LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert Normat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat"

Transkript

1 4 Luleé Energi Energiutredning/ Energidek[aration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Henry Wätitato Stadsön 1:766 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan: Certifikatnummer: Behörighetsnivå: LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert Normat Uppvärmd area: Uppvärmning: Normalårskorrigerad förbrukning: Byggnadens energiprestanda: Referensförbrukning: Energiklass: Energianatys/Energideklaration 132 m2 Ej ärrvärme kwh/år 164 kwh/m2 200 kwh/m2 D zzh

2 Lulea Energi Kommentarer: Som ni ser i energidektaration/anatys så tigger husets energiprestanda en bra bit under referensvärdet. Mängden energi för uppvärmning och varmvatten är alltså tägre än normatt om man ser till byggår, typ av uppvärmning etc. Detta beror btand annat på att man bytt titl energi effektivare 3 glasfönster samt tittäggs isoterat vinden. Jag vitt dock påpeka att husets energiprestanda inte bara beror på hur tätt och välisolerat huset är, det beror även på vilka vanor de boende har, speciellt vad gäller inomhustemperatur och varmvattenförbrukning. Nuvarande ägarna håller ca grader inomhus, och ca 18 grader i Varmvattenförbrukningen får anses som något tägre än normatt. bi ytan. Då det rörliga fjärrvärmepriset är så pass lågt (ca 33 öre/kwh) är det svårt at räkna hem några investeringar på husets klimat skärm, däremot bör man byta ut några gamla handvred på radiatorerna mot nya termostatventiler för bättre komfort och effektivare reglering (se analys/åtgärder). Har ni några frågor på energidektarationen etter analysen så får ni gärna kontakta mig. Telefon: , E-post: andreas.andersson tuleaenergi.se Mvh Andreas Andersson Luleå energi AB LULEÅ ENERGI AB, Skeppsbrogatan 32, Box , Luleå. Tel Fax

3 Luleå 4 Energi Rapport: Energidek[aration sammanfattning Fastighetsbeteckning: Stadsön 1:766 Ägare: Henry Wätitalo Byggår: 1969 Uppvärmd area (A-temp): 132 m2 Byggnadskategori: Bostäder Byggnadstyp: Fritiggande fastighet Normatkorrigerad förbrukning (Energi-index) kwh/år Byggnadens energiprestanda 164 kwh/m2 Energiktass det aktuetta huset D Varav et 24,6 kwh/m2 Referensförbrukning 200 kwh/m2 Referensförbrukning undre intervall 180 kwh/m2 Referensförbrukning övre intervatt 219 kwh/m2 Nybyggnad 130 kwh/m2 Energiktass nybyggnad C Om vatda effektiviseringsåtgärder genomförs :758 kwh/m2 Åtgärdsförstag samttiga åtgärder exkl. byte av uppvärmning Minskad energianvändning: 824 kwh / år Kostnad per sparad kwh: 0,19 kr/kwh Lönsamt Minskat utsläpp av C02: 0,00 ton/år Byggnadens energiprestanda. Jämföretsevärden Byggnadens energprestanda 164 Referensförbrukning 200 Referensförbrukning undre tnterva[[ 180 Referensförbrukning övre nterva[[ 219 Nybyggnad 130 Om va[da effektiviseringsåtgärder genomförs Om byte av uppvärmning genomförs kwh/m2,år

4 Rapport: Energidektaration sammanfattning (forts.) Energianvän dni ng: Energi för uppvärmning och varmvatten 1 Et totatt 2 Värme,kyta och fastighetset 3 EL exkl. hushå[lset och verksamhetsel 4 Ventitation: kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Mekanisk ventilation C02-utstäpp: Denna byggnad Referensbyggnad 0,92 ton/år 1,12 ton/år Värmesystem: U ppvärm ni ng: Ej ärrvärme Förslag till åtgärder: Instattation av snåtspolande munstycke Utbyte av termostater/termostatventiter Utbyte av termostater/termostatventiler

5 Luleå 4 Energi Rapport: Energieffektiviseringsåtgärder GenomsnittLigt energipris för värmebesparande åtgärder är 0,50 kr/kwh. GenomsnittLigt etpris för etbesparande åtgärder är 0,90 kr/kwh. Minskat Energi- Kostnads-.. Teknisk Återbetal-.. koldioxid Energieffektiviseringsatgarder besparing besparing hvslangd, kostnad, kr ningstid, ar utstapp, kwh/ar 1:aaret,kr ar kg/at Instattation av snåtspotande armatur Utbyte av termostater/termostat-venti[er rotalt ,4 20

6 Rapport: Energiktass byggnad kwh/m2 ENERGIKLASS Fastighet Stadsön 1:766 Nybyggnad EnergikLass Efter genomförda åtgärder ,5 97, ,5 175, ,5 305,5-1 Energiktass D c D Energiprestanda 1 kwh/m

7 Luieå 6 Energi Rapport: Energistatus före och efter åtgärder Eastighetsbeteckning: Stadsön 1:766 Nuvarande energibehov Uppvärmning Varmvatten Hushåttset Fastighetset Verksamhetsel Summa nuvarande energibehov Normatt energibehov kwh kwh kwh kwh 0 kwh kwh kwh Hushåtlet 22% Förde[ning energibehov Fastighetset Verksamhetsel 0% Värme Varmvatten Varmva 1 Hushållet Fastighetset Verksam hetset 67% Energibehov Nuvarande Normatt 1,) ) kwh/år Nuvarande energibehov är 2900 kwh lägre än normalt energibehov. Energistatus före och efter åtgärder (3)

8 Energiförbrukning Nutäge Efter åtgärder kwh/år Nuvarande årtigt inköp av energi är (omräknat tilt kitowatt-timmar) kwh. Energiförbrukningen minskar med 3,3 % om valda effektiviseringsåtgärder genomförs. Nuläge Efter åtgärder Kostnader j 1 ]I kr/år Nuvarande årliga energikostnaden i ditt hus är kr. Att genomföra de valda energieffektiviseringsåtgärderna beräknas kosta kr. Energieffektiviseri ngsåtgärderna återbetatar sig på 2,4 år. Kostnaderna minskar med 4,4 % om vatda effektiviseringsåtgärder genomförs. Nu Läge Efter åtgärder Mi[jöutrymme Ko[dioxiduts[äpp kg/år Nuvarande kotdioxidutstäpp från ditt hus är 900 kg/år. De beräknade kotdioxidutstäppen räknat enligt mitjöutrymmet är kg/år. Kotdioxidutstäppen minskar med 2,7 % om vatda effek tiviseringsåtgärder genomförs. Energistatus före och efter åtgärder (3)

9 Förktaringar Denna rapport innehåtter inte resultat vid byte av uppvärmning. Energi behov ÅrLigt energi behov i Ditt hus skiljer sig från årtigt inköp av energi. Orsaken är att en del av energin går förlorad i form av värmestråtning och rökgaser vid produktion av värme och varmvatten. Normatförbrukning Energianatysen indikerar om det föreligger besparingspotentiat i din energiförbrukni ng jämfört med normalförbrukningen. Normalförbrukningen är den förbrukning som ett likvärdigt hus beräknas ligga på med hänsyn till husets allmänna standard, typ av hus, storlek på huset, geografiskt område samt familjens storlek. Är energiförbrukningen i ditt hus Lägre än normal förbrukning kan det bero på att byggnaden är välskött och att energibesparande åtgärder har vidtagits, att inomhustemperaturen är Lägre än genomsnittet eller att varmvattenförbrukningen är låg. Årtigt inköp av energi Det årliga inköpet av energi är en summering av olika energistag. Olja, gas ved samt pellets har omräknats titt kitowatt-timmar (kwh). Antaganden har gjorts om olika bränsles energiinnehåll. Hus h åt tse[förbrukning Med hushållselförbrukning menas el till mattagning, diskning, tvätt och tork, kyl och frys, belysning samt hemelektronik. Värms ditt hus av till exempel en oljepanna, pelletspanna, vedpanna eller fjärrvärme antas att etförbrukningen är lika med hushållselförbrukningen. Har ditt hus däremot någon typ av elvärme, dvs. direktverkande el, elpanna eller värmepump, beräknas hushållsetförbrukning utifrån en schablonberäkning som grundas på att antal personer som bor i huset samt storleken på huset. Energi titt varmvatten Energi till varmvatten grundas antingen på uppgift om kauvattenförbrukningen om denna uppgift finns tillgänglig. 1 annat fall grundas energi till varmvatten på uppgift om genomsnittlig varmvattenförbrukning per person som bor i huset. Mitj öutrym me Varje år släpper varje person i Sverige ut 1,6 ton koldioxid för energi till boende i villa och radhus. Enligt FN:s klimatpanel behöver vi reducera våra utsläpp med minst 20 procent vart 10:e år till år Det innebär år 2030 en maxgräns på 960 kg per person och år. Energistatus före och efter åtgärder (3)

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten

Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten ENERGIDEKLARATION UTFÖRD AV MÄLARDALEN GODKÄNDA BOSTÄDER AB Energimärkning byggnad Fastighetsbeteckning: Nyttan 2 /m²² A - 35 B 35-52,5 C 52,5-70 D 70-94,5 E 94,5-126 F 126-164,5 G 164,5 - Nybyggnadskrav

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG

ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG 2010 Medlem i branschorganisation Swetic BRF Tussmötet 1 ÖVERSIKTSRAPPORT ÅTGÄRDSFÖRSLAG ENERGIDEKLARATION Besiktningsman Dominique Grubestedt 2010-05-04 Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas

Läs mer

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning Grankotten mindre 14 Ägarens namn Adress Postadress Energiexpert Brf Månberget Hus A 14930 Nynäshamn

Läs mer

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STORA MOSSEN 1

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STORA MOSSEN 1 Energideklaration med Åtgärdsförslag för: BRF STORA MOSSEN 1 Kund: Brf Stora Mossen 1 Adress: Enhörningsgränd 12 Postadress: 167 58 Bromma Er referens: Annette Riedel Vår referens: Maria Hyborn Olsen Besiktningsman:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2015-09-07. Sundsvall Tunbyn 1:49 Krokforsvägen 50, 855 90 Sundsvall

ENERGIDEKLARATION 2015-09-07. Sundsvall Tunbyn 1:49 Krokforsvägen 50, 855 90 Sundsvall ENERGIDEKLARATION 2015-09-07 Sundsvall Tunbyn 1:49 Krokforsvägen 50, 855 90 Sundsvall Huvudkontor Östersund Telefon: 063-12 35 30 Adress: Samuel Permans gata 2 831 30 Östersund info@oktopal.se. sammanfattning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/9-14 Fastighetsbeteckning: Ärnabäckshult 14:6 Adress/ort: Vallgatan 1, Hyltebruk Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Rapport för Energideklaration

Rapport för Energideklaration ! Rapport för Energideklaration Datum för besiktning: 2014-12-11 Fastighetsbeteckning: Växjö 7:31 Adress/ort: Besiktningsman på plats: Företag/ackreditering: Hagavik 18-19, Växjö Emil Deleuran Besiktningsbolaget

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 04/06-12. Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 04/06-12. Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Datum för besiktning: 04/06-12 Fastighetsbeteckning: Talgoxen 5 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Skandiag 3, Knislinge Sebastian Oliwers 1 Sammanfattning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Intagan 1:17 Adress/ort: Åkerström 108, Trollhättan Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7

Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7 Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7 Datum 2014-10-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2014-10-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Banvakten 23 Kalkylerna

Läs mer

Energideklaration. Fastighetsbeteckning. Timotejen 22

Energideklaration. Fastighetsbeteckning. Timotejen 22 ENERGI - VENTILATION TERMOGRAFI Kungsholms Strand 125 112 33 STOCKHOLM Tel (vxl) : +46 8 740 00 05 Fax +46 8 740 00 54 Email: kundservice@habistat.se Webb: www.habistat.se Energideklaration Fastighetsbeteckning

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-04 Fastighetsbeteckning: Timmelsta 1:7 Adress/ort: Timmelsta 2, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 12/5-14 Fastighetsbeteckning: Stora Isie 8:19, Klagstorp Adress/ort: Stora Isie Byaväg 219-0, Klagstorp Byggnaden är besiktigad av: Caspar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Ugglum 14:96. Adress: Offerstensvägen 4, 433 70 Sävedalen. Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 185 m 2, byggår 1974. Värmesystem: Direktverkande el-,

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Datum 2015-04-21 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-20 Rapport: Villauppgifter Fastighet Vännäs Tallen 8 Kalkylerna grundas

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 67:15 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-15 Byggnadens adress: RANGELTORPSGATAN 29 41269 GÖTEBORG Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Nordmaling Hummelholm 8:2 Hummelholm 23

Energideklaration av fastigheten Nordmaling Hummelholm 8:2 Hummelholm 23 Energideklaration av fastigheten Nordmaling Hummelholm 8:2 Hummelholm 23 Datum 2015-09-10 Energiexpert Besiktningsdatum Linus Sandström 2015-09-10 Rapport: Villauppgifter Fastighet Nordmaling Hummelholm

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: RÄVSAXEN 5 Byggnadens adress: 2014-09-16 Utetemperatur: ILLERVÄGEN 9 98137 KIRUNA 6 C Expert: Joel Dahl

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer