang och endast ett fåtal personer gör sig tillgängliga för

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Minska energianvändningen!

Minska energianvändningen! Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Rapport Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Oktober 2004 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken

Läs mer

Tekniskt stöd - Energieffektivisering

Tekniskt stöd - Energieffektivisering Tekniskt stöd - Energieffektivisering Arctic Color, Porjus 2014-02-06 Utförd av Energibyrån E AB Rapportversion: 131215 Energirapport Rapportnummer: 276 Datum: 2014-02-06 Fastighetsbeteckning: Porjus 100:6

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens förslag till beslut gällande motionen Ny typ av finansiering Bakgrund För tre år sedan gjorde vi en utredning om att lösa föreningens lån. Det vi kom fram till då var att vi skulle

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer