BUDGET OCH PROGNOS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018"

Transkript

1 BUDGET OCH PROGNOS Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och elpriser för längre bindning genom ökad efterfrågan från företag och konsumenter. De korta elpriserna beror mer av den kortsiktiga tillgången på vatten, kärnkraft, kol m.m. Konjunkturinstitutets bedömningar av konjunktur- och ränteutvecklingen Konjunkturinstitutets bedömningar BNP kalenderkorr. 1,1 2,6 3,3 2,9 2,6 2,6 KPIF (inflation utan boräntor) 1,0 0,8 2,0 2,7 3,0 3,0 Reporänta 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 Obligationsränta 2,1 2,7 3,3 3,9 4,4 4,4 Antaganden för budget Våra antaganden om inflation och ränta är mycket försiktiga. Antaganden för budget och prognos Ränta i snitt 3,20 % 3,68 % 3,68 % 3,68 % 4,25 % 4,45 % Inflation 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Vår avgift/hyra till föreningen Konjunkturutvecklingen är en viktig parameter i våra beslut om föreningens ekonomi. Vår ambition att ha en långsiktigt stabil och förutsägbar avgift styr också våra beslut vad gäller stora kostnader som lån och el. Vi har därför nu bundit våra elhandelspriser till 4 år på en låg nivå. De bundna elavtalen har inte varit så här låga sedan Även de två lån, som omsatts i år har bundits på 3 och 4 år. När lån sedan omsätts längre fram måste vi vid en konjunkturuppgång räkna med en högre räntenivå, vilket då innebär att kapitaldelen i vår avgift/hyra till föreningen kommer att öka. Behov av avgiftshöjning i % Drift 0 % -2 % 0 % -3 % 0 % Kapital 0 % 7 % 0 % 15 % 5 % Totalt 0 % 0 % 0 % 2 % 1 % Detta hoppas vi till del kunna kompensera med ett fortsatt starkt fokus på våra driftskostnader för att slippa höjda avgifter åtminstone fram till och med år Vår eventuella satsning på solceller kommer att ytterligare förbättra våra möjligheter att hålla en stabil avgiftsnivå. En betydande del av vår förbrukning kommer ju då att ske med egen tillverkad el. Budget och prognos Med prognoser vill vi visa vad som händer med föreningens ekonomi och avgifter under de förutsättningar som vi antagit. Osäkerheten ökar självklart längre fram i tiden. Viktiga externa faktorer, som vi inte kan påverka, är utvecklingen av räntor och elpriser, skatter på energi och fastigheter liksom kommunala avgifter och vädrets makter för elförbrukning och snöröjning. 1 Värden för 2018 har satts lika med 2017, som är slutår för institutets prognoser.

2 Genomsnitt av avgiften 53,6% 30,4% 16,0% Räntor Fritt utrymme Driftskostnader Avgiftens användning i % av avgiften - prognos Av avgiften/hyran används enligt vår budget och prognos i genomsnitt 30 respektive 54 % till att betala räntor och drift. Räntekostnader och driftskostnader som t.ex. el, fastighetsskötsel och reparationer går sällan att välja bort eller flytta mellan åren. Men 16 % av avgiften det s.k. fria utrymmet kan vi använda mer fritt till underhåll eller projekt som förbättrar föreningens fastigheter och ekonomi. Vi amorterar inte längre. Därför är nu även ett negativt resultat helt acceptabelt. Vi har nu i stället möjlighet att var och en göra som vi vill med amortering av vår lägenhets andel av föreningens lån genom kapitaltillskott vid de tillfällen då föreningen omsätter sina lån. Nivån för det lägsta möjliga kapitaltillskottet har sänkts för att möjliggöra för fler att genom kapitaltillskott minska sin andel av föreningens lån och sin avgifts känslighet för ränteförändringar. Utfall Budget Prognos Budget Prognos Prognos Prognos Prognos jansept helår helår Årsavgift 1, Driftsdel Årsavgift 2, kapitaldel Föreningens totala intäkter Föreningens kostnader Resultat före avskrivningar Finansiella intäkter/kostnader Årets resultat Våra kostnader Arbetet med att minska våra kostnader fortsätter och har gett resultat inom ett flertal områden. Föreningens löpande kostnader 2 för personal, teknisk skötsel av våra hus, städning, mattbyten och hisservice kommer nu att relativt inflationen ha minskat och vara i nivå med inflationstakten 15 % för perioden Även elkostnader har minskat relativt sett. Marknadsprisernas utveckling gör det omöjligt att åstadkomma en ordentlig sänkning av vår elkostnad utan en satsning på alternativ produktion av värme eller el i kombination med åtgärder för att få lägre förbrukning. 2 I diagramment kallat övrig drift

3 :06 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 286% 156% 133% 22% 19% 52% 15% Elkostnader Övrig drift Samfällighet Inflation -50% Elpriser Vårt pris per kwh har minskat genom val av alternativa leverantörer. För 2013 valde vi Borås Elhandel. För har vi nu valt Elverket i Vallentuna. Prisutvecklingen på elmarknaden har tyvärr historiskt varit långt över inflationstakten i Sverige. Ökningen av elkostnader i budget och prognos fram till och med avtalets slut 2017 gäller därför nu enbart nätdelen, som i vår prognos bedöms öka med inflation. Skulle elbolagen få rätt till de kraftiga höjningar av nätdelen, som man begärt och strider för så slår detta naturligtvis tyvärr direkt med betydligt högre prisökningar. Vårt totala pris i SEK/kWh för nät och elhandel 2,00 1,50 1,00 1,01 1,21 1,27 1,31 1,40 1,43 1,30 1,34 1,33 1,35 1,38 1,60 0,50 0, Räntor Långa avtalstider för lån har historiskt oftast över tid varit sämre än rörligt när räntorna gått ner från höga nivåer. Diagrammet för Nordea gäller med marginella skillnader även för andra banker. När räntan nu förväntas röra sig på en lägre nivå runt 5,5 % och bankernas marginaler ökar på grund av regleringar blir bundet mer intressant än tidigare enligt bl.a. SBABs bedömning. Skillnaden mellan t.ex. Nordeas officiella boräntor för 3 månaders och 3 års ränta är den 17 december ,27 % -enheter. Skillnaden kan betraktas som den försäkringspremie man får betala just nu om man vill binda lånen på 3 år.

4 : Nordea 3,05 2,78 3 år 2 år 1 år 3-mån Samfälligheten Trefaldigheten förvaltar våra garage, p-platser, utemiljö och kabel-tv. Arbetet med att minska våra kostnader har från 2013 gett resultat även för vår samfällighets kostnader men bara marginellt och för el och TV. Åtgärder har genomförts för att minska elförbrukning i garagen. Avtalet med ComHem har omförhandlats Debitering av kostnader från samfälligheten i tkr Debitering på vår förening från Trefaldigheten har ökat med runt 158 % från år 2003 till 2012 d.v.s. nästan 10 gånger inflationen. Debiteringen är vår andel av kostnader efter avdrag för intäkter för garage och p-platser. Trefaldighetens kostnader uppgår innan avdrag för intäkter till runt 1 MSEK per år. Den tillfälliga och stora uppgången av debiteringen 2011 förklaras till en del av ett omfattande underhållsarbete på våra parkeringsplatser. I vår prognos för med minskad debitering från samfälligheten utgår vi från att vi med bibehållen kvalitet måste kunna påverka och minska kostnaderna i vår samfällighet. Solceller Om vårt projekt med solceller infrias kommer vi att få en större möjlighet att parera ökade kostnader för el. I budgeten har ingen hänsyn tagits till beslut om solceller. Budgeten bygger enbart på dagens förutsättningar.

5 Underhållsplan Underhållsplanen är vårt viktigaste verktyg som bostadsrättsförening för att planera för en långsiktigt uthållig ekonomi. Vår ambition är att klara av allt mindre omfattande underhåll utan att behöva ta upp nya lån. Budget och prognos utgår från gällande underhållsplan. En del underhåll har skjutits ett år framåt för att skapa utrymme för en kontant betalning utan lån av en eventuell solcellsanläggning. År 2020 ska en del större arbete för värme och ventilation enligt plan äga rum med närmare 2 MSEK. Det första riktigt stora underhållet därefter är tak och takpannor, som är planerat till år Nästa stora insats är byte av stammar, som planeras till senast år Vi har räknat med en mindre kostsam metod med s.k. reling i stället för byte av stammar. Detta arbete kan behöva utföras tidigare än ett stambyte för att kunna ske i fungerande stammar. Arbetet med underhållsplanen under nästa år får visa när detta bör utföras. I Brf Viggbygärdet genomfördes relining ungefär 10 år innan ett stambyte kanske hade behövt äga rum. Investeringens blev för dem då avsevärt lägre SAMMANFATTNING UNDERHÅLLSPLAN Avsättning Uttag Saldo Avsättning Uttag Saldo

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening?

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015 Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Medlemskap i en brf innebär att man äger en andel i föreningen, inte att man

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys La r s Fr is e l l o c h Mas i h Ya z d i 1 Lars Frisell är chefsekonom på Finansinspektionen, Masih Yazdi är bankanalytiker på Erik

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 4. Boende och krediter Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR... 3 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING 1971-2011...

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer