Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leveransavtal med Stockholm Gas AB"

Transkript

1 1(3) Datum Vår referens Ann-Sofie Chudi Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms lokaltrafik (SL) och Stockholm Gas AB (SGAB). Förslaget omfattar rörbunden biogasleverans till den nya bussdepån i Gubbängen och är en följd av den avsiktsförklaring om biogassamarbete mellan SL och SGAB som SLs styrelse informerades om i november Bakgrund Stockholms läns landsting och SLs styrelse har beslutat att häften av busstrafiken i SLs regi ska utföras med förnybara drivmedel senast utgången av Huvudsyftet är att kraftigt minska nettoutsläppen av den klimatpåverkande gasen koldioxid. En övergång till biogas medför även lägre utsläpp av s.k. reglerade emissioner (partiklar och kväveoxider). Ur miljösynpunkt är biogas som rötas fram ur avfall och restprodukter det bästa förnybara drivmedlet som finns tillgängligt idag. Välskötta produktionsoch distributionsställen för sådan biogas i kombination med väl underhållna gasbussar medför att utsläppen till luften blir extremt låga. Till biogasens svagare sidor hör den hittills begränsade tillgången samt det faktum att ett gasformigt drivmedel kräver speciell teknik för distribution och förvaring. I takt med att intresset för biogas som fordonsbränsle växer kommer fler aktörer in på marknaden med planer på egen produktion och distribution av biogas. Ett större antal aktörer kommer att leda fram till billigare teknik för produktion, distribution, förvaring och användning. För att förse fler av SLs bussdepåer i och kring Stockholms innerstad med biogas måste ett samarbete med olika producenter och leverantörer av biogas samt leverantörer av biogasbussar etableras. Bedömningen är att ett direkt engagemang är nödvändigt tills dess en fungerande marknad har skapats. För att uppnå en rimlig avskrivningstid för de investeringar som krävs i samband med omställning till biogasdrift vid SLs depåer krävs att parterna ingår ett långsiktigt avtal. I detta fall bedöms en avtalstid om 15 år vara lämplig. SL har sedan år 2003 använt biogas för drift av bussar i Stockholms innerstad. Långsiktiga avtal om leverans av biogas har slutits med Stockholm Vatten och Käppalaförbundet.

2 2(3) Inom ramen för dessa avtal kommer antalet biogasbussar i Stockholm kunna öka från idag drygt 80 till närmare 250 bussar år Under den senaste tiden har också intresset ökat påtagligt bland andra aktörer i Stockholmsregionen att producera ytterligare biogas för fordonsdrift. SGAB har för avsikt att producera biogas från organiskt avfall och sekunda jordbruksprodukter i en ny anläggning vid Skarpnäck. Dessutom finns planer på att distribuera biogasen i det befintliga stadsgasnätet i Stockholm, vilket ger hög miljönytta till låg kostnad. Volymen biogas som ska produceras vid Skarpnäck är ca 10 miljoner Nm 3 per år varav SL enligt detta avtalsförslag avser att köpa 4 miljoner Nm 3 för nyttjande vid Gubbängsdepån. SGABs produktionsplaner sammanfaller väl med SLs planer på utbyggd trafik med bussar som drivs med förnybart drivmedel. Möjligheterna till leveranser av biogas till andra depåer kommer att undersökas i det fortgående biogassamarbetet. Avtalets huvudkomponenter Leverans Detta avtalsförslag avser leverans av biogas till SLs nya bussdepå i Gubbängen. Den avtalade gasvolymen omfattar 4 miljoner Nm 3 biogas per år, vilket räcker till alla 90 bussar som ska trafikera depån. Leverans ska påbörjas senast 1 augusti 2011 d.v.s. vid trafikstart för det sammanslagna trafikområdet Söderort/Huddinge-Botkyrka. Det föreslagna avtalet gäller i 15 år från leveransstart. Miljökrav Biogasen ska produceras i enlighet med kriterierna för den Nordiska miljömärkningen Svanen. Miljömärkningen innebär bl.a. att hänsyn tas till såväl sociala som miljömässiga krav vid produktionen. Råvaran till biogasen utgörs av organiskt avfall och sekunda jordbruksprodukter (t.ex. kasserat spannmål som ej lämpar sig för humankonsumtion). Då Skarpnäckanläggningen ingår i ett planerat rörbundet system för distribution av såväl fordonsgas som naturgasinnehållande stadsgas tillämpas en gröngasprincip i avtalet. Gröngasprincipen fungerar analogt med grön el, d.v.s. SL tar endast ut en volym motsvarande den avtalade biogasvolymen ur leveransröret. I händelse av driftproblem tillåts dock back-up i form av naturgas. Möjligheterna för producenten att mata in lokalt producerad biogas i både fordonsgasnätet och i stadsgasnätet möjliggör ett kostnadseffektivt sätt att oberoende av svängningarna i produktion och efterfrågan få avsättning för all den biogas som kan produceras. Genom att i fordonsgassystemet utnyttja stadsgassystemets naturgaslager skapas en säker gastillförsel även om störning uppstått i biogasproduktionen.

3 3(3) Pris Överenskommet gaspris är 6,90 kr/nm 3 gällande basmånaden mars Priset justeras därefter månadsvis baserat på ett index bestående av tre komponenter: index för spannmål, producentpris samt drivmedelsindex. Den årliga kontraktssumman uppgår därvid till knappt 28 miljoner kr baserat på biogaspriset under mars 2009 samt den kontrakterade volymen om 4 miljoner Nm 3. Garantier Avtalsförslagets giltighet är villkorat med utställande av moderbolagsgaranti för SGAB samt godkännande i respektive parts styrelse och styrelsen för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget om avtal för leverans av biogas till SLs bussdepå i Gubbängen. Ingemar Ziegler Verkställande direktör Ann-Sofie Chudi Chef Verksamhetsutveckling Bilaga Leveransavtal avseende leverans av biogas till SLs bussdepå i Gubbängen.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Frågor och svar om biogas Mer information:

Frågor och svar om biogas Mer information: Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Frågor och svar om biogas Mer information: Björn.hugosson @miljo.stockholm.se

Läs mer

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Utgångspunkter, utsikter och utmaningar

Utgångspunkter, utsikter och utmaningar Utgångspunkter, utsikter och utmaningar SWOT-analys för Biogas Östs region Hösten 2012 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport har tagits fram som en del av projektet

Läs mer

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 1 Slutrapport Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad.

Läs mer

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken varför skiljer det mellan regioner?

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken varför skiljer det mellan regioner? Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken varför skiljer det mellan regioner? En utredning utförd av 2050 på uppdrag av Västra Götalandsregionen December 2014 BIOGAS VÄST Beställare: Västra Götalandsregionen,

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället.

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas 1 Ett smart sätt att trygga energiförsörjningen. Behovet av att ersätta fossila energislag med förnybara blir allt

Läs mer

Mar tin Ahrne, 2010. REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ?

Mar tin Ahrne, 2010. REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ? REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ? Delstudie i projektet: Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad Mar tin Ahrne, 2010 Eskilstuna Strängnäs Vingåker

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015 1(3) avdelningen Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Ragna.Forslund@sll.se ANSKAFFNINGSBESLUT 2013-11-05 nämnden 2013-11-12, punkt 21 SL-2013-0753 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 ÅRSREDOVISNING 2011 Å R S R EDOV I SNING 2 011 INNEHÅLL 1 2011 i korthet 2 Biogas fakta 4 Affärsidé, mission och vision 5 Medarbetare 6 VD har ordet 8 Marknad och omvärld

Läs mer

Östersunds biogaslansering. En grön förebild med skönhetsfläckar. September 2008

Östersunds biogaslansering. En grön förebild med skönhetsfläckar. September 2008 Östersunds biogaslansering - En grön förebild med skönhetsfläckar September 2008 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Granskningspunkter... 5 Prissättning... 5... 5 Ekonomisk stimulans...

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

INNEHÅLL. Ordlista 68 ÅRSREDOVISNING 2013

INNEHÅLL. Ordlista 68 ÅRSREDOVISNING 2013 Å R S RE D OVISN IN G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2012 w ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL 2013 i korthet 1 Utveckling och prestation 2 Affärsidé och mål 4 VD har ordet 5 Process för projektutveckling 7 Marknad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning. Vinst och förbättrad omsättning

ÅRSREDOVISNING. Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning. Vinst och förbättrad omsättning ÅRSREDOVISNING 2014 Vinst och förbättrad omsättning Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning Affärsmål 2020: Uppnå en årlig produktion om en TWh biogas SCANDINAVIAN

Läs mer

Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta?

Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Per Kågeson CTS Lina Jonsson VTI CTS Working Paper 2012:18 Sammanfattning Potentialen i Sverige för produktion av avfallsbaserad rötgas som kan

Läs mer

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28 Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten BioFuel Region, 2014-04-28 BioFuel Region Storgatan 35, 903 25 Umeå Org.nr: 556664-1592 Lars Sandström, Anna Säfvestad Albinsson

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten

LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten LNG anläggning med förångare Boden Biogas Foto L Kjellstedt Nulägesbeskrivning och pontential för framtiden i norra regionen.

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 5 Energiplan - antagande (KS 2011.121) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen

Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen - Uppdatering 2012 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport är en uppdatering av utredningen Utbud och

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Biogasdistribution, från lokal till regional hantering

Biogasdistribution, från lokal till regional hantering Biogasdistribution, från lokal till regional hantering Beskrivande och jämförande studie av olika distributionsformer för biogas och fordonsgas Rapporten är en del av projektet InfraBiogas Öst MAJ 2011

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

!!! 567892/0*/!7/00#$!:&1;#*!?#0#2$#!

!!! 567892/0*/!7/00#$!:&1;#*<!1-.!/0%2&8'!892! :(**'2#8&=/$!&!,1206$;/!>!?#0#2$#! ! "#$%&%#'())*#'*!+,#-./0123*!'./*&*4!!!! 567892/0*/!7/00#$!:&1;#*!?#0#2$#! Malin Andersson & Anna Norman, VT12 MX004G, Miljövetenskap GR (C) - Självständigt

Läs mer

Intresse för fordonsgas i Dalarnas län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresse för fordonsgas i Dalarnas län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 H Intresse för fordonsgas i Dalarnas län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan myndigheter,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:3 1 (14) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontorets

Läs mer