Tycker du om att spara?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tycker du om att spara?"

Transkript

1 E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig.

2 Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin miljöinsats du medverkar till? Genom att använda fjärrvärme för uppvärmning istället för olja medverkar du aktiv till att minska koldioxidutsläppet. Du tar också ansvar för ekonomin. Vår fjärrvärme prissätts så att det valet för uppvärmning ska vara ditt bästa alternativ på den lokala marknaden. När vi frågade kunder om vår prismodell och möjligheten att göra besparingar, fick vi från flera håll kommentaren: Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Det fick oss att tänka till. Budskapet var klart och tydligt: Prismodellen borde ha en större rörlig del.

3 Vår nya prismodell för fjärrvärme för företag har som sitt främsta syfte att uppmuntra och belöna din energieffektivisering. Vi vill helt enkelt att ditt företag ska tjäna på att underhålla fjärrvärmeanläggningen. Då gör du även en insats för miljön. Den värme som egentligen inte behövs är helt onödig att producera. När vi tillsammans kan minska produktionen sparar vi på gemensamma resurser och begränsar utsläppen från förbränningen i värmeverket. Det är bra. Eftersom du gör en insats ska det också vara till nytta för er ekonomi. Du som har kontroll på energianvändningen och effektuttaget ska få en fördel. Det är bakgrunden till varför vi nu kommer med en ny prismodell. Vi hoppas, och tror, att den också är enklare att förstå, lättare att kontrollera, och tydligare. Vi presenterar priskomponenterna var för sig på följande sidor. Direkt ska sägas att prismodellen är helt rörlig. Eftersom det saknas fasta komponenter som utjämnar kostnaderna för värmen över året, kommer fakturorna att helt spegla den aktuella kostnaden för förbrukningen. Jämfört med ett normalt år kommer du som kund att betala mer under tiden december till och med mars än vad du gjorde i den tidigare modellen. Sommartid kommer utgifterna däremot att vara betydligt lägre. Följ med i modellen. Se även förslag på vad som går att göra för att sänka dina fjärrvärmekostnader. Effektpris kr/kw + Flödespris kr/m 3 + Energipris kr/kwh = Ditt fjärrvärmepris Vår nya prismodell

4 Effektpris kr/kw En effektiv priskomponent Med den nya effektdelen får du ett nytt synsätt på fjärrvärmeanvändningen. Effektpriset syftar till att få ett effektivare fjärrvärmesystem. Om vi liknar fjärrvärmeledningen vid en motorväg innebär den att ni får betala för det utrymme ni behöver på vägen. Effektkostnaden baseras på månadens högsta genomsnittliga effektvärde under ett dygn för din fjärrvärmeanläggning. Det är det utrymme som ni nyttjar av nätet. Genom att aktivt arbeta med er fjärrvärmecentral och värmeanvändning kan du minska utrymmesbehovet och därmed styra ner kostnaden. Månadsfakturan ger en snabb återkoppling på att effekten är rimlig, det vill säga att fjärrvärmecentralen fungerar bra. För- och nackdelar jämfört med tidigare prismodell Effektdelen ger incitament för att styra värmeanvändningen. I fjärrvärmecentraler som har mycket stopp och störningar kan effekten öka vid varje återstart, vilket medför högre kostnader. Effektdelen premierar helt enkelt väl fungerande anläggningar.

5 Flödespris kr/m 3 En flytande komponent Varje kubikmeter fjärrvärmevatten som passerar er fjärrvärmecentral medför en kostnad. Först och främst måste vattnet värmas, därefter distribueras i nätet. Ur miljö- och kostnadssynpunkt är det en vinst om mängden vatten begränsas. En hög avkylning är därför väsentlig. Avkylningen innebär att temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten ökar, det vill säga att fjärrvärmecentralen väl tar hand om den levererade energin. Flödespriset är ett incitament för ett livstidsförlängande och kostnadssänkande förebyggande underhåll. Flödet beror till viss del av vattnets temperatur. Eftersom temperaturen varierar över året och i fjärrvärmenätet korrigerar E.ON flödesmätningen för att åstadkomma en rättvisare debitering. Se exempel på nästa sida. För- och nackdelar jämfört med tidigare prismodell Tidigare har vi premierat kunder med bra avkylning genom en flödesbonus, och debiterat sämre avkylning med en flödesavgift. Premien respektive avgiften har varit rätt marginell. Nu får flödet ett betydligt större genomslag. Det är en fördel för fastighetsägare med väl fungerande anläggningar, och en nackdel för fastigheter med värmesystem som inte fungerar tillfredsställande.

6 Korrektionsfaktor för flöde Korrektionsfaktor / framledningstemperatur, C 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, För att hantera den varierande temperaturkvaliteten på fjärrvärmevattnet, korrigerar vi flödet med en korrigeringsfaktor. På så sätt påverkar leveranskvaliteten inte er flödeskostnad. Korrigeringsfaktorn beräknas med hjälp av formeln 0,02 x (framledningstemperatur som månadsmedel i C 60) + 0,2. Exempel Under en månad uppmättes flödet till 390 m 3. Medelframledningstemperaturen var för samma månad 80 C. Det innebär en korrigeringsfaktor (0,02 X (80-60) + 0,2) som blir 0,6. Det korrigerade flödet blir då 390 m 3 x 0,6 = 234 m 3. Kostnaden för flödesdelen beräknas sedan genom att det korrigerade flödet multipliceras med flödespriset i kr/m 3.

7 Energipris kr/kwh En säsongsberoende komponent Energipriset är vad du betalar för varje kilowattimme värme. I den nya modellen finns tre olika säsongspriser sommar, vinter samt vår och höst. Priset är som lägst när hyresgästerna främst nyttjar fjärrvärmen för dusch, tvätt och bad. Det är högre när efterfrågan på värme ökar. Eftersom energikostnaden är energimängden multiplicerad med gällande säsongspris innebär det att energisparåtgärder snabbt slår igenom på värmekostnaden. Vintertid då förbrukning och pris är som högst blir vinsten av energibesparing som störst. För- och nackdelar jämfört med tidigare prismodell Energieffektivisering syns direkt på fakturan liksom eventuella störningar i anläggningen. Går en styrventil sönder märks det snabbt innan kostnaderna drar iväg på helårsbasis. Variationerna över året ökar när förbrukningsändringar samverkar med säsongspriser. Fakturorna vintertid kommer att bli betydligt mycket högre än fakturorna för sommarmånaderna.

8 ! Du kan spara med varje priskomponent De olika priskomponenterna får var för sig genomslag i den nya prismodellen. Ungefär så här kan genomslaget fördela sig för en normal anläggning. 25% Effektpris kr/kw 5% Flödespris kr/m 3 Du som kund kan påverka din fjärrvärmekostnad. Energibesparingsåtgärder premieras. En bra anläggning sparar pengar direkt. Det syns på fakturan. 70% Energipris kr/kwh För att sänka kostnaderna för fjärrvärmen går det att arbeta med varje komponentdel för att energieffektivisera. Resultatet av insatserna syns direkt på nästa faktura. Och när förbrukningen sjunker, minskar även påverkan på klimat och miljö. Tills din anläggning är intrimmad kan den nya prismodellen innebära merkostnader jämfört med tidigare modell. För att begränsa konsekvenserna har vi under en övergångsperiod infört en prisgaranti. Se mer i prislistan.

9 Möjligheter för att få bättre kontroll Energidialog Det är klokt att se om sitt hus. Börja med att prioritera mätning, uppföljning och styrning av energiförbrukningen, något som enligt många experter är en av de enskilda åtgärder som snabbast kan bidra till sänkningar i förbrukningen. Vårt webbaserade verktyg Energidialog ger dig enkelt en överskådlig bild av er energianvändning. Bra att ha för att kunna spara och för att ha kontroll över kostnaderna. Energirapporten Energirapporten ger bland annat en överskådlig presentation av den förbrukning och energikostnad som är förknippad med er fastighet men även hur fastighetens energiförbrukning ligger till mot genomsnittet i Sverige. Effektsignatur Genom att använda fjärravläst mätdata kan vi ta fram en byggnads effektsignatur. Effektsignatur ger bland annat en bild av byggnadens energianvändning, hur tappvarmvattnet används, det vill säga beteendet hos dem som finns i fastigheten och hur regleringen fungerar. Tjänsten visualiserar och tydliggör. Om du funderar på att göra investeringar i din fastighet för att minska energianvändningen är Effektsignatur en bra start för att ta reda på var du ska börja.

10 Möjligheter för att optimera Fjärrvärmeservice Med förebyggande underhåll blir fjärrvärmen ännu mer driftsäker och ekonomisk. Vi erbjuder därför Fjärrvärmeservice i merparten av våra nät. Tjänsten innebär att en erfaren servicetekniker med kunskap om, och erfarenhet av, fjärrvärmecentraler ser över och ger service på er anläggning. Efter servicen får du ett protokoll över anläggningens status med alla dess plus och minus, vilket ger dig möjlighet att planera framåt. Debitering för Fjärrvärmeservice sker på den vanliga fjärrvärmefakturan, utan något extra krångel. I avtalet ingår tillgång till jour, dygnet runt. Syftet med Fjärrvärmeservice är att hålla anläggningen i bästa skick för att minska risken för avbrott och dyrbara reparationer.

11 ergin. ir u a för t. Läs mer om energieffektivisering och den nya prismodellen på eon.se Du är alltid välkommen att kontakta oss! en gärna enkelt n a inska ur en a börja. Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att ringa vår kundservice på telefon Vi är anträffbara vardagar från klockan till Du kan också skicka e-post på eon.se.

12 E.ON Försäljning Sverige AB Malmö T eon.se

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

I RÖRET. Fältmässig fjärrvärme. Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? nr 2 2012. Tema: Energibesparing

I RÖRET. Fältmässig fjärrvärme. Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? nr 2 2012. Tema: Energibesparing I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme nr 2 2012 Fältmässig fjärrvärme Vi ordnade duschen för orienterarna i 25manna Tema: Energibesparing Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? 1

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el elementärt F r å n e l v e r k e t n r 1 2 0 1 3 Vinn solcellsdriven husnummerlampa! Aldrig mer överraskad av elräkningen Betalsmart TM - samma summa varje månad Lär din villa kolla vädret Elpiloten TM

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

Den lokala kraften finns i vattnet

Den lokala kraften finns i vattnet Kundinformation från Nr 1, 2012 Den lokala kraften finns i vattnet Göran Karlsson, elnätschef och ansvarig för elproduktionen på Linde energi. Vi på Linde energi är glada och stolta över att ha kunnat

Läs mer

TEMA Energibesparing. Ond spiral när vi. når peak fjärrvärme

TEMA Energibesparing. Ond spiral när vi. når peak fjärrvärme TEMA Energibesparing En spaning på framtidens energi Boende som själva propsar på lägre inomhustemperatur. Rasande prisstegringar när vi når peak fjärrvärme. Eller dyker det upp ett tekniskt genombrott

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

I RÖRET. Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme. Fjärrvärme och FTX. Lilla energiskolan. nr 1 2013. Bästa energikombon. En kundtidning från

I RÖRET. Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme. Fjärrvärme och FTX. Lilla energiskolan. nr 1 2013. Bästa energikombon. En kundtidning från I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme nr 1 2013 Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme Fjärrvärme och FTX Bästa energikombon Lilla energiskolan 1 Vi är glada att fler och fler använder

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Vi ger dig nästa generations värme!

Vi ger dig nästa generations värme! Vi ger dig nästa generations värme! erfarenhet, kompetens och nätverk skapar mervärde! VÄRMEPUMPCENTER 040-42 41 30, 046-211 41 30 WWW.ROTEK.SE Erfaren återförsäljare av värmepumpar Värmepumpcenter Rotek

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer