Välkomna Informationsmöte om fjärrvärmen i Stockholm Onsdagen den 24 oktober 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna Informationsmöte om fjärrvärmen i Stockholm Onsdagen den 24 oktober 2012"

Transkript

1 Välkomna Informationsmöte om fjärrvärmen i Stockholm Onsdagen den 24 oktober 2012

2 Agenda En hållbar uppvärmning av Stockholm Ulf Wikström, miljöchef Fortum Värme Fjärrvärmen en konkurrenskraftig uppvärmning Lena Gunnarsson, produktchef Fortum Värme Effektiv energianvändning Lennart Johansson, energiexpert Fortum Värme Energikonto din energi samlat på ett ställe Carl Stening, affärsutvecklare Fortum Värme

3 Fortum Värme ett REKO-företag Reko Fjärrvärme kvalitetsmärkning Öppenhet verksamhetsgenomlysning Jämförbarhet publika normalprislistor och hjälpmedel för kunderna att räkna ut sitt pris Förtroende olika fora för kunderna Åtaganden och service från Fortum Värme Prissättning enbart vid årsskifte Nytt pris meddelas tre månader i förväg Statistikredovisning och årlig kundbudget (B2B) Fri energirådgivning Brett utbud av tjänster för energieffektivisering 3

4 En hållbar uppvärmning av Stockholm Ulf Wikström, miljöchef

5

6

7

8 October 15, 2012

9 Kraftvärmens principer 6

10

11 Tillförd energi 2011 Vår fjärrvärme består av cirka 84 % förnybara och återvunna bränslen Fortum Värme har sedan 1990 bidragit till minskade utsläpp motsvarande hela Sveriges klimatmål 2010 Fjärrvärme Fjärrkyla Fortum Värmes minskade utsläpp i Stockholm sedan 1980: - 60% koldioxid 95% svaveloxid 80% kväveoxider

12 På väg mot helt klimatneutral produktion 2030 Bränsleförbrukning Totalt (Hela Fortum Värmes produktion av el, värme, kyla och stadsgas) Energi i sjö- och avlopp El Bioolja Biobränslen (fasta, biogas) Returbränsle Avfall Övrigt fossilt olja Kol

13

14

15 12 Värtaverket år 1900

16 Mer biobränsle i Värtaverket

17 14 Värtaverket med Energihamnen 1931

18 15 Värtaverket ett nytt biokraftvärmeverk KVV8

19 16 KVV8 gestaltad för att smälta in i urban miljö

20 KVV8 - en miljösatsning KVV8 minskar användningen av primärenergi med ca 2400 GWh/år, vilket motsvarar ca villors energibehov KVV8 minskar CO2-utsläppen med 680 kton/år, vilket motsvarar utsläppet från ca bilar som kör 1500 mil/år

21 KVV8 processbyggnad + energihamnen + tunnlar & bergrum Fortum Värme

22

23 Ett sätt att spara primärenergi enligt EU:s avfallshierarki energi som annars går förlorad 20

24

25

26

27 Framtidsprojekt - Öppen Fjärrvärme Överskott på värme ska kunna återinföra denna till det öppna fjärrvärmenätet Miljömässig och ekonomisk nytta Pilotprojekt genomförs 2013 Mål: Erbjuda alla denna samverkan efter 2013

28 Fyra huvudkategorier

29 Från avtal till leverans

30

31 Fjärrvärmepriser 2013 Lena Gunnarsson, produktchef

32 Fjärrvärmepriser 2013 Vi justerar normalpriset, Fjärrvärme Trygg, med 2,2 % Vi justerar priset för Fjärrvärme Aktiv och Fjärrvärme Invest med 1,8% Priset till villor är oförändrat Fortum Värmes fjärrvärmepriser sätts så att de är konkurrenskraftiga i förhållande till de viktigaste alternativa uppvärmningsformerna. Fortum Värmes fjärrvärme bedöms vara fortsatt konkurrenskraftig även efter 2013 års prisjustering Fortum Värme fortsätter att vårda långsiktigt stabila priser, som inte påverkas av kortsiktiga svängningar i övriga energipriser

33 Fortum Värmes bärande principer för prissättning Fortum Värme har tre huvudprinciper för sin prissättning, vilka fastslagits av styrelsen i prissättningspolicyn: Alternativprissättning Lika behandling Öppenhet Därtill eftersträvas en jämn prisutveckling över tid

34 Fjärrvärmepriset är stabilt relativt elpriset Fjärrvärmepriset är stabilt EPI (investeringskostnaderna) har ökat mer än KPI Elpriset fluktuerar mycket och ligger i dagsläget ovanligt lågt

35 Kostnadsnivå och struktur för olika uppvärmningsalternativ 193 MWh Priserna är exkl moms. Fjärrvärme = Fjärrvärme Trygg

36 Fortums Fjärrvärmeabonnemang

37 Fjärrvärme Trygg Normalprislistan fr o m 2012 År 2013 Effektpris kr/kw, år Maxeffekt 506 Energipris kr/mwh Maj-Sept 285 Apr, Okt-Nov 469 Jan-Mar, Dec 714 Kunden kan själv välja maxeffekt Fast andel ca 30 % Tre perioder i energipriset

38 Fjärrvärme Aktiv År 2013 Effektpris kr/kw, år Maxeffekt 504 Baseffekt 875 Energipris kr/mwh Basenergi 356 Prismodell som efterliknar kostnadsstrukturen hos t.ex. en bergvärmepump Ca 45 % fast andel i priset Kunden kan själv välja baseffekt. Vi föreslår optimal nivå för baseffekt Spetsenergi 1105

39 Fjärrvärme Invest Invest 24 År 2013 Effektpris kr/kw, år Maxeffekt 474 Baseffekt 825 Energipris kr/mwh Basenergi 356 Spetsenergi 1105 Invest 60 År 2013 Effektpris kr/kw, år Maxeffekt 436 Baseffekt 757 Energipris kr/mwh Basenergi 356 Spetsenergi 1105 Samma uppbyggnad som Fjärrvärme Aktiv Effektpriset betalas i förskott Ger ca 6% ränta på investeringen Energipriserna förändras inte under avtalstiden

40 Nya Fjärrvärme Flexibel År 2013 Effektpris kr/kw, år Effekt 340 Energipris kr/mwh 10 C och varmare C till 9,9 C 695-2,1 C och kallare 980 Lämplig för den som köper fjärrvärme som komplement Prislista kopplad till utetemperaturen Effektpris infört för att möta effektbehovet över året Vi tar betalt för kundens effektuttag, baserat på värden från det aktuella året. Den genomsnittliga kostnadsökningen för kunderna är 15% jämfört med gamla Flexibel Kunder med Flexibel idag är kontaktade om de har över 5% ökning Idag har 115 kunder Flexibel

41 Volymrabatt & avgift bonus för returtemperatur 2013

42 Kommunikation om 2013 års priser 21 september Information på fortum.se Slutet av september Unika kundbudgetar till alla kunder på Energikontot och via brev och mail Annonser i Svd och DN 22 och 24 oktober Kundträffar där nya priserna presenteras 26 och 27 november Individuell energirådgivning för de som önskar 1 januari Nya avtalet börjar gälla Löpande Kontakt med Fortums kundtjänst och energiexperter 1 januari Kundens nya 1 januari avtal gäller Kundens nya avtal gäller

43 Psst. Vi vill ha ditt avtal senast den 31 december Gör ditt val genom att fylla i och skicka in önskat prisavtal Behöver du vidare vägledning i ditt val? Ta kontakt med vår kundservice eller boka in en tid för personlig rådgivning

44

45 Effektiv energianvändning Lennart Johansson, energiexpert

46 Så här fungerar fjärrvärme

47 Energibalans för en byggnad Tillförd Solinstrålning Personvärme Elenergi Bortförd 15% 10% Ventilationsförluster 10% 40% Fjärrvärme 65% Transmissionsförluster Avloppsförluster 40% 20%

48

49 Metodik avseende energieffektivisering 1 Grunddata Specifik energianvändning xxx kwh / m2, se fjärrvärmebudget Byggår för fastigheten, bostadsyta 2 Inneklimat och komfort Vilken inomhustemperatur vill ni ha? Vilken inomhustemperatur har ni? Har ni jämn värme eller har ni obalanser i systemet?

50 Metodik avseende energieffektivisering 3 Handhavande av fjärrvärmecentral Har ni egen kompetens att ställa in och sköta värmeregleringen eller köper ni den? Vilket underhållsbehov finns? Med utgångspunkt från svaren på punkt 1-3 ovan bestäms nästa steg för energieffektivisering.

51 Faser i energieffektivisering Fas 1 Fas 2 Fas 3 Energioptimering Investeringar i tekniska installationer Investeringar i klimatskal Injustering styr Injustering värme och vent Stödjande tjänst Utbildning FVC, E-limit Funktionskontroll Trimma värmesystem Utbyte av FVC, pumpar etc. Byte av radiatorventiler Stödjande tjänst Byta FVC, E-limit Mätsignalsenhet Trimma värmesystem Byggnadstekniska åtgärder Stödjande tjänst E-limit Energikartläggning

52 Utbildning på din fjärrvärmecentral Energikollen Årlig funktionskontroll på din fjärrvärmecentral E-limit Energioptimeringstjänst Trimma husets värmesystem Dags att byta fjärrvärmecentral? Mätsignal - energimätare Energikartläggning

53 Faser i energieffektivisering Fas 1 Fas 2 Fas 3 Energioptimering Investeringar i tekniska installationer Investeringar i klimatskal Injustering styråtgärder Utbyte av FVC, pumpar etc Byggnadstekniska Injustering värme och vent Byte av radiatorventiler Stödjande tjänst Stödjande tjänst Utbildning FVC, E-limit Byta FVC, E-limit E-limit Stödjande tjänst Funktionskontroll Mätsignalsenhet Energikartläggning Trimma värmesystem Trimma värmesystem

54 Råd för bostadsrättsföreningar En sänkning av fjärrvärmecentralens reglerkurva på 3 grader ger en sänkning av inomhus-temperaturen på ca 1 grad. Detta motsvarar en energibesparing på 5-6%. Kontrollera varmvattentemperatur. Kontrollera inställningar av pumpar.

55 Råd för bostadsrättsföreningar 1. Sänk stegvis reglerkurvan i fjärrvärmecentralen 2. Vid eventuella klagomål på kall temperatur, undersök på plats i fastigheten vad det kan bero på. 3. Åtgärda eventuella fel. 4. Fortsätt att sänka styrkurvan.

56 Vad kan jag göra själv i energieffektivisering Ställ ned värmen i lägenheten när du reser bort Stäng av radiatorventilen när du vädrar Ställ inte möbler eller ha tjocka gardiner framför radiatorerna Se till att fönster, ytterdörrar och balkongdörrar är täta och undvik obehagligt drag Duscha istället för att bada Om du har droppande kranar eller rinnande toalett, täta eller laga

57

58 Energikonto din energi samlad på ett ställe Carl Stening, affärsutvecklare

59 Kort om Energikonto Energikontot samlar er förenings energiaffär på ett ställe fjärrvärme, fjärrkyla och el Du har tillgång till detaljerad information om energianvändning och energikostnad Energikontot är helt gratis och öppet dygnet runt

60 Min förbrukning Månad Dygn Timme Information om fastighetens förbrukning Jämför förbrukning med exempelvis DeltaT och tetemperatur

61 Energi- och effektsignatur Fastighetens energianvändning mot utetemperatur Hur effektivt Fungerar fjärrvärmecentralen Utnyttjas energin i fastigheten Ett bra verktyg för uppföljning av energieffektiviseringar

62 Exportera förbrukningsdata All förbrukningsdata går att exportera till Excel för vidare bearbetning

63 Mina avtal Enkelt att hitta aktuella avtal Ladda ner kundbudget (både aktuell och historiska)

64 Larmtjänster Kostnadsfria larmtjänster för returtemperatur och effekt SMS och/eller mail vid förändring mot de egna gränsvärden Bra för ökad kontroll på fjärrvärmecentralen

65 Fakturor Enkel tillgång till samtliga fakturor i pdf-format

66 Hur hittar man hit? Gå till:

67

68 Anmäl dig till årets energirådgivningar fortum.se/24oktober 30 min rådgivning om energianvändningen i fastigheten 26 och 27/11 Plats Summit, HiTechBuilding

69 Sammanfattning Eftersnack Anmälan till energirådgivning Anmälan till Värmetävlingen varmetavlingen.se Möjlighet att titta närmare på Energikonto

70 TACK!

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Prisändringsmodell avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Innehåll Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändring och prisprognos... 4 3. Prisstruktur... 4 4. Fjärrvärmens kostnader... 8

Läs mer

Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel

Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel den nya Fjärrvärmefakturan 2012 fjärrvärme flexibel Du har nu fått den första fakturan med ditt valda fjärrvärmeabonnemang. Vi hoppas att denna broschyr ska ge bra stöd och förståelse för de nya begreppen

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer.

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Välkommen Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Vilka ligger bakom Reko fjärrvärme? VMK Värmemarknadskommittén Fjärrvärmens

Läs mer

Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27

Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27 Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27 Martin Rosén, fjärrvärmesäljare på Karlstads Energi var dagens moderator och hälsade alla välkomna till årets kundmöte, både näringsidkare vid lunchtid och konsumenter

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll

Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll Prisändringsmodell Vattenfall AB i Uppsala 2014 Innehåll Inledning... 2 Prispolicy... 2 Prisändring och prisprognos... 3 Priser 2015... 3 Prognos 2016 och 2017... 3 Prismodell... 4 Befintlig prismodell...

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL?

HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL? HAR DU ETT HUS MED DIREKTEL? Nu kan även du som har direktverkande el byta till fjärrvärme 2015 Välkommen att ta del av vår information om hur en villa med direktverkande el kan få fjärrvärme. Ljungby

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos

Läs mer